шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

İbtidai təhsilin pedaqogikası kafedrası

Məmmədova Ümhani Rafiq qızı

Pedaqoqika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

ADPU–nun İbtidai təhsilin pedaqoqikası və metodikası kafedrasının baş müəllimi.

İş telefonu: +(994)124080538

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

         Qısa bioqrafik məlumat.

 • 1971–ci il iyunun 21–də Qəbələ rayon Zarağan kəndində anadan olmuşdur.
 • 1988–ci ildə Zarağan kənd orta məktəbinin bitirmişdir.
 • Ali təhsillidir.
 • Ailəlidir 3 övladı var.
 • 1993–cü ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyat İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2002–ci ildə Bakı Slavyan Universitetinin nəzdində olan Yenidənhazırlanma kursunu bitirmişdir.
 • 2011–ci ildə “İbtidai siniflərdə təlim prosesinin təşkilində inteqrasiyadan istifadənin imkanları və yolları” mövzusunda, 13.00.01 “Ümumi pedaqoqika, pedaqoqikanın və təhsilin tarixi” ixtisası üzrə müdafiə edərək pedaqoqika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

          Əmək fəaliyyəti

 • 1994–cü ildə Gəncə şəhəri 14 saylı məktəbdə rus dili və ədəbiyyat müəllimi vəzifəsində işləmişdir.
 • 2001–ci ildə Müasir Təhsil Kompleksində ibtidai sinif müəllimi vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2003–cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecində pedaqogika müəllimi vəzifəsinə  təyin   olunmuşdur.
 • 2017–ci ildən ADPU–nun İbtidai təhsilin pedaqoqikası və metodikası kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

          Tədris etdiyi fənlər

 • Müəllimlik ixtisasına giriş
 • İbtidai təhsilin kurikulumu

         Tədqiqat sahəsi

 • İbtidai siniflərdə müasir təlim texnologiyalarının tətbiqinin təkmilləşdirilməsi.
 • Seminar və konfranslarda iştirakı.

         Elmi məqalələr 

 1. Интеграция в обучении  русскому  языку  в  начальной школе // Русский язык и литература  в  Азербайджане,2006, №4, стр 43-46
 2. Интеграция предметов начального  обучения  как  важное  условие  развития речи  младшеклассников // Русский язык и литература  в  Азербайджане,2008, №3-4, стр 53-57
 3. Дидактические основы внутрипредметной и  межпредметной  интеграции  в  начальной  школе // Региональный форм  преподавателей-русистов  закавказских стран  в  Азербайджанской Республике, г.Баку, г.Гянджа  10-14 сентября 2007 года, Баку 2007,стр 174-180
 4. Интеграция предметов начального  обучения  как  важное  условие  развития речи  младшеклассников // Хабаршы  вестник,Астана 2009,стр 62-66
 5. İbtidai siniflərdə fəndaxili inteqrsaiya// Elmi xəbərlər,№2 Gəncə 2009,səh.216-18
 6. İbtidai siniflərdə fənlərarası inteqrsaiya// Elmi xəbərlər,№3 Gəncə 2009,səh.241-245
 7. «Həyat bilgisi fənninin tədrisi zamanı fəndaxili və fənlərarası  inteqrasiya» //Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri, Bakı-Naxçıvan-Gəncə,2010 səh.330-333
 8. Особенности интеграция предметов  в  начальной  азербайджанской  школе .// “Диалог  языков и культур СНГ и ШОС в ХХI  веке “ Сборник материалов  VI международного форума, Москва 2011,стр 346-352
 9. Məktəbin inkluziv uşaqların ailələri ilə əməkdaşlığı.// Elmi əsərlər, №1 Bakı 2015, səh 105-107
 10. Сотрудничество школы с семьями  инклюзивных  детей .// Психолого–социальная работа в современном  обществе: проблемы и решения”, Санкт-Петербург 2016,стр 376-378
 11. Təhsil müəssisələrində  çalışan  müəllimlərin  etik  davranış  qaydalarına dair  müasir yanaşmalar.// Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri №1,Bakı 2017, səh 304-307.
 12. Muəllimin peşə fəaliyyətində humanizm başlıca prinsip kimi.//Umummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 – ci ildönümünə həsr olunmuş “ Təhsildə tarixlik və müasirlik ” mövzusunda X Ümumrespublika elmi–praktik konfransının materialları. Bakı,8 may 2018. səh., 31.
 13. Bərabər təlim şəraitinin yaradılmasında şagirdlərin sosial–psixoloji vəziyyətin əhəmiyyəti. Rusiya, Sankt – Peterburq, çapdadır.

          Proqram

 1.  “Müasir təlim texnologiyaları” fənni üzrə proqram, Bakı 2014

          Dərslik

 1. “Müasir təlim texnologiyalar” dərs vəsaiti, Bakı 2014