шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Təsviri incəsənət və onun tədrisi texnologiyası kafedrası

* “Təsviri incəsənət və OTM” kafedrasının dosenti

Əməkdar rəssam

Qısa bioqrafik məlumat

* 1946-ci ildə noyabrın 1-də Bakı şəhərində anadan olub.

* Ailəlidir. Bir övladı var.

Təhsil və elmi dərəcəsi

* Ali təhsillidir

* 1965-ci ildə 28 saylı Karakanda şəhərində orta məktəbi bitirib

* 1965-1969-cu illərdə Ə.Əzimzadə adına rəssamlıq texnikumunda təhsil almışdır.

* 1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin “Bədii-qrafika” fakültəsini bitirmişdir

* 2011-ci ildə Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür.

Əmək fəaliyyəti

* 1978-ci ildən ADPU-nun “Rəsm, heykəltaraşlıq və boyakarlı” kafedrasında müəllim işləmişdir.

* 1989-ci ildə baş müəllim

* 2005-ci ildən həmin kafedranın desentidir

* Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin “Musiqi, təsviri incəsənət, fiziki tərbiyə və çağırışaqədər hazırlıq” fakültəsinin “Təsviri incəsənət və OTM” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır

Bir sıra fərdi yaradıcılıq sərgiləri keçirib

* 1994 -1-ci fərdi sərgi, Bakı şəhəri

* 1995 - 2-ci fərdi yaradıcılıq sərgisi, Bakı şəhəri

* 2016 - 3-cü fərdi yaradıcılıq sərgisi, Bakı şəhəri

* 2016-ci il noyabr ayı - 4-cü fərdi yaradıcılıq sərgisi

* 2017-ci il iyun ayı - 5-ci fərdi yaradıcılıq sərgisi, Ankara şəhəri

* 2018-ci il - 6-ci fərdi yaradıcılıq sərgisi, Çikago, ABŞ

Tədris etdiyi fənn

* Rəsm

* Boyakarlıq

* Kompozisiya

* Dəzgah qrafikası

1978-ci ildən SSRT Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür.

Respublika və Beynəlxalq rəssamlıq sərgilərinin fəal iştirakçısı olmuşdur.

Elmi əsrlər

* 800-dən çox artıq Bədii Əsrlərin müəllifidir

* 5 məqalənin müəllifidir

* Bir sıra Ali məktəblər üçün tədris proqramlarının müəllifidir

Exit
Exit
Exit