шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Riyazi analiz kafedrası

Kərimova Səbinə Baba qızı 

Müəllim

ADPU-nun Riyazi analiz kafedrasının müəllimi

İş telefonı:+(994)12 4934824

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 

1973-ci il aprelin 24-də Bakı şəhərində anadan olub

1990-ci ildə Bakidakı №39 saylı orta məktəbi bitirib

2 övladı var

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI  

 

Ali təhsillidir. 1995-ci ildə Azerbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin, riyaziyyat-informatika və hesablama texnikası ixtisası üzrə tam kursu bitirib.

2002- ildən Riyazi analiz kafedrasının müəllimi.

2011-ci ildən Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasının fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertantı.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

1995-2002 ADPU-nun Riyazi analiz kafedrasında baş laborant

2002-ci ildən 0,5 ştat Riyazi analiz kafedrasında müəllim

2007-ci ildən tam ştat Riyazi analiz kafedrasında müəllim

Apardıgı dərslər: Riyazi analiz, Variasiya hesabı və optimallaşdırma üsulları

7-dən artıq məqalə, 4- tezis müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ 

Riyazi analiz fənnin tədrisində yeni təlim texnologiyaların tətbiqi. 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  1.  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin Professor-müəllim heyətinin 64-cü elmi konfransının materialları (V buraxılış)
  2. Тезисы докладов Международной научно-образовательной конференции “Наука в вузах: математика, физика, информатика. Проблемы высшего и среднего профессионального образования”.BAKI-ADPU-2004,s.140-141 M.: РУДН, 2009, s.557-558
  1. Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası Öqretmen Yetiştirme Politikaları və Sorunları II, Beytepe-Ankara,2010,s.866-876
  2. XXI Международная Конференция «Математика. Образование»     Чебоксары, 27 мая-02 июня 2013 г.
  1. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri “ Beynalxalq Simpozium, 3-4 may 2013-cü il, Bakı., s.195-196

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

  1. Funksiyanın müntəzəm kəsilməzliyi mövzusunun tədrisi haqqinda. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “XƏBƏRLƏR” BAKI-№5-2005, s.13-18
  1. Kəsilməzlik modulu və funksiyanin müntəzəm kəsilməzliyi anlayışı(riyazi analiz) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “XƏBƏRLƏR” BAKI-№1-2007, s.32-38
  2. Riyazi analizdən məşğələ dərslərində tələbələrin yaradıcılıq vərdişləri yaranması yolları ADPU, “XƏBƏRLƏR” BAKI-№1-2008
  1. Riyaziyyat müəllimlərinin nəzəri hazırlığında Riyazi analiz fənninin yeri.  Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası Öqretmen Yetiştirme Politikaları və Sorunları II, Beytepe-Ankara,2010, s.866-876
  1. Tələbələrin yaradıcılıq qabilıyyətinin inkişafında sərbəst işlərdən istifadə imkanları. ADPU, “XƏBƏRLƏR” Bakı-№4-2012,s.364-369