шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

UNİVERSİTET

Elanlar

“İsmayıl Şıxlı və milli-mənəvi dəyərlər” Respublika elmi konfransı

Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “İsmayıl Şıxlı və milli-mənəvi dəyərlər”

Respublika elmi konfransı

6 dekabr 2019-cu il

KONFRANSDA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Konfransın bölmələri

 • İsmayıl Şıxlının bədii nəsri
 • Elmi-tənqidi, publisistik irsi və tərcümələri
 • Dil və üslub məsələləri

Məqalələrin  tərtib olunma qaydaları

 • Məqalələrin mətni konfransın müvafiq bölmələrinin mövzularına uyğun olmalıdır.
 • Mətn Microsoft Word for Windows redaktorunda Times New Roman (Az.latın) şriftilə (hərflərin ölçüsü 12, interval – 1,5) yığılmalıdır.
 • Məruzə mətninin formatı – yuxarı, aşağı, soldan 2 sm, sağdan 1,5 sm olmaqla ən azı 5 səhifə olmalıdır. Açar sözlər, xülasə (3 dildə) və ədəbiyyat siyahısı tələb olunur.
 • Mətnin əvvəlində məqalənin adı, müəllifin soyadı, adı və atasının adı, təmsil olunduğu müəssisənin adı, göndərilən bölmənin adı qeyd edilməlidir.

MƏQALƏLƏR aşağıdakı elektron poçt ünvanına göndərilməlidir:

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Məruzə məqalələrinin göndərilməsi üçün son tarix: 2 dekabr 2019-cu il

Ünvan: Bakı AZ-1000, Ü.Hacıbəyli, 68

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Əlaqə telefonu: (+99412) 493-01-41

                                           493-05-85

https://adpu.edu.az

Təşkilat Komitəsi

ADPU-nun  Ümumi fizika kafedrasının professor 
İş telefonu: +(994)12 498-18-20
E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1960-ci il 15 avqustada Naxçıvan MR-nın Culfa rayonunda  anadan olmuşdur.  
 • Ailəlidir, iki  oğlu vardır.

Təhsili, elmi dərəcəsi elmi adı

 • 1977-cı ildə Mincivan qəsəbə orta məktəbini bitirmişdir. 
 • 1977 – 1982 ADU Fizika fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir

Əmək fəaliyyəti

 • 1997 -2006- cıillərdə ADPU- nun Elektrik və optika kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən Nadir Torpaq Metalları Materialları Fizikası problem laboratoriyasında böyük mühəndis
 • 2006-2010-cu illərdə ADPU- nun Elektrik və optika kafedrasında böyük laborant.
 • 2010- cu ildən ADPU- nun Elektrik və optika kafedrasında müəllim. Ümumi fizika; Elektrik və maqnetizm; Optika; Atom və nüvə fizikası; Yarımkeçiricilər fizikası fənlərini tədris edir.

Tədqiqat sahəsi

 •  Nanoquruluşlarda optik və kinetik hadisələrin nəzəriyyəsinə aiddir.
 • Aşağı ölçülü sistemləedə işığın sərbəst yükdaşıyıcılarla udulmasının nəzəriyyəsi verilmişdir.
 • Aşağı ölçülü sistemlərdə elektron-qəfəsin nizamsızlığı və elektron sərhəddin nahamarlığı qarşılıqlı təsirinin nəzəriyyəsi verilmişdir.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • Fizikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının mater., Bakı, BDU,  2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
 • Metallar fizikasının müasir problemləri” elmi praktik konfrans, Bakı, AzMİU–-2007, 2009, 2016
 • The V international conference perspectives of peaceful use of nuclear energy, book of abstracts, November 21-23. Baku, IRP-2012
 • Gənc tədqiqatçıların  Beynəlxalq elmi konfransları, Bakı, Qafqaz Unversiteti  2013, 2015, 2016
 • X Международный Уральский «Семинар Радиационная физика металлов и сплавов», Каштым 2013, 2015.
 • «XI Россейская конференция по физике полупроводников», Тезисы докладов, Санкт-Петербург, 16-20 сентября 2013
 • Международный симпозиум «Физика кристаллов 2013» Москва 28 отября-2 ноября 2013
 • Akademik M.K.Kərimovun 65 illik yubleyinə həsr olunmuş “Radiasiya tədqiqatları və onların praktiki aspektləri” VIII konfransı, Bakı,  20-21 noyabr 2013
 • “Fizikanın müasir  problemləri”  Opto- , nano- elektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası VII Respublika konfransının mater., Bakı, BDU,  2012, 2013, 2014
 • The Seventh Eurasian Conference Nuclear Sciense and Its Application, Baku-Azerbaijan, 2014
 • Müəllim hazirlama siyasəti və problemləri, V beynəlxalq konfrans, Bakı, 2015

Seçilmiş əsərləri

1.Mekhtiev M.A., Ibragimov G.B., Hatamov M.H. A new method for impurity States in semiconductors Solid State Commun. 1983, v.52, N4, 385

2. Aliev M.I., Khalilov Кh., Ibragimov G.B. Free-carrier absorption in In1-xGaxAs. Phys. Stat. Sol(b) 1987, v.140, K83

3. Ibragimov G.B. Free-carrier absorption in quantum well structures for alloy-disorder scattering Phys.Stat.Sol(b) 2002,231,N2,589

4. Ibragimov G.B. Free-carrier magneto absorption in quantum well wires J. Phys.: Condens.Matter 15,8949(2003)

5. Ibragimov G.B. Modification of the theory of one-dimensional mobility due to scattering by alloy disorder Ukr.J.Phys.49, 81, 2004.

6.Aliyev M.I., H. Derin Temperature dependence of optical absorption in In1-xGaxAs Cryst.Res. Technol. 2006, v.41,N9, p.902-905

7. Ibragimov G.B. , H.Derin Confined LO phonon limited free-carrier absorption in quantum well wires Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelecronics 2007,v.9,N4, p.12-16

8. Alekperov O.Z., Nadjafov A.I. Ibragimov G.B Fakix A.R. Polytypes in ferroelectric TlİnS2 and its dielectric and optic properties Phys.Status Solidi C6,N 5, pp.977-980, 2009

9. H.B. İbrahimov Nanoölçülü sistemlərdə elektron prosesləri 2012 monoqrafiya

10.Ibragimov G.B ., .Abaszade R.G.,.Ibaeva R.Z Theory of free-carrier absorption in cylindrical quantum wires. International journal of latest research in science and technologu, vol.3 pp.78-80, 2014, India

11. Ibragimov G.B. ,E A. Kerimov Energy of optical transitions of metal nanotubes European Science Review 2014№1,p.163-167

12. V.I. Nasirov, A.G. Rzaeva Structural Transformations in Cu1.95Ni0.05S Crystals Crystallography, 2016 V.61,No7, pp.1-3

Kitablar

 • H.B. İbrahimov Nanoölçülü sistemlərdə elektron prosesləri 2012 monoqrafiya

Dövlət beynəlxalq proqram və qrantlar

 • NATO-nun əməkdaşlığa dəstək qrantı 2005
 • AMEA Fizika İnstitutu və Belarus Fundamental Tədqiqatlar Fondu ilə birgə layihə qrant T10Az-15
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin inkişaf Fondunun qrantı №EİF-2011-1(3)/82/05/1