шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Riyazi analiz kafedrası

İbadov Elçin Camal oğlu

ADPU-nun “Riyazi analiz” kafedrasının baş müəllimi

İş telefonu: +(994) 12 493 48 24

Email adressi: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1978-ci il avqustun 10-da Ağcabədi rayonu Kəbirli kəndində anadan olub. 1995-ci ildə Ağcabədi rayonu Aran kəndində yerləşən “Araz” orta məktəbini bitirib.

Ailəlidir, 2övladı var

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI 

 Ali təhsillidir. 1999-cu ildə BDU Mexanika-Riyaziyyat fakültəsinin bakalavr pilləsini, 2001-ci ildə isə Riyazi analiz ixtisası üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2003-2007-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin “Riyazi analiz” kafedrasının aspiranturasında təhsil almış, 2010-cu ildə Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 2004-2012-ci illərdə AMEA RMİ-də kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi vəzifələrində çalşmışdır.

2012-ci ildən ADPU-nun “Riyazi analiz” kafedrasının baş müəllimidir.

Apardığı dərslər: Riyazi analiz, funksional analiz, diferensial tənliklər, riyazi fizika tənlikləri.

10 məqalənin müəllifidir.

Elmi yeniliklər: Kəsilən diferensial operatorların məxsusi və qoşulmuş funksiyalar sistemin müxtəlif funksional fəzalarda bazislik şərtləri və bu sistemlər üzrə biortoqonal ayrılışların yığılması şərtləri

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Xətti-diferensial operatorların bəzi spektral xassələrinin tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  1.  Ибадов Э.Дж. О необходимых условиях базисности собственных функций разрывных операторов второго порядка. //Тезисы международной конференции по математике и механике, посвященной 50 летному юбилею чл. Корр. НАН Азербайджана, профессор И.Т.Мамедова. г.Баку, 2005.
  2. Ибадов Э.Дж. Об абсолютной и равномерной сходимости биортогонального разложения отвечающего разрывному оператору Шредингера. //Тезисы международной конференции по физики, математике и технике.Нахчивань, 2008.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

 

  1.  Ибадов Э.Дж. О необходимых условиях базисности собственных функций разрывных операторов второго порядка. //Тезисы международной конференции по математике и механике, посвященной 50 летному юбилею чл. Корр. НАН Азербайджана, профессор И.Т.Мамедова. г.Баку, 2005. стр.86
  2.  Karimov N.B., Ibadov E.J. On necessary conditions of basicity of a system of eigen-functions of second order discontinuous operators// Trans/ of NASA, №1, v.XXVI. 2006., p.117-124
  3. Ибадов Э.Дж. Об абсолютной и равномерной сходимости биортогонального разложения отвечающего разрывному оператору Шредингера. //Тезисы международной конференции по физики, математике и технике.Нахчивань, 2008. стр. 93
  4. Ibadov E.J. On distribution of eigen values of a second order discontinuous differential operator // Trans. of NASA. №1. v.XXVIII. 2008., p.77-84.
  5. Ibadov E.J. On absolute and uniform convergence of biorthogonal expansions responding to shordinger discontinuous operator // Trans. of NASA. №4. v.XXVIII. 2008., p.51-58
  6. Ibadov E.J. Esimation of difference of partial sums of spectral expansions responding to Shrodinger’s two discontinuous differential operators // Proceed/ of IMM of NASA Azerbaijan. V.XXX(XXVIII). 2009. p.57-68
  7. Курбанов В.М., Ибадов Э.Дж. О Свойствах систем корневых функций разрывного оператора второго порядка // Доклады РАН, 2009. т.427. №3. с.308-312
  8. Курбанов В.М., Ибадов Э.Дж. Оценка разности частичных сумм спектральных разложений, отвечающих двум разрывным дифференциальным оператором Шредингера // Тезисы международной конференции по математике и механике, посвященной 50 летному юбилею ИММ НАН Азерьайджана. г. Баку, 2009. стр.181-182