шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

İbtidai təhsilin pedaqogikası kafedrası

Zamanova Mələk Əlislam qızı

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

ADPU-nin “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası”kafedrasının baş müəllimi

İş telefonu:(012 440-51-49)

E-mail:Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1971-ci il martın 30-da Bakı şəhərində  anadan olmuşdur.     
 • 1988-ci ildə 248 Saylı orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir.
 • Ailəlidir.Bİr oğlu və bir qizi var.

Təhsili ,elmi dərəcəsi  və elmi adı

 • Ali təhsillidir.1993-cü ildə N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin  Pedaqoji fakültəsini Fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2012-ci uldə “Müasir dövrdə Azərbaycanda pedaqogika elminin inkişafı”(1991-2000-ci illər)mövzusunda  Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.

Əmək fəaliyyəti

 • 1993-2006-cı illərdə təyinatla Bakı şəhəri Nizami rayonu 10 saylı məktəddə ibtidai sinif müəllimi işləmisdir.
 • 2006-cı il sentyabr ayından ADPU-nin ibtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası fakultəsində baş müəllim vəzifəsində işləyir.

Apardığı dərslər

 • Təhsilin əsasları(bakalavr)
 • Müasir pedaqoji texnologiyalar(bakalavr)
 • İbtidai təhsilin kurikulumu(bakalavr)
 • Kurikulumun idarəedilməsi(magistratura)
 • Qiymətləndirmə,monitorinq və dəyərləndirmə(magistratura)

Tədqiqat sahəsi

 • Müasir dövrdə Azərbaycanda pedaqogika elminin inkişafı(1991-2000-ci illər)

 

Elmi  əsərlər

 • Əmək hazırlığının tədrisində bəzi problemlər Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Xəbərlər, Humanitar elmlər  seriyası. 2006, №4 s. 12-14
 • Əmək tərbiyəsinin nəzəri və praktik məsələlərinə dair Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, s.223-225 2006
 • Pedaqogikadan kurs və buraxılış işlərinə dair Metodik göstəriş Bakı: ADPU, 2008 228 s.
 • Методические указании по курсовым и выпускным работам по педагогике tezis Bakı: ADPU, 2008 228 s.
 • 1991-2000-ci illərdə Azərbaycanda tərbiyənin Məqalə Pedaqoji Universitet Xəbərləri, s.229-235. metodoloji problemlərinin tədqiqi Humanitar elmlər seriyası. 2008, №92
 • Müasir dövrdə Azərbaycanda təhsil nəzəriyyəsinin inkişafının ümumi məsələləri Məqalə Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası. 2008, №96 s.214-220
 •  Azərbaycanda məktəb tarixinin tədqiqi (1991-2000-ci illər) Məqalə Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası. 2009, №2 s.270-275
 • Müasir dövrdə Azərbaycan pedaqoji elmində "qanun" və "qanunauyğunluq" anlayışının tədqiqinə dair Məqalə Azərbaycan Respublikası Təhsil Prob-lemləri İnstitutu, Elmi Əsərlər, 2009, №1 s.209-213
 • 1991-2000-ci illərdə Azərbaycan pedaqoji elmində təlimin prinsipləri və metodlarının tədqiqinə dair Məqalə Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, Elmi Əsərlər, 2009, №2 s.145-149
 •  Müasir dövrdə Azərbaycan Pedaqoji fikir tarixinin tədqiqi Məqalə Ali məktəblərarası elmi məqalələr, Məcmuə, SDU, 2009, №1 s.271-277
 • Изучение методологических проблем воспитании в Азербайджане в современным период Məqalə Педагогические науки, Москва, "Кампанил спутник", 2009, №1 с.15
 • Təhsildə yeniliyin tətbiqi keyfiyyətin qarantıdır Məqalə Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası. 2010, №1 s.377-380
 • Müasir dövrdə Azərbaycanda təhsil nəzəriyyəsinin Məqalə Pedaqoji fakültənin 50 illiyinə həsr inkişafı olunmuş konfrans materialları s.48-50 
 • Müasir dövrdə Azərbaycanda pedaqogika elminin inkişaf istiqamətləri tezis Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların ümumrespublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2010 s.367-369
 • 1991-2000-ci illərdə Azərbaycanda məktəb və təhsilin tədqiqi tarixi tezis "Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhələsində" mövzusunda respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2010 s.412-415
 • Изучение методологических проблем воспитании в Азербайджане в современным период Məqalə Поиск (научный журнал Министерства образования и науки) Газахыстан, 2011 с.294-299
 • Изучение методологических проблем воспитании в Азербайджане в современным период Məqalə Научное приложение Международ-ного научно -педагогического журнала "Высшая школа Казахыстан", №1, 2011 С.294-298
 • Семья в сфере социального сервиса tezis Материалы научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2012 С.196-197
 • Здоровая личность tezis Материалы Международного научно-педагогической конференции. Санкт-Петербург, 2012 С.168
 • Философские основы использования tezis Материалы Международного научно-педагогической конференции. Санкт-Петербург, 2013 С.181-183
 • Особое значение процесса образования в развитии личности. Məqalə Молодой ученый ежемесячный научный журнал. Москва, №4, 2013 С.599-567
 • Изменения в содержания средного образования и применение Курикулума tezis Международного научно-педагоги-ческой конференции. высокое качеств и лидерств в образования. Астана, Казахстан, 2013 С.6-8
 • Требования к современному образованию в Азербайджане tezis Материалы Международного научной конференции. Санкт-Петербург Басситогорск, 28 марта 2014, С.75-78
 • Философские основы исползования принципа обучения Məqalə Международная монография по итогом акции "Неделя образования" взрослых 2012-2014. Образования на протяжении все жизни: образование идей, концепций, форм, методов, С. 272-274 технологий. Санкт-Петербург, 2014
 • Развитие системы образования в модернизурующейся Азербайджанской Республике məqalə Проблемы социального-гуманитарного образования на современном этапе модернизации Российской школы. Материалы третьей Международного научно-практической конференция. Барнаул, Алт ГПА, 6 ноября 2014 С.235-239
 • Ali təhsilin bakalavr pilləsində müəllim hazırlığı üzrə "Pedaqogika" fənninin kurikulumu Kurikulum Bakı, 2014 96 s.
 • Qiymətləndirmə, monitorinq və dəyərləndirmə. proqram Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə təhsil ixtisasları üçün proqram. Bakı, 2014 s.72-80
 • Təhsil fəlsəfəsi proqram Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə təhsil ixtisasları üçün proqram. Bakı, 2014 s.93-99
 • Kurikulumun idarə olunması proqram Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə təhsil ixtisasları üçün proqram. Bakı, 2014 s.100-108
 • Azərbaycan Təhsilində Kurikulum Konsepsiyası proqram Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə proqram. Bakı, 2015
 • Təhsilin idarəolunması proqram Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə proqram. Bakı, 2015
 • Человеческий капитал как основная продуктивная сила общества Cанкт-Петербургский Государственный институт психологии и социальной работы. 2016 s97-99
 • Некоторые вопросы управления образованием в Азербайджанской Республике Məqalə (Приволжский научный вестник, №5-2(45), 2015
 • Технология проблемного обучения tezis "Azərbaycan təhsilinin strateji hədəfləri və pedaqoji elmlərin qarşısında duran vəzifələr" mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 16 dekabr 2015
 • Организация управления образованием в Азербайджане Məqalə Ленинградской Государственный Университет им.А.С.Пушкина, 2015
 • Təhsilin kvalimetriyası pedaqogikada elmi praktik istiqamət kimi Məqalə Azərbaycan Respublikası Təhsil Prob-lemləri İnstitutu, Elmi Əsərlər, 2016, №1
 • İbtidai təhsilin pedaqogikası Metodik göstəriş Bakı, 2016
 • Müasir Pedaqoji texnologiyalar proqram Bakı 2017
 • Təhsilə sinergetik yanaşma BDU 2018
 • Müasir dövrdə Azərbaycanda pedaqogika elminin inkişafı(1991-2000-ci illər)

  Beynəlxalq seminar,simpozium və konfranslarda çıxışı
 • 2011- fevral Təhsilin əsasları” fənninin tədrisi üzrə tam kursu bitirmişdi
 • 2008-08-12 sentyabr.Respublikasında ali təhsilin bakalavr pilləsində ibtidai sinif müəllimlərinin hazırlığı üzrə çərçivə kurikulumu”nun  tətbiqi ilə bağlı treninqdə iştirak etmişdir(.sertifikat)
 • 2010 – 17 fevral”Ali təhsil və keyfiyyətin idarəetmə mexanizmi və akkreditasiya”adlı elmi konfransda iştirak etdiyinə görə sertifikat verilmişdir.
 • 2015- 21-25 sentyabr Finlandiyanın Saymen universitetində keçirilən beynəlxalq”Saima is calling” həftəsində iştirak etmiş sertifikat almışdır.
 • 2016-21-22 aprel Sankt-Peterburq Dövlət institutu (Психолого-социальная работа в современном обществе:проблемы и решения XIV Международная научно-практическая конференция (sertifikat)

Elmi  əsərlər

Əmək hazırlığının tədrisində bəzi  problemlər Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Xəbərlər, Humanitar elmlər  seriyası. 2006, №4 s. 12-14

Əmək tərbiyəsinin nəzəri və praktik məsələlərinə dair Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, s.223-225 2006