шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Filologiya fakültəsi

 Filologiya fakültəsi

 

 

 mahire  18Paşayeva Pəri dos zenf  4 Ramizade Nergiz Hümmətova Günel   arzu
Hüseynova Mahirə
Dekan
Professor
Paşayeva Pəri
Dekan müavini
Abbasova Zemfira
Dekan müavini
Ramizzadə Nərgiz
Tyutor
Hümmətova Günel
Tyutor
Zamanova Aygün
Tyutor
Baxışova Arzu
Tyutor
vusale   Allahverdiyeva Leyla  meryem  sahile yeni  8 Sultanova Aybeniz jpg    
Qurbanova Vüsalə
Tyutor
Allahverdiyeva Leyla
Tyutor
İbrahimova Məryamxanım
Tyutor
İbrahimova Sahilə
Tyutor
 Sultanova Aybəniz
Operator 
Hüseynova Günel
Operator  
 
             
             

 

 

 

İş telefonu:  +994 (0) 12 598 43 56

e-poçt:  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

              Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

               Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Ünvan: AZ 1000, Bakı Üzeyir Hacıbəyli, 68

 LOGO 1

 

Tarixi

Ali Pedaqoji İnstitut yarandığı vaxtdan burada fəaliyyət göstərən şöbələrdən biri də tarix-ədəbiyyat olmuşdur. Bu şöbə 1925-1926-cı tədris ilindən tarix və ədəbiyyat şöbələrinə ayrılmışdır. 1933-cü ildən Dil-ədəbiyyat fakültəsi müstəqil fəaliyyətə başlamışdır. Fakültənin əsas kafedrası da dil və ədəbiyyat adlandırılmışdır. Kafedra müdiri vəzifəsini uzun müddət dos. Əli Nazim yerinə yetirmişdir.

1933-1934-cü tədris ilindən tələbə kontingentinin və müəllim heyətinin artması fakültənin genişlənınəsinə səbəb olmuşdur. Dil və ədəbiyyat kafedrasının bazası əsasında üç müstəqil kafedra -«Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi», «Dilçilik» və «Umumi ədəbiyyat tarixi» -təşkil edilmişdir.

Fakültə yaranandan ona nüfuzlu alimlər rəhbərlik etmişlər. İlk dekanı prof. B.V.Çobanzadə olmuşdur. APİ-nin 5 illik təhsilə keçməsi ilə əlaqədar (1956) müstəqil Tarix və Dil-ədəbiyyat fakültələri təşkil edilmişdir. Lakin bir neçə il keçməmiş yenidən bu fakültələr birləşdirilmişdir. Dil-ədəbiyyat fakültəsinə dekan vəzifəsinə dos. A.Ə.Hüseynov (1957-1961), birləşəndən sonra isə dos. Ş.Ə.Sadıqov (1961-1964) seçilmişdir. Tarix-fılologiya fakültəsi 1964-1965-ci tədris ilindən yenidən ayrılmış və bundan sonra Filologiya fakültəsinə prof. A.M.Qurbanov (1968-1981), prof. F.Q.Fərhadov (1981-1984), prof. P.Ş.Əfəndiyev (1984-1986), dos. B.H.Muradov (1986-1989), prof. Q.Ş.Kazımov (1989-1997), prof. H.B.Balıyev (1997-2006) rəhbərlik etmişlər.

2018-ci ilin dekabr ayından Filologiya fakültəsinin dekanı prof. Mahirə Hüseynovadır.

Universitetimizdə ilk dəfə kredit sistemi Filologiya fakültəsində tətbiq olunınuşdur. Fakültədə Cəfər Xəndan auditoriyası, «Gənc dilçilər» və «Gənc ədəbiyyatçılar» adlı iki dərnək fəaliyyət göstərir. «Gənc fıloloq» adlı divar qəzeti müntəzəm olaraq çap olunur.

Fakültədə Tələbə Elmi Cəmiyyəti (sədri, dos. F.Yusifov) müntəzəm olaraq tələbələrin elmə olan marağını artırınaq istiqamətində işlər görür. Hər il tələbələrin elmi fəaliyyəti yekunlaşır və seçilən tələbələr müvafiq yerlər üzrə mükafatlandırılır. Fakültənin tələbələri XIII Respublika fənn olimpiadasında I, II, III yerləri, XIV Respublika fənn olimpiadasında II, III yerləri tutmuş, müxtəlif universitetlərdə keçirilmiş konfranslarda da müvafiq yerlərin qalibləri olmuşlar.

Filologiya fakültəsi Xalqımızın milli sərvətidir. Odur ki, fakültədə xalqımızm mənəviyyatma, mədəniyyətinə, dilinə, ədəbiyyatına xidmət edən alimlərin, şair və yazıçıların yubileyləri (M.F.Axundovun, M.Hüseynin, M.İbrahimovun, R.Rzanın, Ə.Hacızadənin, F.Qocanın, N.Həsənzadənin, Anarın və s.) keçirilir, onlar gənc nəslə tanıtdırılır.
Filologiya fakültəsi şərəfli bir yol keçmiş, həmişə öz məzunları ilə fəxr etmişdir. Vaxtilə bu fakültədə təhsil almış yüzlərcə tələbə öz əməli fəaliyyətləri ilə universitetimizə şərəf gətirınişdir. Xalq şairləri M.Rahim, M.Dilbazi, professorlar C.Xəndan, O.Sarıvəlli, Ə.Ələkbərzadə, M.Cəfər, M.H.Təhmasib, M.C.Paşayev, Şıxəli Qurbanov, xalq yazıçıları Süleyman Rəhimov, İsınayıl Şıxlı, akademik Məmməd Arif Dadaşzadə, şairlər İlyas Tapdıq, Tofiq Bayram, Məmməd Aslan, Məstan Əliyev, Kələntər Kələntərov, yazıçı Sabir Əhmədov və digərləri fakültəmizin şöhrət simvoludurlar.

Filologiya fakültəsinə:

 • prof. A.S.Abdullayev (1939-1941);
 • prof. M.H.Rəfıli (1943-1945);
 • müəllim C.F.Bağırov (1945-1947);
 • dos. İ.R.Əfəndiyev (1947-1952);
 • dos. S.M.Əfəndiyev (1952-1957) rəhbərlik etmişlər.
 • prof.Buludxan Xəlilov Filologiya fakültəsinə 2006-2018-ci illərdə rəhbərlik etmişdir. 2018-ci il dekabr ayından Filologiya fakültəsinə f.ü.e.d., prof. Mahirə Nağı qızı Hüseynova rəhbərlik edir.

Strukturu

Bakalavr ixtisasları

 • 050101 - Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisası üzrə müəllim
  • Tədris planları: əyani, qiyabi
 • 050103 - İngilis dili ixtisası üzrə müəllim
  • Tədris planları: əyani, qiyabi
 • 050103 - Fransız dili ixtisası üzrə müəllim
  • Tədris planları: əyani, qiyabi

Magistr ixtisasları

 • 060101 - Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası

Doktor ixtisasları

 • 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi
 • 5706.01 - Azərbaycan dili
 • 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı
 • 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı
 • 5818.01 - Dünya ədəbiyyatı
 • 5801.01 - Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

Statistik göstəricilər(2012)

 • Fakültəni indiyə qədər 13000 dən çox mütəxəssis bitirınişdir.
 • Fakültənin bakalavr pilləsində 1328 tələbə təhsil alır:
  • 1231 nəfər əyani
  • 97 nəfər isə qiyabi
 • Fakültənin magistr pilləsində 100 magistr təhsil alır:
  • 100 nəfər əyani
  • 0 nəfər qiyabi
 • Elmi-pedaqoji kadrlar:
  • 24 elmlər doktoru, professor
  • 1 fəlsəfə doktoru, professor
  • 46 fəlsəfə doktoru, dosent

Fakültə pasportu

 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinin pasportu

Test bankı