шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Cəbr və həndəsə kafedrası

Hüseynov Heydər Müseyib oğlu              

ADPU-nun “Cəbr və həndəsə” kafedrasının  dosenti, riyaziyyat üzrə fəlsəfi doktor
İş telefonu: +(994) 12  598 38 03

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Hüseynov Heydər Müseyib oğlu 15.06.1950-ci ildə Ermənistan SSR  Vedi Rayonu Böyük Vedi kəndində anadan olub. Azərbaycan Respublikasının Beyləqan rayonu

1956-1966-cı illərdə Şahsevən kənd orta məktəbində oxuyub, bitirib

Ailəlidir. bir oğlu bir qızı var.

TƏHSİLİ,  ELMİ  DƏRƏCƏSİ  VƏ  ELMİ  ADLARI

Ali təhsillidir. 1971-ci illərrə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirb.      Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosentdir.

ƏMƏK FƏALIYYƏTİ

15.08.1971-ci ildə Cəlilabad Rayonu Sabirabad kənd orta məktəbində fizika-riyaziyyat müəllim

1975-1999 cu illərdə ADPU dosent

14.09.1999 --26.04.2015- Bakı idarəetmə və Texnalogiya Kolleci Direktor,

26.04.2015-15.09.2015 ci tarixdə Azərbaycan Dövlət Balıq Sənayesi Kolleci Direktor

15.09.2017 Azərbaycan dövlət Pedoqoji universiteti Cəbr və həndəsə kafedrasıbda dossent vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər: Analitik həndəsə, proyektiv həndəsə

TƏDQİQAT SAHƏSİ : Yüksək tərtibli  törəməsi qarşısında   kiçik parametr olan, differensial tənliklər üçün qoyulmuş məsələlərin  həllinin asimptotikası. 

MÜKAFATLAR:      2017-ci ildə Tərəqqi medalı ilə təltif olunmuşdur.

 BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Aşağı tərtibli parabolik tənliyə cırlaşan parabolik tənlik üçün qoyulmuş sərhəd məsələsinin həllinin kiçik parametrə nəzərən asimptotikası. Bakı 1981 BDU-nun elmi əsərlərinin tematik məcmuəsi.
  2. M.Səbzəliyev, H.Hüseynov. Parabolik tənliyə cırlaşan bir xarakteristikalı tənlik üçün sonsuzluqda qoyulmuş sərhəd məsələsinin həllinin asimptotikası. Bakı 1996. Tematik elmi məqalələr məcmuəsi.Az. Döv. Neft Akademiyası.
  3. R.Ə.Abbasov, H.M.Hüseynov . Həndəsə. Bakı 2006. Az.Resp. təhsil nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş əmr № 437