шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi tarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrası

ADPU-nun Ümumi tarix  kafedrasının baş müəllimi.

İş telefonu –(994) 12 114

e-mail:  naiba 5372007 @ gmail.com

  Qısa bioqrafik məlumat

1949-cu il aprel ayının 14-də Bakı şəhərində anadan olub.

1966-ci ildə Bakı şəhəri 189 saylı orta məktəbi bitirib. Evlidir. Üç oğlu var.

  Təhsili

Ali təhsillidir. 1973-cü ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) tarix  fakültəsinin Tarix, tarix və ictimaiyyət müəllimi ixtisasını bitirib.

  Əmək fəaliyyəti

1967-1973-cü illərdə ADPU da laborant vəzifəsində çalışıb.

1973-1995-ci illərdə ADPU-nun ümumi tarix kafedrasında  baş laborant, 1995 –ci ildən müəllim, 2000-ci ildən bu günə kimi ADPU-da  baş müəllim vəzifəsində çalışır.

  Apardığı dərslər

-Qədim dünya tarixi

-Tarixə köməkçi  fənlər

-Toponimika

Seçilmiş əsərlər

  1. E.ə. III-II əsrlərdə Poma ordusu . Azərbaycan  Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri. Bakı, №4, 2005
  2. Homerin “İliada” və “Odisseya” poemalarında vətənpərvərlik. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri. Bakı, №2, 2009
  3. Periklin dövründə Afinada dövlət quruluşunun demokratlaşdırılması. Bakı, №5, 2009
  4. Köməkçi tarixi fənlər. Bakalavr ixtisası üzrə metodik vəsait. Müəllimlər institutunun Qazax filialı, Bakı, 2009
  5. Aristofanın komediyalarında müharibə və sülh mövzusu. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri. Bakı, №3, 2013
  6. Qədim dünya tarixi. Proqram (azərb.dilində) Bakı, 2015
  7. Qədim dünya tarixi. Proqram (rus dilində). Bakı, 2015
  8. Tarixə köməkçi fənlər. Proqram (azərb.dilində)Bakı, 2015
  9. Tarixə köməkçi fənlər. Proqram (rus dilində). Bakı, 2015
  10. Toponimika. Proqram (rus dilində) Bakı, 2015