шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

İbtidai təhsilin pedaqogikası kafedrası

Eminova Gülşən Tahir qızı

ADPU-nun İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasının baş müəllimi

Mobil telefon:0504152219    

E-Mail:Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1975-ci il avqustun 1-də Füzuli rayonunda anadan olmuşdur.
 • 1993-cü ildə Füzuli rayonu Xurşudbanu Natavan adına 3 № tam orta məktəbi bitirmişdir.
 • 1998-ci ildə Naxçıvan Univerisitetinin İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası fakültəsini bitirmişdir.
 • 2001-ci ildə Naxçıvan Univerisitetinin İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisası üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2018-ci ildə “Müəllim və yeniyetmələr arasında pedaqoji münaqişələr və həlli yolları” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
 • Ailəlidir.İki qızı var.
 • Ali təhsillidir

Əmək fəaliyyəti

 • 2001-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnsititunun Pedaqogika kafedrasında baş laborant
 • 2003-2011-ci illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnsititunun Pedaqogika kafedrasında müəllim
 • 2011-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnsititunun Pedaqogika kafedrasında baş müəllim
 • 2016-cı ildən ADPU-nun İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasının baş müəllimi

Tədris etdiyi fənlər

 • Pedaqogika
 • Müəllimlik ixtisasına giriş
 • İbtidai təhsilin pedaqogikası
 • Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi
 • Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
 • İbtidai təhsilin kurikulumu.

Tədqiqat sahəsi

 • İbtidai təhsilin təkmilləşdirilməsi və onun aktual problemləri
 • Beynəlxalq seminar,simpozium və konfranslarda iştirakı

Elmi fəaliyyəti

 • “Məktəbəqədər Pedaqogika” Dərs vəsaiti 2012(həmmüəlliflərlə)
 • «Pedaqogika» Bakalavr və magistr təhsili alan tələbələr üçün Pedaqogikadan praktik dərs vəsaiti 2014 (həmmüəlliflərlə)
 • “Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsinin forma və vasitələri”Bkalaviriyat səviyyəsi Proqram.2015
 • “Etnopedaqogika” proqram Bkalaviriyat səviyyəsi Proqram.2016
 • “İbtidai təhsil kurikulumu.” Proqram Bkalaviriyat səviyyəsi” .Proqram.2016
 • “Ümumtəhsil kurikulumun əsasları”. Proqram Bkalaviriyat səviyyəsi. Proqram.2016
 • “Müasir pedaqoji  texnalogiyalar və inovasiyalar” Bkalaviriyat səviyyəsi. Proqram.2016
 • “Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası” Bkalaviriyat səviyyəsi. Proqram.2017
 • .«Влияние вунутрисемейных отношенный на формирование взаимоотношеный подростков с учительями.» Məqalə

Министерство освити и науки Украины Херсонський Державный Университет.Педагогични Науки. 2016.ТОМ1

 • .”Об историчности процесса становления и эволюции личности подростка” Məqalə       ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина»2017
 • Pedaqoji münaqişələrin yaranması.
 • məqalə Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu,  Elmi əsərlər, №2, 2018  
 • Münaqişələrin yaranmasına müəllim və şagirdlərin qarşılıqlı münasibətlərinin təsiri          məqalə        Bakı Qızlar Universiteti, Elmi əsərlər,  2018, №1, 2018