шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Strateji planlaşdırma

Ölkə ilə bağlı strateji sənədlər:

 1. “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyası.
 2. Azərbaycan Respublikasının Strateji Yol Xəritələri.
 3. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası.
 4. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı.
 5. Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsi.
 6. Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının Konsepsiya və Strategiyası.

Universitetlə bağlı strateji sənədlər və hesabatlar:

 1. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Strateji İnkişaf Planı (2015-2020-ci illər) (ADPU-nun Elmi Şurasının 12 fevral 2015-ci il tarixli iclasında (protokol № 9) təsdiq edilmişdir.).
 2. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 2015-2020-ci illər üçün Strateji inkişaf planının icrası ilə bağlı 2015-ci ildə görülmüş işlər haqqında Məlumat.
 3. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti: Mövcud vəziyyət, islahatlar, görülən işlər və inkişaf istiqamətləri (iyul – oktyabr 2016)
 4. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tədrisin Keyfiyyətinin Yüksəldilməsinə dair 10 illik Strateji İnkişaf Planı layihəsi (07.21.2016 - 09.08.2016 tarixli tədqiqat əsasında), Müəllif: Nəzrin Bağırova (09.08.2016).
 5. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Strateji İnkışaf Məsələlərinə Təkliflər Paketi. Transformasiya üçün Yol Xəritəsi layihəsi (21 iyun – 15 sentyabr 2016 tarixli tədqiqat əsasında), Müəllif: Tofiq Əhmədov.
 6. 2018-2021-ci illər üzrə Strateji İnkişaf Planı
 7. 2019–2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı