шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi kimya və kimyanın tədrisi texnologiyası kafedrası

ADPU-nun kimya və biologiya fakultəsinin “Ümumi kimya və kimyanın     

                         tədrisi metodikası” Kafedrasının müdiri.

                  

 Qısa bioqrafik məlumat 

 • 1968-ci avqustun 12-də Salyan rayonunda anadan olub.1985-ci ildə Salyan rayonu Qubalı kənd orta məktəbini bitirib.
 • Evlidir,iki oğlu var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı.

Ali təhsillidir,1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin Kimya və biologiya fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2007-ci ildə namizədlik dissertasiyanı müdafiə edərək “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi alıb.

Əmək fəaliyyəti .

 • 1991-ci ildə ADPU-nun Ümumi –kimya və Kimyanın tədrisi metodikasının baş laborantı.
 • 2002-ci il AMEA-nın Qeyri-üzvi kimya Institutunun dissertantı.
 • 2007-ci il ADPU-nun Ümumi kimya və KTM kafedrasının müəllimi.
 • 2017-ci il  Ümumi kimya və KTM kafedrasının müdiri.

Apardığı dərslər

 • Ümumi kimya
 • Qeyri-üzvi kimya
 • Qeyri-üzvi sintez
 • Kimyanın tədrisi metodikası
 • Kimyanın tarixi metodologiyası
 • Kompleks birləşmələr kimyası
 • Nadir torpaq elementləri
 • Kimya təliminin kurikulumu
 • Istedadlı şagirdlərlə işin təşkili

     Elmi yeniliklər

 • Ilk dəfə olaraq naffildit mineralı əsasında nadir torpaq elementlərinin iştirakı ilə yeni mürəkkəb tərkibli Cu2LnSb3S7 vəCu2LnBi3S7  birləşmələrini sintez etmiş fiziki-kimyəvi xassələrini öyrənmişdir.

 

Tədqiqat sahəsi

 • Nadir torpaq metallarının iştirakı iıə alınmış birləşmə və sistem ərintilərinin monokristallarının alınması, kristallokimyəvi və fiziki xassələrinin tədqiqi.

    Seçilmiş əsərləri

 • Pb2LnBiS5 (Ln=Nd, Sm, Gd) tipli birləşmələrin sintezi, monokristallarının alınması və bəzi fiziki-kimyəvi. “Kimya problemləri”. Bakı, AMEA 2011, № 4. s.614-616 .R.M.Ağayeva, M.S.Xamıyev, Ö.M.Əliyev.А.
 • CuSbS2-LaSbS3 sistemində faza tarazlığı .Azərbaycan Texniki Universiteti. Elmi əsərlər fundamental elmlər, № 3, cild XI (43). B., 2012. s.145-147. R.M.Ağayeva.
 • Cu2LaBi3S7 tipli birləşmənin sintezi və bəzi fiziki-kimyəvi xassələri. Kimya problemləri. Bakı, AMEA 2012, №4 .s.546-549 R.M.Ağayeva.
 • Cu2LnSb3S7 və Cu2LnBi3S7  xalkogenid birləşmələrinin alınması və xassələrinin tədqiqi.Ümumilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekoloji problemlər və Ekoloji təhsil” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı-ADPU-2013. s.179 R.M.Ağayeva.
 • İstedadlı şagirdlərlə işin təşkili. Bakı, ADPU,2014. s. 12 R.M.Ağayeva.
 • Nadir torpaq elementlərinin kimyası. Bakı, ADPU, 2015. 95 s. R.M.Ağayeva.
 • Synthesis and study of synthetic analugues of
  nuffieldite mineral with rare earth elements. Məruzələr. Bakı, AMEA, 2015, №1. 5 s.R.M.Agayeva, O.M.Aliyev, D.S.Ajdarova, V.M.Rahimova, V.A.Gasymov
 • Cu2LnBi3S7 tipli birləşmələrin sintezi və tədqiqi. Kimya problemləri  Bakı AMEA 2016,   № 3. s. 309- 314
 • Проекция поверхности ликвидуса тройной системы Er – Sn – Se. AMEA –nın M. Nağıyev adına Kataliz və qeyri-üzvi kimya institutu-80. Konfrans materialları. 2016, Bakı . c.131-132. Р.М.Агаева, М. Р. Багиева
 • Фазообразование в квазитройной системе Cu2S – PbS – Sb2S3.

İnternational Journal of appled and fundamental research. Chemical Sciencse. № 12, 2016. pp. 11482-1488. R.M.Ağayeva, O.M.Aliyev, D.S.Ajdarova, V.M.Rahimova, Т. Ф. Максудова.

 • PblA2S4 – PbBi2S4 sistemində faza tarazlığı. Azərbaycan Kimya Jurnalı Bakı AMEA 2017, №1. s. 85-88. R.M.Ağayeva, O.M.Aliyev, D.S.Ajdarova, V.M.Rahimova.