шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Keyfiyyətin təminatı şöbəsi

Keyfiyyətin təminatı şöbəsi

 

 rifov Qalib Mövsüm oğlu Fizikanın Tədrisi Metodikası  
 Şərifov Qalib
Şöbə müdiri
 

 

İş telefonu: +994 (0) 12 

e-poçt: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

              Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Ünvan: Bakı, AZ1000, Ü.Hacıbəyli küç., 68

 

Avropa ali təhsil məkanında daxili keyfiyyət təminatı üzrə standartlar və təlimatlar (ESG) Avropa Tələbələr Birliyi (ESU), Ali Təhsil Müəssisələrinin Avropa Assosiasiyası (EURASHE), Avropa Universitetlər Assosiasiyası (EUA) ilə birlikdə Ali Təhsildə Keyfiyyətə Təminat üzrə Avropa Assosiasiyası (ENQA) tərəfindən hazırlanmış təklif əsasında ali təhsil məsələlərinə cavabdeh olan nazirliklər tərəfindən 2005-ci ildə qəbul olunmuşdur.

Qəbul olunmuş ESG standartlarının universitetlərdə reallaşdırılması istiqamətində ADPU-da 2018-ci ildə Keyfiyyətin təminatı şöbəsi yaradıldı.  2019-cu ildə 6 martda isə universitetin rektoru Prof. Cəfər Cəfərov tərəfindən  şöbənin əsasnaməsi təsdiqləndi.

Bu şöbə qeyd olunan standartların həyata keçirilməsi çərçicəsində universitetin həm daxili və həm də xarici keyfiyyətinin inkişafı və təkmilləşdirilməsini həyata keçirir. Başqa sözlə bu şöbə universitetdə təhsil, tədris, professor-müəllim heyətinin dünya ilə müqayisədə rəqabətliliyinin artırılması, tələbələrin sosiallaşması və beynəlxalq aləmə inteqrasiya olunması, habelə universitetin mükəmməl idarəetmə sisteminin təşkili istiqamətlərində nəzarət və təhlillər həyata keçirməli və bunun əsasında məqsədyönlü, təkmilləşdirici layihələr hazırlamalıdır. “Keyfiyyətin Təminatı” şöbəsinin universitetin davamlı inkişafını təmin edən müəyyən missiyası, viziyonu və  prinsipləri vardır.

Missiyası

Universitetdə keyfiyyətin, keyfiyyətin yüksəldilməsi və keyfiyyətinin artırılması, tətbiqi və davamlı təkmilləşdirilməsi yolu ilə universitetdə ən yüksək keyfiyyətli tədris, tədris planları, tədqiqat və idarəetmə işlərinin aparılması və buna nail olmaq üçün ən yüksək keyfiyyətli sistem və prosedurların təmin edilməsi fəaliyyət göstərir. Bunlar universitetin üstün bir təhsil müəssisəsi olma və yerli və qlobal birliyin inkişafına töhfə verən etik, yuvarlaq və bacarıqlı məzunların inkişafına kömək etməsinə xidmət edir.

Vizyonu

Keyfiyyətli təhsil və keyfiyyətli idarəetmə universitetin uğurunun qarantıdır

Prinsiplər

Universitet daxilində və xaricində bütün maraqlı tərəflərin iştirakı ilə davamlı inkişafı təmin etmək üçün universitetdə keyfiyyət təminatının qurulduğu prinsiplər inkişaf edir. “Keyfiyyətin Təminatı” şöbəsinin fəaliyyəti aşağıdakı prinsipə əsaslanır:

 1. Keyfiyyətin təminatı ən yüksək keyfiyyətli təlim, tədris, tədris planları, tədqiqat və akademik əməliyyatları və universitet standartlarını təmin etmək üçün universitetin strategiyasının bir hissəsidir.
 2. Keyfiyyətin təmanəti və inkişaf etdirilməsi mütəşəkkil əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir.
 3. Keyfiyyətin təminatı və inkişaf etdirilməsi universitetin bütün sahələrini gücləndirir və bu sahələrə maraqlı olan tərəfləri cəlb edir.
 4. Keyfiyyətin təminatı və inkişafı daxili və xarici sənədləşmələrin, akkreditasiya və tanınma tələblərinə cavab vermək üçün hazırlanmışdır.
 5. Keyfiyyətin təminatı və inkişafı universitetin davamlı inkişaf strategiyasının bir hissəsidir;
 6. Universitetin bütün sahələrində keyfiyyətin təmanəti və inkişaf mərhələləri sənədləşdirilir, izlənilir, nəzərdən keçirilir və qiymətləndirilir.
 7. Keyfiyyətin təminatı və inkişafı universitetin akademik standartlarına institusional və ictimai etimadın artırılması üçün hazırlanmışdır.
 8. Keyfiyyətin təminatı və inkişafı şəffaf, sistemli, ciddi və hamı üçün əlçatandır.
 9. Keyfiyyətin təminatı və inkişafı universitetə daxil olan yeni modellərin və onların tətbiqindən çaxan təsirlərin nəticələrinə fokuslanır.
 10. Keyfiyyətin təminatı və inkişafı universitetdə dəstəklənən və asanlaşdırılan bir prosesdir.

Vəzifələri

Keyfiyyət Təminatı şöbəsinin əsas vəzifəsi universitetin bütün səviyyələrində keyfiyyət zəmanətinə inzibati və əsaslı dəstək vermək, institusional və müəllim heyətinin akkreditasiya proseslərini və məzmununu dəstəkləməkdir. Bu vəzifələr aşağıdakılardır:

 • universitetin akademik keyfiyyət zəmanətinin yüksəldilməsi üçün strategiya, siyasət, sistem, prosedur və təcrübə hazırlamaq
 • universitetin “görmə qabiliyyətinə”, strateji planlaşdırmaya uyğun olaraq davamlı keyfiyyət təminatı və həyata keçirilən prosedurlar çərçivəsində keyfiyyətlə əlaqəli strateji inkişafı təşviq etmək və həyata keçirmək;
 • universitet daxilində akademik keyfiyyət mədəniyyətini təbliğ etmək
 • tədrisin qiymətləndirilməsi, tədris proqramlarının nəzərdən keçirilməsi və tələbə təliminin qiymətləndirilməsi ilə bağlı siyasət və qaydalar hazırlamaq
 • öyrənmə, tədris və tədqiqat işlərində akademik mükəmməlliyin təşviqi üçün universitetin bütün səviyyələrində keyfiyyət təminatı və inkişaf strategiyaları, çərçivələr və prosedurlarla birlikdə universitetin keyfiyyətini izləmək, nəzərdən keçirmək, audit etmək, qiymətləndirmək və davamlı inkişaf etdirmək;
 • universitetin bütün səviyyələrində keyfiyyətə təminat və inkişaf üçün inzibati və əsaslı dəstək vermək, xarici təşkilatlar və agentliklər üçün institusional və kurs akkreditasiya proseslərini və məzmununu dəstəkləmək;
 • institusional və kurs akkreditasiyasını izləmək, yoxlamaq, qiymətləndirmək və daim inkişaf etdirmək;
 • proqramın və kursun təsdiqlənməsi və inkişafı barədə məsləhət vermək;
 • tədris inkişafı qrantlarının ayrılmasına nəzarət etmək və tədrisin artırılması fəaliyyətini təşkil etmək;
 • təlim və tədrisin inkişafı ilə bağlı nəşrlər tərtib etmək.