шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Təsviri incəsənət və onun tədrisi texnologiyası kafedrası

* “Təsviri incəsənət və OTM” kafedrasının dosenti

Qısa bioqrafik məlumat

* 1939-ci ildə dekabrın22-də Bakı şəhərində anadan olub.

* Ailəlidir. Bir övladı var.

Təhsil və elmi dərəcəsi

* Ali təhsillidir

* 1955-ci ildə 164 saylı orta məktəbi bitirib

* 1968-ci ildəM.A.Əliyev adına İncəsənət İnstitutunun “Şüşə keramika” fakültəsini bitirib.

Əmək fəaliyyəti

* 1960-ci ildə Bakı şəhərində 39 saylı orta məktəbdə müəllim işləmişdir.

* 1978-ci ildə ADPU-nun “Rəsm, heykəltaraşlıq və boyakarlıq” kafedrasında müəllim işləmişdir.

* 1974-ci ildən həmin kafedranın baş müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir

* Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin “Musiqi, təsviri incəsənət, fiziki tərbiyə və çağırışaqədər hazırlıq” fakültəsinin “Təsviri incəsənət və OTM” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır

Tədris etdiyi fənn

* Rəsm

* Boyakarlıq

* Kompozisiya

* Dəzgah qrafikası

1982-ci ildən SSRT Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür.

Respublika və Beynəlxalq rəssamlıq sərgilərinin fəal iştirakçısı olmuşdur.

Elmi əsrlər

* Bəddi təsviri sənət əsərlərinin müəllifidir

Exit
Exit
Exit