шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyası kafedrası

Abdullayeva Cəmilə Novruz qızı

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

ADPU-nun Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasının baş müəllimi.

İş telefonu: 012-493-77-03

Qısa biqorafik məlumat.

1964-cü il martın 8-də Gürcüstan Respublikası Dumanisi rayonunun Yaqublu kəndində anadan olub.

1980-cı ildə Dmanisi rayonunun Yaqublu məktəbini bitirib.

Evlidir. 3 qızı, 1 oğlu və 4 nəvəsi var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı.

 • Ali təhsillidir. 1984-cü ildə ADPU-nun Riyaziyyat fakültəsini bitirib.
 • 2004-cü ildə riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiya müdafiə edərək (01.02.04) riyaziyyat üzrə fəsəfə doktoru adını alıb.
 • 2008-ci ildən baş müəllimdir.

Əmək fəaliyyəti.

 • 1985-1990-cı illərdə Kosmik Tədqiqatlar İnstutunun Xüsusi Konstruktorlar Bürosunda riyaziyyatçı mühəndis.
 • 1990-1993-cu illərdə Bakı şəhəri Nərimanov rayonu XTŞ-nin 34 saylı orta məktəbində riyaziyyatmüəllimi.
 • 1993-2007-ci illərdə Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 246 saylı orta məktəbində riyaziyyat müəllimi.
 • 2007-2009-cu illərdə ADPU-nun Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası 0,5 ştat vahid üzrə riyaziyyat müəllimi.
 • 2009-cu ildə ADPU-nun Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasında tam ştat vahidi üzrə riyaziyyat müəllimi.
 • 2014-cü ildə ADPU-da müsabiqədən keçdiyi üçün Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasında baş müəllim vəzifəsini tutmuş hesab edilsin.

Apardığı dərslər

 • Ümumi təhsil kurikulumun əsasları
 • Elementar riyaziyyat
 • Riyaziyyatın tədrisi metodikası
 • Seçmə fənlər

Beynəlxalq elmi konfranslarda iştirakı

 • Rüstəmova M.A., Abdullayeva C.N. Yayla bərkidilmiş kütləyə malik sferik daxiletmənin elastik mühitdə məxsusi rəqslərinin tədqiqi.  AMEA-nın müxbir üzvü prof. B.A.İsgəndərovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə  XII Beynəlxalq konfransın  tezisləri. Bakı, AMEA 2006, s. 150
 • Seyfullayev F.Ə., Abdullayeva C.N. Daxili oblastı elastiki mühitlə dolu olan ortotrop silindrik örtüyün sonsuz mayedə qeyri-simmetrik rəqsləri. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 50 illiyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə Beynəlxalq Konfransın tezisləri. AMEA, Bakı 2009, s. 65
 • Abdullayeva C.N. Deformasiya olunan bərk bioaktiv cisimlərin modelləri. Akademik F.Q.Maqsudovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın tezisləri. AMEA, Bakı 2010, s. 82-84
 • Abdullayeva C.N., Seyfullayev A.İ. Sıxılmış maye ilə doldurulmuş silindrik örtüyün sərbəst rəqslərinin analitik üsulla tətbiqləri. Akademik Z.İ.Xəlilovun 100 illik yubiliyenə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfransın materialları. AMEA , Bakı 2011, s.321-322

 Seçilmiş əsərlər

 • Abdullayeva C.N. Bioamilli qeyri-xətti tirin burulma rəqsləri. AMEA Fizika-Texnika və Riyaziyyat elmləri seriyası. Bakı 2000 XII cild. s. 129-132
 • Abdullayeva C.N.  Bioamilli qeyri-xətti  tirin uzunmüddətli rəqsləri. AMEA Fizika-Texnika və Riyaziyyat elmləri seriyası. Bakı 2000 s. 117-120
 • Abdullayeva C.N. Qeyri-xətti bioelastik əyri tirin rəqsləri. AMEA Fizika-Texnika və Riyaziyyat elmləri seriyası. Bakı 2000 XX cild, № 4, s. 223-226
 • Axundov M.B., Abdullayeva C.N. Zədələnmiş qeyri-xətti elastik tirin uzun müddətli rəqsləri. AMEA  Fizika-Texnika və riyaziyyat elmləri seriyası Bakı 2001 XXI cild, № 1 s. 180-186
 • Abdullayeva C.N., Məmmədova S.O. Fizika qanunlarının öyrənilməsində riyazi metodların tədbiqi.  Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun elmi əsərləri. ATPİ, Bakı 2011 №4, s.160-163
 • Adıgözəlov A.S., Abdullayeva C.N. və b. Elementar riyaziyyat. ATPİ, Bakı 2012, 9 s.
 • Adıgözəlov A.S., Abdullayeva C.N. və b. Riyaziyyatın tədris metodikası. ADPU, Bakı 2012, 13 s.
 • Abdullayeva C.N. İbtidai siniflərdə həndəsə elementlərinin tədrisinin ümumi məsələləri. ADPU – 90 illiyi yubileyinə həsr olunmuş elmi- praktiki konfransın bülleteni. ADPU, Bakı 2012, s. 70-74
 • Abdullayeva C.N. İbtidai siniflərdə həndəsi anlayışların və fiqurlarının öyrədilməsinin metodikası Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun elmi əsərləri. ATPİ, Bakı 2012 №2, s. 203-206
 • Abdullayeva C.N., Əliyeva A.Ə. Vektor anlayışının tətbiqi ilə məsələ həllinin öyrədilməsi metodikası Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun elmi əsərləri. ATPİ Bakı  2013 №2, s. 96-99
 • Abdullayeva C.N., Əliyeva A.Ə.  Riyaziyyatın tədrisi prosesində şagird nailiyyətlərinin izlənməsi və qiymətləndiriləsi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun elmi əsərləri. ATPİ Bakı 2016, cild 83, №3 s.77-82
 • Кулиев М.С., Сейфуллаев А.И., Абдуллаева Дж.Н. Исследование распространения упругих волн в составном  цилиндре с начальным кручением. “Механика и машиностроение” Москва, 2018 №1 с. 52- 65            
 • Abdullayeva C.N. Riyaziyyat fənni üzrə kurikulumun tətbiqinin təlim keyfiyyətinə təsiri Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun elmi əsərləri. ATİ, Bakı 2018, №2, s. 75-83

Kitablar

 • Mahmudov N.M., Abdullayeva C.N., Məmmədov İ.Ş. Vektor anlayışı və onun tətbiqlərinin öyrənilməsi metodikası. Bakı, ADPU 2005, 52 s.
 • Quliyev A.İ., Abdullayeva C.N. və b. Riyaziyyatı öyrənirik. Abituriyentlərə kömək üçün vəsait. “Nicat”, Bakı 2008, 195 s.
 • Mehrabova X.Ə., Abdullayeva C.N., Hüseynova M.N. İbtidai siniflərdə həndəsi anlayışlarının öyrədilməsi metodikası“. Avropa” Bakı 2012, 29 s.
 • Quliyev A.İ., Abdullayeva C.N. və b. Triqonometriya. Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının nəşriyyatı. Bakı 2016, 318s