шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Fəlsəfə və sosial elmlər kafedrası

Fəlsəfə və sosial elmlər kafedrası

 

 1Axundov asif Kaf m dos  2Balayev Məhəmməd prof   3Qaraməmmədli yasin dos  4Haqverdiyev Telman dos  5Cəfərov Mirzəli dos 
 Axundov Asif
Kafedra müdiri
Dosent
 Balayev Məhəmməd
Professor
Həsənov Eldar
Professor
 Qaraməmmədli Yasin
Dosent 
Haqverdiyev Telman
Dosent
 Cəfərov Mirzəli
Dosent
 6Hüseynov Kamal dos  7Adıgözəlova Svetlana dos  8Zülalova Zemfira dos 9Seyidov Mirafərim dos  10Quliyeva Leyli dos   
 Hüseynov Kamal
Dosent
 Adıgözəlova Svetlana
Dosent
 Zülalova Zenfira
Dosent
 Seyidov Mirafərim
Dosent
  Quliyeva Leyli
Dosent
Seyidov Ənvər
Dosent
11Məmmədova Taliyə dos əv  12Əliyev Vaqif b.m  13Cəfərli Cəfər b.m  14Sadıqov Rəşad b.m   15Qəhrəmanova Nigar ç.m 16Hüseynli fazilə b.m 
  Məmmədova Taliyə
Dosent əvəzi
Əliyev Vaqif
Baş müəllim
Cəfərli Cəfər
Baş müəllim
 Sadıqov Rəşad 
Baş müəllim
Qəhrəmanova Nigar
Baş müəllim 
Hüseynli Fazilə
Baş müəllim 
     17Nağıyev Zakir m  18Mehdiyeva mədinə m  19Qasımova Nuridə b l 20Quliyeva Lalə lab 
 Arıxov Yusif
 Baş müəllim 
Mehdiyeva Mədinə
Müəllim
  Nağıyev Zakir
Müəllim
Mehdiyeva Mədinə
Müəllim
   Qasımova Nuridə
Böyük laborant
 Quliyeva Lalə
Laborant

 

 

 İş telefonu: +994 (0) 12 465 03 19

 e-poçt: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

              Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 Ünvan: Bakı şəh., AZ1072, Akademik Həsən Əliyev küç.104

 

1.    Ön söz

Azərbaycan Pedaqoji İnstitunun Elmi Şurasının 29 sentyabr 1931-ci il tarixdə keçirilən iclasının qərarı ilə “Siyasi iqtisad” (kafedra müdiri prof.B.B.Həsənbəyov) və “Dialektik materializm” (kafedra müdiri prof.A.B.Çikalov) kafedraları yaradılmışdır.

“Fəlsəfə” və “İqtisadi və sosial fənlər” kafedralarının birləşməsi nəticəsində  2015-ci ildə “Fəlsəfə və sosial fənlər” kafedrası yaradılmışdır. Bu kafedrada Fəlsəfə, Sosiologiya, İqtisadiyyat, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Hüququn Əsasları, Politologiya  kimi əsas fənlər tədris olunur. 2016-cı ildən isə Fəlsəfə və sosial fənlər kafedrasında Sosial iş ixtisası üzrə fənlər tədris olunmağa başladı. Dövri olaraq İnsan alverinə qarşı mübarizə, Davamlı insan inkişafı, Multikulturalizmə giriş fənləri də tədris olunmuşdur.

Müasir dövrdə fəlsəfənin əhəmiyyəti dünya-insan sistemində diqqəti cəlb edən ümumi problemlər haqqında fikir söyləmək, insanları təbiət və cəmiyyətdə istiqamətləndirməkdən ibarətdir. Daimi həyat problemlərinin öyrənilməsi yollarının axtarışı fəlsəfə elminin ən mühüm və aktual vəzifəsidir. Fəlsəfə elminin  mühüm vəzifələrindən biri də dünyanın mövcudluğunu əks etdirmək, ictimai və təbiətsünaslıq elmləri sahəsində əldə edilmiş bilikləri birləşdirmək  və onlardan əməli fəaliyyətdə istifadə etməyin üsul və vasitələrini göstərməkdən ibarətdir.Fəlsəfə elmi insanın daha düzgün seçim etməsinə kömək göstərir. Bu məsələlərin həlli üçün fəlsəfə elmi ən ümumi prinsipləri, ideyaları, baxışları, kateqoriyaları, təcrübə formalarını aşkara çıxarır, davranış formalarını, dəyərlərini müəyyənləşdirir və onları qiymətləndirir. Fəlsəfə elmi öz məzmun və mahiyyətinə görə spesifik bir dünyagörüşüdür. Həmin dünyagörüşü öz qanun və prinsiplərini nəzəri cəhətdən əsaslandırır. Fəlsəfi dünyagörüşü təbiətə, cəmiyyətə və insana ümumi elmi-nəzəri baxışlar sistemidir.

Kafedrada tədris olunan “İqtisadiyyat” fənni cəmiyyətin itqisadi quruluşunu, iqtisadi sistemini, təsərrüfat fəaliyyətini, iqtisadiyyatın mikro və makro səviyyələrini, cəmiyyətdə baş verən pul-maliyyə münasibətlərini, dövlətin kredit-bank sistemini, fiskal siyasəti və s. bu kimi iqtisadi münasibətləri, hadisələri öyrənir.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları” fənninin tədrisində Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının tarixi, milli dövlətin formalaşması, hüquq sisteminin, qanunçuluğun və hüquq qaydalarının, milli qanunvericiliyin inkişafı, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin olunması kimi məsələlər şərh olunur.

Fəlsəfə və sosial fənlər kafedrasında “Sosiologiya” fənni də tədris olunur. Sosiologiya cəmiyyət haqqında elm olduğuna görə  sosial qrupların, birliklərin və fərdlərin birgə sosial fəaliyyətləri haqqında elmi təsəvvür yaradır. Sosiologiya tələbələrdə elmin predmeti, strukturu, inkişaf tarixi, əsas nəzəri istiqamətləri və sosioloji tədqiqatlar haqqında biliyi formalaşdırır.

Burada sosial birliklər, sosial əlaqə və münasibətlər, kateqoriya və sosial qanunlar, ümumi və xüsusi nəzəriyyələr, müasir dövrdə sosiologiya elminin inkişaf meylləri haqqında biliklər formalaşdırılır.

ADPU-da  Sosial iş ixtisası üzrə mütəxəssis hazırlığı 2016-cı ildən başlamışdır. Sosial iş üzrə təhsilin əsas məqsədi – sosial iş üzrə mütəxəssis hazırlığının əsas tələblərinə uyğun nəzəri biliklərin əldə edilməsi, prak­tiki bacarıq və vərdişlərin qazanılmasıdır. Səriştəli so­sial işçi kadrlarına tələbatın yaranması müasir dövrdə müxtəlif sosial problemlərin peşəkar səviyyədə həllinin vacibliyi ilə əlaqədardır.

 Sosial işin əsas məqsədi sosial təbəqəyə mənsubluğundan asılı olmayaraq ehtiyac içində və ya çətin həyat şəraitində olan, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanların problemlərinin həllində köməkçi olmaq, onların cəmiyyətə inteqrasiyasını bərpa etmək, qrup və icmaların sosial və psixoloji ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək və sosial siyasətin hazırlanmasında iştirak etməkdən ibarətdir. İnkişaf etmiş ölkələrdə sosial işcilər naziriliklərdə, hökümət idarələrində, xəstəxanalarda, ümumi və xüsusiləşdirilmiş təhsil ocaqlarında çalışır, insanların sosial-iqtisadi rifahının yaxşılaşdırılmasını nəzərdə tutan sosial siyasətin işlənib həyata keçirilməsində iştirak edirlər.

2.    Kafedranın tarixi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin  Elmi Şurasının 12.02.2015-ci il tarixli iclasının qərarı ilə  “Fəlsəfə” və “İqtisadi və sosial fənlər” kafedralarının birləşdirilməsi nəticəsində “Fəlsəfə və sosial fənlər” kafedrası yaradıldı.

2015-2017-ci illərdə  professor M.A.Balayev “Fəlsəfə və sosial fənlər” kafedrasına rəhbərlik etmişdir.

2017-ci ilin sentyabr ayından Fəlsəfə və sosial fənlər kafedrasının müdiri vəzifəsinə dosent Asif Axundov təyin edilmişdir.

ADPU-nun Elmi Şurasının 9 iyul 2019-cu il tarixli qərarına əsasən kafedranın adı “Fəlsəfə və sosial elmlər” kimi dəyişdirilmişdir.

3.    Kafedra haqqında ümumi məlumat

 “Fəlsəfə” və “İqtisadi və sosial fənlər” kafedralarının birləşmələri əsasında 2015-ci ildə “Fəlsəfə və sosial fənlər” kafedrası yaradılmışdır. 2016/2017-ci tədris ilindən başlayaraq Sosial iş ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı da bu kafedraya həvalə edilmişdir. Sözü gedən ixtisas üzrə tədris planında nəzərdə tutulmuş əksər fənlər kafedranın əməkdaşları tərəfindən tədris olunur.

Kafedrada aşağıdakı fənlər tədris olunur:

 1. Fəlsəfə
 2. İqtisadiyyat
 3. Sosiologiya
 4. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları
 5. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Konsti­tusiyası
 6. İnsan alverinə qarşı mübarizə
 7. Politologiya
 8. Təhsilin mailiyyələşdirilməsi
 9. Multikulturalizmə giriş
 10. Müasir dövrün sosiologiyası
 11. Təhsil sistemində sosial iş
 12. Əlil olan şəxslərlə sosial iş
 13. Sosial işə giriş
 14. Sosial iqtisadi inkişaf
 15. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş
 16. Sosial sahibkarlıq
 17. Sosial iqtisadi siyasət və qanunvericilik
 18. Sosial siyasət
 19. Sosial iş və ailə zorakılığı
 20. Qloballaşma və beynəlxalq sosial iş
 21. Sosial siyasi lobbiçilik
 22. Sosial işdə idarəetmə
 23. Azərbaycanda sosial yardım sistemi
 24. Sosial işdə tədqiqat metodikası I
 25. Sosial işdə tədqiqat metodikası II
 26. Sosial və iqtisadi mühitin sosial işə təsiri
 27. Fərdlər, qruplar və ailələrlə sosial iş
 28. Statistika
 29. Sosial proqramlar və xidmətlər
 30. Sosial iş təcürbəsi və nəzəriyyəsi I
 31. Sosial iş təcürbəsi və nəzəriyyəsi II
 32. Məntiq
 33. İcmalarla sosial iş
 34. Sosial iş təcrübəsində etik prinsiplər

Kafedra üzrə bu fənləri 1 elmlər doktoru, professor; 1 elmlər doktoru, dosent; 10 fəlsəfə doktoru, dosent; 7 fəlsəfə doktoru, baş müəllim; 3 baş müəllim; 3 müəllim tədris edir.

Son dörd il ərzində kafedranın əməkdaşları tərəfindən 15 fənn proqramı, 2 metodik vəsait və 3 dərs vəsaiti hazırlanmışdır.