шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Yusubova Maral Baş müəllim

Yusubova Maral Ağayar qızı

İngilis dili və onun tədrisi metodikası kafedrasının baş müəllimi

İş telefonu; (994) 124 98 23 38 E- mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Qısa Bioqrafik Məlumat

1963-cu il 1 May-da Lənkəran rayonunda anadan olmuşdur

Ailəlidir, iki oğlu vardır

Təhsili

* 1980- ci ildə Lənkəran rayon 2saylı orta məktəbi bitirmişdir

* 1980-1985-ci ildə APXDİ-ni bitirmişdir

Əmək Fəaliyyəti

* 1985-1994-cu illərdə Lənkəran rayon 10saylı orta məktəbdə müəllim

* 1994-2005-ci illərdə LDU-da b/müəllim

* 2005-ci ildən ADPU- da müəllim

Apardığı dərslər

1. Yüksək nitq

2. Praktik qrammatika

3. Yazı və oxu vasitəsilə müsahibə

Elmi Dərəcə və Elmi Adlari

Tədqiqat Sahəsi

11 elmi məqalənin müəllifidir

Azərbaycan və İngilis dillərində vasitəli və vasitəsiz nitq elmi tədqiqat işi aparır

Beynəlxalq Seminar, Simpozium və konfranslarda İştiraki

Dilçiliyin vəDillərin tədrisinin aktual problemləri, Beynəlxalq Elmi Konfrans, ADU,2007, 9-10 noyabr

2009,Bakı, “Gənc Tədqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konfransı”

Seçilmiş Əsərləri

1. Azərbaycan və İngilis dillərində bəzi leksik –qrammatik omonimlər haqqinda, Dil və Ədəbiyyat səh13-15 Bakı-2002, BDU

2. Vasitəsiz və Vasitəli Nitqin tədqiqi tarixindən, Tədqiqlər,3 səh 303-310 Bakı-2007, AMEA. 3. Özgə nitqinin verilməsi üsulları.Tədqiqlər 4,səh 44-49, Bakı-2007,AMEA

4.Müxtəlif sistemli dillərdə vasitəli nitqin verilməsində istifadə olunan bəzi sözlərin işlənmə xüsusiyətləri haqqında.Filologiya Məsələləri1. Səh90-95, Bakı-2008, AMEA

5.İngilis dilində vasitəsiz nitqin vasitəli nitqlə əvəzlənməsi zamanı baş verən spesifik dəyişmələr,səh 200-204, Bakı-2009,AMEA

6.Türk dilində dolaylı anlatım ve dolaysız anlatımın bazı sorunları hakkında, səh 37-44, TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi,2009

7. Azərbaycan və İngilis dillərində özgə nitqini daxiletmə və bağlama vasitələri, Elmi Xəbərlər səh 98-105,Bakı-2009, ADU

8. Müəllif və özgə nitqinin sintaktik quruluşu məsələləri, səh 530-534,

9. Müasir İngilis dilində sifət düzəldən _”ed” şəkilçisinin bəzi xüsusiyyətləri və onun Azərbaycan dilində qarşılığı, Bakı-2007, ADU

10.Лексико – семантическая особенности бытовых и кулинарных терминов родственных языков səh 27-30, Bakı-2002 AMEA,

11.Türk dillərində vasitəli və vasitəsiz nitq B. Vahabzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş

“ İnsan və Zaman” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları Bakı, ADPU, 26-27 noyabr, 2015

KİTABLAR

1. Manual for Writing and Reading. Bakı-2010, 140 səh

2.ENGLİSH Grammar. Baki -2012,161səh

3. Yazı və oxu fənni üzrə proqram. Bakı- 2012, 9 səh