шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi tarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrası

ADPU-nun Türk və ŞərqiAvropa xalqları tarixi və tarixin  tədrisi metodikası kafedrasının müəllimi.

İş telefonu – (994) 12 465 53 06

e-mail 

  Qısa bioqrafik məlumat

1968-ci il aprelin 26-da Oguz rayonunda anadan olub.

1985-cu ildə Oguz rayonu 2 saylı orta məktəbi bitirib. Bir qızı var.

  Təhsili

Ali təhsillidir. 1989-ci ildə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunu tarix və ictimaiyyət ixtisası üzrə bitirib.

  Əmək fəaliyyəti

1989-2005-ci illərdə Oguz rayonu 2saylı orta məktəbdə müəllim işləyib.

2006-cı ildən2016-cı ilə kimi Azərbaycan Müəllimlər  İnstitutunda operator,laborant, metodist vəzifəsində2016 –cı ilin sentyabr ayından bu günə kimi  ADPU-da müəllim vəzifəsində çalışır.

Çap edilmiş elmi əsərlər:

1.Sovet Rusiyasının antiazərbaycan siyasətində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yeri.

Sumqayıt Dövlət Universitetinin Respublika Elmi Konfransının materialları,2007 səh.46-50

2.Akademik Ziya Bünyadov və Gənclərin təhsili.Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri №2 B.,2008 Müəllim nəsrisəh. 34-40

3.Keyfiyyətli təhsil-saglam cəmiyyət , yüksək idarəetmə mədəniyyətinin nəticəsidir.Elmi əsərlər jurnalı  №1 B,2009 səh.83

4.Təhsildə mənəvi dəyərlərdən istifadə (məqalə)Azərbaycan Müəllimlər İnstitutununxəbərləri №1 B., 2012 səh. 63.

5.Təhsildə  mənəvi  dəyərlərin inkişafında Heydər Əliyevin xidmətləri.(məqalə) (Humanitar elmlərin öyrənilməsinin  aktual problemləri) jurnal  B.,Mütərcim 2012səh.146-151

6.Ziya Bünyadovun döyüş yolu. (məqalə)AMİ xəbərləri aprel-sentyabr № 2-3  2013 , səh. 113-115

  1. Müəllim hazırlığında milli-mənəvi dəyərlərin rolu Tezis “Müəllim hazırlığının müasir preoblemləri -texnologiya, təhsil və inkişaf”  III Beynəlxalq  Elmi konfransının materialları. B., 22-24 may, 2014 səh. 147