шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Təsviri incəsənət və onun tədrisi texnologiyası kafedrası

* “Təsviri incəsənət və OTM” kafedrasının müəllimi

Qısa bioqrafik məlumat

* 21 oktyabr 1973 – cü ildə Bakı şəhərində anadan olub

* Subaydır. Bir övladı var

Təhsili və elmi dərəcəsi

* Ali təhsillidir.

* 1980 – 1988 – ci illərdə orta məktəbdə təhsil almışdır.

* 1988 – 1992 – ci illərdə isə Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində təhsil almışdır.

* 1997 – 2001 – ci illərdə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında bakalavrüzrə təhsil almışdır

* 2001 – 2003 – cü illərdə isə həmin akademiyanın magistr pilləsi üzrə təhsil almışdır.

* 2004 – 2006 – cı illərdə isə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının “Qrafika” fakültəsində magistr pilləsi üzrə təhsil alıb

Əmək fəaliyyəti

* 1997 – 2004 – cü illərdə Hərbi Nəşriyyatda baş rəssam vəzifəsində çalışmışdır.

* 2008 – 2010 – cu illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində “Rəsm, boya və kompozisiya” kafedrasında müəllim vəzifəsində işləmişdir.

* 2012 – ci ildən etibarən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Musiqi, təsviri incəsənət, fiziki tərbiyə və çağırışaqədər hazırlıq” fakültəsinin “Təsviri incəsənət və OTM”kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

Tədris etdiyi fənn

* Məktəbdə bədii tərtibat

* Tətbiqi qrafika

2005 – ci ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür

Respublika və Beynəlxalq rəssamlıq sərgilərinin fəal iştirakçısı olmuşdur

Exit
Exit
Exit