шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Riyazi analiz kafedrası

Rzayev   Seymur Fəxrəddin  oğlu

Doğum yeri və tarixi:Azərbaycan , Bərdə 24.01.1949

Ev adresi: Bakı, Şamil Əzizbəyov 13, ev-3

Ev Tel: 00994124473904,

Mobile : 00994519351044

Email: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Elmi dərəcəsi: Elmlər namizədi:

Tələbəlik illəri –1966  - 1971 –ci illər Azərbaycan dövlət universiteti (indiki BDU)  1966  - 1971

Aspirantura :  1971 – 1974-ci illər  Azərbaycan Dövlət universiteti  (indiki BDU)

1975-1983-ci  illər  SUMQAYIT Neft-Kimya avtomatlaşdırma institutu

1983-2000- ci  illər  M.Əzizbəyov  adına Neft-kimya institunun filialı ( İndiki Sumqayıt   Dövlət Universiteti)

2000-2008-ci illər  Xəzər universiteti ( 2003-2006cı illər  Təbriz universiteti (Iran İslam respublikası))

2008-2012 ci illər  Azərbaycan pedoqoji dövlət universiteti 

2012-2015-ci illər  Xəzər universiteti

2015-2017 (hal – hazırda  ADPU-da saat hesabı dərs deyirəm və bir illik müqavilə ilə işləyirəm.)

 Mühazirə və seminar apardığı dərslər

 1. Real Analysis (Həqiqi dəyişənli funksiyslsr nəzəriyyəsi)
 2. Complex Analysis (Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi)
 3. General topology (Ümumi topologiya)
 4. Groups and rings (Qruplar  nəzəriyyəsi)
 5. Vector space (Vektorlar fəzası)
 6. Metric and Banch Spaces (Metrik və Banax fəzası)
 7. Hilbert space and spectral theory (Hilbert fəzası və spektral nəzəriyyə)
 8. Banach algebra (Banax cəbri)
 9. Topological Groups (Topoploji qruplar)
 10. Ordinary differential equations (adi differensial təniklər)
 11. Numerical Analysis (Hesablama riyaziyyatı)
 12. Distribution Theory and Sobolev Spaces ( Ümumiləşmiş funksiyalar və Sobelev fəzası)
 13. Wavelets (Veyvelet və freym nəzəriyyəsi)
 14. Approximation Theory (Yaxınlaşmalar nəzəriyyəsi)

Dissertasiyanın  mövzusu: “Некоторые вопросы теории приближения на группе SU(2)”. Azərbaijan  Riyaziyyat-Mexanika institutu 1995 ( Rus dilində)

İxtisası:- Funksiyalar nəzəriyəsi,

  Azərbaycanda  çap olunmuş  məqaqələr

 • Rzayev, -S-.-F. ;Rustəmova N.R. Некоторые вопросы наилучшего приближения в лиейных нормированных пространствах Мəqalə Mexanika və riyaziyyatın müasir problemləri(Doktorantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransı), BDU-2015
 • Rzayev, -S-.-F. ;Hüseynov F.B. Hamzayev O.H.,Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi BAKI-2015 296 səh
 • Rzayev, -S-.-F. V.S.Alıyev "Diferensial və inteqral hesabı" fənninin tədris proqramı. Xəzər unversitəsinin nəşriyyatı-2015 səh. 451-459
 • Rzayev, -S-.-F. " Xətti Cəbr və Analitik Həndəsə" fənninin tədris proqramı. Xəzər unversitəsinin nəşriyyatı-2015 səh. 246-255
 • Rzayev, -S-.-F. "Diferensial tənliklər" fənninin tədris proqramı .Xəzər unversitəsinin nəşriyyatı-2015 səh.276-285
 • Rzayev, -S-.-F. "Bakalavr" təhsil pilləsi üçün "Riyaziyyat-2" fənninin tədris proqramı  Xəzər unversitəsinin nəşriyyatı-2015
 • Rzaev, -S-.-F. Best approximation on the group SU(2). Dokl, Acad, Nauk, Azerb, SSR. 1991. vol, XLV11. N: 7-12. p. 3-6. ( In Russian)
 • Rzaev, -S-.-F.Some linear processes of summation of Fourier series in generalized spherical functions and best approximation Azerbaidzhan.-Gos.-Univ.-Uchen.-Zap. [Azerbaidzhanskii-Gosudarstvennyi-Universitet-imeni-M.-Kirova.-Uchenye-Zapiski] 1978, no. 3, 13—22.

  XARICDƏ  CAP  OLUNMUŞ  ƏSƏRLƏRİN  SİYAHISI

 • Vaezi, H.; Rzaev, S. F. Generalization of Peter-Weyl approximation theorem on $L^p$. Southeast Asian Bull. Math. 33 (2009), no. 3, 569--577 .
 • Aghdassi, E.; Rzaev, S. F. Best simultaneous approximation on the unit sphere. Int. J. Pure Appl. Math. 47 (2008), no. 1, 141--151 .
 • Aghdassi, E.; Rzaev, S. F. Absolute convergence of lacunary Fourier series central functions. Int. J. Appl. Math. 20 (2007), no. 6, 779-- 786.
 • Aghdassi, E.; Rzaev, S. F. Spline generalized spherical functions on the sphere. Int. J. Pure Appl. Math. 31 (2006), no. 1, 1--8.
 • Aghdassi, E.; Rzaev, S. F. Best approximation in a Hilbert space. Int. J. Pure Mail . Math. 25 (2005), no. 1, 21--28. 41A65 (46C05 47A70)
 • Aghdassi E., Rzaev , -S-.-F.Best approximation in a Hilbert space. Int.-J.-Pure-Appl.-Math. [International-Journal-of-pure-and-Applied-Mathematics] 25 (2005), no.1,21—28.
 • Rzaev, -S-.-F.Approximation theory on compact groups.Proceeding . St. Petersburg 2005 74-83
 • Aghdassi E., Rzaev , -S-.-F.Best approximation in a Hilbert space. Int.-J.-Pure-Appl.-Math. [International-Journal-of-pure-and-Applied-Mathematics] 25 (2005), no.1,21—28.
 • Vaezi, H., Rzaev, -S-.-F. On modulus of smoothness of functions given on compact groups .Proceedinqs Dynamical Syst.and Applications (July 5-10) 2004. p. 687-694
 • Alizadeh,-Badrkhan ; Rzaev , -S-.-F.K -Functional and best approximation on the crosses.Int.-J.-Compact.-Numer.-Appl. [International – Journal – of –Computational – and - Numerical- Analaysis – and - Applications] 4 (2003), no.1, 29-41
 • Aghdassi E. , Rzaev , -S-.-F. Fourier series of differentiable functions on SU(2) and SO(3) . Int.-J.- Compact.-Numer.-Appl.[International-Journal-of-Computational-and-Numerical-Analaysis-and-Applications] 4 (2003) , no. 1, 43—50
 • Vaezi, H., Rzaev, -S-.-F.Modulus of smoothness and theorems concerning approximation on compact groups.Int.-J.-Math.-Sci. [International-Journal-of- Mathematics-and-Mathematical-Sciences] 2003 ,no.20 ,1251—1260
 • Vaezi, H., Rzaev, -S-.-F. Jackson's theorem for compact groups.Approx.-Theory –Appl. (N.S) [Approximation – Theory- and-its-Applications.-New- Series] 18 (2002), no. 3, 79—85.
 • Aghdassi E., Rzaev, -S-.-F.K -functional and best approximation on the group SU(2). Int.-J.-App.-Math. [International-Journal-of-Applied-Mathematics] 10(2002), no. 3, 289 – 297
 • Rzaev, -S-.-F. Best approximation on the group SU(2). Dokl, Acad, Nauk, Azerb, SSR. 1991. vol, XLV11. N: 7-12. p. 3-6. ( In Russian)
 • Rzaev, -S-.-F.Generalization of the Weierstrass theorem on a sphere.Izv.-Vyssh- Uchebn.-Zaved.-Mat. [Izvestiya-Vysshikh-Uchebnykh-Zavedenii.- Matematika] 1985, no.2,78—80,88.
 • Rzaev, -S-.-F.Some questions of best approximation of continous functions on the unite sphere.Manuscript 3775-85. deposited at VINITI ,  7.06.85 1985. pp.1-19. (Izv.-Vyssh.-Uchebn .-Zaved.-Mat. ), ( In Russian)

   Beynəlxalq  konfranslar

 • Rzayev, -S-.-F. Cavad mehri, Rustəmova N.R. ;Studying the structural proporties of harmonic functions on unit ball by best approximation methods tezis “Riyazi Analiz, Diferensial Tənliklər və onların Tətbiqləri RADTT-7″ üzrə VII Beynəlxalq Konfrans. 08-13 Sentyabr, 2015, Bakı – Azərbaycan Turkish-Ukrayna- Azerbaijan
 • Rzaev , -S-.-F Weighted Nikolskii-Besov spaces on the unit sphere Tebriz 2012,s.93
 • Suleymanov S.A ,Rzaev,-S-.-F  fəzasinda yaxinlaşma. Baku.Funvtional         analysis and its application  Proceedines of the International Conferense devoted to the 100-th anniversary of academi Z.I.Khalilov 2011 s.290-291
 • Huseynov F.B Rzaev,-S-. F H. Whitney’s type theorems for compact groups Functional        analysis and its applications Proceedines of the International Conferense devoted to the 100-th anniversary of academician Z. I. Khalilov  Baku -2011. s.145-147.
 • Hamzayev ,O.N., Huseynov, F.B., Rzaev , -S-.-F  Weighted Lizorkin-Tribel spaces on the unit sphere. Baku, Inst.math .(F. Q. Maqsudovun 80-illik yubleyi) 2010.s.144-146
 • Adigozelov A. D.,. Rzaev , -S-.-F., Xalilov İ. M.,  Weighted Lizorkin-Tribel spaces on the unit sphere. Baku, Inst.math .(F. Q. Maqsudovun 80-illik yubleyi) 2010. s.75-77
 • Huseynov, F.B., Rzaev , -S-.-F Weighted simultaneaously approximation on the unit sphere. Baku, Inst.math .( Riyaziyyat-Mexanika institunun 50-illik yubleyi) 2009.s.362
 • Aghdassi E. , Rzaev , -S-.-F Spline Generalized Spherical functions on the sphere. Baku, Inst.math .( May 11-13 ) 2005
 • Alizadeh.B, Rzaev, -S-.-F. Spline on the CROSSES. Baku. Inst. math. (May 11-13) 2005.
 • Vaezi, H., Rzaev, -S-.-F. Direct And Inverse theorems of approximation theory on compact groups.Baku, Inst. math. (May 11-13) 2005.
 • Vaezi, H., Rzaev, -S-.-F. Structural and Construction characterization of functions given on compact groups.Yazd university 36th Annual Iranian math. conference. (September 10-13) 2005. 142-143
 • Aghdassi, E., Rzaev, -S-.-F.Exact constant for best approximation on group SU(2). 35th annual Iranian conference. Ahvaz – Iran (January 26-29) 2005. p.21.
 • Vaezi, H., Rzaev, -S-.-F. Generalization of some theorems of approximation theory on conpact groups. 35nd Annual Iranian math. Conference. Ahvaz – Iran (January  26-29) 2005.p.39
 • Vaezi, H., Rzaev, -S-.-F. On modulus of smoothness of functions given on compact groups.Turkey. Antalya, Dinamical System and Applications. (July 5-10) 2004.
 • Agdassi E., Rzaev, -S-.-F. Spline on the group SU(2). St. Petersburg, (July 3-8), 2003. p.3
 • Vaezi, H., Rzaev, -S-.-F. Approximation of continuous functions on compact groups. 33th .Annual Iranian Math. Conference. Mashhad univ. 2002.
 • Vaezi, H., Rzaev, -S-.-F. Absolutly convergence of Fourier series from group point of view. 35nd Annual Iranian Math. conference Mazandaran University  2001, p.68
 • Rzaev, -S-.-F. L2 - Approximation on the compact groups. Materials of scientific conference. The questions on functional analysis and math. Physics. Baku, University 1999. 418 - 419.

  Azərbaycanda olan konfranslar 

 • Rzaev, -S-.-F. Kh.P.Rustamov   Rhapsody on the group SU(2). materials X1 republ. Conference, math and mech. Baku , 1994.( In Russian)
 • Rzaev, -S-.-F. Laplase series on the group SU(2). All union conference (summer school) 19 – 29 May Baku , 1989 , 91-92. ( In Russian)
 • Rzaev, -S-.-F. On application of fractional powers of Laplase operators to best approximation on the sphere. Materials X1 republ. conference Baku, 1986 , p.100-103. ( In Russian)
 • Rzaev, -S-.-F. Best approximation by algebraic polynomials and som estimate of function by Legendre operators. Baku Materials. V republ. Conference. 21-24 May, 1984. 212-214. ( In Russian)

  Research Activities ( Təqdiqat işləri) 

 • Aghdassi E., Rzaev, -S-.-F. Spline on the group SU(2) .Tabriz university 2005. 1-28
 • Aghdassi E., Rzaev, -S-.-F. Fourier series of differentiable functions on the group SU(2). Tabriz University 2004. 1-26
 • Badrkhan Alizadeh, Rzaev, -S-.-F. Approximation theory on the compact symmetric space of rank one .Tabriz Technical (Azad University Shabestar) Institute P.O.Box: 51748-135. 2004. 1-32
 • Aghdassi E., Rzaev, -S-.-F. Best approximation on the group SU(2). Tabriz University 2003 – 2004. 1-18
 • Vaezi, H., Rzaev, -S-.-F. Some constructive theorems of approximation theory on compact groups. Tabriz University 2002-2003. 1- 26
 • Vaezi, H., Rzaev, -S-.-F. Harmonic analysis on compact groups and applications of Approximation theory: Tabriz, Res. Inst, Fund. Sci. 2001-2002. 1-24