шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Riyazi analiz kafedrası

Hüseynova Tünzalə Məhərrəm qızı

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru,
ADPU-nun “Riyazi analiz” kafedrasının baş müəllimi

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1982- ci il martın 10-da Ermənistan Respublikası Krasnoselo rayonunun Ardanış kəndində anadan olub.
 • 1999-ci ildə Qaradağ rayonu  274 saylı tam orta məktəbi bitirib.
 •    Evlidir. Bir oğlu var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 2005-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexaika-riyyaziyyat fakültəsini bitirib.
 • 2008-ci ildə BDU-də Diferensial tənliklər istiqaməti üzrə magistr dərəcəsi almışdır.
 • 2015-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək riyaziyyat üzrə fəslsəfə doktoru elmi  adı almışdır.

Əmək fəaliyyəti

 • 2005-2016-ci illərdə Binəqədi rayonu 283saylı tam orta məktəbdə riyaziyyat və informatika  müəllimi
 • 2008-2011-ci illərdə BDU-da aspirant
 • 2010-2011,2014-2018-ci illərdə  BDU-da müəllim
 • 2017-2018-ci tədris ilində ADPU -də müəllim
 • 2018-ci ildən ADPU-nun Riyazi analiz kafedrasının baş müəllimi

Apardığı dərslər

 • Diferensial tənliklər
 • Riyazi fizika tənlikləri
 • Variasiya hesabi və optimallaşdırma üsulları

Tədqiqat sahəsi

Hiperbolik tənliklərlə təsvir olunan bəzi proseslərdə idarəolunma məsələsinin tədqiqi

Beynəlxalq seminar, simpozium və konkranslarda iştirakı

 1. Об определение начальной функции в смешанной задаче для системы волновых уравнений / AMEA-nın müxbir üzvi, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun anadan olmasının 100-illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konfransının materialları, 2017, səh. 186.
 2. О существовании оптимального управления в эволюционной системе второго порядка без предположения выпуклости // Bakı Dövlət Universitetinin 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziiiat və mexanikanın aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransının materialları, 2014, s.96-97.
 3. Hiperbolik tənliklər üçün faza məhdudiyyəti olan idarəetmə məsələsi // Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakultəsinin tələbələr, magistirantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı ənənəvi elmi konfransının materialları, 2011, səh. 95-96.
 4. Задача управляемости для колебаний струны с минимальной энергией //Bakı Dövlət Universitetinin 90-illik yubileyinə həsr olunmuş tələbə, magistirant, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konfransının materialları, 2009, səh. 75.
 5. Problem of controllability for some linear hyperbolic equations //“IV congres of the Turkic World Mathematical Society” beynəlxalq konqresi, Bakı, 2011, s.392.
 6. Задача граничного управления для системы волновых уравнений //Материалы XV  Республиканской научной конференции докторантов и молодых ученых, 2011, I, c.7-10.
 7. Задача граничного управления для системы волновых уравнений // Akademik F.Q.Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans, 2010, I, c.190-191.

Seçilmiş əsərləri

 1. Г.Ф. Гулиев, Ю.С. Гасымов, Х.Т. Тагиев, Т.М. Гусейнова. Об обратной задаче нахождения правой части волнового уравнения с нелокальным условием / Вестник Томского Государственного Университета, Математика и механика, 2017 , № 49, pp16-26
 2. Кулиев Г.Ф., Mустафаева T.M. О существовании оптимального управления в эволюционной системе второго порядка без предположения выпуклости // Вестник Бакинского Университета., серия физико-математических наук, 2011, №4, c. 12-23.
 3. Гулиев Г.Ф., Mустафаева T.M. Задача управляемости для некоторых линейных гиперболических уравнений //Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики», 2013, №6, с. 41-49.
 4. Guliyev H.F, Mustafayeva T.M. Optimal stabilization for a weak nonliner hyperbolic equation with phase restriction //Transactions of NAS of Azerbaijan., series of physical-technical and mathematical science, 2012, XXXII, №1, pp. 53-60.
 5. Mustafayeva T.M. Задача управляемости для уравнения колебаний струны с минимальной энергией //Вестник Бакинского Университета., серия физико-математических наук, 2010, №2, c. 67-75.
 6. Mustafayeva T.M. Minimal energy controllability problem for string`s vibration equation //Transactions of NAS of Azerbaijan., series of physical-technical and mathematical science, 2010, XXX, №1, p. 221-226.
 7. Mustafayeva T.M. An optimal control problem for a hyperbolic equation with phase restriction //Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, 2012,vol.XXXVI, pp. 117-124.