шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

UNİVERSİTET

Elanlar

2020/2021-ci tədris ili üzrə SABAH qruplarına tələbə seçimi müsabiqəsi açıq elan olunur
TƏHSİL İXTİSASI ÜZRƏ MAGİSTRATURADA BEYNƏLXALQ İKİLİ DİPLOM PROQRAMI

2w

ADPU və Corc Vaşinqton Universiteti arasında ikili diplom proqramı üzrə sənəd qəbulunun müddəti uzadılıb

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (ADPU) və ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universiteti arasında imzalanan ikili diplom proqramı çərçivəsində 2020-2021-ci tədris ili üzrə magistratura səviyyəsinə sənəd qəbulunun müddəti dəyişdirilib. Müddət 20 may 2020-ci il tarixinədək uzadılıb.

Məlumat üçün bildiririk ki, sözügedən proqram üzrə cari ilin 13 mart tarixində sənəd qəbulu barədə elan verilmişdi.         

Magistratura səviyyəsində təhsil iki il müddətində və ingilis dilində aparılacaq. 

İkili diplom proqramı ilə bağlı ətraflı məlumatlarla elan vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

ADPU və Corc Vaşinqton Universiteti arasında ikili diplom proqramı üzrə oxumaq istəyənlərin nəzərinə

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (ADPU) və ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universiteti arasında imzalanan ikili diplom proqramı çərçivəsində 2020-2021-ci tədris ili üzrə magistratura səviyyəsinə qəbula start verilir.

Magistratura səviyyəsində təhsil iki il müddətində və ingilis dilində aparılacaq.

Sözügedən ikili diplom proqramı çərçivəsində təhsil almaq istəyənlər 15 aprel 2020-ci il tarixinədək müraciət etməlidirlər.

İkili diplom proqramı ilə bağlı əlavə məlumatlarla elan vasitəsilə tanış ola bilərsiniz. 

Psixologiya elmləri   doktoru, professor.

ADPU – nun   Yaş və   pedaqoji   psixologiya   kafedrasının  müdiri

QISA  BİOQRAFİK   MƏLUMAT

 • 1939 – cu ildə Cəlilabad rayonunun kiçik Bəcrəvan kəndində  anadan  olub.
 • 1960 – cı ildə Prişib qəsəbəsində orta  məktəbi  bitirib.
 • Evlidir, bir oğlu və bir  qızı  var,
 • Ali təhsillidir.1964 – cı  ildə indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji  Universitetinin  pedaqoji  fakültəsini  bitirmişdir.
 • 1967- ci ildə psixologiya  ixtisası  üzrə qiyabi  aspiranturaya  daxil  olub.
 • 1973 – cü ildə “ Azərbaycan SSRİ-də psixoloji  fikrin  inkişaf  tarixindən” adlı namizədlik  dissertasiyasını  müdafiə  edərək psixologiya  elmləri  namizədi adını alıb.
 • 1982 – ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı.
 • 1995 - ci  ildə “ XX  əsrdə Azərbaycanda  psixoloji  fikrin  inkişafı”  doktorluk  dissertasiyasını müdafiə  edərək psixologiya  elmləri  doktoru  adını alıb.
 • 1996 – ci ildən  psixologiya  elmləri  doktoru, professordur.
 • 2005-Qabaqcıl maarif işçisi
 • 2012- Azərbaycan Respublikası Qabaqcıl təhsil işçisi

ƏMƏK   FƏALİYYƏTİ

 • 1964- cü ildə Cəlilabad rayonunun “ Göy – təpə”  qəsəbəsində -  sinif  müəllimi
  • 1967-1970 - ci illər ADPU-  da rektor köməkçisi 
  • 1967-1971 - ci illər  qiyabi  aspirant
 • 1970 – ci ildən   “ Ümumi  psixologiya  kafedrasında “ müəllim, baş müəllim, dosent  vəzifələrində çalışıb.
 • 1992 – ci ildən ADPU-nun  Yaş və pedaqoji psixologiya   kafedrasının  müdiri           

                     

Dərslik, dərs vəsaiti, metodik tövsiyə

Psixologiyanın tədrisi metodikası

proqram

Bakı, 2015

Psixologiya tarixi

proqram

Bakı, 2015

Psixologiyanın əsasları

proqram

Bakı, 2014

Psixologiya

proqram

Bakı, 2012

Defektologiyanın müasir problemləri 

proqram

Bakı, 2015

Psixoloji diaqnostikanın əsasları

proqram

Bakı, 2014

Yaş və pedaqoji psixologiya (rus dilində)  2015

proqram

Bakı, 2015

Ümumi psixologiya  (rus dilində)

proqram

Bakı, 2015

Psixoterapiya və psixokorreksiya

proqram

Bakı, 2015

Psixofiziologiya və psixopedaqogika

proqram

Bakı, 2015

Defektologiya və loqopediyanın əsasları 

proqram

Bakı, 2015

İnkişaf və yaş psixologiyası

proqram

Bakı, 2015

Uşaq və şagird qruplarında qarşılıqlı münasibətlər

proqram

Bakı, 2015

Psixologiya tarixi və mtodologiyası

proqram

Bakı, 2015

Psixoloji diaqnostikanın əsasları

proqram

Bakı, 2012

Pedaqoji psixologiya və psixopedaqogika 

proqram

Bakı, 2015

Psixologiyaya giriş

proqram

Bakı, 2015

Ünsiyyət psixologiyasının müasir problemləri

proqram

Bakı, 2014

Psixologiya elminin tarixi və metodologiyası 

proqram

Bakı, 2014

Tərbiyə və özünütərbiyənin psixopedaqoji problemləri

proqram

Bakı, 2014

Şəxsiyyət və fəaliyyətin psixologiyası

proqram

Bakı, 2015

Azərbaycanda psixologiya elminin müasir inkişaf vəziyyəti

Məqalə

Pedaqoji Universitet Xəbərləri.

Bakı №3.2013

M.F.Axundovun şəxsiyyətin gerçəkliyi dərk etməsinin psixoloji qanunauyğunluqları haqqında ideyaları

Məqalə

Elmi Xəbərlər №1. Bakı - 2015

Folklorun psixoloji mahiyyəti

Məqalə

Elmi Xəbərlər №2. Bakı - 2015

Autizm, səbəbləri və ümumi xarakteristikası

Məqalə

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Xüsusi qayğıy ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası və sosial adaptasiya” adlı Respublika elmi konfransının materialları.Bakı.2015

Azərbaycanda yaş və pedaqoji psixologiyanın inkişafı (XX əsr)

Kitab

Bakı.2016