шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Pedaqoji psixologiya kafedrası

Pedaqoji psixologiya kafedrası

 

 

 qızxanım 1.Baxşəliyev Ərəstun Kaf m prof   3.quliyev edison dos  4.Əzimov Qulam Dosent  5.İsmayılova Mehriban Dosent  6.rəhimova qəribə dos
Qəhrəmanova Qızxanım
Kafedra müdiri
Dosent
 Baxşəliyev Ərəstun
Professor
Quliyev Edison
Dosent 
 Əzizov Qulam
Dosent
İsmayılova Mehriban
Dosent 
Rəhimova Qəribə
Dosent 
 7.heydərova simnarə dos  zərifə Məmmədova   8.Səlimova Zemfira b.m  10.məmmədova nigar b.m 11.Əlixanova Gülnarə Müəllim 
 Heydərova Simnarə
Dosent
Əliyeva Zərifə
Dosent
Məmmədova Minəvvər
Baş müəllim
 Səlimova Zenfira
Baş müəllim
Məmmədova Nigar
Baş müəllim
Əlixanova Gülnarə
Baş müəllim 
 12.nuriyeva sveta müəl  13.Mehdiyeva Kubra müəl  14.Həsənquliyeva Könül Müəllim  15.mahmudova aynur müəl  16.ağasıyeva yaqut müəl IMG 20191229 WA0000 
Nuriyeva Sveta
Müəllim 
Mehdiyeva Kübra
Müəllim 
Həsənquliyeva Könül
Müəllim 
Mahmudova Aynur
Müəllim 
 Ağasıyeva Yaqut
Müəllim
Xudazadə Könül
Müəllim
  rüstəmova   Cəbrayılova r  dadaşova    
  Rüstəmova Zülfiyyə
Müəllim
Cəbrayılova Rəna
Müəllim
Dadaşova Qarifat
Müəllim
   

 

İş telefonu: 

e-poçt: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

            Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Ünvan: Bakı ş., Nəsimi r.,Koroğlu Rəhimov 13

 

 

Tarixi

Psixologiya kafedrası uzun müddət pedaqogika kafedrası ilə birgə fəaliyyət göstərmişdir. 1941-ci ilin iyul ayında (Ə.K.Zəkuyev, S.Hacıyev) fəaliyyətə başlayan psixologiya kafedrası həm institutda, eləcə də Azərbaycanda bu elmin inkişafına təkan vermişdi. Böyük Vətən müharibəsinin başlanması iləəlaqədar olaraq kafedra müvəqqəti olaraq fəaliyyətini indiki BDU-da davam etdirir. 1921-ci ildə fəaliyyətə başlayan indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində ilk illərdə psixologiya ixtisasıüzrə milli kadrlar olmadığına görə instituta xarici ölkələrdən (Türkiyədən, Rusiyadan, Belarusiyadan və s.) mütəxəssislər dəvət olunurdu. A.O.Makovelski, B.B.Komorovski, D.Q.Qulyayev, Ə.K.Zəkuyev, Muhiddin, M.Tofiq və başqalarını buna misal göstərmək olar.

Yaş və pedaqoji psixologiya kafedrasının inkişaf tarixindən danışarkən A.O.Makiovelski, Ə.K.Zəkuyevin adlarını xüsusilə qeyd etmək lazımdır. 1942/43 - cü tədris ilindən başlayaraq kafedra yenidən V. İ. Lenin adına APİ-də fəaliyyət göstərməyə başlayır. Bu dövrdə M.M.Məhərrəmov, M.Hacıyev, M.Mustafayeva həmin kafedranın əməkdaşları olmuşlar.

XX əsrin 50–ci illərinə qədər Azərbaycanda yetişən milli psixoloji kadrlar məhz bu alimlərin adı ilə bağlıdır. Sonralar Azərbaycanda görkəmli mütəxəssis alim kimi fəaliyyət göstərən M.Məhərrəmov, Ş.Ağayev, Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə, M.Həmzəyev və başqaları bu alimlərin köməyi ilə psixoloq kimi formalaşmışlar.

1947/48 - ci tədris ilində indiki ADPU-da Azərbaycan dili, məntiq - psixologiya şöbəsi açılır. Bu şöbənin açılması psixologiya sahəsindəəlamətdar hadisə oldu. Bir çox görkəmli alimlər (M.Həmzəyev, A.Məmmədov, Ə.Abdullayev) həmin şöbənin məzunları olmuşlar.

Sonrakı illərdə universitetdə pixologiyanın tədrisində, həm də bu sahəüzrə kadr hazırlığına A.Makiovelskinin, 1921-ci ildə Türkiyənin İstanbul Universitetinin psixologiya - fəlsəfəşöbəsini bitirib Bakıya gələn A.K.Zəkuyevin  böyük təsiri olmuşdur.

1959-cu ildən psixologiya kafedrası yenidən pedaqogika kafedrası ilə birləşir. Ə.K.Zəkuyev isə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının fəlsəfəşöbəsinə işə təyin olunur. Bu vəziyyət 1963-cü ilə qədər davam edir.

1963/64-cü tədris ilindən kafedra yenidən müstəqil fəaliyyətə başlayır.  Kafedraya 1963-cü ildən 1975-ci ilə qədər Ş.Ağayev rəhbərlik etmişdir.

M.Əbdülov, İ.Məmmədov, Ə.Baxşəliyev, Z.Orucov və başqaları həmin kafedrada Ş.Ağayevin rəhbərliyi ilə elmi-tədqiqat işi aparmışlar.

1974 - cü ildə həmin kafedra əsasında iki - (1 saylı və 2 saylı) psixologiya kafedrası təşkil edilmişdir. Kafedralar 1996-cı ilə qədər bu adda fəaliyyət göstərmişdir. 1996-cı ildə Universitetin elmi şurasının qərarı ilə kafedranın adları dəyişdirilərək ümumi psixologiya, yaş və pedaqoji psixologiya adlandırılmışdır. 1975-ci ildən bu günə qədər ümumi psixologiya kafedrasına prof. Ə.Ə.Əlizadə rəhbərlik edir. Yaş və pedaqoji psixologiya kafedrasına 1974-cü ildən 1988-ci ilə qədər dos. Z.Mehdizadə, 1988-ci ildən 1992-ci ilə qədər isə prof. Q.Əzimli rəhbərlik etmişdir. 1992-ci ildən kafedraya prof. Ə.T.Baxşəliyev rəhbərlik edir.

Kafedranın əməkdaşı Ə.T.Baxşəliyev Dövlət Uniersitetində psixologiya üzrə ixtisaslaşdırılmış dissertasiya şurasının üzvüdürlər

Statistik göstəricilər

17 nəfər professor - müəllim heyəti

1 nəfər elmlər doktoru, professor

6 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent

4 nəfər baş müəllim

6 nəfər müəllim

2 nəfər tədris köməkçi heyət çalışır.

1  nəfər büyük laborant

1  nəfər laborant

Elmi fəaliyyət

Yaş və pedaqoji psixologiya kafedrasının elmi işlərinin istiqaməti əsasən təlim - tərbiyə prosesindəşagird şəxsiyyətinin formalaşması, Azərbaycanda  psixoloji  fikrin inkişaf problemləri, psixikanın anomal inkişaf məsələləri, Azərbaycanda güzəran psixologiyası tədqiqindən ibarətdir.

Son illərdə kafedrada yüksək ixtisaslı psixoloji kadr hazırlığına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Belə ki, 5 nəfər psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. Kafedrada hal – hazırda 4 nəfər doktorant  fəaliyyət göstərir. Bu kafedra üzrə 300 – dən çox məqalə və tezis, elmi kütləvi əsərlər nəşr olunmuşdur. Bir sıra beynəlxalq konfranslarda məruzələr edilmişdir.

Tədris işi

Tədris olunan fənlər

Təhsildə sosial psixoloji xidmət

Eksperimental  psixologiya    

Uşaq  psixologiyası                  

İnkişaf  və  yaş  psixologiyası  

Təhsildə  sosial  psixoloji  xidmət  və  psixoloji  praktikum   

Pedaqoji  psixologiya       

Klinik  psixologiya  

Etno psixologiya  

Psixopedaqogika    

Psixodiaqnostika  və  psixokorreksiya

Psixofizialogiya    

Psixologiyanın  tədrisi  metodikası 

                      Seçmə fənnlər

Təhsildə  psixoloji xidmətin aktual psixoloji məsələləri

Psixologiya  tarixi  

Psixoterapiya  vəpsixokorreksiya

Məktəbəqədər  təlim  və  tərbiyyə

Pixologiya

Uşaq  psixologiyası

Pedaqoji  psixologiya

                     Korreksiyaedici  təlim

Psixologiya

İnkişaf  və  yaş  psixologiyası

Psixodiaqnostikanın  əsdasları

                     İbtidai  sinif  müəllimliyi

Psixologiya

                     Texnologiya  müəllimliyi

Psixologiya

Bədii  qrafika  və  musiqi  müəllimliyi

Psixologiya       

                     Cografiya  müəllimliyi                               

Psixologiya                   

Təhsildə sosial psixoloji xidmət ( AMİ )

                             Seçmə fənn.

 Azərbaycanda  psixoloji  fikir və elmi psixoligiya

                                Magistratura.

Psixodiaqnostika  və  psixokorreksiya

Məktəbə  psixoloji  xidmətin  xüsusiyyətləri

Müasir  psixologiyada  şəxsiyyətin  inkişaf  problemləri

Sosial psixoloji xidmətin tarixi və metodologiyası

Pedaqoji psixologiya və psixopedaqogika

İnkişaf  psixologiyası

                                  Seçmə fənn.

Seçmə fənn (Azərbaycanda psixologiyanın inkişaf tarixi)

Kafedranın professor - müəllim heyəti bakalavə pilləsi üzrə psixologiya, pedaqoji, coğrafiya, pedaqoji musiqi, texnologiya müəllimliyi, bədii qrafika fakültələrindəümumi, yaş və pedaqoji psixologiya, uşaq psixologiyası, etnopsixologiya, psixologiya tarixi, psixodiaqnostika və s. üzrə yüksək səviyyədə mühazirələr oxuyur, laboratoriya və məşğələ dərsləri aparırlar. Bakalavr pilləsi ilə yanaşı olaraq kafedrada təhsildə-sosial psixoloji xidmət, pedaqoji psixologiya istiqaməti üzrə magistr hazırlığı həyata keçirilir.

Kafedra üzrə tədris planlarında nəzərdə tutulmuş bütün fənlər üzrə tədris proqramları hazırlanmışdır. Bütün fənlər üzrə tədris mövcud təqvim - tematik planlara uyğun aparılır. Son illər kafedrada tədris olunan fənlərin dərslik və dərs vəsaitləri ilə təmin olunması sahəsində uğurlu addımlar atılmışdır.Belə ki, kafedra əməkdaşları tərəfindən çoxlu sayda tədris vəsaitləri hazırlanmış və tələbələrin istifadəsinə verilmişdir.

Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı” (Ə.T.Baxşəliyev, 1997), “Azərbaycanda psixoloji fikrin təşəkkülü, inkişafı və müasir vəziyyəti” (Ə.T.Baxşəliyev, 2007), “Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərinin sosial psixoloji mahiyyəti” (Ə.T.Baxşəliyev, 2011), “Yaş və pedaqoji psixologiyanın inkişaf tarixi”, ”Psixologiyadan biblioqrafik göstəricilər” adlı əsərləri buna misal göstərmək olar.

“Uşaq şəxsiyyətyinin formalaşmasında Azərbaycan xalq nağılları və atalar sözlərinin rolu” (S.Heydərova), “Azərbaycan psixoloqlarının tədqiqatlarında milli-mənəvi dəyərlərimiz problemi və onun müasir vəziyyəti” (Q.Rəhimova) adlı dissertasiyalar məhz bu kafedrada hazırlanmışdır. Kafedranın dosenti Z.Əliyeva elmlər doktoru, dissertantlardan K.Həsənquliyeva, A.Mahmudova isə fəlsəfə doktoru dissertasiyalarıüzərindəçalışırlar.

Xarici əlaqələr

Uzun illər ərzində kafedra əməkdaşları keçmiş Sovetlər İttifaqının bir çox respublikaları  və elmi mərkəzləri ilə, habeləİran, Türkiyə və başqa ölkələrin universitetləri və elmi-tədqiqat institutları iləəlaqə saxlamış, birgə elmi – tədqiqat işləri aparmışlar.

Kafedra əməkdaşlarıəldə etdiyi elmi nəticələr dəfələrlə bir sıra xarici ölkələrdə, o cümlədən Rusiyada, Gürcüstanda, İranda, Türkiyədə və başqa xarici ölkələrdə keçirilən beynəlxalq elmi konfranslarda və simpoziumlarda məruzə edilmiş və elmi ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.