шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyası kafedrası

Abdullayeva Məlahət Vərəhməd qızı                                         

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

ADPU-nun "Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası" kafedrasının dosenti

İş telefonu: (994) 12 493 77 03

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Qısa bioqrafik məlumat: 1961-ci ildə Masallı şəhərində anadan olub. Ailəlidir.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1983-cü ildə ADPU-nun Riyaziyyat fakultəsini bitirib.
 • 2012-cü ildə  dissertasiya müdafiə edərək  (13.00.02 – riyaziyyatın tədrisi  metodikası üzrə) pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru adını alıb.

 Əmək fəaliyyəti:

 • 1983-1996-cı illərdə Masallı şəhər 3 №-li tam orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi
 • 1996-2007-ci illərdə Bakı şəhər 21№-li tam orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi
 • 2007-2015-ci illərdə ADPU-nun "Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası" kafedrası, müəllim
 • 2014-2015-ci illərdə SABAH qruplarında müəllim, ADPU
 • 2015-ci ildən ADPU-nun "Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası" kafedrası və SABAH qrupları

 Apardığı dərslər:

 • Riyaziyyatın tədrisi metodikası
 • İnformatikanın tədrisi metodikası
 • Elementar riyaziyyat
 • Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası
 • Riyaziyyat təlimində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə yolları (I-IV siniflər)

 Mükafatlar:

 • “Azərbaycan bayrağı” media mükafatı

 Tədqiqat sahəsi:

Riyaziyyatın tədrisində İKT-dən istifadə

 Beynəlxalq elmi konfranslarda iştirakı:

 • “Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Konfrans.  Bakı, 2007.
 • Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları və Sorunları Sempozyumu II. Ankara, Hacettepe, 2010.
 • “Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri” Beynəlxalq Simpoziumu. Bakı, 2013.
 • Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV. Ankara, 2014.
 • Müəllim Hazırlama Siyasəti və Problemləri V Beynəlxalq Konfrans. Bakı, 2015.
 • Uluslararası Osmanlı Araşdırmalarında Yeni Egilimler Kongresi. Baku, 2017.
 • “Öyrənməyi öyrənmək”, Azərbaycan Müəllim İnkişafı Mərkəzi. 2-ci Beynəlxalq Təlim Konfransı. Bakı, 2017.
 • “Qloballaşan təhsil” I Beynəlxalq Simpoziumu. Xəzər Universiteti. Bakı, 2018.
 • “International Learning, Teaching and Educational Research Congress – (ILTER)”. Türkiyə, Amasya Universiteti, 2018.

Seçilmiş əsərlər

 • N.B. Nəsirov, M.V. Abdullayeva. Müasir riyaziyyat dərsləri və onun təşkili haqqında. “Xəbərlər” (təbiət elmləri seriyası). Bakı, ADPU, 2005, № 4, səh. 60 - 62.
 • N.B.Nəsirov, M.V. Abdullayeva. Həndəsi bərabərsizliklər və onun məktəb kursunda öyrənilməsi. “Xəbərlər”,  Bakı, ADPU, 2006, №1, səh. 391 - 393.
 • M.V. Abdullayeva. Riyaziyyatdan sinifdənxaric tədbirlərdə şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına idealların təsiri. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi”jurnalı. Bakı,”Müəllim   nəşriyyatı”, 2006, № 4, səh. 43 - 47.
 • · M.V. Abdullayeva. Riyaziyyat təlimində funksiyanın qrafiki əyanilik vasitəsi kimi. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi”jurnalı. Bakı,”Müəllim nəşriyyatı”, 2007, № 4, səh. 35 - 38.
 • · N.B.Nəsirov, M.V. Abdullayeva. Qloballaşan dünyada müəllim hazırlığının istiqamətləri. “Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri”mövzusunda Beynəlxalq Konfransın materialları. Ankara. 2007, səh. 517 - 521.
 • M.V. Abdullayeva. İkidəyişənli xətti bərabərsizliyin qrafik üsulla həlli haqqında. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”jurnalı.  Naxçıvan, “Məktəb”, 2008, № 1, səh. 118 - 122.  
 • M.V. Abdullayeva. Orta məktəbdə funksiyanın qrafikləri ilə aparılan işin metodikasına dair. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi”jurnalı. Bakı,”Müəllim nəşriyyatı”, 2008, № 2, səh.69 - 74.                                 
 • M.V. Abdullayeva. Əsas məktəbin riyaziyyat kursunun təlimində şagirdlərdə qrafik təsəvvürlərin formalaşdırılması. “Xəbərlər”. Bakı, ADPU, 2008, № 1, səh. 410 -  413.
 • M.V. Abdullayeva. Riyazi dil – dünyanı anlamağın ən qısa yoludur. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı. Bakı, "Müəllim nəşriyyatı", 2009, № 4, səh. 22 - 27.  
 • М.В.Абдуллаева,  Математический язык – самый короткий путь познания мира. Журнал Научных Публикаций Аспирантов и Докторантов. Курск, 2009, № 10, c. 55 -   58.  
 • M.V. Abdullayeva. İstedadların aşkarlanmasında riyaziyyat dərslərinin rolu. “İstedadlı şagirdlərin potensial imkanlarının  inkişaf etdirilməsinin optimal  yolları” mövzusunda elmi – metodiki konfransın materialları. Bakı, “Elm və təhsil”, 2010, səh. 103 - 107.
 • M.V. Abdullayeva. Orta Öğretim Okulları və Liselər İçin Matematik Ögretmenlərinin Hazırlanması. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları və Sorunları Sempozyumu II. Ankara, Hacettepe, 2010, səh. 842 - 848  
 • M.V. Abdullayeva. İstedadlı şagirdlərin riyazi təfəkkürünün inkişafında kvadrat tənliklərin qrafik həll üsulunun rolu. “Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV respublika elmi konfransının  materialları”, “Bakı Universiteti”, 2011, səh. 12 - 15.
 • М.В.Абдуллаева. Графики функций как важный фактор для осуществления межпредметных связей при обучении математики в средней школе. Научное приложение Международного научно-педагогического журнала «Высшая школа Kазахстана» Министерства образования и науки Республики Казахстан, 2012, №1, c. 162-170.
 • M.V. Abdullayeva. Riyaziyyat dərslərində kompüterdə tətbiqi proqramlardan istifadə qaydaları. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi”jurnalı. Bakı,”Müəllim nəşriyyatı”, 2012, № 1, səh. 38-43.   
 • M.V. Abdullayeva. Kompyuter və müasir riyaziyyat dərsləri. ADPU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 2012. 
 • Ə.Pələngov, M.Abdullayeva. VII sinifdə şagirdlərin “Funksiya” haqqındakı biliklərinin kompyuterlə formalaşdırılması təcrübəsindən. “Xəbərlər”.  Bakı, ADPU, 2012, № 3, səh. 349 - 352.
 • M.V. Abdullayeva. Riyaziyyat müəllimi hazırlığında müasir texnologiyalardan istifadə. “Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri”  Beynəlxalq Simpoziumu. Bakı, 2013, səh. 163 - 164.
 • Ə.Pələngov, М.Abdullayeva. Orta məktəbin “Cəbr” kursunda qrafiklərin kompyuterlə öyrədilməsi  təcrübəsindən. Uzaqdan və virtual təlim. Moskva, 2014, № 04, səh. 95-100.
 • M.V. Abdullayeva. Riyaziyyat müəllimi hazırlığında yeni yanaşmalar. Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV. Ankara, 2014, səh. 150- 154.  
 • M.V. Abdullayeva. Riyaziyyat müəllimi şəxsiyyətinin formalaşmasına idealların təsiri. Müəllim Hazırlama Siyasəti və Problemləri V Beynəlxalq Konfrans. Bakı, 2015, səh. 333-335.
 • M.V. Abdullayeva, İ.Ə.Zeynalova. VII sinin "Riyaziyyat" fənninin tədrisində İKT-dən istifadə. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi”jurnalı. Bakı,”Müəllim  nəşriyyatı”, 2015, № 4, səh. 16-21.   
 • M.V. Abdullayeva. “Riyaziyyatin ibtidai kursunun nəzəri əsaslari” fənninin kurikulumu və onun xarakterik cəhətləri. ADPU, “Xəbərlər”. Bakı, ADPU, 2017, № 1, səh.9-15.           
 •  M.V. Abdullayeva. 8-ci sinif riyaziyyatin tədrisində İKT-dən istifadə. “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı. Bakı,”Müəllim nəşriyyatı”, 2017, №1, səh.56-61.  
 •  M.V. Abdullayeva. Ümumtəhsil məktəblərdə riyaziyyatin tədrisində İKT-dən istifadə. Təhsildə İKT. Bakı, ADPU, 2017, № 1, səh.92-97.
 • M. Abdullayeva, E. Nemətli. Kurikulum əsaslı təlimin ali təhsildə rolu. Ali məktəb müəllimlərinin I Forumu. Bakı, 2017, səh. 43-44.
 • M. Abdullayeva, E. Nemətli. Osmanlının elm adamları. Uluslararası Osmanlı Araşdırmalarında Yeni Egilimler Kongresi. Baku, 2017, səh.10.  
 • Abdullayeva M.V. Riyaziyyatın tədrisində İKT-dən istifadə. “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı  respublika elmi konfransın materialları. BDU. Bakı, 2017, səh. 13-16  
 •  M.V. Abdullayeva, A.M.Gasimova. The teaching methods of “programming” languages on the VII forms. Colloquium-journal. Poland, 2017, №11, стр.6-7.
 • Абдуллаева М.В., Касумова А.М. Межпредметные связи в школьном курсе информатики. Форум молодых ученых. Международное научно-практическое периодическое сете. https://forum-nauka.ru, 2017, №12 (16), стр. 45-49.
 • Abdullayeva M., Həsənova S. Həndəsənin tədrisində İKT-dən istifadə. Təhsildə İKT. Bakı, ADPU, 2018, № 1. səh. 284-289.
 • Аджалова Н. А., Абдуллаева М.В., Роль ИКТ в процессе обучения геометрии.  Colloquium-journal. Poland, 2018, №2. стр.14-17.
 • M. Abdullayeva. Ottoman Mathematicians and Astronomers. Sino-US English Teaching, David Publishing Company, 2018, № 1 (169), p. 49-55. doi:10.17265/1539-8072.
 • Abdullayeva M. Təfəkkür məktəbindən universitetlərə. “Qloballaşan təhsil” beynəlxalq simpozium. Xəzər Universiteti. Bakı, 2018.
 • Abdullayeva M. Öğretmen Hazırlığının Güncel Sorunları. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi. Türkiye. Amasya, 2018.
 • Abdullayeva M. Matematik Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi. Türkiye. Amasya, 2018.

Kitablar:

 • Həsənov İ., Abdullayeva M. Koordinatlar üsulu (metodik vəsait). Bakı, “Kövsər”, 2009.
 • Pələngov Ə., Abdullayeva M. Orta məktəbdə informatikanın tədrisi metodikası (dərs vəsaiti). Bakı, "Elm və təhsil", 2015.
 • Abdullayeva M. Ali təhsilin bakalavriat pilləsində müəllim hazırlığı üzrə «Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları» fənninin kurikulumu.  Bakı, “Elm və təhsil”, 2015.
 • Abdullayeva M., Kazımov Z. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları (dərs vəsaiti).  Bakı, ADPU, 2016.
 • Abdullayeva M., Hasanov I. Trigonometry ISBN: 978-3-330-32756-6. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken Germany, 2017.