шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Tarix test

FK 134

 Səhralaşma                       201920201_134_05_085
 KURIKULUM  20192020_134_05_096
 Tarixin tədrisi metodikası  201920201_134_05_225
 Coğrafiyanın tədrisi metodikası  201920201_134_05_410
 Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyas  201920201_134_05_410
 XVIII-XIX əsrlərdə Rusiyanın Qafqaz siyasəti  201920201_134_05_514

 

FK 128

 

Kурикулум   201920201_128_04_041
Новейщая история 2   201920201_128_04_363 
Проблемы истории Кавказский Албании   201920201_128_04_376
Методика преподавания истории  201920201_128_04_399
Национально - освободительное движение в Азербайджанı   201920201_128_04_672