шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

İbtidai təhsilin pedaqogikası kafedrası

Məmmədova Xəyalə Arif qızı

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin

İbtidai təhslin pedaqogikası və metodikası kafedrasının müəllimi

Tel: (055) 5559979

email: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1984-cü il aprelin 22-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur;
 • Ailəlidir. 2 oğlu var;
 • Ali təhsillidir;
 • 2001-ci ildə Bakı şəhəri Tahir Firuzoğlu adına 252 saylı tam orta məktəbi bitirmişdir;
 • 2005-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirmişdir;
 • 2007-ci ildə AMİ-nin İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası ixtisası üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir;
 • 2017-ci ildə “Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin modern inkişafı (1991-2011-ci illər)” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Əmək fəaliyyəti

 • 2007-2010-cu ildə AMİ Pedaqogika və filologiya fakültəsində metodisti;
 • 2010-2016-cı ildə AMİ Pedaqogika kafedrasının müəllimi;
 • 2016-cı ildən ADPU İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasının müəllimi vəzifəsində çalışmışdır.

Tədris etdiyi fənnlər

 • Pedaqogika;
 • İbtidai təhsilin pedaqogikası;
 • Müəllimlik ixtisasına giriş;
 • Həyat bilgisi.

Tədqiqat sahəsi

 • İbtidai sinflərdə təlim prosesinin təkmilləşdirilməsi

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı.

Elmi fəaliyyəti

 1. Müəllimin pedaqoji etikası // “Müəllim hazırlığının müasir  problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans, 28-29 oktyabr 2011-ci il, s.242-246
 2. Müasir dövrdə müəllimin pedaqoji etikası / “Ümumi orta təhsilin müasir problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi konfrans, Naxçıvan 24 noyabr, 2012-ci il, s.249-250
 3. Müəllin pedaqoji fəaliyyətində innovasiyadan istifadə / “Müəllim hazırlığının müasir problemləri: təhsildə elmi və texnoloji innosiyalar” mövzusunda II Beynəlxalq Elmi konfrans, Bakı 26-28 noyabr 2012-ci il, s.221-222
 4. Təlim prosesində interaktiv texnologiyalardan istifadənin əhəmiyyəti / Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika Elmi Konfransı, Bakı 2013-cü il, s.163-164
 5. Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin inkişafına dair ilk təşəbbüslər // Pedaqoji Universitet Xəbərləri, 2013, №4 s.265-267
 6. Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin inkişafında QHT-lərin rolu // Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, 2014, №2, s.328-331
 7. İnkluziv təhsil ümumi təhsilin bir sahəsi kimi / “Azərbaycanda inkluziv təhsilin tətbiqi problemləri və onların aradan qaldırılması yolları” mövzusunda Elmi-praktiki konfrans, Bakı 2 may, 2014, s.120-121
 8. Ümumi təhsildə yeni keyfiyyət mərhələsinə keçid / “Ümummilli lider Heydər Əliyevin 91 illik yubileyinə həsr olunmuş cəmiyyət və təhsilin inkişaf strategiyası” mövzusunda VI Respublika elmi-praktik konfrans, Bakı 5 may, 2014, s.265-267
 9. Müəllim hazırlığında ənənəvi təlim metodları və müasir təlim texnologiyalarından istifadənin qarşılıqlı əlaqəsi / “Müəllim hazırlığının müasir  problemləri: texnologiya, təhsil və inkişaf” mövzusunda III Beynəlxalq Elmi Konfrans, Bakı 22-24 may 2014, s.203-204
 10. Ümumi təhsilin modern inkişafında milli kurrikulumun yeri // Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər, 2014, №2, s.79-83
 11. Основные направления реформы общего образования в Азербайджанской Республике // Тольянского Государственного Университета, Вектор Науки №2(17) 2014, стр. 140-142
 12. Ölkəmizdə ümumi təhsilin qanunvericilik əsasları // Pedaqoji Universitet Xəbərləri, №3, 2014 s.331-334
 13. Müstəqillik illərində Azərbaycanda ümumi təhsilin məzmununun yeniləşdirilməsi // Dil və ədəbyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 2014, №4(92), s.267-268
 14. Müstəqillik illərində Azərbaycanda ümumi təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsi sahəsində səylər // Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, Elmi əsərlər, 2014, №4, 55, s.34-38
 15. Azərbaycan müstəqillik illərində pedaqoji kadr hazırlığı // Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər, 2015, №1, s.106-111
 16. 1991-2011-ci illərdə ümumi təhsil məktəblərində maddi texniki bazanın yaradılması və inkişafı / Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX Respublika Elmi Konfransı, Bakı 2015, s.288-290
 17. Использование инновации как основное условие повышение эффективности учебного процесса // Науковий часопис Национального Педагогического университета имени М.П. Драгоманова, Киев, 2014, серия 5, выпуск 49, стр.114-118
 18. Müstəqillik illəri Azərbaycanın milli təhsil tarixinə uğurlu islahatlatlara başlanğıc illəri kimi / Ümummilli lider Heydər Əliyevin 92 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təhsilin inkişaf strategiyası və onun reallaşdırılması” mövzusunda VII Respublika elni-praktik konfrans, 2015, Bakı, s.118-120
 19. Azərbaycanda ümumi təhsilin məzmunun təkmilləşdrilməsində humanizm prinsipinin rolu // Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, 2017, N5, s. 58-61.