шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi tarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrası

ADPU-nun “Türk və Şərqi Avropa xalqları və tarixin tədrisi metodikası” kafedrasında baş müəllim, t.ü.f.d.

e-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Qısa bioqrafik məlumat:

02 may 1978-ci ildə Beyləqan rayonunda anadan olub.

1985-1995-ci illərdə Bakı şəhəri 82 saylı orta məktəbi bitirib. Evlidir, 3 övladı var.

Təhsili:

Ali təhsillidir.

1995-ci ildə N.Tusi adına ADPU-nun Tarix fakültəsinə daxil olub, 1999-cu ildə həmin fakültəni bitirib.

1995-2000-ci illərdə Qafqaz Universitetinin Hüquqşünaslıq fakültəsində Beynəlxalq hüquq ixtisası üzrə (qiyabi) təhsil alıb.

1999-2001-ci illərdə ADPU-nun Magistraturasını “Türk dünyası tarixi” ixtisası üzrə bitirib.

Əmək fəaliyyəti:

2002-ci ildə ADPU-nun Tarix və Coğrafiya fakültəsinin “Türk və Şərqi Avropa xalqları və tarixin tədrisi metodikası” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər:

 1. Qafqaz xalqları tarixi
 2. Tarixin tədrisində müəllim və şagird fəallığı
 3. Pedaqoji praktika
 4. Magistr dissertasiyasına rəhbərlik

Əsərləri:

 1. Hunların mənşəyi Qərb tarixşünaslığında. ADPU-nun 63-cü elmi konfransının materialları IV buraxılış. Bakı, ADPU, 2003
 2. Milli həmrəylik anlayışı və onun sosial-fəlsəfi mahiyyəti. ADPU-nun Xəbərləri. Bakı, 2007, № 4
 3. Türkiyə Respublikasında yaşayan azərbaycanlılarla həmrəylik. Tarix və onun problemləri 1-2. Bakı, 2008
 4. Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət komitəsi. Ölkəm jurnalı N32008
 5. Milli həmrəylik və onun sosial-fəlsəfi mahiyyəti. Euro Xəbər, № 22 (90) 27 noyabr – 12 dekabr 2008
 6. Amerika qitəsində yaşayan azərbaycanlıların məskunlaşma tarixi və təşkilatlanma səviyyəsi. Pedaqoji universitetin xəbərləri Bakı № 4 2008
 7. Государственная политика Азербайджана по организации связей и соотечественниками за рубежом на примере Азербайджанской диаспоры в РФ. СПГУ: конституционныt права и свобода граждан: сущность и проблемы реализации: Материалы межвузовской научно- практической конференций студентов и аспирантов: 12 декабря 2008г: Санк-Петербург, 2009
 8. Azərbaycan Respublikasının Şərq ölkələrində yaşayan azərbaycanlılarla həmrəyliyi. Doktorantlar və onların tədqiqatların XIV Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı, 2015
 9. Mərkəzi Asiya və Gürcüstan Azərbaycanın milli maraqların keşiyində. Ümumrespublika elmi konfransı tezisləri. Qafqaz Universiteti 06 – 07 may 2012
 10. Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi tarixi (XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəlləri). Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti Bakı, 2010
 11. Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasətinin qanunvericilik bazasının yaradılması. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri 2014
 12. H.Əliyevin siyasi kursu və "Azərbaycançılıq" ideologiyası milli diaspor quruculuğunun təməlidir. Bakı, 2015