шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Şamaxı Filialı

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialı

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialı 1991-ci ildən fəaliyyət göstərir. Filialın inzibati binası 3 mərtəbədən, müasir texnologiyalar və istilik sistemi ilə təchiz olunmuş 20 auditoriya və 80 otaqdan ibarətdir. Bütün otaqlar komputer və daimi internet şəbəkəsi ilə təmin edilmişdir. Hal-hazırda filialda 63 dəst müasir kompyuter avadanlıqları ilə təchiz olunmuş 6 otaq, 2 müasir elektron lövhə və 4 proyektor ilə təchiz olunmuş dərs auditoriyaları tələbə və əməkdaşların istifadəsindədir. Filialda 12 struktur fəaliyyət göstərir. 1. Direktorluq 2. Tədris və tələbə şöbəsi 3. Kadrlar və ümumi şöbə 4. Mühasibatlıq 5. Kitabxana 6. Komputer mərkəzi 7. Təsərrüfat şöbəsi 8. Kredit sistemi və tələbə naliyyətlərinin qiymətləndirilməsi kabineti 9. Pedaqoji fakültə 10.Humanitar və xüsusi fənlər kafedrası 11.Dil, ədəbiyyat və onların tədrisi metodikası kafedrası 12.Təbiət və pedaqoji elmlər kafedrası 12 strukturda 96 əməkdaş çalışır. Onlardan: inzibati idarə heyəti-6 nəfər professor- müəllim heyəti-39 nəfər tədris- köməkçi və xidmətedici heyət-51 nəfər. 39 nəfər professor- müəllim heyətdən: dosent -6 nəfər fəlsəfə doktoru-baş müəllim -4 nəfər fəlsəfə doktoru-baş müəllim- 6 nəfər müəllim - 23 nəfər Filialda 5 ixtisas: İbtidai sinif müəllimliyi(əyani və qiyabi) - Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi - Tarix və coğrafiya müəllimliyi - Riyaziyyat və informatika müəllimliyi - Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisasları üzrə əyani şöbədə 524 tələbə, qiyabi şöbədə isə 16 tələbə olmaqla cəmi 540 tələbə təhsil alır. Onlardan 503 nəfəri ödənişli əsaslarla, 37 nəfəri isə dövlət sifarişli təhsil alırlar. 1. Direktorluq Direktor- f.ü.f.d Tünzalə Vəli qızı Yusifova 2012-ci ildən filiala rəhbərlik edir. Tədris və elmi işlər üzrə direktor müavini- f.d Şasəddin Sabir oğlu Mikayılov Operator- Günay Əmir qızı Xanaliyeva 2.Tədris və tələbə şöbəsi Şöbə 2008-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Təhsil Qanununa, Mülki Məcəlləyə, Təhsil sahəsində İslahatlar Proqramına, “Ali təhsil müəssisələri haqqında” Əsasnaməyə və digər normativ sənədlərə uyğun fəaliyyət göstərir və ADPU-nun Nizamnaməsi və Əsasnaməsi, illik iş planı ilə müəyyənləşdirilmiş funksiyaları yerinə yetirir. İllik iş planı: 1. Şöbənin 2016/2017-ci tədris ili üçün iş planının tərtibi və təsdiqi; 2. Tədris ili üçün dərs yüklərinin kafedralar üzrə bölgüsünə, təsdiq edilməsinə, yerinə yetirilməsinə rəhbərlik və nəzarət; 3. I tədris ilinə qəbul olunan tələbələrin şəxsi işlərinin yoxlanılıb qaydaya salınması; 4. 2016/2017–ci tədris ilinə aid dərs cədvəllərinin tərtib edilməsi və dərslərin keçirilməsinə nəzarət; 5. Cədvəl üzrə dərslərin aparılmasına, tələbələrin məşğələlərə davamiyyətinə, jurnalların düzgün doldurulmasına nəzarət; 6. 2016/2017-ci ildə filialda təhsil alan ümumi tələbələrin sayının dəqiqləşdirilməsi 7. Təhsil Nazirliyi və Respublika Dövlət Statistika Komitəsinə Rəsmi statistik hesabatının hazırlanıb direktorluğa təqdim etmək; 8. Filial üzrə tələbələrin hərəkatının dəqiq qeydiyyatını aparmaq və müəyyən təqdimatları hazırlamaq; 9. Tədris ili müddətində saathesabı qaydada dərs aparan müəllimləri müəyyənləşdirib əmr hazırlamaq; 10.Dərs yükü ilə bağlı tapşırıqların yoxlanması, kafedralar tərəfindən tədris yüklərinin bölgüsünə (müəyyən səbəblərlə əlaqədar qismən dəyişikliklər nəzərə alınmaqla) nəzarət etmək; 11.Kafedra və başqa strukturların hesabatlarının (yarımillik və illik) toplanması və institut üzrə yekun hesabatın hazırlanmasına kömək göstərmək; 12.İmtahanlara buraxılan tələbələrin sayının dəqiqləşdirilməsində kredit kabineti ilə əməkdaşlıq etmək; 13.Tədris yüklərinin yerinə yetirilməsinə və tədris sənədlərinin düzgün doldurulmasına (tədris jurnalları) nəzarət (ixtisaslar üzrə); 14.Hər günün sonunda növbələr üzrə tələbələrin davamiyyəti, dərs buraxan və dərsə gecikmə hallarına yol verən əməkdaşlar barədə məlumat hazırlayıb rəhbərliyə təqdim etmək; 15.2016/2017-cı tədris ilinə aid imtahan cədvəllərinin tərtib olunmasına və icrasına nəzarət; 16.İmtahan ərəfəsində imtahan suallarının vaxtında hazırlanmasına və tələbələrə çatdırılmasına nəzarət; 17.Sessiyanın nəticələrin toplamaq və bu məlumatın əsasında əla, əla və yaxşı, kafi qiymətlər alan tələblərin faizinin kurs və qruplar üzrə müəyyən edilməsində kredit şöbəsinin işinə nəzarət etmək; 18.6 semestrin nəticələrini nəzərə almaqla bakalavr təhsil pilləsi tələbələrinin buraxılış işi yazmaq hüququna malik olmasını müəyyənləşdirmək; 19.Kafedraraların şəxsi iş planlarının toplanmasını təmin etmək; 20.Kafedralar üzrə hazırlanmış qrafik üzrə keçirilən açıq dərslərdə iştirak etmək; 21.Dövlət imtahanına buraxılan tələbələrin sayını müəyyənləşdirmək, onların ixtisas fənlərindən məsləhət saatlarının tarixinin müəyyyənləşdirilməsinə və keçirilməsinə nəzarət etmək; 22.İxtisaslar üzrə tədris olunan fənn proqramlarının təminat vəziyyətini öyrənmək, həmin proqramların əldə olunmasına metodiki köməklik göstərmək və struktur bölmələrinə çatdırılmasını təmin etmək; 23.Dərs yükü metodik tələblərə uyğun bölüşdürdlməsinə nəzarət etmək; 24.Tədris olunan fənlər üzrə proqramların mövcudluğunun müəyyənləşdirilməsi və ADPU-nun proqramları ilə müəllimlərin təmin edilməsində kafedraların işinə nəzarət; 25.Sessiyaqabağı imtahan cədvəllərinin hazırlanması və strukturlara çatdırılmasına nəzarət; 26.Bütün strukturların yarımillik və illik hesabatlarının toplanması; 27.Pedaqoji təcrübəyə gedən tələbələrin dəqiq siyahısının hazırlanmasında, məktəblərin müəyyənləşdirilməsində pedaqoji təcrübə rəhbərinə kömək göstərmək; 28.Pedaqoji təcrübəyə gedən tələbə və müəllimlərin davamiyyətinə və keçirilən sınaq dərslərinin aparılmasına nəzarət; 29.Tədrisin kredit sistemi prinsipləri əsasında təminatına uyğun olaraq kredit kabineti ilə birgə işləmək; 30.Yekun Dövlət Attestasiyasına buraxılan tələbələrin və onlardan diplom alanların siyahısını tərtib etmək; Şöbədə 6 əməkdaş fəaliyyət göstərir: Ədilxan Zülfiqarov – şöbə müdiri Babək Abdullayev – inspektor Zərifə Həmidova – istehsalat təcrübə rəhbəri Aybəniz Zülfüqarova –statistik Şəlalə Seyidova –metodist Nuriyə Zamanova –dispetçer 3. Kadrlar və ümumi şöbə Filialda Kadrlar və ümumi şöbə 12 iyul 2012-ci il tarixindən fəaliyyət göstərir. Kadrlar və ümumi şöbə “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrəli Fərmanına, “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003- cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 iyul 2015-ci il tarixli Fərmanına, Azərbaycan Respublikasının Əmək məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 6 iyun tarixli 183 nömrəli “Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə göndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı Qaydalar”a əsasən işlərini təşkil edir. Kadrlar və ümumi şöbə öz işini şöbənin iş planına əsasən yerinə yetirir: 1. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin müddəalarını öyrənir və əməl edir; 2. Professor-müəllim, tədris-köməkçi, inzibati təsərrüfat heyətindən olan işçilərin işə qəbulu və işdən azad olunma hallarında tələb olunan sənədlərin verilməsi təmin edir; 3. İşçilərin əmək məzuniyyəti qrafikinin icrasına nəzarət edir; 4. İşə qəbul və işdən azad olunma hallarında ƏM-nin müvafiq maddələrinə əsasən müqavilələr, əmək kitabçaları və s. sənədləri hazırlayır; 5. Əmək kitabçalarının qəbulu, tərtibatı, saxlanması və verilməsinin qeydiyatının mövcud qaydalara müvafiq aparılmasını yerinə yetirir; 6. Şəxsi işlərin tələb olunan səviyyədə düzgün və səliqəli saxlanılmasını təmin edir; 7. Bütün kateqoriyalardan olan işçi və əməkdaşların fəaliyyətində olan dəyişiklikləri araşdırmaq üçün hər beş ildən bir kadrların şəxsi uçot vərəqəsinin yeniləşdirilməsini təmin edir; 8. İşçi kontingentinin fəaliyyətində hər bir işçi üçün verilən əmr, sərəncam qərar və s. göstəriş sənədlərinin surətinin şəxsi işlərdə cəmlənməsini yerinə yetirir; 9. İşçi və tələbə kontingentinin hərbi mükəlləfiyyətli şəxslərinin siyahısının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rayon şöbəsinin rəisi ilə razılaşdırıldıqdan sonra Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin müvafiq şöbəsinə göndərir; 10. Filialda başqa müəssisələrdən olan müəllimlərin əvəzçilik və ya saathesabı işləyənlərin qeydiyyatının aparır; 11. Kadr və xüsusi işlərin aparılmasında məxfi saxlanması tələb olunan dövlət sənədlərinin qorunmasına ciddi əməl edir; 12. Şöbədə kargüzarlıq işinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun aparılmasını təmin edir; 13. Daxil olan sənədləri qəbul edir, qeydə alır, adiyyatı üzrə bölüşdürərək və çoxaldaraq icraçılara çatdırır; 14. Tələb olunan sənədləri qeydiyyata alır və vaxtında göndərilməsini təmin edir; 15.Daxil olan sənədləri göstərilən icra müddətinə nəzarət edir və icra edilmiş sənədləri struktur bölmələrindən tələb edir; 16. Sənədlərin saxlanılmasını və istifadə edilməsini təmin edir; Kadrlar və ümumi şöbənin 4 nəfər əməkdaşı vardır: Pur-Rza Sevda Girvalı qızı - Müdir Qasımov Novruz Adil oğlu - İnspektor Hüseynov Şahin Şahnəsib oğlu - Arxiv müdiri: Ömərova Soltan Rauf qızı - Operator 4. MÜHASİBATLIQ Mühasibatliq 1991-ci ildən fəaliyyət göstərir. Mühasibatlıq “Mühasibat uçotu haqqında“ Azərbaycan Respublikası Qanunun əldə rəhbər tutaraq filial tərəfindən həyata keçirilən bütün maliyyə əməliyyatlarının mühasibat uçotu hesabında düzgün əks etdirilməsini,daxil olan pul vəsaitlərinin,əmtəə-mal qiymətlərinin və əsas vəsaitlərinin uçotunu, mühasibat uçotu hesabatlarında onların hərəkətini, xərclər smetasının, iş və xidmətlərin yerinə yetirilməsini, təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin yekunlarının və əməliyyatlarının uçotunu təşkil edir. İlkin sənədlərinin, hesablaşmalarının və ödəniş öhdəliklərini,əmək haqqı fondunun sərf olunmasını, vəzifə maaşlarının təyin edilməsini, əsas fondların invertarizasiyasını vəs. təşkil edir. Ştat, maliyyə və kassa intizamına ciddi əməl edilməsi, inzibati-təsərrüfat və digər xərclərin, debitor-kreditor borclarını mühasibat balansında əks etdirir. Mühasibatlığın 3 əməkdaşı var: Əzizov Eldəniz Məhəmməd oğlu - baş mühasi Qasımova Aynurə Adil qızı - mühasib Rəcəbova Gülnar Zaləddin qızı - operator 5. KİTABXANA Filialda kitabxana 1991-ci ildən fəaliyyət göstərir. Kitabxana Azərbaycan Respublikasının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 29 dekabr 1998-ci il “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu və həmin qanundan irəli gələn qanunvericilik aktlarını öz işində rəhbər tutur. Kitabxana öz fondunu “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-ci maddəsinə uyğun olaraq, Respublikada dövlət nəşriyyatı və digər hüquqi şəxslər tərəfindən buraxılan çap məhsullarından universitetin istiqamətinə uyğun olan və həmçinin, Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan lazımi qəzet və jurnallarla təchiz edir. Kitabxana öz işini illik iş planına əsasən qurur: 1. Filialda təhsil alan tələbələri və müəllimləri kitabxanadan istifadəyə cəlb etmək və onların kitab tələbatını ödəmək üçün səylə çalışır; 2. Kitabların səliqə ilə yerləşdirilməsinə, cırılmış kitabların qaydaya salınmasına nəzarət edir; 3. Oxucu ilə söhbət aparılır, oxucunun formulyarı yazılır və əlifba sırası üzrə kartotekada yerləşdirilir; 4. Kitabı oxucudan qəbul edir, səhifələrin tamlığını yoxlayır, təhvil verilməsi haqqında qeyd edir, söhbət-məsləhət keçirir, növbəti nəşri verir, müddət vərəqi üzərində qaytarma tarixini qeyd edir, nəşri oxucu formulyarına yazır və formulyar yenidən kartotekadakı yerinə düzülür; 5. Kitabxananın yeni kitablarla zənginləşdirilməsinə səy göstərilir; 6. Yeni daxil olmuş ədəbiyyat kitabxana qaydası ilə işlənib, inventar kitabına əlavə edilir; Kitabxananın 4 əməkdaşı vardır: Müdir - Razimi Vəsilə Novruz qızı Baş kitabxanaçı - Məmmədova Münəvvər Eyvaz qızı Kitabxanaçı - Əzizova Tünzalə Samit qızı Biblioqraf - Ağayeva Dilbər Niyətulla qızı Kitabxananın hal-hazırda 550-yə yaxın oxucusu vardır. Eyni zamanda 2 oxu zalı fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda 30000-dən artıq kitab fondu vardır. Bunlardan 3746 dərslik, 4375 dərs vəsaiti, 3194 tədris vəsaiti, 8023 bədii ədəbiyyat (Müasir, dünya ədəbiyyatı), 11000-ə yaxın kitab isə siyasi ədəbiyyatdır. 6. KOMPYUTER MƏRKƏZİ. Kompyuter mərkəzi 28 noyabr 2008-ci il tarixindən fəaliiət göstərir. İş planı:  Elmi və tədris işlərinin avtomatlaşdırılması;  İnternet və şəbəkə texnologiyalarının qurulması, yaranan problemlərin aradan qaldırılması;  Kompyuterlərin və digər avadanlıqların auditoriyalarda yeni dərs ilinə hazırlıqı üçün diaqnostikası və təmiri;  İş kabinetlərində yerləşən kompyuterlərin, printerlərin və digər avadanlıqların diaqnostikası və təmiri;  Auditoriyalardakı kompyuterlərə tədris prosesi ilə əlaqədar olaraq proqramların yüklənməsi və ya yenilənməsi;  Filialın kompüter və texniki avadanlıqlarına texniki baxış;  Qış imtahan sessiyasına hazırlıq məqsədi ilə nəzarət kameralarına texniki baxış;  İstismar müddəti bitmiş kompüterin yenisi ilə əvəz olunması, antivirus və ofis proqramlarının yüklənməsi;  Filialın kafedralarına internet xətti və şəbəkənin qurulması. (Aparat və proqram təminatı)  Kompyuterlərin və digər avadanlıqların auditoriyalarda yay sessiyasına hazırlıq məqsəsi ilə diaqnostikası və təmiri;  Kompyuterlərin, elektron lövhələrin, proyektorların texniki diaqnostikası, auditoriyadakı avadanlıqlarda yaranan texniki problemlərin aradan qaldırılması;  Müəllimlərin açıq dərslərinin təşkilində texniki dəstək və video çəkiliş;  Tədris ilinin sonu ilə əlaqədar filialın komyuterlərinə və digər avadanlıqlarına texniki baxış və yaranan problemlərin aradan qaldırılması; 7.Fonda yeni daxil olan ədəbiyyat haqqında informasiya sərgilər vasitəsilə oxuculara operativ olaraq çatdırılır; 8. Kitab müzakirələri keçirilir, yazıçı və şairlərin, eləcə də görkəmli şəxsiyyətlərin yubileylərinin sərgisi təşkil edilir; 9.Oxuculara oxu zalında xidmət göstərilir və onlar lazımi ədəbiyyatla təmin edilir; 10. Kitabxana daim dövri mətbuatla təmin edilir və daxil olan dövri nəşrlər uçot dəftərinə işlənib kitabxana qaydası ilə tikilir; Kompyuter mərkəzinin hal-hazırda 4 nəfər əməkdaşı var: Müdir- Qasımova Səbinə Namizəd qızı Mütəxəssis- Rzayev Nizamətdin Çingiz oğlu Operator- Hüseynov Şəmşir Əmrah oğlu Operator:- Ömərov Anar Arazxan oğlu 7.Təsərrüfat şöbəsi Müdir - Şıxaliyev Ağaisa Şalbuz oğlu Filialının təsərrüfat şöbəsi filial yaranan gündən fəaliyyət göstərir. Şöbənin 17 nəfər texniki işçisi vardır. Təsərrüfat müdiri Komendant Sürücü Gözətçi Bağban Xadimə Dalandar Filialın təsərrüfat şöbəsi öz işini günün tələbləri səviyyəsində yerinə yetirir. 8.“Kredit sistemi və tələbə nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi” kabineti 2008-ci ildən fəaliyyət göstərir. Kabinetin iş planı: 1. Kabinetin 2016-2017-ci tədris ili üçün iş planının işlənib hazırlanması və təsdiqi; 2. Kabinet əməkdaşlarının 2016-2017-ci tədris ili üçün iş planlarını müzakirə etmək; 3. Boloniya prosesi və tədrisin təşkilində kredit sisteminin tətbiqi ilə bağlı yeni normativ materialların toplanması, öyrənilib təhlil edilməsi və ümumiləşdirilməsi; 4. Boloniya prosesi və kredit sisteminin öyrənilməsi və tətbiqi ilə əlaqədar bütün tədbirlərdə iştirak etmək; 5. Filialın fakültə, kafedra və digər struktur bölmələrilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək; 6. Kabinet əməkdaşları arasında tyutor xidmətinin təşkil edilməsi və həyata keçirilməsi; 7. Kredit sistemi tətbiq olunan ixtisaslarda oxuyan I kurs tələbələri və onların valideynləri ilə kredit sisteminin tətbiqi ilə bağlı qaydalar barədə maarifləndirmə işi aparmaq; 8. Kredit sistemi tətbiq olunan ixtisasların tədris planı əsasında 2016-2017-ci tədris ilinin işçi tədris planının hazırlanması və təsdiqi; 9. I, II, III və IV tədris ili tələbələrinin fərdi tədris planlarının hazırlanmasını və təsdiq olunmasını təşkil etmək; 10. Kredit sistemi tətbiq olunan ixtisaslar üzrə zəruri olan bütün metodiki materialların vaxtında hazırlanmasına nəzarət etmək; 11. Tələbələr və onların nailiyyətləri haqqında informasiya bankı yaratmaq; 12. Akademik borcu olan tələbələr haqqında məlumat toplamaq və dekanlıqla birgə akademik borcların ləğvi prosesi üçün lazımi tədbirlərin görülməsi; 13. Kredit sistemi tətbiq olunan ixtisaslarda imtahan sessiyasına çıxarılan fənlərin suallarının hazırlanması və vaxtında tələbələrə çatdırılmasına nəzarət etmək; 14. Filialda tələbə nailiyyətinin inkişaf dinamikasını müəyyənləşdirmək; 15. Tədris boyu tələbələrin fərdi tədris planına ciddi riayət etməsinə nəzarəti həyata keçirmək; 16. Tələbələrin hər bir fəndən sərbəst işləri yerinə yetirməsinə nəzarət etmək; 17. Semestr ərzində hər fənn üzrə dərs saatlarının 25%-dən çoxunda iştirak etməyən tələbələri dekanlıqla birlikdə müəyyənləşdirmək və rəhbərliyə bu haqda məlumat vermək; 18. Tələbələrin kursdan-kursa keçmə vəziyyəti haqqında məlumat toplamaq və əvvəlki illərlə müqayisələr aparmaq; 19. Tələbələrin meyl-marağını, təlim məqsədini, onları əhatə edən mühiti və s. öyrənmək üçün sorğular keçirmək; 20. Birinci semestrdə kredit borcu olan tələbələrin fərdi iş iş planlarında dəyişiklik edilməsinə nəzarət etmək; 21. Dekanlıqdan I, III, V, VII semestrlərin yekunları haqqında məlumatı qəbul edərək semestr və imtahan ballarının müqayisəsini aparmaq; 22. Müəllimlərin təlim keyfiyyətinə görə reytinqini müəyyənləşdirmək; 23. Tələbələrin fənlər üzrə inkişaf dinamikasını müəyyənləşdirmək; 24. Yay tətili müddətində akademik borcu qalan, həmin fənlərdən kredit qazanmaq istəyən tələbələr üçün yay semestri təşkil etmək; Müdir - Babaşova Ruqiyyə Məmməd qızı Metodist - Bayramova Bahar Hümbət qızı. Metodist - Mehralıyeva Dürdanə Zakir qızı. Metodist - Məmmədova Türkan Fazil qızı. Tyutor - İbadova Sürahi Ağaqədir qızı. Tyutor - Qarayeva Növrəstə Rza qızı. 9. Dekanlıq Dekanlıq 2008-ci ildən etibarən fəaliyyətə başlamışdır. Azərbaycan Respublikasının “Ali təhsil müəssisəsinin fakültəsi”haqqında əsasnaməsinə əsasən dekanlıqda görülən işlər: 1. Tədris ili üçün dərs yüklərinin kafedralar üzrə bölgüsünə və təsdiq edilməsinə nəzarət edir. 2. Fakültədə dərs və imtahan cədvəllərinin tərtibinə rəhbərlik edir və onların düzgün icrasına nəzarət edir. 3. Müəllimlərin, dərslərində müntəzəm iştirak etmək, açıq dərslərin təşkili, mühazirə mətnlərinin müzakirəsi, müəllimlərin bir-birinin dərslərində qarşılıqlı iştirakına nəzarətin gücləndirilməsini və hayata keçirilməsini təşkil edir. 4. Qaçqın , məcburi köçkün, şəhid və aztəminatlı ailələrdən olan tələbələrin təsdiq edici sənədlərini toplayıb və Direktor Şurasının müzakirəsinə təqdim edir. 5. Professor – müəllim heyəti və tələbələrin elmi-tədqiqat işlərinin təşkilinə metodik köməklik göstərir. 6. ADPU-nun və onun filialları ilə işgüzar əlaqələrin təşkilini və təcrübə mübadiləsi tədbirlərini həyata keçirir. 7. Fakültətələbələrinin semestr imtahanlarının, dövlət imtahanlarının gedişinə nəzarət edir. 8. Tələbələri semestrdən-semestrə və kursdan-kursa keçirtmək, eləcə də tələbələr sırasından xaric etmək, tələbələrin buraxılış-yekun dövlət imtahanlarına, buraxılış işlərinin müdafiəsinə buraxılmaları üçün filial direktoruna təqdimatlar verir. 9. Mövcud qaydalara uyğun olaraq tələbələrin təqaüd almaları üçün təkliflər verir. 10. Fakültə tələbələrini öz səlahiyyətləri daxilində həvəsləndirir və ya inzibati tənbehlər görür. Filial direktoruna və elmi şurasına fakültə ilə bağlı təkliflərlə müraciət edir. Dekanlığın 3 işcisi var: Dekan - Şahbazova Qahirə Lələ qızı Metodist - Əliyeva Şahzadə Suqrat qızı Operator - Dursunaliyeva Qumru Həsənağa qızı 10. “Humanitar və xüsusi fənlər” kafedrası “Humanitar və xüsusi fənlər” kafedrası 2012-ci ilin sentyabr ayında təşkil olunmuşdur. 1. Dos.Alıcanov Mayıl Sədyar oğlu – kafedra müdiri 2. Mikayılov Şasəddin Sabir oğlu- Fəlsəfə doktoru, baş müəllim 3. Xanaliyev Vahid Məmmədyar oğlu- Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 1. Cavadova Zərifə Şamil qızı - Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi 2. Xəlilli Fariz Sabir oğlu - Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim . 3. Əkbəri Təranə Mayıl qızı - Baş müəllim 4. Fəxrəddin Emin oğlu Məmmədov- Baş müəllim 5. Abdullayev Babək Əlisöhbət oğlu – müəllim 6. Hüseynov Şahin Şahnəsib oğlu – müəllim 7. Mürşüdova Gilas Sirac qızı – müəllim 8. Məmmədova Mətanət Şirvan qızı – müəllim Müəllim heyətinin təşkili və ümumi dərs yükü: “Humanitar və xüsusi fənlər” kafedrasının iş planına əsasən istiqamətləri təhsil islahatı proqramından, Azərbaycan Respublikasında təhsillə əlaqədar dövlət proqramından, Təhsil Nazirliyinin təlimatları və sərəncamlarından, ADPU-nun, filialın rəhbərliyinin əmr və göstərişlərindən irəli gələn vəzifələrlə müəyyənləşdirilmişdir. Kafedra əməkdaşlarının vəzifələri sırasında cəmiyyət qurucularının bazar iqtisadiyyatı şəraitində hazırlanması, əməyə məhəbbət, əmək adamlarına hörmət, milli qürur,vətənpərvərlik və metodlarını ixtisasartırma prosesində müəllimlərə çatdırmaqdır. Kafedrada yeni iqtisadi şəraitdə müxtəlif ixtisaslar (Tarix-coğrafiya müəllimliyi, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəlimliyi, İbtidai sinif müəllimliyi, Riyaziyyat və informatika müəllimliyi, Məktəbəqədər təlim və tərbiyə) üzrə bakalavr pilləsində tələbələrin kafedranın uyğun ixtisas fənlərinə dair hazırlıqlarına göstərilən tələblər və onların həyata keçirilməsinə aid mövcud göstərişlər əsas götürülmüşdür.Eləcə də ixtisasartırma və ixtisasdəyişmə üzrə işin didaktik məqsədyönlü təşkilinə diqqət artırılması nəzərdə tutulmuşdur. Kafedrada hazırda 3 dissertant var. 9. Əkbəri Təranə Mayıl qızı. “Azərbaycanda yayılan Qaymaqçiçək (Ranunculus L) cinsinin sistematikası Kafedranın ümumi dərs yükü Ştat cədvəli (professor-müəllim heyətinin tərkibi) tərkibi) Bakalavr əyani I semestr – 2439II semestr – 2255, cəmi - 4694 Ştat müəllimlər – 5 Bakalavr qiyabi – I semestr – 46 II semestr – 10, cəmi 56 Y/ş. –6 nəfər Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru – 5 nəfər 10.Məmmədov Fəxrəddin Emin oğlu. XIX yüzilliyin sonu-XX yüzilliyin əvvəlləri Qarabağın xəzinə kəndliləri 11.Abdullayev Babək Əlisöhbət oğlu. Orta əsrlərdə Səyyahlar Şamaxı şəhəri haqqında. Kafedra əməkdaşlarının elmi məqalələri və çap işləri: 1. Mayıl Sədyar oğlu Alıcanov – 80 elmi məqalə, 4 kitab 2. Mikayılov Şasəddin Sabir oğlu- 1 monoqrafiya, 1 tezis, 1 proqram, 25 məqalə 3. Vahid Məmmədyar oğlu Xanəliyev – 1 monoqrafiya, 14 məqalə, 1 metodik vəsait 4. Zərifə Şamil qızı Cavadova – 44 elmi məqalə, 3 tezis, 1 metodik vəsait. 3 dərs vəsaiti 5. Fariz Sabir oğlu Xəlilli – 130 məqalə, 1 dərslik 6. Əkbəri Təranə Mayıl qızı – 12 məqalə, 1 dərslik 7. Məmmədov Fəxrəddin Emin oğlu – 9 elmi məqalə 8. Abdullayev Babək Əlisöhbət oğlu – 5 məqalə 9. Hüseynov Şahin Şahnəsib oğlu – 2 məqalə Kafedramızın professor-müəllim heyəti öz sahəsinin tanınmış mütəxəssislər və alimlərindən təşkil olunmuşdur. Hazırda kafedramızda elmi-pedaqoji fəaliyyət göstərən elm və praktikadakı ən son dəyişikliklərin və yeniliklərin tələbələrimizə ən yüksək səviyyədə öyrədilməsini təmin edir. “Humanitar və xüsusi fənlər” kafedrasında “Azərbaycan tarixi”, “Qədim dünya tarixi”, “Arxeologiya”, “Orta əsrlər tarixi”, “Şərqi Avropa xalqlarının tarixi”, “Azərbaycan xalqının etnogenezi”, “Türk xalqlarının tarixi”, “Yeni tarix”, Türk və Qafqaz xalqlarının tarixi”, “Asiya və Afrika ölkələri tarixi”, “Müasir tarix”, “Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı”, “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları”, “Tarixin tədrisi metodikası”, “Fəlsəfə”, “Politologiya”, “Uşaq anatomiyası və fiziologiyası”, “Mülki müdfiə və tibbi biliklərin əsasları”, “Musiqi və onun tədrisi metodikası”, “Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası”, “Ekologiya və təbiəti mühafizənin aktual problemləri”, “Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası”, “Texnologiya”, “Həyat bilgisi və onun tədriis metodikası”, “Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası” fənləri tədris edilir. 11.“Dil, ədəbiyyat və onların tədrisi metodikası” kafedrası Dil, ədəbiyyat və onların tədrisi metodikası 1993-ci ildən fəaliyyət göstərir. Dil ədəbiyyat və onların tədrisi metodikası kafedrası Azərbaycan Respublikasında təhsillə əlaqədar dövlət proqramından,Təhsil Nazirliyinin təlimatları və sərəncamlarından, ADPU-nun filial rəhbərliyinin əmr və göstərişlərindən irəli gələn vəzifələrlə müəyyənləşdirilmişdir. Kafedrada yeni iqtisadi şəraitdə müxtəlif ixtisaslar (Tarix-coğrafiya müəllimi, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi, İbtidai sinif müəllimi (əyani, qiyabi), Riyaziyyat və informatika müəllimi, Məktəbəqədər təlim və tərbiyə) üzrə bakalavr pilləsində tələbələrin kafedranın uyğun ixtisas fənlərinə dair hazırlıqlarına göstərilən tələblər və onların həyata keçirilməsinə aid mövcud göstərişlər əsas götürülmüşdür. Kafedranın istifadə etdiyi tədris modeli “Dil, ədəbiyyat cə onların tədrisi metodikası” kafedrasının tədris etdiyi modeli aşağıdakı diaqramda öz əksini tapmışdır. Modelin əsas fəlsəfəsini ilkin bazaya (əsas) əsaslanan “mərhələli inkişaf” prinsipi tutur. Diaqramda bu öz əksini çox aydın şəkildə tapmışdır. Belə ki, I tədris ilində tələbələr əsasən “Dilçiliyə giriş”, “Ədəbiyyatşünaslığa giriş”, “Azərbaycan dilindən praktikum” fənləri üzrə bilik və bacarıqlara yiyələnir, II tədris ilində “Ümumi dilçilik”, “Ədəbiyyat bölməsinə giriş” kimi “Azərbaycan dialektologiyası”, “Ədəbi tənqid tarixi”, “Azərbaycan dili tarixi” fənləri öyrənir, tədris ilində “Dilçilik” , “Ədəbiyyatşünaslıq” ixtisası üzrə biliklərin möhkəmləndirilməsi üçün “Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası”, “Ədəbiyyatın tədrisi metodikası”, “Türk xalqlarının ədəbiyyatı”, “Qədim türk yazılı abidələrinin dili”, “Linqvistik təhlil”, “Nitq mədəniyyəti” öyrənməklə yanaşı, ixtisaslar üzrə pedaqoji təcrübəyə yiyələnir. Yeni tədris planına uyğun olaraq IV tədris ilində həmin fənlərin davamı olaraq “Ədəbi tənqid tarixi ”, “Linqvistik təhlil”, “Qədim türk yazılı abidələrinin dili”, “Uşaq ədəbiyyatı”, “Azərbaycan dialektologiyası” əlavə olaraq “İfadəli oxudan praktikum”, “İfadəli oxu”, “Müəllimin nitq mədəniyyətinin əsasları” kimi ixtisaslaşma fənləri tədris edilir. Statistik göstəricilər (2016-2017-ci tədris ili) Kafedra əməkdaşları f.ü.f.d. Tünzalə Vəli qızı Yusifova f.ü.f.d. Qüdrət Umud oğlu Umudov 1,5 Ştat müəllim:1 Tam ştat müəllim:3 0,5 ştat müəllim:9 Saathesabı müəllim:2 Laborant:1 Bakalavr əyani I semestr– 3160 II semestr – 2916 Ümumi dərs yükünün miqdarı6076 6076 Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru – 4 nəfər Ştat cədvəli (professor-müəllim heyətinin tərkibi) Kafedranın ümumidərs yükü f.ü.f.d. Qürbət Əlmirzə oğlu Mirzəzadə f.ü.f.d.Əlistan Hacıbala oğlu Əkbərov Rəna Kazım qızı Hüseynova Sevinc Soltanmecid qızı Baxşıyeva Rima Hacalı qızı Quliyeva Sabir Məhəmməd oğlu İbrahimov Vəsilə Novruz qızı Razimi Svetlana Murad qızı Kərimova Sənubər Fəqani qızı Şükürova Ruqiyə Məmməd qızı Babaşova Ağazər Əliş oğlu Ataşov Səkinəxanım Akif qızı Xasıyeva Afaq Rasim qızı Orucova 12. “Təbiət və pedaqoji elmlər” kafedrası “Təbiət və pedaqoji elmlər” kafedrası 1993-cü ildən fəaliyyətə başlamışdır. İş planı “Təbiət və pedaqoji elmlər” kafedrasının iş planına əsasən istiqamətləri təhsil islahatı proqramından, Azərbaycan Respublikasında təhsillə əlaqədar dövlət proqramından, Təhsil Nazirliyinin təlimatları və sərəncamlarından, ADPU-nun filial rəhbərliyinin əmr və göstərişlərindən irəli gələn vəzifələrlə müəyyənləşdirilmişdir. Kafedrada yeni iqtisadi şəraitdə müxtəlif ixtisaslar (Tarix – coğrafiya müəllimi, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi, İbtidai sinif müəllimi (əyani, qiyabi), Riyaziyyat və informatika müəllimi, Məktəbəqədər təlim və tərbiyə üzrə bakalavr pilləsində tələbələrin kafedranın uyğun ixtisas fənlərinə dair hazırlıqlarına göstərilən tələblər və onların həyata kecirilməsinə aid mövcud göstərişlər əsas götürülmüşdür.Kafedra əməkdaşlarının vəzifələri sırasında cəmiyyət qurucularının bazar iqtisadiyyatı şəraitində hazırlanması, əməyə məhəbbət, əmək adamlarına hörmət, milli qürur, vətənpərvərlik və metodlarını ixtisasartırma prosesində müəllimlərə çatdırılmışdır. Kafedranın istifadə etdiyi tədris modeli “Təbiət və pedaqoji elmlər” kafedrasında tədris olunan fənlərin modeli a.ağıdakı diaqramda öz əksini tapmışdır. Modelin əsas fəlsəfəsini ilkin bazaya (əsas) əsaslanan mərhələli inkişaf prinsipi tutur. Diaqramda bu öz əksini aydın şəkildə tapmışdır. Belə ki, “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisasının I kursunda tələbələr əsasən “Riyazi analiz”, “Cəbr”, və “Həndəsə ”fənləri üzrə bilik və bacarıqlara yiyələnir. II kursda tələbələr bu fənlərlə yanaşı “Elementar riyaziyyat”, “Proqramlaşdırma dilləri”, “Riyaziyyatdan çətinlik dərəcəsi yüksək olan məsələlərin həlli” fənlərini öyrənir, III kursda ixtisasları üzrə bilikləri möhkəmləndirmək üçün “Riyaziyyatın tədrisi metodikası”, “İnformatikanın tədrisi metodikası”, “Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi”, “Alqoritimlər nəzəriyyəsi”, “Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi”, “Təhsildə İKT” fənlərini, IV kursda bu fənlərin davamı olaraq “Əməliyyat sistemi”, “EHM-in arxitekturası”, “Xüsusi törəməli diferensial tənliklər”, “Funksional analiz”, “Təhsildə kompüter modelləşdirilməsi” kimi fənləri öyrənirlər. Sonda ixtisasları üzrə pedaqoji təcrübəyə yiyələnirlər. “Tarix coğrafiya müəllimliyi” ixtisasında təhsil alan tələbələr I kursda “Ümumi yerşünaslıq”, “Metereologiya, iqlimşünaslıq”, “Hidrologiya” fənləri üzrə bilik və bacarıqlara yiyələnir. II kursda tələbələrə “Metrologiya”, “Geodeziya, topoqrafiyanın əsasları və kartoqrafiya”, fənləri tədris edilir. III kursad ixtisasları üzrə bilikləri möhkəmləndirmək üçün “Coğrafiyanın tədrisi metodikası”, “Materik və okeanların fiziki coğrafiyası”, “Landşaftşünaslıq” fənləri tədris edilir. IV kursda “Türk dünyası coğrafiyası”, “Toponomika”, “Biocoğrafiya” fənləri tədris edilir və sonda ixtisasları üzrə pedaqoji təcrübəyə yiyələnirlər. “İbtidai sinif müəllimliyi” ixtisası üzrə tələbələr I kursda “Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları”, “Pedaqogikaya giriş”, “Psixologiya” fənlərini öyrənir, II kursda bu fənlərlə yanaşı “Ümumi pedaqogika”, “Riyaziyyatın tədrisi metodikası” “Pedaqoji ustalıq” fənlərini öyrənir, III kursda “İbtidai təhsilin pedaqogikası”, “Təhsildə İKT” “Əyləncəli və qeyri standart məsələlərin həlli” fənlərini, IV kursda isə “Yaş və pedaqoji psixologiya ” fənnini öyrənir və sonda ixtisasları üzrə pedaqoji təcrübəyə yiyələnirlər. “Məktəbəqədər təlim və tərbiyə” ixtisası üzrə I kurs tələbələri “Pedaqogika”, “Psixologiya”, “Uşaq psixologiyası” II kursda “Məktəbəqədər pedaqogika”, “Pedaqoji psixologiya”, “İnformatika və təhsildə İKT”, “Uşaq psixologiyası”, “Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşması metodikası” III kursda “Defektologiyanın və loqopediyanın əsasları”, “Məktəb təliminə hazırlığın əsasları”, “Sosial pedaqogika”, “Azərbaycan xalq pedaqogikası”, “Azərbaycan məktəb və pedqoji fikir tarixi”, “İnkuliziv təhsil”, “Sosial psixologiya”, “Pedaqoji ustalıq” fənlərini, IV kursda isə “Təhsildə İKT”, “Ünsiyyət psixologiyası”, “Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailədə tərbiyəsi”, “Ümumtəhsil kurikulum” fənnini öyrənir və sonda ixtisasları üzrə pedaqoji təcrübəyə yiyələnirlər. “Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi” ixtisası üzrə I kurs tələbələri “Psixologiya”, “İnformatika və təhsildə İKT”, IV kursda “Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları” fənnini öyrənir və sonda ixtisasları üzrə pedaqoji təcrübəyə yiyələnirlər. Statistik göstəricilər (2016/2017-ci tədris ili) Kafedra əməkdaşları: Kafedra müdiri Firidə Firudin qızı Mustafayeva dosent Mustafayev Əlsahib Əliyar oğlu 1.5 Ştat müəllim: 2 nəfər Tam ştat müəllim: 6 nəfər 0,5 ştat müəllim: 7 nəfər Saathesabı müəllim: 4 nəfər Laborant: 1 nəfər Bakalavr əyani - I semestr 4681 II semestr - 4808 Ümumi dərs yükünün miqdarı: 9489 Professor – 1 nəfər, Dosent – 4 nəfər, Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru – 1 nəfər, Ştat cədvəli (professor-müəllim heyətinin tərkibi) Kafedranın ümumi dərs yükü Baş müəllim Dadaşov Çingiz Zəbulla Baş müəllim Şahbazova Qahirə Lələ qızı c.ü.f.d. Bəndəliyev Nurəddin Səməndər oğlu Baş müəllim Eyyubov Əlişah Əzizxan oğlu Müəllim Rəhimova Mətanət Cümşüd qızı Müəllim Abdullayeva Səməngül Tacəddin qızı Müəllim Nərimanov Rasim Əlisa oğlu Müəllim Qasımova Yaqut Qulu qızı ƏfəndiyevaTeybə Aslan qızı Həmidova Zərifə Mahmud qızı Seyidova Şəlalə İltizam qızı Musayeva Şəfəq Akif qızı Tədris olunan fənlər: Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-1: Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-3:Məktəbəqədər pedaqogika-2: Sosial pedaqogika: Azırbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi: Pedaqogikaya giriş: Azərbaycan xalq pedaqogikası: Pedaqogika Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailədə tədbiyəsi: Cəbr: Həndəsə: Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi: Elementar riyaziyyat: Riyazi analiz: Xüsusi törəməli diferensial tənliklər: Ədədiq üsullar: Həqiq dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi: Funksional analiz:Riyaziyyatdan çətinlik dərəcəsi yüksək olan məsələ həlli: Riyaziyyatın tədrisi metodikası: Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası: Riyaziyyat: Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları: Təhsildə İKT: Əməliyyat sistemi: EHM-in arxitekturası: Alqoritimlər nəzəriyyəsi: İnformatik: Təhsildə kompyuter modelləşdirilməsi: Geomorfologiya: Coğrafiyanın tədrisi metodikası: Biocoğrafiya: Türk dünyası coğrafiyası: Ümumi yerşünaslıq: Toponomika: Materik və okeanların fiziki coğrafiyası: Azərbaycanda məktəbəqədər təhsilin və məktəbəqədər pedaqogikanın inkişaf tarixi: İbtidai təhsilin pedaqogikası: Məktəb təliminə hazırlığın əsasları: Pedaqogika: Yaş və pedaqoji psixologiya: İnkuliziv təhsil: Ünsiyyət psixologiyası: Psixologiya:Pedaqoji psixologiya: Defektologiya və loqopediyanın əsasları. Tələbə Elmi Cəmiyyəti TEC- nin fəaliyyəti filialın Direktoryanı Şurası tərəfindən təsdiq olunmuş sənədlər və illik iş planı əsasında yerinə yetirilir. iş planı: 1. TEC-in 2016/2017-ci tədris ili üçün iş planının müzakirəsi və təsdiqi; 2. 2016/2017-ci tədris ili üçün hazırlıq işlərinin həyata keçirilməsi; 3. TEC-in struktur üzvlərinin müəyyənləşdirilməsi və təsdiqi; 4. Kafedralarda tələbə elmi tədqiqat işlərinin müzakirəsi və yekun konfransa hazırlıq işlərinin başlanması; 5. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş TEC-in tələbə elmi tədqiqat işlərinin XI konfransının təşkili və keçirilməsi; 6. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi konfransda iştirak etmək; 7. Çap olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş elmi tədqiqat işlərinin elektron formada hazırlanmasının başa çatdırılması və ADPU-ya göndərilməsi; 8. Filial konfransında yer tutmuş tələbələrin ADPU-nun TEC-nin elmi konfransında iştirakını təmin etmək; 9. 2016/2017-ci tədris ilində tələbə elmi tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsinin nəticəsinin müzakirəsi və növbəti tədris ilinə hazırlıq işləri; 10. Növbəti tədris ili üçün tələbə elmi tədqiqat işlərinin mövzularının müəyyənləşdirilməsi və təsdiq; 11. TEC üzvlərinin elmi rəhbərləri ilə tanışlığı və görüləcək işlərin planının hazırlanması; 12. Təqvim üzrə və təqvimdən kənar filialda keçirilən bütün elmi və ictimai tədbirlərin təşkilatçılığında iştirak etmək; TEC-in tərkibi: Sədr - Şəlalə Seyidova Katibi - Qumru Dursunalıyeva I müavin - Fuad Rəcəbov II müavini - Ülkər Babayeva TƏLƏBƏ GƏNCLƏR TƏŞKİLATI TGT illik iş planında müəyyənləşd irilmiş funksiyaları yerinə yetirir.TGT üzvlüyündə 500-dən artıq tələbəni birləşdirir. Təşkilat xüsusi qabiliyyətləri olan tələbələrin üzə çıxarılmasını, siyasi-ictimai tədbirlərin, milli bayramların təşkil olunmasını, tələbələrin asudə vaxtlarının səmərəli keçməsi üçün təşkil olunan idman yarışları, intellektual bilik oyunları, tələbələrdə vətənpərvərlik ruhunu daha da artırmaq üçün təşkil olunan tarixi yerlərə ekskursiyaları təşkil edir. Eyni zamanda rayon və respublika səviyyəli yarış və konfranslarda tələbələrin fəal iştirakının təmin edir. iş planı: 1. “Bilik günü” nün qeyd edilməsinin təşkili; 2. I kurs tələbələri ilə ümumi tanışlıq və TGT-nin tərkibinin təyin edilməsi; 3. Tələbə Gənclər Təşkilatının ilk iclasının keçirilməsi; 4. Filialın daxili nizam-intizam qaydalarının tələbələr arasında geniş təbliği və həyata keçirilməsi; 5. Tələbələr arasında “İlin tələbəsi nominasiyalarına start verilməsi; 6. “Sülh günü”nə həsr olunmuş dəyirmi masanın təşkili və divar qəzetinin buraxılması; 7. “Müəllimlər günü”nə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi və təbrik banerinin hazırlanması; 8. “Tələbələrin hüquq və vəzifələri” mövzusuna həsr olunmuş dəyirmi masanın təşkili; 9. 18 oktyabr “Milli Müstəqillik günü” nə həsr olunmuş qruplar arası intellektual yarışın keçirilməsi; 10. 18 oktyabr “Milli Müsqəllik günü”nə həsr olunmuş dəyirmi masanın təşkilinə hazırlıq və divar qəzetinin buraxılması; 11. “Kim? Harada? Nə zaman?” Xəzər intellektual oyununun keçirilməsi; 12. 9 noyabr “Bayraq günü”nə həsr olunmuş tədbirə hazırlıq və divar qəzetinin buraxılması; 13. “Müasir tələbə necə olmalıdır” mövzusunda dəyirmi masanın təşkili; 14. “Kim? Harada? Nə zaman?” Xəzər intellektual oyununun növbəti mərhələsinin keçirilməsi; 15. 12 noyabr “Milli Konstitusiya günü”nə həsr olunmuş dəyirmi masanın keçirilməsinə hazırlıq və divar qəzetinin buraxılması; 16. 17 noyabr “Milli Dirçəliş günü”nə həsr olunmuş dəyirmi masanın keçirilməsinə hazırlıq işləri və divar qəzetinin buraxılması; 17. Görkəmli şair və yazıçıların yübileylərinin qeyd edilməsi; 18. “Kim? Harada? Nə zaman?” Xəzər intellektual oyunun final mərhələsində iştirakı üçün filialdaxili komandanın təşkili; 19. “Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü” və “Yeni il” karnavalının keçirilməsi; 20. “20 Yanvar” faciəsinə həsr olunmuş anım gününün qeyd edilməsi və şəhidlərin məzarlarına ziyarət edilməsi; 21. 21 Fevral “Beynəlxalq Ana dili günü”nə həsr olunmuş dəyirmi masanın keçirilməsi və divar qəzetinin buraxılması; 22. 26 Fevral “Xocalı faciəsi”ni əks etdirən sərginin hazırlanması və tədbirin təşkil edilməsi; 23. 8 Mart “Beynəlxalq Qadınlar Günü” nə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi və divar qəzetinin buraxılması; 24. “Novruz bayramı” na həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi, “Əlil və ruhi xəstələr evi” nə maddi və mənəvi yardımın göstərilməsi; 25. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illiyinə həsr olunmuş “Doğma diyarım Azərbaycan” mövzusunda fotoşəkil müsabiqəsinin keçirilməsi; 26. “31 Mart Soyqırım Günü” nə həsr olunmuş anım gününün keçirilməsi və divar qəzetinin buraxılması; 27. Filial daxilində iməciliyin keçirilməsi; 28. Tələbələr arasında neqativ meyllərə qarşı profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsinə dair dəyirmi masanın təşkili; 29. “Ümumilli lider Heydər Əliyev və mənəvi irsimiz” dəyirmi masanın təşkili; 30. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illiyinə həsr olunmuş silsilə tədbirlərin hazırlanması və iştirak edilməsi; 31. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illiyinə həsr olunmuş şeir müsabiqəsinin, dama və şahmat oyunlarının keçirilməsi; 32. Filial daxilində Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransının keçirilməsinin təşkili; 33. “Respublika günü” nə həsr olunmuş dəyirmi masanın keçirilməsi və divar qəzetinin buraxılması; 34. Məzun gününün keçirilməsi TGT-nin tərkibi aşağıdakı strukturdan ibarətdir: Sədr: Südabə Əlibəyli Müavinlər: Məmmədov Nicat Maqsudova Nərmin Sadıqov Heydər Məmmədova Ləman Hər qrup üzrə qrup menecerləri Klub rəhbərləri 3 katib FotoqrafAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialı Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialı 1991-ci ildən fəaliyyət göstərir. Filialın inzibati binası 3 mərtəbədən, müasir texnologiyalar və istilik sistemi ilə təchiz olunmuş 20 auditoriya və 80 otaqdan ibarətdir. Bütün otaqlar komputer və daimi internet şəbəkəsi ilə təmin edilmişdir. Hal-hazırda filialda 63 dəst müasir kompyuter avadanlıqları ilə təchiz olunmuş 6 otaq, 2 müasir elektron lövhə və 4 proyektor ilə təchiz olunmuş dərs auditoriyaları tələbə və əməkdaşların istifadəsindədir. Filialda 12 struktur fəaliyyət göstərir. 1. Direktorluq 2. Tədris və tələbə şöbəsi 3. Kadrlar və ümumi şöbə 4. Mühasibatlıq 5. Kitabxana 6. Komputer mərkəzi 7. Təsərrüfat şöbəsi 8. Kredit sistemi və tələbə naliyyətlərinin qiymətləndirilməsi kabineti 9. Pedaqoji fakültə 10.Humanitar və xüsusi fənlər kafedrası 11.Dil, ədəbiyyat və onların tədrisi metodikası kafedrası 12.Təbiət və pedaqoji elmlər kafedrası 12 strukturda 96 əməkdaş çalışır. Onlardan: inzibati idarə heyəti-6 nəfər professor- müəllim heyəti-39 nəfər tədris- köməkçi və xidmətedici heyət-51 nəfər. 39 nəfər professor- müəllim heyətdən: dosent -6 nəfər fəlsəfə doktoru-baş müəllim -4 nəfər fəlsəfə doktoru-baş müəllim- 6 nəfər müəllim - 23 nəfər Filialda 5 ixtisas: İbtidai sinif müəllimliyi(əyani və qiyabi) - Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi - Tarix və coğrafiya müəllimliyi - Riyaziyyat və informatika müəllimliyi - Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisasları üzrə əyani şöbədə 524 tələbə, qiyabi şöbədə isə 16 tələbə olmaqla cəmi 540 tələbə təhsil alır. Onlardan 503 nəfəri ödənişli əsaslarla, 37 nəfəri isə dövlət sifarişli təhsil alırlar. 1. Direktorluq Direktor- f.ü.f.d Tünzalə Vəli qızı Yusifova 2012-ci ildən filiala rəhbərlik edir. Tədris və elmi işlər üzrə direktor müavini- f.d Şasəddin Sabir oğlu Mikayılov Operator- Günay Əmir qızı Xanaliyeva 2.Tədris və tələbə şöbəsi Şöbə 2008-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Təhsil Qanununa, Mülki Məcəlləyə, Təhsil sahəsində İslahatlar Proqramına, “Ali təhsil müəssisələri haqqında” Əsasnaməyə və digər normativ sənədlərə uyğun fəaliyyət göstərir və ADPU-nun Nizamnaməsi və Əsasnaməsi, illik iş planı ilə müəyyənləşdirilmiş funksiyaları yerinə yetirir. İllik iş planı: 1. Şöbənin 2016/2017-ci tədris ili üçün iş planının tərtibi və təsdiqi; 2. Tədris ili üçün dərs yüklərinin kafedralar üzrə bölgüsünə, təsdiq edilməsinə, yerinə yetirilməsinə rəhbərlik və nəzarət; 3. I tədris ilinə qəbul olunan tələbələrin şəxsi işlərinin yoxlanılıb qaydaya salınması; 4. 2016/2017–ci tədris ilinə aid dərs cədvəllərinin tərtib edilməsi və dərslərin keçirilməsinə nəzarət; 5. Cədvəl üzrə dərslərin aparılmasına, tələbələrin məşğələlərə davamiyyətinə, jurnalların düzgün doldurulmasına nəzarət; 6. 2016/2017-ci ildə filialda təhsil alan ümumi tələbələrin sayının dəqiqləşdirilməsi 7. Təhsil Nazirliyi və Respublika Dövlət Statistika Komitəsinə Rəsmi statistik hesabatının hazırlanıb direktorluğa təqdim etmək; 8. Filial üzrə tələbələrin hərəkatının dəqiq qeydiyyatını aparmaq və müəyyən təqdimatları hazırlamaq; 9. Tədris ili müddətində saathesabı qaydada dərs aparan müəllimləri müəyyənləşdirib əmr hazırlamaq; 10.Dərs yükü ilə bağlı tapşırıqların yoxlanması, kafedralar tərəfindən tədris yüklərinin bölgüsünə (müəyyən səbəblərlə əlaqədar qismən dəyişikliklər nəzərə alınmaqla) nəzarət etmək; 11.Kafedra və başqa strukturların hesabatlarının (yarımillik və illik) toplanması və institut üzrə yekun hesabatın hazırlanmasına kömək göstərmək; 12.İmtahanlara buraxılan tələbələrin sayının dəqiqləşdirilməsində kredit kabineti ilə əməkdaşlıq etmək; 13.Tədris yüklərinin yerinə yetirilməsinə və tədris sənədlərinin düzgün doldurulmasına (tədris jurnalları) nəzarət (ixtisaslar üzrə); 14.Hər günün sonunda növbələr üzrə tələbələrin davamiyyəti, dərs buraxan və dərsə gecikmə hallarına yol verən əməkdaşlar barədə məlumat hazırlayıb rəhbərliyə təqdim etmək; 15.2016/2017-cı tədris ilinə aid imtahan cədvəllərinin tərtib olunmasına və icrasına nəzarət; 16.İmtahan ərəfəsində imtahan suallarının vaxtında hazırlanmasına və tələbələrə çatdırılmasına nəzarət; 17.Sessiyanın nəticələrin toplamaq və bu məlumatın əsasında əla, əla və yaxşı, kafi qiymətlər alan tələblərin faizinin kurs və qruplar üzrə müəyyən edilməsində kredit şöbəsinin işinə nəzarət etmək; 18.6 semestrin nəticələrini nəzərə almaqla bakalavr təhsil pilləsi tələbələrinin buraxılış işi yazmaq hüququna malik olmasını müəyyənləşdirmək; 19.Kafedraraların şəxsi iş planlarının toplanmasını təmin etmək; 20.Kafedralar üzrə hazırlanmış qrafik üzrə keçirilən açıq dərslərdə iştirak etmək; 21.Dövlət imtahanına buraxılan tələbələrin sayını müəyyənləşdirmək, onların ixtisas fənlərindən məsləhət saatlarının tarixinin müəyyyənləşdirilməsinə və keçirilməsinə nəzarət etmək; 22.İxtisaslar üzrə tədris olunan fənn proqramlarının təminat vəziyyətini öyrənmək, həmin proqramların əldə olunmasına metodiki köməklik göstərmək və struktur bölmələrinə çatdırılmasını təmin etmək; 23.Dərs yükü metodik tələblərə uyğun bölüşdürdlməsinə nəzarət etmək; 24.Tədris olunan fənlər üzrə proqramların mövcudluğunun müəyyənləşdirilməsi və ADPU-nun proqramları ilə müəllimlərin təmin edilməsində kafedraların işinə nəzarət; 25.Sessiyaqabağı imtahan cədvəllərinin hazırlanması və strukturlara çatdırılmasına nəzarət; 26.Bütün strukturların yarımillik və illik hesabatlarının toplanması; 27.Pedaqoji təcrübəyə gedən tələbələrin dəqiq siyahısının hazırlanmasında, məktəblərin müəyyənləşdirilməsində pedaqoji təcrübə rəhbərinə kömək göstərmək; 28.Pedaqoji təcrübəyə gedən tələbə və müəllimlərin davamiyyətinə və keçirilən sınaq dərslərinin aparılmasına nəzarət; 29.Tədrisin kredit sistemi prinsipləri əsasında təminatına uyğun olaraq kredit kabineti ilə birgə işləmək; 30.Yekun Dövlət Attestasiyasına buraxılan tələbələrin və onlardan diplom alanların siyahısını tərtib etmək; Şöbədə 6 əməkdaş fəaliyyət göstərir: Ədilxan Zülfiqarov – şöbə müdiri Babək Abdullayev – inspektor Zərifə Həmidova – istehsalat təcrübə rəhbəri Aybəniz Zülfüqarova –statistik Şəlalə Seyidova –metodist Nuriyə Zamanova –dispetçer 3. Kadrlar və ümumi şöbə Filialda Kadrlar və ümumi şöbə 12 iyul 2012-ci il tarixindən fəaliyyət göstərir. Kadrlar və ümumi şöbə “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrəli Fərmanına, “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003- cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 iyul 2015-ci il tarixli Fərmanına, Azərbaycan Respublikasının Əmək məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 6 iyun tarixli 183 nömrəli “Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə göndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı Qaydalar”a əsasən işlərini təşkil edir. Kadrlar və ümumi şöbə öz işini şöbənin iş planına əsasən yerinə yetirir: 1. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin müddəalarını öyrənir və əməl edir; 2. Professor-müəllim, tədris-köməkçi, inzibati təsərrüfat heyətindən olan işçilərin işə qəbulu və işdən azad olunma hallarında tələb olunan sənədlərin verilməsi təmin edir; 3. İşçilərin əmək məzuniyyəti qrafikinin icrasına nəzarət edir; 4. İşə qəbul və işdən azad olunma hallarında ƏM-nin müvafiq maddələrinə əsasən müqavilələr, əmək kitabçaları və s. sənədləri hazırlayır; 5. Əmək kitabçalarının qəbulu, tərtibatı, saxlanması və verilməsinin qeydiyatının mövcud qaydalara müvafiq aparılmasını yerinə yetirir; 6. Şəxsi işlərin tələb olunan səviyyədə düzgün və səliqəli saxlanılmasını təmin edir; 7. Bütün kateqoriyalardan olan işçi və əməkdaşların fəaliyyətində olan dəyişiklikləri araşdırmaq üçün hər beş ildən bir kadrların şəxsi uçot vərəqəsinin yeniləşdirilməsini təmin edir; 8. İşçi kontingentinin fəaliyyətində hər bir işçi üçün verilən əmr, sərəncam qərar və s. göstəriş sənədlərinin surətinin şəxsi işlərdə cəmlənməsini yerinə yetirir; 9. İşçi və tələbə kontingentinin hərbi mükəlləfiyyətli şəxslərinin siyahısının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rayon şöbəsinin rəisi ilə razılaşdırıldıqdan sonra Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin müvafiq şöbəsinə göndərir; 10. Filialda başqa müəssisələrdən olan müəllimlərin əvəzçilik və ya saathesabı işləyənlərin qeydiyyatının aparır; 11. Kadr və xüsusi işlərin aparılmasında məxfi saxlanması tələb olunan dövlət sənədlərinin qorunmasına ciddi əməl edir; 12. Şöbədə kargüzarlıq işinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun aparılmasını təmin edir; 13. Daxil olan sənədləri qəbul edir, qeydə alır, adiyyatı üzrə bölüşdürərək və çoxaldaraq icraçılara çatdırır; 14. Tələb olunan sənədləri qeydiyyata alır və vaxtında göndərilməsini təmin edir; 15.Daxil olan sənədləri göstərilən icra müddətinə nəzarət edir və icra edilmiş sənədləri struktur bölmələrindən tələb edir; 16. Sənədlərin saxlanılmasını və istifadə edilməsini təmin edir; Kadrlar və ümumi şöbənin 4 nəfər əməkdaşı vardır: Pur-Rza Sevda Girvalı qızı - Müdir Qasımov Novruz Adil oğlu - İnspektor Hüseynov Şahin Şahnəsib oğlu - Arxiv müdiri: Ömərova Soltan Rauf qızı - Operator 4. MÜHASİBATLIQ Mühasibatliq 1991-ci ildən fəaliyyət göstərir. Mühasibatlıq “Mühasibat uçotu haqqında“ Azərbaycan Respublikası Qanunun əldə rəhbər tutaraq filial tərəfindən həyata keçirilən bütün maliyyə əməliyyatlarının mühasibat uçotu hesabında düzgün əks etdirilməsini,daxil olan pul vəsaitlərinin,əmtəə-mal qiymətlərinin və əsas vəsaitlərinin uçotunu, mühasibat uçotu hesabatlarında onların hərəkətini, xərclər smetasının, iş və xidmətlərin yerinə yetirilməsini, təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin yekunlarının və əməliyyatlarının uçotunu təşkil edir. İlkin sənədlərinin, hesablaşmalarının və ödəniş öhdəliklərini,əmək haqqı fondunun sərf olunmasını, vəzifə maaşlarının təyin edilməsini, əsas fondların invertarizasiyasını vəs. təşkil edir. Ştat, maliyyə və kassa intizamına ciddi əməl edilməsi, inzibati-təsərrüfat və digər xərclərin, debitor-kreditor borclarını mühasibat balansında əks etdirir. Mühasibatlığın 3 əməkdaşı var: Əzizov Eldəniz Məhəmməd oğlu - baş mühasi Qasımova Aynurə Adil qızı - mühasib Rəcəbova Gülnar Zaləddin qızı - operator 5. KİTABXANA Filialda kitabxana 1991-ci ildən fəaliyyət göstərir. Kitabxana Azərbaycan Respublikasının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 29 dekabr 1998-ci il “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu və həmin qanundan irəli gələn qanunvericilik aktlarını öz işində rəhbər tutur. Kitabxana öz fondunu “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-ci maddəsinə uyğun olaraq, Respublikada dövlət nəşriyyatı və digər hüquqi şəxslər tərəfindən buraxılan çap məhsullarından universitetin istiqamətinə uyğun olan və həmçinin, Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan lazımi qəzet və jurnallarla təchiz edir. Kitabxana öz işini illik iş planına əsasən qurur: 1. Filialda təhsil alan tələbələri və müəllimləri kitabxanadan istifadəyə cəlb etmək və onların kitab tələbatını ödəmək üçün səylə çalışır; 2. Kitabların səliqə ilə yerləşdirilməsinə, cırılmış kitabların qaydaya salınmasına nəzarət edir; 3. Oxucu ilə söhbət aparılır, oxucunun formulyarı yazılır və əlifba sırası üzrə kartotekada yerləşdirilir; 4. Kitabı oxucudan qəbul edir, səhifələrin tamlığını yoxlayır, təhvil verilməsi haqqında qeyd edir, söhbət-məsləhət keçirir, növbəti nəşri verir, müddət vərəqi üzərində qaytarma tarixini qeyd edir, nəşri oxucu formulyarına yazır və formulyar yenidən kartotekadakı yerinə düzülür; 5. Kitabxananın yeni kitablarla zənginləşdirilməsinə səy göstərilir; 6. Yeni daxil olmuş ədəbiyyat kitabxana qaydası ilə işlənib, inventar kitabına əlavə edilir; Kitabxananın 4 əməkdaşı vardır: Müdir - Razimi Vəsilə Novruz qızı Baş kitabxanaçı - Məmmədova Münəvvər Eyvaz qızı Kitabxanaçı - Əzizova Tünzalə Samit qızı Biblioqraf - Ağayeva Dilbər Niyətulla qızı Kitabxananın hal-hazırda 550-yə yaxın oxucusu vardır. Eyni zamanda 2 oxu zalı fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda 30000-dən artıq kitab fondu vardır. Bunlardan 3746 dərslik, 4375 dərs vəsaiti, 3194 tədris vəsaiti, 8023 bədii ədəbiyyat (Müasir, dünya ədəbiyyatı), 11000-ə yaxın kitab isə siyasi ədəbiyyatdır. 6. KOMPYUTER MƏRKƏZİ. Kompyuter mərkəzi 28 noyabr 2008-ci il tarixindən fəaliiət göstərir. İş planı:  Elmi və tədris işlərinin avtomatlaşdırılması;  İnternet və şəbəkə texnologiyalarının qurulması, yaranan problemlərin aradan qaldırılması;  Kompyuterlərin və digər avadanlıqların auditoriyalarda yeni dərs ilinə hazırlıqı üçün diaqnostikası və təmiri;  İş kabinetlərində yerləşən kompyuterlərin, printerlərin və digər avadanlıqların diaqnostikası və təmiri;  Auditoriyalardakı kompyuterlərə tədris prosesi ilə əlaqədar olaraq proqramların yüklənməsi və ya yenilənməsi;  Filialın kompüter və texniki avadanlıqlarına texniki baxış;  Qış imtahan sessiyasına hazırlıq məqsədi ilə nəzarət kameralarına texniki baxış;  İstismar müddəti bitmiş kompüterin yenisi ilə əvəz olunması, antivirus və ofis proqramlarının yüklənməsi;  Filialın kafedralarına internet xətti və şəbəkənin qurulması. (Aparat və proqram təminatı)  Kompyuterlərin və digər avadanlıqların auditoriyalarda yay sessiyasına hazırlıq məqsəsi ilə diaqnostikası və təmiri;  Kompyuterlərin, elektron lövhələrin, proyektorların texniki diaqnostikası, auditoriyadakı avadanlıqlarda yaranan texniki problemlərin aradan qaldırılması;  Müəllimlərin açıq dərslərinin təşkilində texniki dəstək və video çəkiliş;  Tədris ilinin sonu ilə əlaqədar filialın komyuterlərinə və digər avadanlıqlarına texniki baxış və yaranan problemlərin aradan qaldırılması; 7.Fonda yeni daxil olan ədəbiyyat haqqında informasiya sərgilər vasitəsilə oxuculara operativ olaraq çatdırılır; 8. Kitab müzakirələri keçirilir, yazıçı və şairlərin, eləcə də görkəmli şəxsiyyətlərin yubileylərinin sərgisi təşkil edilir; 9.Oxuculara oxu zalında xidmət göstərilir və onlar lazımi ədəbiyyatla təmin edilir; 10. Kitabxana daim dövri mətbuatla təmin edilir və daxil olan dövri nəşrlər uçot dəftərinə işlənib kitabxana qaydası ilə tikilir; Kompyuter mərkəzinin hal-hazırda 4 nəfər əməkdaşı var: Müdir- Qasımova Səbinə Namizəd qızı Mütəxəssis- Rzayev Nizamətdin Çingiz oğlu Operator- Hüseynov Şəmşir Əmrah oğlu Operator:- Ömərov Anar Arazxan oğlu 7.Təsərrüfat şöbəsi Müdir - Şıxaliyev Ağaisa Şalbuz oğlu Filialının təsərrüfat şöbəsi filial yaranan gündən fəaliyyət göstərir. Şöbənin 17 nəfər texniki işçisi vardır. Təsərrüfat müdiri Komendant Sürücü Gözətçi Bağban Xadimə Dalandar Filialın təsərrüfat şöbəsi öz işini günün tələbləri səviyyəsində yerinə yetirir. 8.“Kredit sistemi və tələbə nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi” kabineti 2008-ci ildən fəaliyyət göstərir. Kabinetin iş planı: 1. Kabinetin 2016-2017-ci tədris ili üçün iş planının işlənib hazırlanması və təsdiqi; 2. Kabinet əməkdaşlarının 2016-2017-ci tədris ili üçün iş planlarını müzakirə etmək; 3. Boloniya prosesi və tədrisin təşkilində kredit sisteminin tətbiqi ilə bağlı yeni normativ materialların toplanması, öyrənilib təhlil edilməsi və ümumiləşdirilməsi; 4. Boloniya prosesi və kredit sisteminin öyrənilməsi və tətbiqi ilə əlaqədar bütün tədbirlərdə iştirak etmək; 5. Filialın fakültə, kafedra və digər struktur bölmələrilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək; 6. Kabinet əməkdaşları arasında tyutor xidmətinin təşkil edilməsi və həyata keçirilməsi; 7. Kredit sistemi tətbiq olunan ixtisaslarda oxuyan I kurs tələbələri və onların valideynləri ilə kredit sisteminin tətbiqi ilə bağlı qaydalar barədə maarifləndirmə işi aparmaq; 8. Kredit sistemi tətbiq olunan ixtisasların tədris planı əsasında 2016-2017-ci tədris ilinin işçi tədris planının hazırlanması və təsdiqi; 9. I, II, III və IV tədris ili tələbələrinin fərdi tədris planlarının hazırlanmasını və təsdiq olunmasını təşkil etmək; 10. Kredit sistemi tətbiq olunan ixtisaslar üzrə zəruri olan bütün metodiki materialların vaxtında hazırlanmasına nəzarət etmək; 11. Tələbələr və onların nailiyyətləri haqqında informasiya bankı yaratmaq; 12. Akademik borcu olan tələbələr haqqında məlumat toplamaq və dekanlıqla birgə akademik borcların ləğvi prosesi üçün lazımi tədbirlərin görülməsi; 13. Kredit sistemi tətbiq olunan ixtisaslarda imtahan sessiyasına çıxarılan fənlərin suallarının hazırlanması və vaxtında tələbələrə çatdırılmasına nəzarət etmək; 14. Filialda tələbə nailiyyətinin inkişaf dinamikasını müəyyənləşdirmək; 15. Tədris boyu tələbələrin fərdi tədris planına ciddi riayət etməsinə nəzarəti həyata keçirmək; 16. Tələbələrin hər bir fəndən sərbəst işləri yerinə yetirməsinə nəzarət etmək; 17. Semestr ərzində hər fənn üzrə dərs saatlarının 25%-dən çoxunda iştirak etməyən tələbələri dekanlıqla birlikdə müəyyənləşdirmək və rəhbərliyə bu haqda məlumat vermək; 18. Tələbələrin kursdan-kursa keçmə vəziyyəti haqqında məlumat toplamaq və əvvəlki illərlə müqayisələr aparmaq; 19. Tələbələrin meyl-marağını, təlim məqsədini, onları əhatə edən mühiti və s. öyrənmək üçün sorğular keçirmək; 20. Birinci semestrdə kredit borcu olan tələbələrin fərdi iş iş planlarında dəyişiklik edilməsinə nəzarət etmək; 21. Dekanlıqdan I, III, V, VII semestrlərin yekunları haqqında məlumatı qəbul edərək semestr və imtahan ballarının müqayisəsini aparmaq; 22. Müəllimlərin təlim keyfiyyətinə görə reytinqini müəyyənləşdirmək; 23. Tələbələrin fənlər üzrə inkişaf dinamikasını müəyyənləşdirmək; 24. Yay tətili müddətində akademik borcu qalan, həmin fənlərdən kredit qazanmaq istəyən tələbələr üçün yay semestri təşkil etmək; Müdir - Babaşova Ruqiyyə Məmməd qızı Metodist - Bayramova Bahar Hümbət qızı. Metodist - Mehralıyeva Dürdanə Zakir qızı. Metodist - Məmmədova Türkan Fazil qızı. Tyutor - İbadova Sürahi Ağaqədir qızı. Tyutor - Qarayeva Növrəstə Rza qızı. 9. Dekanlıq Dekanlıq 2008-ci ildən etibarən fəaliyyətə başlamışdır. Azərbaycan Respublikasının “Ali təhsil müəssisəsinin fakültəsi”haqqında əsasnaməsinə əsasən dekanlıqda görülən işlər: 1. Tədris ili üçün dərs yüklərinin kafedralar üzrə bölgüsünə və təsdiq edilməsinə nəzarət edir. 2. Fakültədə dərs və imtahan cədvəllərinin tərtibinə rəhbərlik edir və onların düzgün icrasına nəzarət edir. 3. Müəllimlərin, dərslərində müntəzəm iştirak etmək, açıq dərslərin təşkili, mühazirə mətnlərinin müzakirəsi, müəllimlərin bir-birinin dərslərində qarşılıqlı iştirakına nəzarətin gücləndirilməsini və hayata keçirilməsini təşkil edir. 4. Qaçqın , məcburi köçkün, şəhid və aztəminatlı ailələrdən olan tələbələrin təsdiq edici sənədlərini toplayıb və Direktor Şurasının müzakirəsinə təqdim edir. 5. Professor – müəllim heyəti və tələbələrin elmi-tədqiqat işlərinin təşkilinə metodik köməklik göstərir. 6. ADPU-nun və onun filialları ilə işgüzar əlaqələrin təşkilini və təcrübə mübadiləsi tədbirlərini həyata keçirir. 7. Fakültətələbələrinin semestr imtahanlarının, dövlət imtahanlarının gedişinə nəzarət edir. 8. Tələbələri semestrdən-semestrə və kursdan-kursa keçirtmək, eləcə də tələbələr sırasından xaric etmək, tələbələrin buraxılış-yekun dövlət imtahanlarına, buraxılış işlərinin müdafiəsinə buraxılmaları üçün filial direktoruna təqdimatlar verir. 9. Mövcud qaydalara uyğun olaraq tələbələrin təqaüd almaları üçün təkliflər verir. 10. Fakültə tələbələrini öz səlahiyyətləri daxilində həvəsləndirir və ya inzibati tənbehlər görür. Filial direktoruna və elmi şurasına fakültə ilə bağlı təkliflərlə müraciət edir. Dekanlığın 3 işcisi var: Dekan - Şahbazova Qahirə Lələ qızı Metodist - Əliyeva Şahzadə Suqrat qızı Operator - Dursunaliyeva Qumru Həsənağa qızı 10. “Humanitar və xüsusi fənlər” kafedrası “Humanitar və xüsusi fənlər” kafedrası 2012-ci ilin sentyabr ayında təşkil olunmuşdur. 1. Dos.Alıcanov Mayıl Sədyar oğlu – kafedra müdiri 2. Mikayılov Şasəddin Sabir oğlu- Fəlsəfə doktoru, baş müəllim 3. Xanaliyev Vahid Məmmədyar oğlu- Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 1. Cavadova Zərifə Şamil qızı - Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi 2. Xəlilli Fariz Sabir oğlu - Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim . 3. Əkbəri Təranə Mayıl qızı - Baş müəllim 4. Fəxrəddin Emin oğlu Məmmədov- Baş müəllim 5. Abdullayev Babək Əlisöhbət oğlu – müəllim 6. Hüseynov Şahin Şahnəsib oğlu – müəllim 7. Mürşüdova Gilas Sirac qızı – müəllim 8. Məmmədova Mətanət Şirvan qızı – müəllim Müəllim heyətinin təşkili və ümumi dərs yükü: “Humanitar və xüsusi fənlər” kafedrasının iş planına əsasən istiqamətləri təhsil islahatı proqramından, Azərbaycan Respublikasında təhsillə əlaqədar dövlət proqramından, Təhsil Nazirliyinin təlimatları və sərəncamlarından, ADPU-nun, filialın rəhbərliyinin əmr və göstərişlərindən irəli gələn vəzifələrlə müəyyənləşdirilmişdir. Kafedra əməkdaşlarının vəzifələri sırasında cəmiyyət qurucularının bazar iqtisadiyyatı şəraitində hazırlanması, əməyə məhəbbət, əmək adamlarına hörmət, milli qürur,vətənpərvərlik və metodlarını ixtisasartırma prosesində müəllimlərə çatdırmaqdır. Kafedrada yeni iqtisadi şəraitdə müxtəlif ixtisaslar (Tarix-coğrafiya müəllimliyi, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəlimliyi, İbtidai sinif müəllimliyi, Riyaziyyat və informatika müəllimliyi, Məktəbəqədər təlim və tərbiyə) üzrə bakalavr pilləsində tələbələrin kafedranın uyğun ixtisas fənlərinə dair hazırlıqlarına göstərilən tələblər və onların həyata keçirilməsinə aid mövcud göstərişlər əsas götürülmüşdür.Eləcə də ixtisasartırma və ixtisasdəyişmə üzrə işin didaktik məqsədyönlü təşkilinə diqqət artırılması nəzərdə tutulmuşdur. Kafedrada hazırda 3 dissertant var. 9. Əkbəri Təranə Mayıl qızı. “Azərbaycanda yayılan Qaymaqçiçək (Ranunculus L) cinsinin sistematikası Kafedranın ümumi dərs yükü Ştat cədvəli (professor-müəllim heyətinin tərkibi) tərkibi) Bakalavr əyani I semestr – 2439II semestr – 2255, cəmi - 4694 Ştat müəllimlər – 5 Bakalavr qiyabi – I semestr – 46 II semestr – 10, cəmi 56 Y/ş. –6 nəfər Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru – 5 nəfər 10.Məmmədov Fəxrəddin Emin oğlu. XIX yüzilliyin sonu-XX yüzilliyin əvvəlləri Qarabağın xəzinə kəndliləri 11.Abdullayev Babək Əlisöhbət oğlu. Orta əsrlərdə Səyyahlar Şamaxı şəhəri haqqında. Kafedra əməkdaşlarının elmi məqalələri və çap işləri: 1. Mayıl Sədyar oğlu Alıcanov – 80 elmi məqalə, 4 kitab 2. Mikayılov Şasəddin Sabir oğlu- 1 monoqrafiya, 1 tezis, 1 proqram, 25 məqalə 3. Vahid Məmmədyar oğlu Xanəliyev – 1 monoqrafiya, 14 məqalə, 1 metodik vəsait 4. Zərifə Şamil qızı Cavadova – 44 elmi məqalə, 3 tezis, 1 metodik vəsait. 3 dərs vəsaiti 5. Fariz Sabir oğlu Xəlilli – 130 məqalə, 1 dərslik 6. Əkbəri Təranə Mayıl qızı – 12 məqalə, 1 dərslik 7. Məmmədov Fəxrəddin Emin oğlu – 9 elmi məqalə 8. Abdullayev Babək Əlisöhbət oğlu – 5 məqalə 9. Hüseynov Şahin Şahnəsib oğlu – 2 məqalə Kafedramızın professor-müəllim heyəti öz sahəsinin tanınmış mütəxəssislər və alimlərindən təşkil olunmuşdur. Hazırda kafedramızda elmi-pedaqoji fəaliyyət göstərən elm və praktikadakı ən son dəyişikliklərin və yeniliklərin tələbələrimizə ən yüksək səviyyədə öyrədilməsini təmin edir. “Humanitar və xüsusi fənlər” kafedrasında “Azərbaycan tarixi”, “Qədim dünya tarixi”, “Arxeologiya”, “Orta əsrlər tarixi”, “Şərqi Avropa xalqlarının tarixi”, “Azərbaycan xalqının etnogenezi”, “Türk xalqlarının tarixi”, “Yeni tarix”, Türk və Qafqaz xalqlarının tarixi”, “Asiya və Afrika ölkələri tarixi”, “Müasir tarix”, “Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı”, “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları”, “Tarixin tədrisi metodikası”, “Fəlsəfə”, “Politologiya”, “Uşaq anatomiyası və fiziologiyası”, “Mülki müdfiə və tibbi biliklərin əsasları”, “Musiqi və onun tədrisi metodikası”, “Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası”, “Ekologiya və təbiəti mühafizənin aktual problemləri”, “Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası”, “Texnologiya”, “Həyat bilgisi və onun tədriis metodikası”, “Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası” fənləri tədris edilir. 11.“Dil, ədəbiyyat və onların tədrisi metodikası” kafedrası Dil, ədəbiyyat və onların tədrisi metodikası 1993-ci ildən fəaliyyət göstərir. Dil ədəbiyyat və onların tədrisi metodikası kafedrası Azərbaycan Respublikasında təhsillə əlaqədar dövlət proqramından,Təhsil Nazirliyinin təlimatları və sərəncamlarından, ADPU-nun filial rəhbərliyinin əmr və göstərişlərindən irəli gələn vəzifələrlə müəyyənləşdirilmişdir. Kafedrada yeni iqtisadi şəraitdə müxtəlif ixtisaslar (Tarix-coğrafiya müəllimi, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi, İbtidai sinif müəllimi (əyani, qiyabi), Riyaziyyat və informatika müəllimi, Məktəbəqədər təlim və tərbiyə) üzrə bakalavr pilləsində tələbələrin kafedranın uyğun ixtisas fənlərinə dair hazırlıqlarına göstərilən tələblər və onların həyata keçirilməsinə aid mövcud göstərişlər əsas götürülmüşdür. Kafedranın istifadə etdiyi tədris modeli “Dil, ədəbiyyat cə onların tədrisi metodikası” kafedrasının tədris etdiyi modeli aşağıdakı diaqramda öz əksini tapmışdır. Modelin əsas fəlsəfəsini ilkin bazaya (əsas) əsaslanan “mərhələli inkişaf” prinsipi tutur. Diaqramda bu öz əksini çox aydın şəkildə tapmışdır. Belə ki, I tədris ilində tələbələr əsasən “Dilçiliyə giriş”, “Ədəbiyyatşünaslığa giriş”, “Azərbaycan dilindən praktikum” fənləri üzrə bilik və bacarıqlara yiyələnir, II tədris ilində “Ümumi dilçilik”, “Ədəbiyyat bölməsinə giriş” kimi “Azərbaycan dialektologiyası”, “Ədəbi tənqid tarixi”, “Azərbaycan dili tarixi” fənləri öyrənir, tədris ilində “Dilçilik” , “Ədəbiyyatşünaslıq” ixtisası üzrə biliklərin möhkəmləndirilməsi üçün “Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası”, “Ədəbiyyatın tədrisi metodikası”, “Türk xalqlarının ədəbiyyatı”, “Qədim türk yazılı abidələrinin dili”, “Linqvistik təhlil”, “Nitq mədəniyyəti” öyrənməklə yanaşı, ixtisaslar üzrə pedaqoji təcrübəyə yiyələnir. Yeni tədris planına uyğun olaraq IV tədris ilində həmin fənlərin davamı olaraq “Ədəbi tənqid tarixi ”, “Linqvistik təhlil”, “Qədim türk yazılı abidələrinin dili”, “Uşaq ədəbiyyatı”, “Azərbaycan dialektologiyası” əlavə olaraq “İfadəli oxudan praktikum”, “İfadəli oxu”, “Müəllimin nitq mədəniyyətinin əsasları” kimi ixtisaslaşma fənləri tədris edilir. Statistik göstəricilər (2016-2017-ci tədris ili) Kafedra əməkdaşları f.ü.f.d. Tünzalə Vəli qızı Yusifova f.ü.f.d. Qüdrət Umud oğlu Umudov 1,5 Ştat müəllim:1 Tam ştat müəllim:3 0,5 ştat müəllim:9 Saathesabı müəllim:2 Laborant:1 Bakalavr əyani I semestr– 3160 II semestr – 2916 Ümumi dərs yükünün miqdarı6076 6076 Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru – 4 nəfər Ştat cədvəli (professor-müəllim heyətinin tərkibi) Kafedranın ümumidərs yükü f.ü.f.d. Qürbət Əlmirzə oğlu Mirzəzadə f.ü.f.d.Əlistan Hacıbala oğlu Əkbərov Rəna Kazım qızı Hüseynova Sevinc Soltanmecid qızı Baxşıyeva Rima Hacalı qızı Quliyeva Sabir Məhəmməd oğlu İbrahimov Vəsilə Novruz qızı Razimi Svetlana Murad qızı Kərimova Sənubər Fəqani qızı Şükürova Ruqiyə Məmməd qızı Babaşova Ağazər Əliş oğlu Ataşov Səkinəxanım Akif qızı Xasıyeva Afaq Rasim qızı Orucova 12. “Təbiət və pedaqoji elmlər” kafedrası “Təbiət və pedaqoji elmlər” kafedrası 1993-cü ildən fəaliyyətə başlamışdır. İş planı “Təbiət və pedaqoji elmlər” kafedrasının iş planına əsasən istiqamətləri təhsil islahatı proqramından, Azərbaycan Respublikasında təhsillə əlaqədar dövlət proqramından, Təhsil Nazirliyinin təlimatları və sərəncamlarından, ADPU-nun filial rəhbərliyinin əmr və göstərişlərindən irəli gələn vəzifələrlə müəyyənləşdirilmişdir. Kafedrada yeni iqtisadi şəraitdə müxtəlif ixtisaslar (Tarix – coğrafiya müəllimi, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi, İbtidai sinif müəllimi (əyani, qiyabi), Riyaziyyat və informatika müəllimi, Məktəbəqədər təlim və tərbiyə üzrə bakalavr pilləsində tələbələrin kafedranın uyğun ixtisas fənlərinə dair hazırlıqlarına göstərilən tələblər və onların həyata kecirilməsinə aid mövcud göstərişlər əsas götürülmüşdür.Kafedra əməkdaşlarının vəzifələri sırasında cəmiyyət qurucularının bazar iqtisadiyyatı şəraitində hazırlanması, əməyə məhəbbət, əmək adamlarına hörmət, milli qürur, vətənpərvərlik və metodlarını ixtisasartırma prosesində müəllimlərə çatdırılmışdır. Kafedranın istifadə etdiyi tədris modeli “Təbiət və pedaqoji elmlər” kafedrasında tədris olunan fənlərin modeli a.ağıdakı diaqramda öz əksini tapmışdır. Modelin əsas fəlsəfəsini ilkin bazaya (əsas) əsaslanan mərhələli inkişaf prinsipi tutur. Diaqramda bu öz əksini aydın şəkildə tapmışdır. Belə ki, “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisasının I kursunda tələbələr əsasən “Riyazi analiz”, “Cəbr”, və “Həndəsə ”fənləri üzrə bilik və bacarıqlara yiyələnir. II kursda tələbələr bu fənlərlə yanaşı “Elementar riyaziyyat”, “Proqramlaşdırma dilləri”, “Riyaziyyatdan çətinlik dərəcəsi yüksək olan məsələlərin həlli” fənlərini öyrənir, III kursda ixtisasları üzrə bilikləri möhkəmləndirmək üçün “Riyaziyyatın tədrisi metodikası”, “İnformatikanın tədrisi metodikası”, “Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi”, “Alqoritimlər nəzəriyyəsi”, “Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi”, “Təhsildə İKT” fənlərini, IV kursda bu fənlərin davamı olaraq “Əməliyyat sistemi”, “EHM-in arxitekturası”, “Xüsusi törəməli diferensial tənliklər”, “Funksional analiz”, “Təhsildə kompüter modelləşdirilməsi” kimi fənləri öyrənirlər. Sonda ixtisasları üzrə pedaqoji təcrübəyə yiyələnirlər. “Tarix coğrafiya müəllimliyi” ixtisasında təhsil alan tələbələr I kursda “Ümumi yerşünaslıq”, “Metereologiya, iqlimşünaslıq”, “Hidrologiya” fənləri üzrə bilik və bacarıqlara yiyələnir. II kursda tələbələrə “Metrologiya”, “Geodeziya, topoqrafiyanın əsasları və kartoqrafiya”, fənləri tədris edilir. III kursad ixtisasları üzrə bilikləri möhkəmləndirmək üçün “Coğrafiyanın tədrisi metodikası”, “Materik və okeanların fiziki coğrafiyası”, “Landşaftşünaslıq” fənləri tədris edilir. IV kursda “Türk dünyası coğrafiyası”, “Toponomika”, “Biocoğrafiya” fənləri tədris edilir və sonda ixtisasları üzrə pedaqoji təcrübəyə yiyələnirlər. “İbtidai sinif müəllimliyi” ixtisası üzrə tələbələr I kursda “Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları”, “Pedaqogikaya giriş”, “Psixologiya” fənlərini öyrənir, II kursda bu fənlərlə yanaşı “Ümumi pedaqogika”, “Riyaziyyatın tədrisi metodikası” “Pedaqoji ustalıq” fənlərini öyrənir, III kursda “İbtidai təhsilin pedaqogikası”, “Təhsildə İKT” “Əyləncəli və qeyri standart məsələlərin həlli” fənlərini, IV kursda isə “Yaş və pedaqoji psixologiya ” fənnini öyrənir və sonda ixtisasları üzrə pedaqoji təcrübəyə yiyələnirlər. “Məktəbəqədər təlim və tərbiyə” ixtisası üzrə I kurs tələbələri “Pedaqogika”, “Psixologiya”, “Uşaq psixologiyası” II kursda “Məktəbəqədər pedaqogika”, “Pedaqoji psixologiya”, “İnformatika və təhsildə İKT”, “Uşaq psixologiyası”, “Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşması metodikası” III kursda “Defektologiyanın və loqopediyanın əsasları”, “Məktəb təliminə hazırlığın əsasları”, “Sosial pedaqogika”, “Azərbaycan xalq pedaqogikası”, “Azərbaycan məktəb və pedqoji fikir tarixi”, “İnkuliziv təhsil”, “Sosial psixologiya”, “Pedaqoji ustalıq” fənlərini, IV kursda isə “Təhsildə İKT”, “Ünsiyyət psixologiyası”, “Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailədə tərbiyəsi”, “Ümumtəhsil kurikulum” fənnini öyrənir və sonda ixtisasları üzrə pedaqoji təcrübəyə yiyələnirlər. “Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi” ixtisası üzrə I kurs tələbələri “Psixologiya”, “İnformatika və təhsildə İKT”, IV kursda “Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları” fənnini öyrənir və sonda ixtisasları üzrə pedaqoji təcrübəyə yiyələnirlər. Statistik göstəricilər (2016/2017-ci tədris ili) Kafedra əməkdaşları: Kafedra müdiri Firidə Firudin qızı Mustafayeva dosent Mustafayev Əlsahib Əliyar oğlu 1.5 Ştat müəllim: 2 nəfər Tam ştat müəllim: 6 nəfər 0,5 ştat müəllim: 7 nəfər Saathesabı müəllim: 4 nəfər Laborant: 1 nəfər Bakalavr əyani - I semestr 4681 II semestr - 4808 Ümumi dərs yükünün miqdarı: 9489 Professor – 1 nəfər, Dosent – 4 nəfər, Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru – 1 nəfər, Ştat cədvəli (professor-müəllim heyətinin tərkibi) Kafedranın ümumi dərs yükü Baş müəllim Dadaşov Çingiz Zəbulla Baş müəllim Şahbazova Qahirə Lələ qızı c.ü.f.d. Bəndəliyev Nurəddin Səməndər oğlu Baş müəllim Eyyubov Əlişah Əzizxan oğlu Müəllim Rəhimova Mətanət Cümşüd qızı Müəllim Abdullayeva Səməngül Tacəddin qızı Müəllim Nərimanov Rasim Əlisa oğlu Müəllim Qasımova Yaqut Qulu qızı ƏfəndiyevaTeybə Aslan qızı Həmidova Zərifə Mahmud qızı Seyidova Şəlalə İltizam qızı Musayeva Şəfəq Akif qızı Tədris olunan fənlər: Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-1: Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-3:Məktəbəqədər pedaqogika-2: Sosial pedaqogika: Azırbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi: Pedaqogikaya giriş: Azərbaycan xalq pedaqogikası: Pedaqogika Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailədə tədbiyəsi: Cəbr: Həndəsə: Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi: Elementar riyaziyyat: Riyazi analiz: Xüsusi törəməli diferensial tənliklər: Ədədiq üsullar: Həqiq dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi: Funksional analiz:Riyaziyyatdan çətinlik dərəcəsi yüksək olan məsələ həlli: Riyaziyyatın tədrisi metodikası: Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası: Riyaziyyat: Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları: Təhsildə İKT: Əməliyyat sistemi: EHM-in arxitekturası: Alqoritimlər nəzəriyyəsi: İnformatik: Təhsildə kompyuter modelləşdirilməsi: Geomorfologiya: Coğrafiyanın tədrisi metodikası: Biocoğrafiya: Türk dünyası coğrafiyası: Ümumi yerşünaslıq: Toponomika: Materik və okeanların fiziki coğrafiyası: Azərbaycanda məktəbəqədər təhsilin və məktəbəqədər pedaqogikanın inkişaf tarixi: İbtidai təhsilin pedaqogikası: Məktəb təliminə hazırlığın əsasları: Pedaqogika: Yaş və pedaqoji psixologiya: İnkuliziv təhsil: Ünsiyyət psixologiyası: Psixologiya:Pedaqoji psixologiya: Defektologiya və loqopediyanın əsasları. Tələbə Elmi Cəmiyyəti TEC- nin fəaliyyəti filialın Direktoryanı Şurası tərəfindən təsdiq olunmuş sənədlər və illik iş planı əsasında yerinə yetirilir. iş planı: 1. TEC-in 2016/2017-ci tədris ili üçün iş planının müzakirəsi və təsdiqi; 2. 2016/2017-ci tədris ili üçün hazırlıq işlərinin həyata keçirilməsi; 3. TEC-in struktur üzvlərinin müəyyənləşdirilməsi və təsdiqi; 4. Kafedralarda tələbə elmi tədqiqat işlərinin müzakirəsi və yekun konfransa hazırlıq işlərinin başlanması; 5. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş TEC-in tələbə elmi tədqiqat işlərinin XI konfransının təşkili və keçirilməsi; 6. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi konfransda iştirak etmək; 7. Çap olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş elmi tədqiqat işlərinin elektron formada hazırlanmasının başa çatdırılması və ADPU-ya göndərilməsi; 8. Filial konfransında yer tutmuş tələbələrin ADPU-nun TEC-nin elmi konfransında iştirakını təmin etmək; 9. 2016/2017-ci tədris ilində tələbə elmi tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsinin nəticəsinin müzakirəsi və növbəti tədris ilinə hazırlıq işləri; 10. Növbəti tədris ili üçün tələbə elmi tədqiqat işlərinin mövzularının müəyyənləşdirilməsi və təsdiq; 11. TEC üzvlərinin elmi rəhbərləri ilə tanışlığı və görüləcək işlərin planının hazırlanması; 12. Təqvim üzrə və təqvimdən kənar filialda keçirilən bütün elmi və ictimai tədbirlərin təşkilatçılığında iştirak etmək; TEC-in tərkibi: Sədr - Şəlalə Seyidova Katibi - Qumru Dursunalıyeva I müavin - Fuad Rəcəbov II müavini - Ülkər Babayeva TƏLƏBƏ GƏNCLƏR TƏŞKİLATI TGT illik iş planında müəyyənləşd irilmiş funksiyaları yerinə yetirir.TGT üzvlüyündə 500-dən artıq tələbəni birləşdirir. Təşkilat xüsusi qabiliyyətləri olan tələbələrin üzə çıxarılmasını, siyasi-ictimai tədbirlərin, milli bayramların təşkil olunmasını, tələbələrin asudə vaxtlarının səmərəli keçməsi üçün təşkil olunan idman yarışları, intellektual bilik oyunları, tələbələrdə vətənpərvərlik ruhunu daha da artırmaq üçün təşkil olunan tarixi yerlərə ekskursiyaları təşkil edir. Eyni zamanda rayon və respublika səviyyəli yarış və konfranslarda tələbələrin fəal iştirakının təmin edir. iş planı: 1. “Bilik günü” nün qeyd edilməsinin təşkili; 2. I kurs tələbələri ilə ümumi tanışlıq və TGT-nin tərkibinin təyin edilməsi; 3. Tələbə Gənclər Təşkilatının ilk iclasının keçirilməsi; 4. Filialın daxili nizam-intizam qaydalarının tələbələr arasında geniş təbliği və həyata keçirilməsi; 5. Tələbələr arasında “İlin tələbəsi nominasiyalarına start verilməsi; 6. “Sülh günü”nə həsr olunmuş dəyirmi masanın təşkili və divar qəzetinin buraxılması; 7. “Müəllimlər günü”nə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi və təbrik banerinin hazırlanması; 8. “Tələbələrin hüquq və vəzifələri” mövzusuna həsr olunmuş dəyirmi masanın təşkili; 9. 18 oktyabr “Milli Müstəqillik günü” nə həsr olunmuş qruplar arası intellektual yarışın keçirilməsi; 10. 18 oktyabr “Milli Müsqəllik günü”nə həsr olunmuş dəyirmi masanın təşkilinə hazırlıq və divar qəzetinin buraxılması; 11. “Kim? Harada? Nə zaman?” Xəzər intellektual oyununun keçirilməsi; 12. 9 noyabr “Bayraq günü”nə həsr olunmuş tədbirə hazırlıq və divar qəzetinin buraxılması; 13. “Müasir tələbə necə olmalıdır” mövzusunda dəyirmi masanın təşkili; 14. “Kim? Harada? Nə zaman?” Xəzər intellektual oyununun növbəti mərhələsinin keçirilməsi; 15. 12 noyabr “Milli Konstitusiya günü”nə həsr olunmuş dəyirmi masanın keçirilməsinə hazırlıq və divar qəzetinin buraxılması; 16. 17 noyabr “Milli Dirçəliş günü”nə həsr olunmuş dəyirmi masanın keçirilməsinə hazırlıq işləri və divar qəzetinin buraxılması; 17. Görkəmli şair və yazıçıların yübileylərinin qeyd edilməsi; 18. “Kim? Harada? Nə zaman?” Xəzər intellektual oyunun final mərhələsində iştirakı üçün filialdaxili komandanın təşkili; 19. “Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü” və “Yeni il” karnavalının keçirilməsi; 20. “20 Yanvar” faciəsinə həsr olunmuş anım gününün qeyd edilməsi və şəhidlərin məzarlarına ziyarət edilməsi; 21. 21 Fevral “Beynəlxalq Ana dili günü”nə həsr olunmuş dəyirmi masanın keçirilməsi və divar qəzetinin buraxılması; 22. 26 Fevral “Xocalı faciəsi”ni əks etdirən sərginin hazırlanması və tədbirin təşkil edilməsi; 23. 8 Mart “Beynəlxalq Qadınlar Günü” nə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi və divar qəzetinin buraxılması; 24. “Novruz bayramı” na həsr olunmuş tədbirin keçirilməsi, “Əlil və ruhi xəstələr evi” nə maddi və mənəvi yardımın göstərilməsi; 25. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illiyinə həsr olunmuş “Doğma diyarım Azərbaycan” mövzusunda fotoşəkil müsabiqəsinin keçirilməsi; 26. “31 Mart Soyqırım Günü” nə həsr olunmuş anım gününün keçirilməsi və divar qəzetinin buraxılması; 27. Filial daxilində iməciliyin keçirilməsi; 28. Tələbələr arasında neqativ meyllərə qarşı profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsinə dair dəyirmi masanın təşkili; 29. “Ümumilli lider Heydər Əliyev və mənəvi irsimiz” dəyirmi masanın təşkili; 30. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illiyinə həsr olunmuş silsilə tədbirlərin hazırlanması və iştirak edilməsi; 31. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illiyinə həsr olunmuş şeir müsabiqəsinin, dama və şahmat oyunlarının keçirilməsi; 32. Filial daxilində Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransının keçirilməsinin təşkili; 33. “Respublika günü” nə həsr olunmuş dəyirmi masanın keçirilməsi və divar qəzetinin buraxılması; 34. Məzun gününün keçirilməsi TGT-nin tərkibi aşağıdakı strukturdan ibarətdir: Sədr: Südabə Əlibəyli Müavinlər: Məmmədov Nicat Maqsudova Nərmin Sadıqov Heydər Məmmədova Ləman Hər qrup üzrə qrup menecerləri Klub rəhbərləri 3 katib Fotoqraf