шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi pedaqogika kafedrası

ADPU-nun Tarix fakültəsinin Ümumi pedaqogika kafedrasının baş müəllimi

Qısa bioqrafik məlumat

 • Qədirova Zemfira Sait qızı 1949-cu il, noyabrın 12-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • 1957-ci ildə Bakı şəhərinin Yasamal rayonundakı 173 saylı məktəbin I sinfinə daxil olub, 1967-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir.
 • 1968-ci ildə APИ-nin pedaqogika-psixologiya fakültəsinə daxil olub, 1973-cü ildə bitirmişdir.Alitəhsillidir.
 • Ümumi pedaqogika kafedrasının baş müəllimi

Əmək fəaliyyəti

 • 1967-ci ildən APİ-də əvvəlcə tədris hissəsində statistika vəzifəsində.
 • 1972-ci ildən isə “Ümumi pedaqogika” kafedrasında laborant, baş laborant, 1997-ci ildən isə müəllim vəzifəsində çalışır.
 • 2008-ci ildən baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər

1.Pedaqogika tarixivə nəzəriyyəsi.

Beynəlxalq seminar, simpoziumvə konfranslarda iştirakı

 1. XIX əsrin Azərbaycan maarifpərvərləri şəxsiyyətin formalaşması və əxlaq tərbiyəsində nümunənin rolu haqqında. Kirov adına Dövlət Universiteti X respublika elmi konfransı, 1987;
 2. XIX əsr Azərbaycan maarifçiləri şəxsiyyətin formalaşması haqqında. Azərbaycan ali məktəb aspirant və dissertantların XI respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 1988;
 3. N.Nərimanov şəxsiyyətin formalaşması haqqında . N.Nərimanovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın tezisləri. Bakı, 1990;
 4. Y.A.Komenskinin anadan olmasının 400 illiyinə həsr edilmiş respublika elmi-praktik konfransın tezisi. Bakı, 1992
 5. Azərbaycan etnopedaqogikasında şəxsiyyətin formalaşması məsələsi. Etnopsixologiya və etnopedaqogika:mənbələr və müasir problemlər. Respublika elmi konfransının tezisləri. Bakı, API, 1992;
 6. Gələcək müəllimlərin pedaqoji peşəyönümü işi aparmağa hazırlanması. Pedaqoji peşəyönümünün aktual problemləri mövzusunda elmi-praktik konfransın tezisləri. Bakı, API, 1993;
 7. H.Sanılının təlim haqqında fikirləri. Professor-müəllom heyətinin 61-ci elmi konfransının materialları. II buraxılış, 2001;
 8. XIX əsrin I yarısında Azərbaycanda pedaqoji fikrin inkişafı. 63-cü elmi konfransının materialları, IV buraxılış, Bakı, ADPU, 2003, səh.137-1384.

Seçilmiş əsərləri

 1. Mədəniyyət və maarif xadimlərimiz tərbiyə haqqında. Mədəni-maarif işi. Bakı, 1991, №3-4, səh.7-9;
 2. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə xaricə göndərilən tələbələr haqqında. Pedaqoji Universitet xəbərləri, №1, Bakı, 1998, səh.135-137;
 3. Y.A.Komenskinin didaktikasının şagird şəxsiyyətinin inkişafı.
 4. S.Ə.Şirvani şəxsiyyətin formalaşması haqqında. Pedaqoji tədqiqatlar, №1(14), Bakı, 2002, səh.169-170;
 5. Müasir dövrdə şagird şəxsiyyətinin formalaşması problemi. Pedaqoji Universitetin xəbərləri, №3, Bakı, ADPU, 2003, səh.321-326 (şərikli, S.Qurbanova)
 6. Azərbaycan Demokratik Respublikasının maarif siyasəti. ABU, Pdaqoji, psixoloji elmlər seriyası, 2008, №1;
 7. Heydər Əliyev və milli varlığımız. ABU, №2, 2009;
 8. Pedaqoji kadr hazırlığında yeni təlim texnologiyalarından istifadə məsələləri. ADPU, Elmi xəbərləri, 2009, №1;
 9. N.Nərimanov qadın təhsili və azadlığı haqqında . ABU, Xəbərlər, Pdaqoji, psixoloji elmlər seriyası, 2010, №1
 10. Akademik Hüseyn Əhmədov və sələfləri. Müasirləri Hüseyn Əhmədov haqqında. XI kitab, Bakı 2012, səh.206-209
 11. Tədris işinin fəallaşdırılmasının bəzi məsələləri. ADPU profesor-müəllim heyətinin X elmi konfransının materialları, Bakı, ADPU, 2012, səh.311-312.
 12. Təhsil quruculuğunda Heydər Əliyev ənənələrinin davamı strateji inkişaf kursunun uğurudur. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri Institutu, 2012, №3, səh.7-9.
 13. Heydər Əliyev ənənələrinin təhsil quruculğunda davamlı inkişafı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri Institutu, 2013.