шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi kimya və kimyanın tədrisi texnologiyası kafedrası

 Ümumi kimya və kimyanın tədrisi texnologiyası kafedrası

 

 

 

 1ağayeva reyhan    3 hüseynov mütəllim dos  4quliyev Asəf dos  5Şahbazov Mədət dos 11 Abbasov mirheydər dos 
Ağayeva Reyhan
Kafedra müdiri
Qurbanov Ələkbər
Professor
Hüseynov Mütəllim
Dosent
Quliyev Asəf
Dosent
Şahbazov Mədət
Dosent
Abbasov Mirheydər
Dosent 
8quliyeva Sona dos   6Məmmədova Aysəba dos 7Şəfaqətova Gülputa dos  10 qurbanova vəsilə dos   9Tağıyeva Zenfirados  
 Quliyeva Sona
Dosent 
Məmmədova Aysəba
Dosent
 Şəfaqətova Gülputa
Dosent
Qurbanova Vəsilə
Dosent
Tağıyeva Zenfira
Dosent 
Qasımova Yavər
Dosent
 12 şadlinskaya gülzar b.m 13İsmayılova Gülnarə b  14.Camalova Rumiyyə b   15 qəhrəmanova simuzər m 16Hacıyeva Şükufə lab m  17Mustafayeva Emeliya lab m 
Şadlinskaya Gülzar
Baş müəllim 
 İsmayılova Gülnarə
Baş müəllim
Camalova Rumiyyə
Baş müəllim 
Qəhrəmanova Simuzər
Müəllim 
Hacıyeva Şükufə
Laboratoriya müdiri 
 Mustafayeva Emeliya
Laboratoriya müdiri
  18.Bəkirova Gülbacı lab m 19Fətiyeva Nuranə lab m 20Qarayeva Aynurə b 21mahmudova aypara b.l 22 Mövsümova aytəkin b.l 
  Bəkirova Gülbacı
Laboratoriya müdiri
 Fətiyeva Nuranə
Laboratoriya müdiri
 Qarayeva Aynurə
Böyük laborant
Mahmudova Aypara
Böyük laborant 
Mövsümova Aytəkin
Böyük laborant  

 

İş telefonu: 

e-poçt: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

             Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Ünvan: AZ 1000, Bakı Üzeyir Hacıbəyli, 68

   

KAFEDRANIN TARİXİ

  Müasir dövrdə müəllim hazırlığı sahəsində yüküsək ixtisaslı kadr hazırlanması xüsusi əhəmiyyət  kəsb edir. Təcrübə    göstərir ki, təlim prosesində qarşıya qoyulan yeniliklərin yaradılması və həyata keçirilməsində kafedra əhəmiyyətli yer tutur. Yüksək ixtisaslı kimya, kimya  biologiya , biologiya , biologiya coğrafiya ixtisaslı müəllim kadrlarının hazırlanmasında effektli rol oynayır. Təhsil sahəsində dövlət strategiyasının tələblərinə uyğun olaraq kafedra öz işini təkmilləşdirmişdir. Kafedra öz işində yüksək ixtisaslı hərtərəfli bacarığa malik şəxsiyyət yönümlü kadrların hazırlanmasına xüsusi fikir verir. Təhsilin bütün mərhələlərində , o cümlədən ümumi təhsildə şəxsiyyətin maraq və ehtiyaclarını ödəyə bilən təhsil sisteminin, eləcə də kafedranın qarşısında böyük vəzifələr qoyur. Bu ilk növbədə təlimin məzmununu və ona uyğun yeni metod, forma və vasitələrdən ibarət sistemin yaradılmasını tələb edir.  Kafedra 1930 – cu ildə təşkil olunmuşdur. Kafedradan 1966 – cı ildə “Üzvi kimya və kimya texnologiyası” 1969 – cu ildə isə “Analitik və fiziki kimya” kafedraları müstəqil kafedra kimi yaradılmışdır. Ümumi kimya və KTM kafedrasına ilk kafedra müdiri prof. A.Ə.Verdizadə (1960 – 1964), 1964 – 1969 – cu ildə prof. Ə.Əbdürəhimov, 1970 – 1983 – cü ildə prof. R.Y.Əliyev, 1984 – 1989 – cu ildə dos. Ə.Xəlilov 1989 – 2000 – ci ilə qədər prof. İ.Ö.Nəsibov rəhbərlik etmişdir. 2000 – ci ildən 2017 – ci ilə qədər prof. Ə.N.Qurbanov rəhbərlik etmişdir. Hal – hazırda yəni 2017 – ci il oktyabr ayından kafedraya k.f.d. R.M.Ağayeva rəhbərlik edir. 

   3.KAFEDRAYA RƏHBƏRLİK

ADPU – nun Ümumi kimya və KTM kafedrasının müdiri k.f.d. R.M.Ağayevadır 

Ümumiyyətlə müasir təhsil konsepsiyasında irəli sürülən vəzifələri həyata keçirmək sahəsində görülən işləri aşağıdakı kimi göstərmək olar:

 •  Müasir təlim texnologiyasından irəli gələn vəzifələrin həyata keçirilməsi;
 • Tədris prosesində innovasiyaya nail olmaq;
 • İnteraktiv (fəal) təlim əsasında tədris prosesinin qurulması;
 • Tədris prosesinin elmi – tədqiqat işi ilə əlaqəli şəkildə aparmaq
 • 4. KAFEDRA HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT

“Ümumi kimya və kimyanın tədrisi metidikası” kafedrası ali təhsilin bakalavriat və magistratura pilləsində “qeyri – üzvi kimya” və “kimyanın tədrisi metodikası” üzrə əsas aparıcı ixtisas kafedrasıdır.

Kafedra respublikamızda , eləcədə dünya miqyasında ehtiyac olan yüksək ixtisaslı kimya və kimya – biologiya , biologiya mütəxəssislərinin hazırlanmasında, bu ixtisas sahələrini əhatə edən 40 – dan çox müxtəlif fənlərin tədrisini həyata keçirir.

Kafedranın tədris etdiyi fənlər yüksək ixtisaslı professor – müəllim heyəti tərəfindən azərbaycan, rus dillərində tədris olunur. Tədris olunan fənlər üzrə tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək, tədris prosesinin səmərəliliyini artırmaq, o cümlədən tələbələrimizin müxtəlif sahələr üzrə nəzəri biliklərlə yanaşı, həm də praktik vərdişlərin qazanılması və onun yüksək səviyyədə mənilsənilməsi məqsədilə daimi olaraq eksperiment xarakterli laboratoriya məsğələləri və müstəqil işlər tələbələr tərəfindən həyata keçirilir. Yüksək ixtisaslı professor və dosentlərin , bir çox hallarda qabaqcıl elm xadimləri ilə seminarlar keçilərək tələbələrə təhsil müddətində öyrənmiş olduqları biliklərin real tədris prosesində , həyatda istifadəsi öyrdəilir. Bu baxımdan tədris metodikamızda nəzəriyyə və praktika arasında sıx əlaqənin olması kafedramızın ən qiymətli cəhətidir. Kafedra bu məqsədlə yüksək ixtisaslı müəllim kadrlarını hazırlanmasında əsas kafedradır. Hər il 4 – cü və 5 – ci kurs tələbələri  Bakının bir çox qabaqacıl orta məktəblərində pedaqoji praktika keçirlər.Onlar pedaqoji praktika zamanı məktəb işi, tədris prosesinin müasir üsulları və ondan istifadə metodlarını öyrənirlər.

 

Tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Ümumi kimya
  • Kimya müəllimliyi ixtisası
 2. Qeyri-üzvi kimya
  • Kimya müəllimliyi ixtisası
  • Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisası
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası
 3. Kompleks birləşmələr kimyası
  • Kimya müəllimliyi ixtisası
  • Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisası
 4. Fiziki tədqiqat üsulları
  • Kimya müəllimliyi ixtisası
 5. Kimyanın tədrisi metodikası
  • Kimya müəllimliyi ixtisası
  • Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisası
 6. SF: Qeyri-üzvi sintez
  • Kimya müəllimliyi ixtisası
 7. SF: Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları
  • Kimya müəllimliyi ixtisası

Magistratura  pilləsi üzrə

 1. Qeyri – üzvi kimyanın müasir problemləri
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 2. Kimyanın tarixi və metodologiyası
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 3. Qeyri – üzvi kimyanın nəzəri əsasları
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 4. Fiziki-kimyəvi analiz
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 5. Yarımkeçiricilər kimyası
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 6. Bərk cisimlər kimyası
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 7. Qeyri-üzvi təbii birləşmələr
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 8. Qeyri – üzvi materialşünaslıq
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 9. Ətraf mühitin kimyası
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 10. Azərbaycanın mineral resursları
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 11. SF: Keçid elementlər kimyası
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 12. SF: Nadir torpaq elementlərinin kimyası
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 13. SF: Radiokiomya və geokimyanın əsasları
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 14. Kimyanın tədrisi metodikasının müasir problemləri
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 15. Kimyanın tədrisi metodikası
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 16. Müasir pedaqoqji texnologiyalar
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 17. Kimya təliminin kurikulumu
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 18. Kimyanın tədrisi metodikası üzrə nəzəri və eksperiment tədqiqatların texnologiyası
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 19. Kimyanın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 20. Kimyanın tədrisində ekoloji tərbiyə
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 21. Kimyanın tədrisində fundamental anlayışlar
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 22. İstedadlı şagirdlərlə işin təşkili
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 23. SF: Məktəb kimya kursunun elmi əsasları
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 24. SF: Məktəb kimya eksperimentinin müasir sistemi
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 25. SF: Kimya tədrisində interaktiv metodlar
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası

Kafedranın professor-müəllim heyəti bakalavr pilləsi üzrə kimya, kimya-biologiya, biologiya şöbələrində ümumi və qeyri-üzvi kimyadan mühazirə və laboratoriya məşğələləri aparırlar. Bununla yanaşı kimya və kimya-biologiya şöbələrində "fiziki tədqiqat" üsulları, qeyri-üzvi sintez, kompleks birləşmələr kimyası üzrə proqram əsasında mühazirə və laboratoriya dərsləri aparırlar. Kafedrada TEM-060504 qeyri-üzvi kimya, TEM-060110 kimyanın tədrisi metodikası ixtisasları üzrə magistr hazırlığı həyata keçirilir.

Kafedrada tədris olunan fənlər üzrə tədris proqramları hazırlanmış və elmi şurada təsdiq edilmiş, Nazirliyin qrifi alınmışdır. Dərslər təqvim planları əsasında aparılır.

Son illər kafedrada tədris olunan fənlərin dərslik və dərs vəsaiti ilə təmin olunmasında xeyli işlər görülmüşdür. Kafedra əməkdaşları lazımi miqdarda dərslik və dərs vəsaiti hazırlamış, tələbələrin istifadəsinə vermişlər. Bunlardan Ə.N.Qurbanov, H.İ.İbrahimov, V.Ə.Qurbanovanın “Maddənin quruluşu və kimyəvi rabitə” (2008), Ə.N.Qurbanov, V.Ə.Qurbanovanın “Ümumi kimyaya giriş” (2007). Ümumi kimya fənnindən Pedaqoji Universitet proqramına uyğun Ə.N.Qurbanov, M.H.Şahbazov, A.Z.Məmmədova və G.G.Şəfaqətovanın yazdıqları “Ümumi kimya praktikumu” (2010) dərsliyi tələbələrin istifadəsinə verilmişdir. Bununla yanaşı prof. Ö.M.Əliyevin “Qeyri-üzvi kimya” 1 və 2 hissə (2009, 2010) dərsliyi, dos.A.C.Quliyevin “Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları” (2005), “Kompleks birləşmələr kimyası” (2010), kafedranın dosenti C.B.Musayevin “Qeyri-üzvi sintez” (2009), G.G.Şəfaqətovanın “Kompleks birləşmələr kimyası” (2009), “Ümumi və qeyri-üzvi kimyadan çalışmalar” (2011), dos.A.Z.Məmmədovanın “Kimyanın tədrisində müasir təlim texnologiyaları” (2012) dərslikləri ali məktəb tələbələri, magistr və gənc müəllimlər üçün Azərbaycan dilində yazılmış dərsliklərdir.

Xarici əlaqələr

Tarixi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ümumi kimya və KTM kafedrası 1930-cu ildən müstəqil fəaliyyət göstərir. Kafedradan 1966-cı ildə “Üzvi kimya və kimya texnologiyası” kafedrası, 1969-cu ildə isə “Analitik və fiziki kimya” kafedraları ayrılaraq müstəqil fəaliyyət göstərir. Kafedraya 1983-cü ilə qədər prof.R.Əliyev, 2000-ci ilə qədər prof.İ.Nəsibov, 2000-ci ildən prof.Ə.N.Qurbanov rəhbərlik edir.

Kafedranın inkişafında prof.R.Əliyev, prof.İ.Nəsibov, dos.B.Mardaxayev, dos.B.Həsənov, dos.Ə.Xəlilov, dos.M.Hüseynov, dos.A.Quliyev, dos.A.Məmmədova, dos.S.Quliyeva və kafedranın digər üzvlərinin səmərəli xidmətləri olmuşdur.

Strukturu

Kafedranın nəzdində aşağıdakı laboratoriyalar fəaliyyət göstərir:

 • Ümumi kimya laboratoriyası
 • Qeyri-üzvi kimya laboratoriyası
 • Kompleks birləşmələr kimyası laboratoriyası
 • Kimyanın tədrisi metodikası laboratoriyası
 • Qeyri-üzvi sintez laboratoriyası

Ümumi kimya laboratoriyası

Tədris prosesində aşağıdakı laboratoriya işləri icra olunur:

 1. Həlletmə, süzmə və areometrlə işləmək.
 2. Maddələrin təmizlənməsi.
 3. Maddələrin ekvivalentinin təyini.
 4. Qazların molekul kütləsinin təyini. CO2-nin molekul kütləsinin təyini.
 5. Kimyəvi reaksiyanın tipləri.
 6. Mis sulfatdan (II)  misin alınması.
 7. Oksidlər, əsaslar və turşuların alınması və xassələri.
 8. Duzların alınmasına aid təcrübələr.
 9. Kimyəvi reaksiyanın sürəti və kimyəvi tarazlığa aid təcrübə.
 10. Məhlullar. Duzların həllolmasına aid təcrübələr.
 11. Müxtəlif qatılıqlı məhlulların hazırlanması.
 12. Titrləmə metodu ilə qələvilərin qatılığının təyini.
 13. Qazların suda həll olmasına aid təcrübələr.
 14. Qazların molekul kütləsinin krioskopik üsulla təyini.
 15. Duzların hidrolizinə aid təcrübələr.
 16. Həll olma. Duzların həllolmasına aid təcrübələr.
 17. İndikator vasitəsilə məhlulun PH-nın təyini.
 18. Bufer məhlulların hazırlanması.
 19. Elektrolizə aid təcrübələr.
 20. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasına aid təcrübələr.
 21. Kompleks birləşmələrə aid təcrübələr.

Qeyri-üzvi kimya laboratoriyası

Tədris prosesində aşağıdakı laboratoriya işləri icra olunur:

 1. Hidrogenin alınması və xassələrinə aid təcrübələr.
 2. Hidrogen-peroksidin alınması və xassələri.
 3. Xlorun alınması və xassələrinə aid təcrübələr.
 4. Xlorun birləşmələrinə aid təcrübələr.
 5. Xlorid turşusunun alınması və xassələri.
 6. Bromun alınması xassələri. Bromun birləşmələrinə aid təcrübələr.
 7. Yodun alınması, xassələri və birləşmələrinə aid təcrübələr.
 8. Flüora aid bəzi təcrübələr.
 9. Oksigenin alınması və xasələrinə aid təcrübələr.
 10.  Kükürdün allotropik şəkildəyişmələrinin alınması. H2S alınması və xassələri.
 11.  Kükürdün oksigenli birləşmələrinin alınması və xassələrinə aid təcrübələr.
 12.  Sulfat və tiosulfat turşularına aid təcrübələr.
 13.  Azotun alınması və xassələri. Ammonyaka aid təcrübələr.
 14.  Azot oksidlərinin alınması və xassələrinə aid təcrübələr.
 15.  Nitrat turşusunun xassələrinə aid təcrübələr.
 16.  Fosforun alınması və xassələri. Fosforun oksigenli birləşmələri.
 17.  Bismuta aid təcrübələr.
 18.  Stibiuma aid təcrübələr.
 19.  Karbon monoksid və karbon dioksidin alınması və xassələri.
 20.  Etilenin alınması və xassələri.
 21.  Karbon monoksid və karbondioksidin alınması və xassələri.
 22.  Silisium və silikatlara aid təcrübələr.
 23.  Qalayın və qurğuşunun birləşmələrinə aid təcrübələr.
 24.  Qələvi metallara aid təcrübə.
 25.  Qələvi torpaq elementlərinə aid təcrübələr.
 26.  Bora aid təcrübələr.
 27.  Alüminiuma aid təcrübə.
 28.  Bəzi lantanoidlərə (gil, Pr, Nd, Sm) aid təcrübələr.
 29.  Titan, sirkonium və  hafmiuma aid təcrübələr.
 30.  Vanadium və niobiumun birləşmələrinə aid təcrübələr.
 31.  Xrom və manqanın birləşmələrinə aid təcrübələr.
 32.  Molibden və volframın birləşmələrinə aid təcrübələr.
 33.  Dəmirə aid təcrübələr.
 34.  Kobalt və nikelə aid təcrübə.
 35.  Misə və gümüşə aid təcrübələr.
 36.  Sink, kadmiuma aid təcrübələr.

Kompleks birləşmələr kimyası laboratoriyası

Tədris prosesində aşağıdakı laboratoriya işləri icra olunur:

 1. Kompleks birləşmələrin alınmasına aid təcrübələr.
 2. Sulu məhlullarda ammonyak, hidrazin, rodanid və digər liqandlarla komplekslərinin tədqiqi.
 3. Həlledicinin iştirakı olmadan kompleks birləşmələrin alınması.
 4. Oksidləşmə və reduksiya reaksiyaları vasitəsilə kompleks birləşmələrin alınması və xassələri.
 5. Metalların oksigenli üzvi liqandlarla komplekslərinin alınması və xassələri.
 6. Sis və trans izomerlərin alınması və xassələri.
 7. Optiki aktiv komplekslərin alınması.
 8. Kompleks birləşmələrin xassələrinin fiziki-kimyəvi üsullarla tədqiqi.
 9. Krioskopik və ebulioskopik üsulla kompleks birləşmələrin molekul kütləsinin təyini.
 10.  Termoqrafik üsulla kompleksin tədqiqi.
 11.  Komplekslərin udma spektirlərinin sintezi və öyrənilməsi.
 12.  Misin (II) bəzi komplekslərinin sintezi.
 13.  Gümüş, sink, kadmiumun komplekslərinin sintezi.
 14.  Xrom kompleks birləşmələrinin sintezi və öyrənilməsi.
 15.  Dəmirin (II, III) komplekslərinin sintezi və öyrənilməsi.
 16.  Kobalt və nikelin komplekslərinin sintezi və öyrənilməsi.

Kimyanın tədrisi metodikası laboratoriyası

Tədris prosesində aşağıdakı laboratoriya işləri icra olunur:

 1. İlk kimyəvi anlayışlara və qanunlara aid təcrübələrin qoyuluşu üsulu.
 2. Oksidlərin alınması və xassələrinə aid təcrübələrin qoyuluşu.
 3. Hidrogenin öyrədilməsi zamanı kimya eksprimenti.
 4. Turşuların alınması və xassələrinə aid təcrübələrin qoyuluşu.
 5. Duzların alınması və xassələrinə aid kimya eksperimenti.
 6. Su məhlullar və əsasların öyrədilməsi zamanı kimya eksperimenti.
 7. Halogenlərin öyrədilməsi zamanı kimya eksperimenti.
 8. Elektrofizik dissosiasiya nəzəriyyəsinin öyrədilməsi zamanı kimya eksperimenti.
 9. Kükürd və onun birləşmələrinin öyrədilməsinə aid təcrübələrin qoyuluşu.
 10.  Azot və onun birləşmələrinin öyrədilməsi zamanı kimya eksperimenti.
 11.  Fosfor və onun birləşmələrinə aid təcrübələrin qoyuluşu.
 12.  Karbon və onun birləşmələrinə aid təcrübələrin qoyuluşu.
 13.  Metalların öyrədilməsi zamanı kimya eksperimenti.
 14.  Karbohidrogenlərə aid təcrübələrin qoyuluşu.
 15.  Oksigenli üzvi birləşmələrə aid təcrübələrin qoyuluşu üsulu.
 16.  Azotlu üzvi birləşmələrin öyrədilməsi zamanı kimya eksperimenti.
 17. Polimerlərə aid təcrübələrin qoyuluşu üsulu

Qeyri-üzvi sintez laboratoriyası

 

Tədris prosesində aşağıdakı laboratoriya işləri icra olunur:

 1. Alüminutermiya üsulu ilə Fe, Mn və bəzi digər metalların alınması.
 2. Xlor, brom və yodun  alınması.
 3. Hidridlərin sintezi.
 4. Oksidlərin sintezi.
 5. Peroksidlərin və peroksid duzların sintezi.
 6. Hidroksidlərin sintezi.
 7. Oksigenli turşular və onların sintezinə aid təcrübələr.
 8. Halogenidlərin sintezi.
 9. Sulfid və polisulfidlərin sintezi.
 10.  Nitridlərin sintezi.
 11.  Karbidlərin sintezi.
 12.  İkiqat duzların sintezi.
 13.  Bəzi kompleks birləşmələrin sintezi.
 14. Neytral liqandlı komplekslərin sintezi.
 15. Fe3+, Co2+ və Ni2+  - in rodanid komplekslərinin sintezi. 

Statistik göstəricilər

 • 14 nəfər professor-müəllim heyəti
  • 1 nəfər elmlər doktoru, professor
  • 8 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent
  • 2 nəfər fəlsəfə doktoru, baş müəllim
  • 2 nəfər fəlsəfə doktoru, müəllim
  • 1 nəfər müəllim
 • 10 nəfər tədris köməkçi heyət çalışır
  • 5 nəfər laboratoriya müdiri
  • 5 nəfər böyük laborantdan ibarətdir.

Elmi fəaliyyət

Kafedra 3 problem: koordinasion birləşmələr kimyası, yarımkeçirici materialşünaslıq və təlim-tərbiyə işlərinin təkmilləşdirilməsi üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılır.

Elmi-tədqiqat işləri AMEA-nın koordinasiya planına daxil olub, tətbiq sahəsi olan işlərdir. Kafedranın professoru Ə.N.Qurbanovun rəhbərliyi ilə  aparılan tədqiqat işləri “Metalların aromatik hidroksi turşular və hidrofob aminlərlə müxtəlifliqandlı komplekslərini fiziki-kimyəvi metodlarla tədqiqi və ekstraksiya metodu ilə bir-birinə yaxın olan elementlərin ayrılması və təyininə həsr olunmuşdur. Bu komplekslər antiseptik xassəli olub tibbdə, ətraf mühit çirkləndiricilərinin tərkibinin müəyyən edilməsində, metalların ən az miqdarının təyinində geniş istifadə oluna bilər. Alınan birləşmələrdən boyaqçılıq və kənd  təsərrüfatında mikrogübrə kimi heyvan və quşların yeminə qatıla bilər.

Kafedranın dosentləri M.N.Hüseynov, C.B.Musayevin “Metalların hidrazin kompleksləri” sahəsində apardıqları elmi-tədqiqat işləri əsasında alınan birləşmələr partlayıcı maddələrin istehsalında, yanacaq kimi kosmos texnikasında tətbiq olunur. Kafedranın dosenti A.C.Quliyev “Metalların aminturşuları və üzvi liqandlarla kompleksləri” fiziki-kimyəvi metodlarla tətbiq edilir.

Bu tip komplekslər bioloji aktiv olub, tibbidə tətbiq oluna bilər. Bu işlər Tibb Universitetinin “Mikrobiologiya” laboratoriyasında sınaqdan keçmiş və “şiş”  xəstəliklərinə qarşı effektlidir.

Əməkdaşların dos.M.H.Şahbazov, dos.G.G.Şəfaqətova, dos.A.Z.Məmmədova, b/m G.N.İsmayılovanın “Yarımkeçirici materiallar”ına həsr olunmuş işləri çoxdan texnikada tətbiq olunmaqdadır.

Kafedranın müəllimləri prof.Ə.N.Qurbanov və dos.A.Z.Məmmədovanın kimyanın tədrisi metodikası sahəsində metodik işləri “Fəal təlim üsulu” metodik göstərişində və dos.A.Z.Məmmədovanın “Kimyanın tədrisində müasir təlim texnologiyaları” dərsliyində (2012) öz əksini tapmışdır.
Bu müddət ərzində 3 nəfər kimya ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru adını almış, 2 nəfər baş müəllim, 1 nəfər dosent keçmişdir.

Tədris işi

Tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Ümumi kimya
  • Kimya müəllimliyi ixtisası
 2. Qeyri-üzvi kimya
  • Kimya müəllimliyi ixtisası
  • Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisası
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası
 3. Kompleks birləşmələr kimyası
  • Kimya müəllimliyi ixtisası
  • Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisası
 4. Fiziki tədqiqat üsulları
  • Kimya müəllimliyi ixtisası
 5. Kimyanın tədrisi metodikası
  • Kimya müəllimliyi ixtisası
  • Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisası
 6. SF: Qeyri-üzvi sintez
  • Kimya müəllimliyi ixtisası
 7. SF: Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları
  • Kimya müəllimliyi ixtisası

Magistratura  pilləsi üzrə

 1. Qeyri – üzvi kimyanın müasir problemləri
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 2. Kimyanın tarixi və metodologiyası
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 3. Qeyri – üzvi kimyanın nəzəri əsasları
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 4. Fiziki-kimyəvi analiz
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 5. Yarımkeçiricilər kimyası
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 6. Bərk cisimlər kimyası
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 7. Qeyri-üzvi təbii birləşmələr
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 8. Qeyri – üzvi materialşünaslıq
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 9. Ətraf mühitin kimyası
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 10. Azərbaycanın mineral resursları
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 11. SF: Keçid elementlər kimyası
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 12. SF: Nadir torpaq elementlərinin kimyası
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 13. SF: Radiokiomya və geokimyanın əsasları
  • Qeyri – üzvi kimya ixtisası
 14. Kimyanın tədrisi metodikasının müasir problemləri
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 15. Kimyanın tədrisi metodikası
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 16. Müasir pedaqoqji texnologiyalar
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 17. Kimya təliminin kurikulumu
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 18. Kimyanın tədrisi metodikası üzrə nəzəri və eksperiment tədqiqatların texnologiyası
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 19. Kimyanın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 20. Kimyanın tədrisində ekoloji tərbiyə
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 21. Kimyanın tədrisində fundamental anlayışlar
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 22. İstedadlı şagirdlərlə işin təşkili
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 23. SF: Məktəb kimya kursunun elmi əsasları
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 24. SF: Məktəb kimya eksperimentinin müasir sistemi
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası
 25. SF: Kimya tədrisində interaktiv metodlar
  • Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası

Kafedranın professor-müəllim heyəti bakalavr pilləsi üzrə kimya, kimya-biologiya, biologiya şöbələrində ümumi və qeyri-üzvi kimyadan mühazirə və laboratoriya məşğələləri aparırlar. Bununla yanaşı kimya və kimya-biologiya şöbələrində "fiziki tədqiqat" üsulları, qeyri-üzvi sintez, kompleks birləşmələr kimyası üzrə proqram əsasında mühazirə və laboratoriya dərsləri aparırlar. Kafedrada TEM-060504 qeyri-üzvi kimya, TEM-060110 kimyanın tədrisi metodikası ixtisasları üzrə magistr hazırlığı həyata keçirilir.

Kafedrada tədris olunan fənlər üzrə tədris proqramları hazırlanmış və elmi şurada təsdiq edilmiş, Nazirliyin qrifi alınmışdır. Dərslər təqvim planları əsasında aparılır.

Son illər kafedrada tədris olunan fənlərin dərslik və dərs vəsaiti ilə təmin olunmasında xeyli işlər görülmüşdür. Kafedra əməkdaşları lazımi miqdarda dərslik və dərs vəsaiti hazırlamış, tələbələrin istifadəsinə vermişlər. Bunlardan Ə.N.Qurbanov, H.İ.İbrahimov, V.Ə.Qurbanovanın “Maddənin quruluşu və kimyəvi rabitə” (2008), Ə.N.Qurbanov, V.Ə.Qurbanovanın “Ümumi kimyaya giriş” (2007). Ümumi kimya fənnindən Pedaqoji Universitet proqramına uyğun Ə.N.Qurbanov, M.H.Şahbazov, A.Z.Məmmədova və G.G.Şəfaqətovanın yazdıqları “Ümumi kimya praktikumu” (2010) dərsliyi tələbələrin istifadəsinə verilmişdir. Bununla yanaşı prof. Ö.M.Əliyevin “Qeyri-üzvi kimya” 1 və 2 hissə (2009, 2010) dərsliyi, dos.A.C.Quliyevin “Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları” (2005), “Kompleks birləşmələr kimyası” (2010), kafedranın dosenti C.B.Musayevin “Qeyri-üzvi sintez” (2009), G.G.Şəfaqətovanın “Kompleks birləşmələr kimyası” (2009), “Ümumi və qeyri-üzvi kimyadan çalışmalar” (2011), dos.A.Z.Məmmədovanın “Kimyanın tədrisində müasir təlim texnologiyaları” (2012) dərslikləri ali məktəb tələbələri, magistr və gənc müəllimlər üçün Azərbaycan dilində yazılmış dərsliklərdir.

Xarici əlaqələr