шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Təsviri incəsənət və onun tədrisi texnologiyası kafedrası

* “Təsviri incəsənət və OTM” kafedrasının müdri, dosent

Qısa bioqrafik məlumat

* 11 noyabr 1953 – cü ildə Bakı şəhərində anadan olub

* Ailəlidir. İki övladı var

Təhsili və elmi dərəcəsi

* Ali təhsillidir.

* 1974-1981-ci illərdə “Təsviri incəsənət, rəsmxət və əmək müəllimi ixtisası üzrə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunu bitirib.

* 1984-1987 –ci illərdə Moskva Şəhərində Pedaqoji Elmlər Akademiyasında aspiranturada oxuyub

* 1987-ci ildə Moskva Şəhərində Pedaqoji Elmlər Akademiyasında namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışdır.

* 1991-ci ildə dosent elmi adı almışdır.

Əmək fəaliyyəti

* 1988-1994-ci illərdə ADPU-nun “Təsviri incəsənət, OTM” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

* 1994-2014 –cü illərdə “Təsviri incəsənət, OTM” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışmışdır.

* 2014 – cü ildən “Təsviri incəsənət və OTM” kafedrasında kafedra müdiri vəzifəsində çalışır.

Tədris etdiyi fənn

* Məktəbdə bədii tərtibat

* Təsviri sənətin tədrisi metodikası

* Perspektiva

* Tərsimi həndəsə

Seçilmiş əsərləri

1. “Əşya kölgələrin perspektiv təsvirlərin qurulma texnikası” Magistr pilləsi üçün proqram.

2. “Kompozisiya və onların tədrisi metodikası” Magistr pilləsi üçün proqram.

3. “Perspektiv təsvirlərin qurulma təlimi” Magistr pilləsi üçün proqram.

4. “Qrafiki fəaliyyət” Magistr pilləsi üçün proqram.

5. “Təsviri sənətin metodikası” Ibtidai sinif müəllimliyi ixtisası üzrə təhsilin bakalavr pilləsi üçün proqram.

6. “Tətbiqi perspektiva” bakalavr pilləsi üçün proqram.

7. “Təsviri sənətin metodikası” Korreksiyaedici təlim ixtisası üzrə təhsilin bakalavr pilləsi üçün proqram

8. Məktəbəqədər tərbiyə almış uşaqların təsviri fəaliyyətlərinin əhəmiyyəti və xüsusiyyətlər məqalə.

9. Məktəbdə şagirdlərin təsviri incəsənət üzrə sinifdənxaric fəaliyyətlərin təşkili məqalə.

10. Perspektiva və perspektiv analiz. Dərs vəsaiti.

11. Практические работы пометодика преподавание изобразительного искусства

в начальных классах. Dərs vəsaiti.

Exit
Exit
Exit