шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

İbtidai təhsilin pedaqogikası kafedrası

Məmmədova İranə Oktay qızı

 “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” kafedrasının müdiri

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 6 noyabr 1982-ci ildə Bakıda şəhərində anadan olub
 • Ailəlidir, 2 övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • BDU Filologiya 1999-2005 (bakalavriat)
 • Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu İbtidai təhsil 2006-2009 (magistratura)
 • ADPU -2015 (doktorant)

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2009- 2014- cü illər: ADPU, İbtidai təhsil fakültəsinin İbtidai təhsilin  Pedaqogisaı metodikası kafedrasında saathesabı  vəzifəsində çalışıb.
 • 2014-ci ildən. ADPU, İbtidai təhsil fakültəsinin İbtidai təhsilin Pedaqogisaı metodikası kafedrasında müəllim  vəzifəsində çalışıb.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • İbtidai sinif müəllimi hazırlığında yaradıcı pedaqoji innovasiyadan istifadə üzrə işin sistemi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2016- cı ildə Ş. Amonaşvili maarifçilik istiqamətində həyata keçirdiyi konfransıda iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Müəllim-tələbə əməkdaşlığı tələbə şəxsiyyətinin formalaşdırılmasının əsas istiqaməti kimi. 2016, s. 166-167
 2. Мультикультурализм и образовательная политика, проводимая в Азербайджане. 2016
 3. Характеристика инновационной деятельности в образовательных учреждениях дуятельности в образовательных учреждениях. 2017
 4. İbtidai siniflərdə şagirdlərin şəxsiyyət kimi formalaşmasında pedaqoji prosesin rolu. Pedaqoji prosesə innovativ yanaşma. 2017
 5. Особенности подготовки будущих учителей начальных классов к инновационной деятельности. 2017
 6. Характеристика инновационной деятельности в образовательных учреждениях. Журнал «Язык и культура», 2017, с. 234-242
 7. Analysis of the outcomes of the experiment on preparation of future primary school teachers to carrying out innovative pedagogical activity. 2018
 8. Опытно-экспериментальная работа по подготовке будущих учителей начальных классов к инновационной деятельности. 2018
 9. Исследование опытно-экспериментальной работы по подготовке будущих учителей начальных классов к инновационной деятельности. 2018
 10. Особенности подготовки будущих учителей начальных классов к инновационной деятельности. 2018, с. 155-157
 11. Инновация. Сущность и содержание основных инновационных понятий. Известия Педагогического Университета, 2018, № 2, с. 280