шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Təsviri incəsənət və onun tədrisi texnologiyası kafedrası

* “Təsviri incəsənət və OTM” kafedrasının müəlliməsi

Qısa bioqrafik məlumat

* 17.07.1963 Bakı şəhərində anadan olub

* Subaydr

Təhsili və elmi dərəcəsi

* 1970- 1980 ci illərdə 23 saylı orta məktəbdə oxuyub

* 1981 ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji universitetinə daxil olub və 1986 ci ildə Orta məktəbdə rəsmxət, rəsm və əmək mülimliyi ixtisası üzrə təhsilni oxuyub bitirib.

* 1986 – 1989 karlar internatında rəsm - rəsmxətt müəlliməsi

* 1999 – 2016 ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji universitetində kitabxanasında işləyib

* 2017 ci ilin yanvarın 15 dən sentyabrın 15 dək ADPU nun Təsviri incəsənət və OTM kafedrasında böyük laborant

* 2017 ci ilin sentyabrın 15 dən müəllimə secilmişdir.

Tədris etdiyi fənn

* Rəsm boyakarlıq

* Təsviri incəsənətin tədrisi metodikası

Exit
Exit
Exit