шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyası kafedrası

Valeh Mahmud oğlu Məmmədov

baş müəllim

ADPU-nun «Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası» kafedrasının baş müəllimi.

İş telefonu: (012) 493-77-03

Qısa bioqrafik məlumat

1943-cü ildə Gürcüstan respublikası, Qardabani rayonunda anadan olub. 1961-ci ildə orta məktəbi bitirib. Ailəlidir, iki övladı, iki nəvəsi var.

— Ali təhsillidir. 1967-ci ildə ADPU-nun Riyaziyyat fakültəsini bitirib.

— 1961-1962-ci illərdə fəhlə işləyib.

— 1962-1967-ci illərdə ADPU-da oxuyub.

— 1967-1971-ci illərdə Nərimanov rayonunda riyaziyyat müəllimi işləyib.

— 1971-1974-cü illərdə TP institutunda aspiranturada oxuyub.

— 1974-2002-ci illərdə Elmi-tədqiqat institutunda kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi, aparıcı elmi işçi vəzifələrində işləyib.

— 2002-2016-cı illərdə Müəllimlər İnstitutunda baş müəllim işləyib.

— 2016-cı ildən ADPU-da baş müəllim işləyir.

Apardığı dərslər:

Elementar riyaziyyat, RTM, Qurma məsələləri.

Mükafatlar:

Təhsil əlaçısıdır, əmək veteranıdır.

Seçilmiş əsərləri:

I. Kitab və kitabçalar 

 1. Orta məktəbdə riyaziyyatın tədrisinin təkmilləşdirilməsi. Bakı, Maarif, 1979, 0,5 ç.v.
 2. II sinifdə riyaziyyat. Bakı, Maarif, 1988, 5,0 ç.v.
 3. Onbirillik məktəbin II siniflərində riyaziyyatdan ilk dərslər. Bakı, 1986, Maarif Nazirliyinin mətbəəsi, 1,4 ç.v.
 4. Onbirillik məktəbin II siniflərində riyaziyyat dərsləri. Bakı, 1986, Maarif Nazirliyinin mətbəəsi, 3,5 ç.v.
 5. Onbirillik məktəbin IV siniflərində riyaziyyatın tədrisinə dair. Bakı, 1988, 1,25 ç.v.

II. Topluda məqalələr

 1. Təhsil standartları. Riyaziyyat. Bakı, 2000, səh.330-358.
 2. Şagirdlərin təlim müvəffəqiyyətlərinin 9 bal sistemi ilə qiymətləndirilməsi normaları. Bakı, 1989, I nəşri, səh.147-160.
 3. Şagirdlərin təlim müvəffəqiyyətlərinin 9 bal sistemi ilə qiymətləndirilməsi normaları. Bakı, 1998, II nəşri, səh.102-114.
 4. Riyaziyyat dərslərində «Dədə Qorqud» dastanındakı saylardan istifadə, «Kitabi Dədə Qorqud» dastanının 1300 illiyinə həsr olunmuş konfrans, Bakı, 1999, səh. 102-104.

III. Jurnal məqalələri

 1. «Təqribi hesablamalar»ın öyrədilməsi haqqında, Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1973, №2, 0,2 ç.v.
 2. «Təqribi hesablamaların dəqiq qiymətləndirilməsində ədəbi bərabərsizliklərin tətbiqi» mövzusunun tədrisi təcrübəsindən. «Fizika və riyaziyyat tədris», 1974, №4, 0,4 ç.v.
 3. Riyaziyyatın tədrisində proforientasiya «Gənc fəhlə», 1973, №5. 0,3 ç.v.
 4. Təqribi ədədin qiymətinin xətalarının öyrədilməsi. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1974, №4, 0,3 ç.v.
 5. Hesablama riyaziyyatının sadə elementlərinin öyrədilməsi imkanları. «İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə», 1975, №4, 0,2 ç.v.
 6. Ardıcıl yaxınlaşma metodu və onun praktik mənası. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1975, №1, 0,2 ç.v.
 7. Oxucuların məktublarından. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1975, №1, 0,8 ç.v.
 8. Riyaziyyatdan laborator işlərin aparılması təcrübəsindən. «İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə», 1975, №4, 0,3 ç.v.
 9. VII-VIII siniflərdə «Təqribi hesablamaların öyrədilməsinin səmərəli yolları», «Fiziki və riyaziyyat tədrisi», 1976, №2, 0,3 ç.v.
 10. IV sinifdə riyaziyyatın tədrisi haqqında, «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1976, №4, 0,1 ç.v.
 11. Oxucuların məktublarından. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1977, №1Ö 0,9 ç.v.
 12. Dövlət sənədlərinin riyaziyyat dərslərində öyrədilməsi. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1977, №2, 0,2 ç.v.
 13. Oxucuların məktublarından. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1978, №1, 0,8 ç.v.
 14. Bəzi həndəsi anlayışların öyrədilməsində şagirdlərin müstəqil işləri. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1978, №2, 0,2 ç.v.
 15. XVIII riyaziyyat olimpiadasının yekunları haqqında. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1978, №4, 0,6 ç.v.
 16. VII siniflərdə «Oxşarlıq» mövzusunun tədrisinə dair. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1979, №4, 0,2 ç.v.
 17. Məktəblilərin XXI riyaziyyat olimpiadasının yekunları haqqında. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1980, №1, 0,7 ç.v.
 18. Axtarış yollarında. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1980, №3, 0,1 ç.v.
 19. Maarifimizin iftixarı. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1981, №3, 0,1 ç.v.
 20. Tətbiqi məsələlərin həlli təcrübəsindən. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1982, №4, 0,2 ç.v.
 21. Akademik İbrahimov İbrahim İbiş oğlu-70. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1983, №1, 0,1 ç.v.
 22. M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda riyaziyyatdan qəbul imtahanları haqqında. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1983, №2, 0,8 ç.v.
 23. Redaksiyanın poçtundan. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1984, №1. 0,9 ç.v.
 24. Riyaziyyatın tədrisində praktik bacarıqların aşılanması təcrübəsindən. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1984, №2, 0,3 ç.v.
 25. Riyaziyyat müəllimlərinin iş təcrübəsi və təklifləri. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1985, №1, 0,5 ç.v.
 26. Riyaziyyat. «İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə», 1986, №1, 0,5 ç.v.
 27. Görkəmli alim və pedaqoq. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1986, №3, 0,2 ç.v.
 28. Praktik məzmunlu məsələlərin həlli təcrübəsindən. «Fizika və riyaziyyat tədris», 1986, №4, 0,3 ç.v.
 29. Əmək dərslərində riyazi bacarıqlardan istifadəyə dair. «Əmək və poltexnik təlim», 1987, №2, 0,2 ç.v.
 30. Onbirillik məktəbin II siniflərində riyaziyyatdan yoxlama yazı işləri. «İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə», 1988, №2, 0,2 ç.v.
 31. Riyaziyyatçılar nəslinə nümunə. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1988 №3, 0,2 ç.v.
 32. Fənn ekskursiyaları-məktəblilərin peşəyönümü formalarından biri kimi. «Əmək və politexnik təlim», 1990, №1, 0,2 ç.v.
 33. Rəsmxətin riyaziyyatla əlaqəli tədrisi. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1990, №1-2, 0,2 ç.v.
 34. Fəndaxili və fənlərarası əlaqənin təlim marağına təsiri. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1990, №3-4, -,3 ç.v.
 35. İbtidai məktəbdə komputerdən istifadə. «İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə», 1997, №2, 0,3 ç.v.
 36. Uşaq oyunlarının komputerləşdirilməsinin psixoloji nəticələri. «İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə», 2001, №2, səh.37-41.
 37. Cəbr kursunun praktik istiqamətinin gücləndirilməsində kompüterdən istifadə. «Fizika, riyaziyyat və informatikanın tədrisi», 2001, №1, səh.58-60.
 38. Vaxt hesablamalarına aid məsələlərin həlli metodikası. «Təhsil, mədəniyyət, incəsənət, 2001, №3, səh.20-23.
 39. Pifaqor termininin tərs teoreminin öyrədilməsi. «Təhsil, mədəniyyət, incəsənət», 2004, №3, səh.21-23.

IV. Tezisləri 

 1. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi problemləri. Bakı, 1997, səh.15-16.
 2. Riyaziyyatın tədrisində praktik istiqamətin gücləndirilməsinin təhlim keyfityyətinə təsiri. Tbilisi. Pedaqogika institutu. 1985, 0,1 ç.v.
 3. Vaxt hesablamalarına aid məsələlərin həllinin öyrədilməsi. BAPQS-in elmi xəbərləri, Bakı, 2001, səh.133-136.
 4. Dəyişənin daxil edilməsi, dəyişənin ədədi qiymətinin hesablanmasının öyrədilməsinə dair. BAPQS-in elmi xəbərləri, III buraxılış, Bakı, 2003, səh.61-63.
 5. Məsələnin müxtəlif üsullarla həlli. BAPQS-in elmi xəbərləri, IV buraxılış, Bakı, 2004, 0,1 ç.v.
 6. Riyaziyyat, Avqust konfransının materialları, 2001, 0,1 ç.v.
 7. Riyaziyyat, Avqust konfransının materialları, 2002, 0,1 ç.v.
 8. Riyaziyyat, Avqust konfransının materialları, 2002, 0,1 ç.v.
 9. Praktik məzmunlu məsələlər həllinin şagirdlərin bilik keyfiyyətinə təsiri, Bakı, 1999, səh.70-71.
 10. Planimetriyada çətin mənimsənilən mövzuların tədrisinin səmərəli yolları. Azərb. ETPEİ-də 1998-ci ildə aparılmış elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr olunmuş konfrans. Bakı, 1999, 0,1 ç.v.
 11. Riyaziyyat bölməsi. Azərb. Təh.Naz. avqust rayon (şəhər) konfransının bölmə iclası. Bakı, 2004, 0,2 ç.v.

V. Proqramlar

 1. X sinifdə riyaziyyatdan tədrisi materialının planlaşdırılması, «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1977, №3, 0,2 ç.v.
 2. V sinifdə riyaziyyatdan tədris materialının bölüşdürülməsi. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1977, №4, 0,2 ç.v.
 3. Riyaziyyatdan proqram materialının bölüşdürülməsi. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1978, №3, 0,2 ç.v.
 4. VII sinifdə cəbrdən proqram materialının planlaşdırılması. №Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1979, №3, 0,2 ç.v.
 5. VIII sinifdə cəbrdən proqram materialının planlaşdırılması. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1980, №3, 0,2 ç.v.
 6. IV sinifdə proqram materialının planlaşdırılması. «Fizika və riyaziyyat tədrisi», 1981, №4, 0,2 ç.v.
 7. Onbirillik məktəbin IV siniflərində riyaziyyatdan proqram materialının planlaşdırılması. «İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə», 1988, №5, 0,4 ç.v.
 8. «Dəyişənin daxil edilməsi, dəyişənin əbədi qiymətinin hesablanmasının» öyrədilməsinə dair. BAPQS-ın elmi xəbərləri, III buraxılış. Bakı, 2003, 0,1 ç.v.
 9. Məsələnin müxtəlif üsullarla həlli. BAPQS-ın elmi xəbərləri. IV buraxılış, Bakı, 2004, 0,1 ç.v.
 10. Riyaziyyat. Müəllimlərin ənənəvi avqust rayon (şəhər) konfransının bölmə iclası. Bakı, 2005, 0,1 ç.v.
 11. «İbtidai siniflərdə riyaziyyatın tədirsi metodikası», proqram, OYU-nun nəşri. 2005, 0,2 ç.v.
 12. Praktik məzunlu məsələlərlə şagirdlərin tanış edilməsi. BQU-nin elmi xəbərləri, V buraxılış. Bakı, 2006, 0,2 ç.v.
 13. Unudulmaz pedaqoq, riyaziyyatçı. «Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi», №1, 2007, səh.72-75.
 14. Riyaziyyatın praktik istiqamətinin təlimin keyfiyyətinə təsiri. İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə, №1, 2007, səh.47-51.
 15. Praktik məzmunlu məsələlərin tərtibi üzrə işin təşkili təcrübəsindən. «İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə». №3, 2007, səh.39-43 (şəriklik.
 16. Ümumtəhsil məktəblərində seçmə fənlər (Müəllimlər üçün vəsait). Bakı, 2008, Azərbaycan Təhsil Nazirliyi. Təhsil Problemləri İnstitutu. səh.72-90.
 17. Praktik məzmunlu məsələlərin tərtibi. «İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə», №3, 2008, səh.24-27 (şəriklik).
 18. Cəbr kursunun praktik istiqamətinin gücləndirilməsinin təlim keyfiyyətinin artırılmasına təsiri. Odları Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri, №23, Bakı, 2008, səh.214-220.
 19. Praktik məzmunlu məsələlərdən istifadə edilməsi təlimin tətbiqi istiqamətinin gücləndirilməsi vasitəsi kimi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi əsərlər, №2, 2008, səh.184-187.
 20. «Riyaziyyatın tədrisi metodikası». Proqram, «Müəllim» nəşriyyatı, Bakı, 2009. 1 ç.v.
 21. Riyaziyyatdan əyləncəli və qeyri-standart məsələlərin həlli metodikası. Proqram. «Müəllim» nəşriyyatı, Bakı, 2009, 1 ç.v.
 22. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması» üzrə bir riyaziyyat məşğələsinin ssenarisi (böyük qrupda). Məqalə. Bakı Qızlar Universitetinin Əsərləri №1, 2009. səh.141-144.
 23. İbtidai siniflərdə şifahi hesablamaların aparılmasına dair. Məqalə. Məktəbəqədər və ibtidai təhsil (Elmi-metodik jurnal). «4, 2009.
 24. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası. Proqram. «Müəllim» nəşriyyatı. Bakı, 2009, 1 ç.v.
 25. Şagirdlərin məsələ həllinə hazırlanması. Bakı Qızlar Universitetinin Əsərləri №2 (8), 2010. səh.107-110.
 26. Örnək ola biləcək alim ömrü. Məqalə. Qarapapaqlar, №6(36) iyun 2010. Aylıq elmi-kütləvi dərgi. Gürcüstan Respublikası. Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzi. Səh.98-52.
 27. Məktəbə hazırlıq qrupunda «Parçanın ölçülməsi»nə aid məşğələnin aparılması. Məqalə, Bakı Qızlar Universitetinin elmi əsərləri. №3 (12), Bakı, 2011.
 28. Bibloqrafiya. Təhsil problemləri İnstitutu. Elmi əsərləri. Bakı, 2011. səh.268-272.
 29. Tənlik və bərabərsizliklərin öyrədilməsinin şagirdlərin riyazi biliklərinin artırılmasında rolu. Məktəbəqədər və ibtidai təhsili (Elmi-metodik jurnal) №3, 2011. səh.72-76.
 30. Şagirdlərin məsələ həllinə hazırlanması texnologiyası riyaziyyatın tətbiqi istiqamətinin qüvvətləndirilməsi vasitəsi kimi. «Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri» mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları, Naxçıvan, 2011. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Təhsil problemləri İnstitutu, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu.
 31. İbtidai siniflərdə mətnli məsələlərin öyrədilməsi. Azərbaycan Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi əsərləri. №4, 2012, səh.72-74.
 32. Hesab məsələlərinin həllinin öyrədilməsi. Bakı Qızlar Universitetinin elmi əsərləri. №1 (13), Bakı, 2012.
 33. Hesab məsələ həllində tətbiq olunan metodların ibtidai sinif müəllimlərinin nəzəri hazırlığına təsiri. «Müəllim hazırlığında yeniyanaşmalar». (321 səhifə). Məqalə. Bakı, «Mütərcim», 2012. səh.91-115.
 34. Həndəsənin tətbiqi istiqamətinin qüvvətləndirilməsinin şagirdəlrin məsələ həlli bacarıqlarının artırlmasında rolu. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi. №3, 2013. səh.45-80.
 35. İbtidai siniflərdə kombinator məsələlərin öyrədilməsi. Məktəbəqədər və ibtidai təhsil (Elmi-metodik jurnal). «3, 2013. səh.58-61.
 36. Məsələnin təhlil edilməsinin müəllim hazırlığında rolu. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Təhsil Problemləri İnstitutu. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. «Tədris prosesinin ətkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi konfransının materialları. Naxçıvan, 2013, səh.50-51.
 37. Təlimin tətbiqi istiqamətinin qüvvətləndirilməsində şagirdlərlə işin aktiv formalarından istifadə edilməsi. Bakı Qızlar Universiteti. Elmi əsərlər. №3(19), 2014, səh.126-128.
 38. Müdrik müəllimimiz.Fizika riyaziyyat və informatika tədrisi №4, 2014, səh.63-64.
 1. Məsələ həlli təliminin metodikası. Bakı Qızlar Universiteti. Elmi əsərlər №1, 2015, səh.81-84.
 2. Şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafı üçün qeyri-standart məsələlərdən istifadə. Məktəbəqədər və ibtidai təhsil. Elmi-metodik jurnal, №2, 2015, səh.34-39.
 3. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası (adi təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün). Bakı Qızlar Universiteti. Proqramm, səh.62-65. Bakı, 2015.
 4. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları (ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün). Proqramm. BQU, Bakı – 2015, səh.57-61.
 5. Elementar riyaziyyat (ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün)ö Proqramm. Bakı, 2015, səh.82-88.
 6. Məsələ həlli təliminin metodikası üzrə iş Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu. Xəbərlər. Elmi-metodik jurnal №1, 2015, səh.213-215.
 7. Sxem və şəkillərlə verilmiş tənliklərin həllinin öyrədilməsi. Məktəbəqədər və ibtidai təlimö Elmi-metodik jurnal. №2, 2016, səh.61-65.
 8. Məntiqi məsələlər tərtibinin və həll üsullarının öyrədilməsi. Bakı Qızlar Universiteti. Elmi əsərlər. №2 (26), səh.78-80. Bakı, 2016.