шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Riyazi analiz kafedrası

İskəndərova Ülviyyə Malik qızı

ADPU-nun Riyazi analiz kafedrasının müəllimi
İş telefonu: +(99412) 493 48 24

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1988-ci il iyunun 6-da Quba şəhərində anadan olub.
 • 2006-cı ildə Qubadakı 1 saylı orta məktəbi bitirib.
 • Evlidir.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 2010-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin riyaziyyat fakültəsini bakalavr üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 2012-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini “riyazi analiz” ixtisasını magistr üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “diferensial tənliklər” ixtisası üzrə doktoranturasına daxil olmuşdur.

Əmək fəaliyyəti

 • 2012-2016-ci illər “Funksiyalar nəzəriyyəsi” kafedrasında müəllim
 • 2016-ci ildən isə “Riyazi analiz” kafedrasında müəllim

Apardığı dərslər

 1. Riyazi analiz;
 2. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
 3. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
 4. Ali riyaziyyat;

Tədqiqat sahəsi

 • Diferensial tənliklər.

Seçilmiş əsərləri

 1. 1. İskəndərova Ü.M. Operator əmsallı ikitərtibli diferensial tənlik üçün bir sərhəd məsələsinin həlli haqqında // Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı ənənəvi Elmi Konfransının materialları, Bakı, 2011, s. 67-69.
 2. 2. Искендерова У.М. Бифуркация решений одной нелинейной задачи второго порядка со спектральным параметров в граничном условии // Tələbə, magistrant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı, 2012, s.100-101.
 3. 3. İskəndərova Ü.M. Kompleks çəki funksiyalı II tərtib tənlikdən inteqral tənliklər sisteminə keçid // Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı, 2013, s. 5-6.
 4. 4. Məstəliyev V.Y., . İskəndərova Ü.M. Kompleks əmsallı ikinci tərtib diferensial tənliyin fundamental həllər sistemi haqqında //Lənkəran Dövlət Universitetində keçirilmiş Elmi Konfransın materialları, Bakı, 2017