шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Cəbr və həndəsə kafedrası

Veysov Hafiz Əkbər oğlu

ADPU - nun “Cəbr və həndəsə”  kafedrasının baş müəllimi.

İş nömrəsi: 012-598-38-03

QISA  BİOQRAFİK  MƏLUMAT

Veysov Hafiz Əkbər oğlu 1958-ci il 13 iyun tarixində Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayonu, Orconikidze kəndində anadan olmuşdur. 1975-ci ildə Qazax rayonu Daş Salahlı kəndində orta məktəbi bitirmişdir.

Ailəlidir, 2övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ  DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ  ADLARI

Ali təhsillidir. 1984-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

1984-86 ci ildə əhaliyə məişət xidməti nazirliyinin hesablama mərkəzində işləmişdir.

1986-1992 illərdə Odessa Dəniz mühəndisləri institutunda çalışmışdır.

1992-1993 ildə Bakı baza Energetika texnikumunda işləmişdir.

1994-1998-ci illərdə "Təfəkkür" universitetində işləmişdir.

1999-2016-ci illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda işləmişdir.

2016-ci  ildən ADPU-nun Cəbr və həndəsə kafedrasinda baş müəllim vəzifəsində çalişir.

Apardiği dərslər:  Analitik həndəsə, proyektiv həndəsə

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

  1. Orta riyazi təhsildə praktik istiqamətin güclənməsi üçün nəzəri biliklərin əhəmiyyəti. AMİ-nin xəbərləri №1.Bakı,2009.
  2. Triqonometriyanın bir sirri. Fizika,riyaziyyat və informatika tədrisi jurnal 2010, №1
  3. Birdəyişənli ikidərəcəli bərabərsizliklərin kompleks həlli. Fizika,riyaziyyat və informatika tədrisi jurnal 2012, №2
  4. Şagirdlərin riyazi təfəkkürünün inkişafında riyazi çalışmaların rolu. Fizika,riyaziyyat və informatika tədrisi jurnal 2014, №2
  5. Bəzi stereometriya məsələlərinin həlli metodları haqqında. Fizika,riyaziyyat və informatika tədrisi jurnal 2015, №2