шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi kimya və kimyanın tədrisi texnologiyası kafedrası

ADPU-nun Kimya və Bialogiya fakultəsinin “Ümumi Kimya və kimyanın tədrisi metodikası” kafedrsının böyük laborantı.

   Qısa bioqrafik məlumat

 • 1981-ci  il mayın 22-də Şamaxı şəhərində anadan olub.
 • 1998-ci ildə  Şamaxı şəhər S.M.Qənizadə adına 1 saylı orta məktəmi bitirib.

 Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 2004-cü ildə ADPU-nun Kimya fakultəsinin bakalavır pilləsini bitirib.
 • 2006-cı ildə ADPU-nun Kimya fakultəsinin  Qeyri-üzvi kimya ixtisası üzrə magistir dərəcəsi alıb.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

Əmək fəaliyyəti

 • 2007-ci ildən ADPU-nun Kimya fakultəsinin “Ümumi kimya və KTM” kafedrasının böyük laborantı vəzifəsində çalışır.

Seçilmiş əsərləri

 • Pedaqoji Universitetinin xəbərləri №4 Bakı ADPU 2004, M.Н.Гусейинов, А.А.Азизова Комплексныесоединения хрома с гидразином. Səh.47.
 • ADPU-nun tələbə Elmi Cəmiyyətinin 66-cı elmi konfransının materialları.  VIII buraxılış. Bakı ADPU-2005 Əzizova.A.A, elmi rəhbəri M.N.Hüseynov “Xromun hidrazinlə bəzi kompleks birləşmələrinin sintezi və tətqiqi”. Səh283.
 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitet xəbərlər №5 dekabr 2005. M.Н. Гусейинов, А.А. Азизова.Синтез и исследования  не каторых комплексных содинений марганица (II) с гидрозином с. 98.
 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitet  Xəbərlər Bakı №3 2008, Ə.N.Qurbanov, A.A.Əzizova  Niobiumun 2-hidroksi -3- antrasil turşusu və difenilquandinlə  ekstraksiyalı fotometrik  təyini s.19.
 • Prof. A.Ə Verdizadənin 95 illik yubleyinə   həsr olunmuş “Üzvi  reagentlər analitik  kimyada” Respublika  konfransının  materialları , Bakı 2009, M.N. Huseynov, G.N.İsmayılova, A.A. Əziziova,Lütesium oksalatın  hidrozinlə  kompleks birləşməsinin  sintezi və tədqiqi.