шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Riyazi analiz kafedrası

Xalıqova Sevinc Zaid qızı

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru,
ADPU-nun Riyazi analiz kafedrasının müəllimi
İş telefonu: +(99412) 493 48 24

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1981-ci il aprelin 18-də Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1998-ci ildə Bakıdakı 276 saylı orta məktəbi bitirib.
 • Subaydır.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 2002-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin riyaziyyat fakültəsini bakalavr üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 2004-cü il isə “riyazi analiz” ixtisasını magistr üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 2014-cü ildə riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Əmək fəaliyyəti

 • 2004-2009. ADPU-nun “Riyazi analiz” kafedrasında baş laborant
 • 2009-cu ildən “Riyazi analiz” kafedrasında müəllim

Apardığı dərslər

 1. Riyazi analiz;
 2. Funksional analiz;
 3. Diferensial tənliklər;
 4. Riyazi fizika tənlikləri.

Elmi yeniliklər

Anizotrop Riss potensialın və anizotrop kəsr-maksimal operatorunun ümumiləşmiş Morri fəzalarında məhdudluğu

Tədqiqat sahəsi

 • Besov-Morri fəzalarında bəzi operatorların təsiri.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • Operators in Morrey-type spaces and Applications. Dedicated to 70 th Birthday of Professor Victor İ. Burenkov, may 20-27, 2011 Kırşehir-Turkey.
 •  Functions theory and problems of harmonic analysis procedings  of the international conference devoted to the 100-th anniversary of academician. İ.İ.İbrahimov, Baku, Azerbaijan Republic, 2012.

Seçilmiş əsərləri

 1. M.S.Dzhabrailov & S.Z.Khaligova.”Some embeddings into the anisotropic Morrey and modified anisotropic Morrey spaces”. Operators in Morrey-type spaces and Applications. Dedicated to 70 th Birthday of Professor Victor İ. Burenkov, may 20-27, 2011 Kırşehir-Turkey, p.64.
 2. S.Z.Khaligova. “Necessary and sufficient conditions for the boundedness of the anisotropic Riesz potential in anisotropic modified Morrey spaces”. . Functions theory and problems of harmonic analysis procedings  of the international conference devoted to the 100-th anniversary of academician. İ.İ.İbrahimov, Baku, Azerbaijan Republic, 2012, p.262-263.
 3. С.З.Халыгова. “О полноте пространства Бесова-Морри для векторнозначных функций”. Материалы ХIV республиканской научной конференции докторантов и молодых ученых, Baku, Azerbaijan Republic, 2010, p.6-8.
 4. М.С.Джабраилов и С.З.Халыгова. “О некоторых теоремах вложения в пространствах векторнозначных функций”. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı-№6-2008, р. 10-14.
 5. М.С.Джабраилов и С.З.Халыгова. “Ограниченность типа Адамс-Гулиева анизотропного дробно-максимального оператора в анизотропном обобщенном пространстве Морри” Министерство образования и науки Российской федерации. Московский Педагогический Государственный Университет, стр.281.
 6. M.S.Dzhabrailov & S.Z.Khaligova. “Embeddings theorems on modified anisotropic Morrey spaces” Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı-№5-2011, р. 19-24.
 7.  M.S.Dzhabrailov & S.Z.Khaligova. “Anisotropic fractional maximal operator in anisotropic generalized Morrey spaces” Published by Canadian Center of Sciense and Education. Journal of Mathematics Research, vol. 4, №6-2012, p.109-120.
 8. S.Z.Khaligova. “Commutator of anisotropic fractional maximal operator in anisotropic generalized Morrey spaces” Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı-№4-2012, р. 15-21.
 9.  M.S.Dzhabrailov & S.Z.Khaligova. “Some embeddings into the anisotropic Morrey and modified anisotropic Morrey spaces. Some applications.” Scienti c Annals of "Al.I. Cuza" University of Iasi, vol. 59.2013.
 10. M.S.Dzhabrailov & S.Z.Khaligova., “Necessary and sufficient conditions for the boundedness of the anisotropic Riesz potential in anisotropic modified Morrey spaces.” Analele Stiinti ce ale Universitatii Ovidius Constanta, Seria Matematica, vol. 21. 2013.
 11. Anisotropic Riesz potential in anisotropic generalized Morrey spaces. Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Bakı-№1-2013. Commutator of anisotropic Riesz potential in anisotropic generalized Morrey spaces. Transaction №4.