шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Riyazi analiz kafedrası

Ələsgərova Səbinə Taptiq qızı

 ADPU-nun “Riyazi analiz” kafedrasının müəllimi

İş telefonu: +(994) 12 493 48 24

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 1975-ci il avqustun 30-da Bakı şəhərində anadan olub.

1992-ci ildə Bakı şəhəri 3 saylı məktəbi bitirib.

Ailəlidir. 3 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI  

Ali təhsillidir. 1992-1997-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və Kibernetika fakültəsini oxumuş və həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1998-2002-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda aspirant olub.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

1997-2003-cü illərdə Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 83 saylı məktəb liseydə informatika müəllimi vəzifəsində çalışıb. 

2003-2006-cı illərdə Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 3 saylı məktəbdə Riyaziyyat-İnformatika müəllimi vəzifəsində çalışıb. 

2006-cı ildən hal-hazıradək ADPU-nun Riyaziyyat və İnformatika  fakültəsinin “Riyazi analiz” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır. 

Apardığı dərslər: Riyazi analiz, diferensial tənliklər, Riyazi fizika tənlikləri, Seçmə fənn (Ümumi ölçülər nəzəriyyəsi və Lebeq inteqralı)

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

İkitərtibli parabolik tənliklər üçün birölçülü qeyri lokal sərhəd məsələlərinin birqiymətli həll olunması şərtləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  1. Dördüncü tərtib tənlik üçün bir spektral məsələyə uyğun məxsusi ədədlərin asimp­totikasının tapılması. Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları, BDU, 2015

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

  1. О нульях характерического опреде­лителья одной спектральной задачи, зависящей от -комплексного пара­метра. Вестник БГУ, Баку, 2014, s. 36 - 44
  2. Estimation of Green function of a spectral problem with quasi-regular boundary condition. Trans. of IMM of NAS of Azerbaijan, 2015 v. XXXV, p. 113-119
  3. Нахождение асимптотики собственных значений одного дифференциального оператора четвертого порядка. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, журнал научных публикаций N 11 (ноябрь) часть I, Москва, 2015, с. 13-17
  4. Dördüncü tərtib tənlik üçün bir spektral məsələyə uyğun məxsusi ədədlərin asimp­totikasının tapılması. Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları, BDU, 2015, s. 57 - 60