шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Cəbr və həndəsə kafedrası

Acalova Naidə Andam qızı

ADPU-nun “Cəbr və həndəsə” kafedrasının dosenti, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

İş telefonu: +(994) 12 593 33 69

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 Acalova Naidə Andam qızı 1943-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1962-ci ildə Bakı şəhərin 66 nömrəli orta məktəbinin XI sinfini bitirib.

TƏHSİLİ,  ELMİ  DƏRƏCƏSİ  VƏ  ELMİ  ADLARI

Ali təhsillidir. 1967 ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universitetinin) mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir.

1985-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək  01.01.02-diferensial və inteqral tənliklər ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmlər namizədi adını alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1969-ci ildə Şəki şəhəri 9 nömrəli orta məktəbində müəllim

1971-ci ildən APİ-nin Həndəsə kafedrasında müəllim

1985-ci ildən APİ-nin Həndəsə kafedrasında baş müəllim

1992-ci ildən ADPU-nun Həndəsə kafedrasında dosent

2007 ci ildən Riyaziyyat fakültəsinin dekan müavini

Apardığı dərslər: Həndəsə, Diferensial həndəsə

 TƏDQİQAT SAHƏSİ

Исследование многомерной смешанной задачи для одного класса нелинейных параболических 4-го порядка.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfran. Bakı, 2009
 2. Spektral nəzəriyyə və onun tətbiqləri. Akademik F.O.Maqsudovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2010
 3. Görkəmli alim və ictimai xadim, AMEA- nin müxbir üzvi, Dövlət mükafatı laureatı, əməkdar elm xadimi, BDU-nun sabiq rektoru fizika-riyaziyyat elmlər doktoru, professor Yahya Məmmədovun anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 27 dekabr 2010.
 4.  Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 ci ildönümünə həsr olunmuş “Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri” beynəlxalq simpoziumu.”Pedaqoji universitet tələbələrinin məktəbdə riyaziyyat və fizika kurslarının əlaqəli tədrisinə hazırlanması” .

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. İbtidai siniflərdə həndəsə materialının tədrisinin ümumi məslələri. Bakı Qızlar Unuversiteti “ Elmi əsərlər” №. 2, 2016
 2. Qurma məslələrin həllində alqoritmin təsvir üsullarından istifadə Bakı Qızlar Unuversiteti “ Elmi əsərlər” №. 1, 2016
 3. Исследование классического решения многомерной смешанной задачи для одного класса многомерной смешанной задачи для одного класса параболических уравнений четвертого порядка». Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları Bakı 2008.
 4. «Исследование решения почти всюду многомерной смешанной задачи для одного класса нелинейных параболических уравнений четвертого порядка».  Əməkdar elm xadimi, akademik Əşrəf Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisi. 25 oktyabr 2007.
 5. «Исследование решения почти всюду многомерной смешанной задачи для одного класса полулинейных параболических уравнений четвертого порядка». Əməkdar elm xadimi, professor Ə.Ş.Həbibzadənin 85-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. BDU,2001.
 6. III sinifdə həndəsi biliklərin formalaşdırılmasında alqoritmləşdirmə elementləri və kompyüterlərdən istifadə. Bakı Qızlar Unuversiteti “ Elmi əsərlər” №. 2, 2017
 7. Коэрцитивная разрешимость одной краевой задачи для эллиптического дифференциального-операторного уравнения второго порядка с комплексным параметром.
 8. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və müxanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları. BDU  2018
 9. Роль икт в процессе обучения геометрии Miçdzynarodowe czasopismo naukowe №.2 (13) 2018