шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi kimya və kimyanın tədrisi texnologiyası kafedrası

Kimya elmləri namizədi, dosent

ADPU – nun Ümumi kimya və kimyanın tədrisi kafedrasının dosenti

İş telefonu: (994) 12 Qısa bioqrafik məlumat

1936 – cı il noyabrın 15 – də Astara rayonunun Kokolos kəndində anadan olub. 1954 – cü ildə Astara rayonunun Pensər kənd orta məktəbini bitirib. Evlidir. Üç oğlu, 5 nəvəsi var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1965 – ci ildə ADPU – nun Biologiya – Kimya fakültəsini bitirib.
 • 1982 – ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək (02.00.01 – qeyri – üzvi kimya ixtisası üzrə) kimya elmləri namizədi adını alıb.
 • 1992 – ci ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti

 • 1955 – 1958 – ci illərdə ordu sıralarında
 • 1963 – 1965 – ci illərdə ADPU – nun Tələbə Həmkarlar İttifaqının sədri
 • 1965 – 1968 – ci illərdə ADPU – nun İnzibati təsərrüfat işləri üzrə prorektor
 • 1968 – ci ildə ADPU – nun Ümumi kimya kafedrasında müəllim
 • 1975 – ci ildə ADPU – nun Ümumi kimya kafedrasında baş müəllim
 • 1980 – ci ildə ADPU – nun xüsusi praktikum laboratoriyasına (Ümumi kimya kafedrasına) laboratoriya müdiri vəzifəsinə qəbul edilir.
 • 1987 – ci ildə ADPU – nun xalq maarifini idarəetmənin təşkili kafedrasında müəllim
 • 1988 – ci ildə ADPU – nun xalq maarifini idarəetmənin təşkili kafedrasında baş müəllim
 • 1990 – ci ildə ADPU – nun xalq maarifinin idarəetmənin təşkili kafedrasında 0,5 ştat baş müəllim saxlamaqla Ümumi kimya və KTM kafedrasında 0,5 ştat baş müəllim təyin olunur
 • 1992 – ci ildə ADPU – nun Ümumi kimya və KTM kafedrası üzrə tam ştata keçirilir
 • 1992 – ci ildə ADPU – da müsabiqədən keçdiyi üçün həmin kafedrada dosent vəzifəsini tutmuş hesab olunsun
 • 1994 – cü ADPU – da müsabiqədən keçdiyi üçün Ümumi kimya və kimyanın tədrisi metodikası kafedrasında dosent vəzifəsini tutmuş hesab olunsun

Apardığı dərslər

 • Ümumi kimya
 • Qeyri – üzvi kimya
 • Keçid elementlərin kimyası
 • Kimyanın tədrisi metodikası

Mükafatlar:

 • 1967 – ci ildə ADPU – da plan üzrə universitetin işinin vaxtında yerinə yetirdiyi üçün (50) m məbləğində pul mükafatı verilmişdir
 • 1978 – ci ildə sosialist yarışının qalibi. Tədqiqat sahəsi
 • sulu məhlullarda d və f elementlərinin hidrazinlə koordinasion birləşmələrinin sintezi və tədqiqi

Beynəlxalq elmi konfranslarda iştirakı

 • Kompleks birləşmələr kimyası üzrə Ümumittifaq Çuqayev müşavirəsi. Novosibirsk, 1975
 • Koordinasion birləşmələr kimyası Akademik Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransı
 • Hüseynov M.N., Sadədinli A.O., Maddə kütləsinin saxlanması qanunu və onun əhəmiyyəti. Neft və qaz üzrə IX Bakı Beynəlxalq Məmmədəliyev konfransı. Bakı – 2016, s. 248

Seçilmiş əsərlər

 • Q.K.Abdullayev, R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov. Diakvodihidrazinkupsosulfat və dihidrazinarrenta nitrata sintezi və rentgenoqrafik tətbiqi. EA. SSR “ Struktur kimya jurnalı ”. Moskva, 1970, t. 11, bur. 5, s. 935
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov, N.Q.Klyuçnikov. Mis və sinkin hidrazin ilə kompleks birləşmələri. Qeyri – üzvi kimya jurnalı, Moskva, 1971, t. XVI, bur. 4, s. 1079 – 1081
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov, A.D.Quliyev, N.Q.Klyuçnikov. Hidrazinin mis, sink və kadmiumun haloidləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi. Ümumi kimya jurnalı, Leninqrad, 1972, tom KDİ (S1U) s. 409 – 410.
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov, N.Q.Klyuçnikov. Kadmiumun bəzi hidrazinli birləşmələrin sintezi. Qeyri – üzvi kimya jurnalı, Moskva, 1972, t. XVII, bur. 1, s. 85 – 88.
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov, A.D.Quliyev. Potensiometr üsulu ilə hidrazin ilə iki valentli misin kompleks əmələ gətirmələrinin öyrənilməsi. Fiziki kimya jurnalı, Moskva, 1972, t. XLII, bur. 10, s. 2657 – 2658.
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov, A.D.Quliyev, D.B.Musayev. Hidrazin ilə lantanın kompleks birləşmələri. Qeyri – üzvi kimya jurnalı, Moskva, 1973, t. XVII, bur. 2, s. 382 – 384.
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov, N.Q.Klyuçnikov, Q.K.Abdullayev. Dihidrazindixlorokobaltat (II), dihidrazindixlorokuprat (II) və dihidrazindixlorokadmatın sintezi və rentgenoqrafik tətbiqi. Qeyri – üzvi kimya jurnalı, Moskva, 1974, t. XVII, s. 875 – 877.
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov, N.Q.Klyuçnikov, A.D.Quliyev, D.B.Musayev. Hidrazin ilə neodimin kompleks birləşməsi. Ali Təhsil Müəssisələrinin Xəbərlər jurnalı. Kimya və kimya texnologiyası, Moskva,1973, t. XVI, bur. 2, s. 181 – 182.
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov, N.Q.Klyuçnikov. Sulu məhlullarda hidrazin ilə sinkin kompleks birləşmələrinin davamlılığının öyrənilməsi. Qeyri – üzvi kimya jurnalı, Moskva, 1977, t. XXII, bur. 9, s. 2587 – 2589.
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov, N.Q.Klyuçnikov. Hidrazin ilə gümüşün bəzi kompleks birləşmələrinin sintezi və rentgenoqrafik tətbiqi. Qeyri – üzvi kimya jurnalı, Moskva, 1977, t. XXII, bur. 2, s. 3380 – 3382.
 • M.N.Hüseynov, D.B.Musayev, N.Q.Klyuçnikov. Sulu məhlullarda hidrazin ilə kadmiumun kompleks birləşmələrinin davamlılığının öyrənilməsi. Koordinasiya kimyasının jurnalı. Moskva, 1986, t. 12, bur. 5, s. 614 – 616.
 • D.B.Musayev, M.N.Hüseynov, N.Q.Klyuçnikov, R.Y.Əliyev. Hidrazin ilə prazeodiumun (III), neodiumun (III) və samariumun (III) bəzi kompleks birləşmələrinin İK – spektoroskopik tətbiqi. Qeyri – üzvi kimya jurnalı, Moskva, 1986, t. 31, bur. 5, s. 1127 – 1130.
 • N.Q.Kluçnikov, B.Y.Poltavtsev, M.N.Hüseynov. “ Yer kimyası ” kitabı haqqında. “ Məktəbdə kimya ” jurnal. SSRİ Maarif Nazirliyinin Elmi – metodik jurnal. Moskva, 1986, № 6, s. 75 – 77.
 • A.s.SSRİ № - 1183495, 1985
 • A.s.SSRİ № - 1261932, 1986
 • A.s.SSRİ № - 1444325, 1988
 • A.s.SSRİ № - 1416480, 1988
 • Patent “İxtira” İ. 20080084, 2008
 • Patent “İxtira” İ. 20090112, 2008
 • R.Y.Əliyev, F.A.Abdurraəhimova, M.N.Hüseynov, A.D.Quliyev. Bəzi rəngli metalların hidrazin birləşmələrinin alınması və tətbiqi. Azərbaycan kimya jurnalı. Bakı, 1971, № 2, s. 45 – 48.
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov, A.D.Quliyev. Marqanın bəzi hidrazin kompleks birləşmələr ilə sintezi və tətbiqi. S.M.Kirov dina ADU elmi qeydləri, kimya elmlərinin seriyası. Bakı, 1973, № 2, s. 12 – 14.
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov. Hidrazin ilə sinkin kompleks birləşmələri. Azərbaycan SSR EK mühazirələr. Bakı, 1974, t. XXX, № 1, s. 25 – 28.
 • M.N.Hüseynov, D.B.Musayev. Hidrazin ilə gümüşün bəzi kompleks birləşmələrinin İK – Spektroskopik tətbiqi. Kimya – biologiya elmləri və təhsilin aktual problemləri. Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2001, s. 170 – 174.
 • M.N.Hüseynov, D.B.Musayev. sulu məhlullarda hidrazin ilə marqanın kompleks əmələ gətirilməsinin tətbiqi. “Xəbərlər”. Bakı, ADPU, 2003, № 4, s. 331 – 335.
 • M.N.Hüseynov, A.A.Əzizova. Hidrazin ilə xromun kompleks birləşməsi. “Xəbərlər”. Təbiət elmləri seriyası, Bakı, ADPU, 2007, № 1, s. 83 – 85.
 • M.N.Hüseynov, İ.M.Mikaylova. Holmiumun hidrazinlə kompleks birləşmələrinin sintezi və tətbiqi. “Xəbərlər”. Bakı, ADPU, 2008, № 3, s. 196 – 18.
 • M.N.Hüseynov, A.Sərdarlı, Q.İ.İsmayılova. Hidrazin ilə kadmiumun bəzi kompleks birləşmələrinin İK – Spektroskopik tətbiqi. “Xəbərlər”. Təbiət elmləri seriyası. Bakı, ADPU, 2009, № 5, s. 40 – 42.
 • M.N.Hüseynov, H.M.Musayeva. İtterbiumun hidrazinlə kompleks birləşmələrinin sintezi və tətbiqi. “Xəbərlər”. Təbiət elmləri seriyası. Bakı, ADPU, 2010, № 5, s. 39 – 42.
 • M.N.Hüseynov, H.M.Musayeva. Lütesiumun (III) hidrazinlə kompleks əmələ gətirilməsinin tətbiqi. Kimya problemləri № 3, 2010, s. 487 – 489.
 • M.N.Hüseynov, Q.N.İsmayılova, L.İ.İbrahimova. neodimin bəzi hidrazin birləşmələrinin sintezi və tətbiqi. Magistrlərin ADPU – nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransının materialları. Bakı, 2011, s. 174 – 175.
 • M.N.Hüseynova, G.N.İsmayılova, N.N.Hacıyeva. Sahariumun (III) hidrazinlə kompleks əmələ gətirməsinin tətbiqi. “Xəbərlər”. Təbiət elmləri seriyası. Bakı, ADPU, 2012, № 2, s. 60 – 63.
 1. 8. Orijinal proqram
 • Hümbətov M.O., Məmmədov F.Ə, Hüseynov M.N, Məmmədzadə G.M., Apatitin silisium flüorid turşusu ilə parçalanması məhsullarında P2O5 – in təyini. “Xəbərlər”. Təbiət elmləri seriyası. Bakı, ADPU, 2010, № 1, s. 36 – 39.
 • Q.N.İsmayılova, M.N.Hüseynov. Nadir torpaq elementlər ilə kozalit və krupkait tiperallarının sintetik analoqlarının sintezi. “Xəbərlər”. Bakı, ADPU, 2010, № 2, s. 42 – 46.
 • M.N.Hüseynov, G.N.İsmayılova, L.İ.İbrahimova. Neodiumun (III) hidrazinlə kompleks əmələ gətirilməsinin tətbiqi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89 – cu ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “ Kimyanın aktual problemləri ” VI Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2012, BDU, s. 30 – 31.
 • M.N.Hüseynov, N.N.Hacıyeva. Samariumun hidrazinlə kompleks əmələ gətirməsinin tətbiqi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89 – cu ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “ Kimyanın aktual problemləri ” VI Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2012, BDU, s. 38 – 39.
 • Hüseynov M.N., İsmayılova G.N., Quliyeva G.R. Sinkin hidrazinlə kompleks birləşmələrin sintezi və tətbiqi. “Xəbərlər”. Bakı, ADPU, 2013, № 2, s. 43 – 46.
 • M.N.Hüseynov, G.R.Quliyrva. Sinkin hidrazinlə kompleks əmələ gətirməsinin tətbiqi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “ Ekoloji problemlər və ekoloji təhsil ” mövzusunda Respublika konfransının materialları. ADPU, (23 – 24 aprel 2013)
 • Hüseynov M.N., İsmayılova G.N., Vəhədzadə G.İ. Kadmiumun hidrazinlə kompleks birləşmələrin sintezi və tətbiqi. “Xəbərlər”. Bakı, ADPU, 2014, № 2, s. 62 – 65.
 • M.N.Hüseynov, G.N.İsmayılova, Q.R.Quliyeva. Sulu məhlullarda hidrazin ilə sinkin kompleks birləşmələrin davamlılığının öyrənilməsi. Kimya problemləri. Bakı, № 3, 2014, s. 302 – 304.
 • M.N.Hüseynov, G.N.İsmayılova. Hidrazin ilə berilliumun kompleks birləşmələri. Professor A.Ə.Verdizadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “ Üzvi reagentlər analitik kimyada ” II Respublika konfransının materialları. Bakı, 2014, s. 22
 • Hüseynov M.N., İsmayılova G.N., Vəhədzadə G.İ. Kadmiumun hidrazinlə bəzi kompleks birləşmələrin sintezi və tətbiqi. Professor A.Ə.Verdizadənin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “ Üzvi reagentlər analitik kimyada ” II Respublika konfransının materialları. Bakı, 2014, s. 18
 • M.N.Hüseynov, G.N.İsmayılova, Q.İ.Məhərrəmli. Hidrazin ilə misin kompleks birləşmələri. “Xəbərlər”. Bakı, ADPU, 2015, № 2, s. 50 – 53.
 • Hüseynov M.N., İsmayılova G.N., Vəhədzadə G.İ. Kadmiumun hidrazinlə kompleks birləşmələrin sintezi və tətbiqi. Kimya problemləri. Bakı, № 1, 2015, s. 88 – 91.
 • M.N.Hüseynov, G.N.İsmayılova, Q.İ.Məhərrəmli. Misin bəzi hidrazinli kompleks birləşmələrinin sintezi. Akademik Toğrul Şahtaxtinskinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı məruzələrin tezisləri. Bakı, 2015, s. 142.
 • M.N.Hüseynov, G.N.İsmayılova, A.Q.Sadəddinli. Kimyanın əsas anlayışların tədrisi. Kimya məktəbdə. Elmi – nəzəri və metodik məcmu, № 2, s. 10 – 15, Bakı, 2016

Kitablar

 • B.H.Həsənov, R.Y.Əliyev, A.C.Quliyev, M.N.Hüseynov. Kompleks birləşmələr kimyası praktikumu. Bakı, APİ, 1977.
 • T.İ.Sultanov, M.N.Hüseynov, H.R.Qurbanov. Ümumi kimyadan məsələ və çalışmalar. Bakı, 2004