шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

İbtidai təhsilin pedaqogikası kafedrası

Əliyeva Təranə Səttar qızı

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 ADPU-nun ibtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasının dosenti

İş telefonu: +(994)124405149

E.mail: tarana.aliyeva62@ bk.ru               

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1960-cı il aprelin 21-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur
 • 1977-ci ildə Bakı şəhəri 102nömrıli orta məktəbi bitirib
 • Subaydır
 • Ali təhsillidir
 • 1983-cü ildə SSRİ-nin 50 illiyi adına APXDİ-nin (ADU) ingilis dili fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir
 • 1991-1994-cü illər İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasında qiyabi aspirant olmuşdur
 • 1997-ci ildə " İbtidai sinif şagirdlərinin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir və pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Əmək fəaliyyəti

 • 1978-1989- İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasında laborant
 • 1989-1995- baş laborant
 • 1995-2000- müəllim
 • 2000-2009- baş müəllim
 • 2009-2011- dosent əvəzi
 • 2011-ci ildən hal-hazıradək İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasının dosenti

 Tədris etdiyi fənlər

 • Pedaqogika
 • Təhsildə tədqiqatlar və keyfiyyətin idarə olunması
 • Qiymətləndirmədə ölçmə nəzəriyyəsi və statistik metodlar
 •  Qiymətləndirmə nəticələrindən istifadə və hesabatvermə
 • Elmi-tədqiqat işlərinin metod və metodologiyası (AMMEF)
 • Texnologiya və onun tədrisi metodikası

Tədqiqat sahəsi

 • İbtidai siniflərdə təlim prosesinin təkmilləşdirilməsi
 • Beynəlxalq və respublika konfranslarında, mühazirələrdə və seminarlarda iştirakı

Elmi fəaliyyəti

1.Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə təhsil ixtisasları üçün proqram Bakı.2014(həmmüəllif)

2.Milli kurikulum Azərbaycan Respublikası təhsil sisteminin əsas yollarını müəyyən edən sənəddir, 2014 (Barnaul)

3.Azərbaycanda müasir təhsilə verilən tələblər, 2014 (Baksitaqorsk).

4. İnsan kapitalı cəmiyyətin inkişafının əsası kimi. Azərbaycan Respublikasında təhsilin idarə olunmasının bəzi məsələləri, 2015 (Privoljye)

5.Təhsilin kvalimetriyası pedaqogikada elmi-praktik istiqamət kimi,Bakı. 2016

6.Məktəblilərin texnoloji təlimdən peşəyönümünə istiqamətləndirilməsi, Bakı. 2017

7.Müəllimin peşə mədəniyyəti, Bakı.2018 və s.