шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Riyazi analiz kafedrası

Bayramov Azad Məmməd oğlu

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru,

ADPU-nun “Riyazi analiz” kafedrasının dosenti

İş telefonu: +(994) 12 493 48 24

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT: 

1970-ci il iyunun 22-də Gürcüstan Respublikasının Marneulli rayonu, Əzizkənd  kəndində anadan olub.

1987-cü ildə Bakı şəhər 254 saylı məktəbi bitirib.

Ailəlidir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI  

Ali təhsillidir. 1993-ci il Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1997-ci ildən fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

2012-ci ildən dosentdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1993-1996-cı illərlə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda aspirant olmuşdur.

1997-1998-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi işçi vəzifəsində.

1998-2004-ci illərdə ADPU-nun Riyazi analiz kafedrasının müəllimi

2004-2015-ci illərdə Türkiyə , İstanbul YTÜ , Tekirdağ NKU , Rizə RTEU –də dosent

2015-ci ildən ADPU-nun Riyaziyyat və İnformatika  fakültəsinin “Riyazi analiz” kafedrasının  dosenti.

Apardığı dərslər:

 Riyazi analiz

Diferensial tənliklər

Funksional analiz

Riyazi fizika tənlikləri

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Operator əmsallı diferensial tənliklərin requlizə edilmiş izlərinin hesablanması, gecikən arqumentli  diferensial tənliklər

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. О регуляризованном следе задачи Штурма-Лиувилля на конечном отрезке со спектральным параметром в граничном условии. Материалы научной конференции аспирантов АН Азербайджана. Баку 1996.стр. 5-6.
 2. Исследование спектра эллиптического оператора второго порука с операторными коэффициентом. Gənc alimlərin və aspirantların respublika konfransının tezisləri. II hissə 1997 səh.193-194
 3. Sınır şartında özdeğer olan geç kalan argumentli süreksiz sınır değer problemlerinin özdeğerlerinin ve özfonksiyonlarının asimtotikleri üzerine. II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu 4-7 Temmuz 2007 Sakarya Üniversitesi. s.15-16.
 4. A trace formula for an abstract Sturm-Liouville operator. 14 th International Conference on Difference Equations and Applications, page 58 July 21-25, 2008 Istanbul
 5. Calculation of the regularized trace fort he second order differential equation with operator coefficient. “Workshop on Differential Equations and Applications-lV” April 30 - May 2, 2010.
 6. Sınır Koşulunda Spektral Parametre Bulunan Geciken Argümanlı Sürekli Olmayan Sınır – Değer Problemi Üzerine, XXlV. Ulusal Matematik Sempozyumu, 07-10 Eylül 2011, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 7. The spectrum and trace of a discontinuous problem with retarded argument. International Conference on Resent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM), 2016,May19-23,Bodrum, Turkey.
 8. Dördüncü tərtib bir diferensial operatorun izi haqqında. Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 2017, 25-26 may, Sumqayıt, s.21.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

 1. А.М. Байрамов. Асимптотика взвешенного следа эллиптического оператора второго порядкам с операторным коэффициентом. Изв.Акад.Наук.Азерб. сер.физ.тех.наук.1997,т XVIII N4-5,стр .33-38.
 2. .А.M.Bayramov. On asymptotic of the eigenvalues and the eigenfunctions fort he problem of Sturm –Liouville with the lag argument and the spectral parameter in the boundary condition. Azerbaycan Bilimler Akademisi Haberleri.Fiz. Tekn. Ve Matematik Bilimleri. (1998) c.XVIII, N 3-4, 6-11.
 3. А.M.Bayramov,  E. Adıgüzelov,  O. Baykal. On the spectrum and regularized trace of the Sturm-Liouville problem with spectral parameter on the boundary condition and with the operator coefficients. International Journal of Differential Equations and Applications, (2001), Vol.2, No 3 , 317-333 .
 4. 4. . А.M.Bayramov,    E. Adıgüzelov, Ö. Bakşi. The asymptotic behavior of the negative part of the spectrum of Sturm-Liouville operator with the operator coefficients which has singularity. International Journal of Differential Equations and Applications, (2002), Vol.6, No 3, 315-329
 5. O.Baykal, K.Köklü, А.M.Bayramov,     Investigation of eigenvalues of a differential equation with lag argument and boundary condition containing an eigenvalue. Mathematics of the International Econerge Academy (2005) N3,p 7-14
 6. А.M.Bayramov, Z. Oer, S. Ozturk, S. Çalışkan   On the regularized trace of a fourth order regular differential equation. International Journal of Contemporary Mathematical Sciences (2006) vol.1, N 6, p. 245-254
 7. Bayramov A.M., Köklü K., Albayrak İ. A regularized trace formula for second order differential operator equation. Mathematica Scandinavica. 2010, vol.107, issue1, p.123-138.
 8. Bayramov A.M., Albayrak İ., Köklü K. A regularized trace formula for differential equations trace class operator coefficients. Rocky Mountain J. Math. 2010, vol.40, №4, p.1095-1110.
 9. Erdoğan Şen, A.M. Bayramov. On calculation of eigenvalues and eigenfunctions a Sturm – Liouville type problem with retarded argument which contains a spectral parameter in the boundary condition.Journal of Inequalites and Applications 2011, 2011:113
 10. Bayramov A.M., Çalışkan S. Akgün F. The second regularized trace of differential operator equation with the semi-periodic boundary conditions. Mathematical Methods in the Applied Sciences. 2012, vol.35, issue18, p.2185-2197.
 11. Bayramov A.M., Şen E. On Sturm-Liouville type problem with retarded argument. Mathematical Methods in the Applied Sciences. 2013, vol.36, issue1, p.39-48.
 12. Bayramov A.M., Çalışkan S., Oer Z., Uslu S. Eigenvalues and eigenfunctions of discontinuous two-point boundary value problems with an eigenparameter in the boundary condition. Rocky Mountain Journal of Mathematics. 2013, v.43, №6, p.1871-1892
 13. Bayramov A.M., Şen E. Asymptotic formula of the eigenvalues and eigen functions for boundary value problem. Mathematical Methods in the Applied Sciences.2013,  vol.36, issue12, p.1512-1519.
 14. Bayramov A.M., Akgün F., Bayramoğlu M. Discontinuous boundary value problems with retarded argument and eigenparameter dependent boundary conditions. Mediterranean Journal of Mathematics. 2013, vol.10, issue1, p.277-288.
 15. Bayramov A.M., Şen E., Aracı S., Acıkgoz M. On spectral properties a regular Sturm-Liouville problem. Konuralp Journal of Mathematics.2014,vol.2, №1,p.63-74.
 16. Bayramov A.M., Şen E., Oruçoğlu K. The regularized trace formula for a differential operator with unbounded operator coefficient. Advanced Studies in Contemporary Mathematics. 2015, vol.25, №4,p.583-590.
 17. Bayramov A.M., Şen E., Oruçoğlu K. Regularized trace formula for higher order differential operators with unbounded coefficients. Electronic Journal of Differential Equations. 2016, vol.2016, №31,p.1-12.
 18. Bayramov A.M., Şen E. Spectral analysis of boundary value problems with retarded argument. Commun. Fac. Sci. Ank. series A1, 2017, v.66, №2, p.175-194.
 19. Bayramoglu M., Bayramov A.M., Şen E. A regularized trace formula for adiscontinuous Sturm-Liouville operator with delayed argument. Electronic Journal of Differential Equations. 2017, vol.2017, №104,p.1-12.
 20. A.M.Bayramov, Erdoğan Şen. Spectral analysis of boundary value problems with retarded argument. Visnyk of the Lviv Univ. Series Mech. Math. 2017, issue 83, p.179-188.