шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

UNİVERSİTET

Elanlar

“İsmayıl Şıxlı və milli-mənəvi dəyərlər” Respublika elmi konfransı

Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “İsmayıl Şıxlı və milli-mənəvi dəyərlər”

Respublika elmi konfransı

6 dekabr 2019-cu il

KONFRANSDA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Konfransın bölmələri

 • İsmayıl Şıxlının bədii nəsri
 • Elmi-tənqidi, publisistik irsi və tərcümələri
 • Dil və üslub məsələləri

Məqalələrin  tərtib olunma qaydaları

 • Məqalələrin mətni konfransın müvafiq bölmələrinin mövzularına uyğun olmalıdır.
 • Mətn Microsoft Word for Windows redaktorunda Times New Roman (Az.latın) şriftilə (hərflərin ölçüsü 12, interval – 1,5) yığılmalıdır.
 • Məruzə mətninin formatı – yuxarı, aşağı, soldan 2 sm, sağdan 1,5 sm olmaqla ən azı 5 səhifə olmalıdır. Açar sözlər, xülasə (3 dildə) və ədəbiyyat siyahısı tələb olunur.
 • Mətnin əvvəlində məqalənin adı, müəllifin soyadı, adı və atasının adı, təmsil olunduğu müəssisənin adı, göndərilən bölmənin adı qeyd edilməlidir.

MƏQALƏLƏR aşağıdakı elektron poçt ünvanına göndərilməlidir:

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Məruzə məqalələrinin göndərilməsi üçün son tarix: 2 dekabr 2019-cu il

Ünvan: Bakı AZ-1000, Ü.Hacıbəyli, 68

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Əlaqə telefonu: (+99412) 493-01-41

                                           493-05-85

https://adpu.edu.az

Təşkilat Komitəsi

ADPU–nun “Ümumi fizika” kafedrasının dosenti
Elmi dərəcəsi: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi (1993) 
Elmi adı         : Baş Elmi İşçi (1997)
İş tel. nöm.   : (012)498-18-20
Mobil nöm: (050)797-26-19
Email: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1961-ci il may ayının 28–də Sumqayıt şəhərində doğulub.
 • 1976 –cıildə Sumqayıt şəhərində tar ixtisası üzrə İncəsənət məktəbini (5 il)
 • 1978 -ci ildə 17 saylı orta məktəbi (10 il) bitirib.
 • Rus, türk və ingiliscə sərbəst danışır. Musiqi və idmanı sevir.
 • Evlidir, bir oğlu, 3 qızı, 3 nəvəsi var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları

 • 1983 –cü ildə BDU –nun fizika fakültəsini bitirib.
 • 1993 –cü ildə “40QeV/c impulslu π-12C –qarşılıqlı təsirində yumşaq π mezonların xassələrinin öyrənilməsi” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsini (Yüksək enerjilər laboratoriyası, Dubna ş., Rusiya),
 • 1997 –ci ildə isə Baş Elmi İşçi elmi adını (Bakı ş.) almışdır.

Əmək fəaliyyəti

 • 1978-1983 Bakı Dövlət Universiteti (keçmiş ADU), tələbə
 • 1983-1984 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyininin tərkibindəki Əkinçilik institutu,  Baş laborant
 • 1984-1985 Neft kimya avtomat EİB, mühəndis (Sumqayıt ş.)
 • 1985-2003 AMAKA, Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu, mühəndis→aparıcı elmi işçi (Bakı ş.)
 • 1994-1998 Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu, Ali Riyaziyyat kafedrası, dosent
 • 2002 – bu günə qədər Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət komissiyasında İmtahan rəhbəri
 • 2003-2011 Sumqayıt Dövlət Universiteti, dosent
 • 2005-2006 Bahauddin Zakariya University, Foreign Professor (Multan, Pakistan)
 • 2006-2010 COMSATS İnstitute of İnformation Technology, Foreign Professor (İslamabad, Pakistan)
 • 2012 –ci ildənBakı Modern Məktəbi, müəllim
 • 2011-ci ildən ADPU, Nəzəri fizika kafedrası, dosent (Bakı ş.)
 • Rəhbərliyi altında hazırlanan magistrlər -4
 • Rəhbərliyi altında Respublika və Dünya Fizika olimpiadlarında mükafatalanan şagirdlər -6

80 elmi məqalənin müəllifidir.

Apardığı dərslər

Bakalavr:

 • Elementar zərrəciklər fizikası

Magistratura:

 • Klassik sahə nəzəriyyəsi,
 • Kvant sahə nəzəriyyəsi,
 • Müasir nüvə fizikası,
 • Kvant elektrodinamikası,
 • Elektro zəif qarşılıqlı təsir.

Tədqiqat sahəsi

 • Yüksək və ifrat yüksək enerjilər fizikası
 • Nüvə fizikası

Qrantlar

 • Principal Investigator of the Startup Research Grant, titled “Search for new phases of strongly interacting matter” (N 1- 28/HEC/HRD/2007/501 (07.03.2007));
 • HEC Grant: No. 83.18/1/HEC (R&D)/09/682. The 7th International Conference on “Modern Problems of Nuclear Physics”, Tashkent, Uzbekistan, September 22-25, 2009. Topic: Production of Δ0-  isobar in multi-nucleon  interactions at the momentum of 40GeV/c;
 • HEC Grant: N 1- 28/HEC/HRD/2007. The International Conference “Physics and the World of Today”, December 18-20, 2008, University of Karachi, Pakistan, Topic: Transverse momentum physics: from SPS to LHC energies. Comparison to the data on π – 12C interactions at pπ = 40 GeV/c;
 • HEC Grant: N 1- 28/HEC/HRD/2007. International Workshop Relativistic Nuclear Physics: from Nuclotron   to LHC energies, Kiev, Ukraine, 18 – 22 June 2007; Topic: Centrality dependence  of some characteristics of relativistic nuclear interactions and percolation cluster formation;
 • HEC Grant: N 1- 28/HEC/HRD/2007. European Physical Society HEP2007 International Europhysics Conference on High Energy Physics, Manchester, England, 19-25th July, 2007; Topic: Search for a signal on intermediate baryon systems formation in hadron – nuclear and nuclear-nuclear interactions at high energies.

Elmi əlaqəsi olan universitetlər

 • Mançestr və Lankastr Universitetləri (İngiltərə)
 • Boqolyubov adına Nəzəri fizika institutu (Kiyev, Ukrayna)
 • Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutu (Dubna, Rusiya)
 • Özbəkistan Elmlər Akademiyasının Fiziki-texnikiinstitutu (Daşkənd)
 • Bahauddin Zakaria University (Multan), COMSATS İİT (İslamabad, Pakistan) və s.

Seçilmiş məqalələri

 • Search for a signal on QCD critical point in central nucleus-nucleus collisions, Indian J. Phys., Vol. 85, No. 7, pp. 1047-1050, July, 2011
 • Production of resonances on oxygen nuclei in 16O+p collisions at a momentum of 3.25GeV/c per nucleon, The European Physical Journal A 44, p.43-54 (2010)
 • Transverse momentum physics: from SPS to LHC energies. Comparison to the data on π-12C –interactions at Pπ= 40GeV/c, The Nucleus, 47, 1, pp.1-8, 2010, NCLEAM, ISSN 0 0 2 9 -5698
 • Some properties of the central π- - mesonCarbon interactions at 40GeV/c, International Journal of Modern Physics A, vol.24, Nos. 2&3 (2009) p.544-548
 • Search for a signal on intermediate baryon systems formation in hadron-nuclear and nuclear-nuclear interactions at high energies, Journal of Physics: Conference Series110 (2008) IOP Publishing122007 doi: 10.1088/1742-6596/110/2/122007
 • Percolation cluster formation at ultra-relativistic heavy ion collisions, Journal Acta Physics Polonica B Proceedings Supplement No 1, Vol. 1 (2008) p.1001
 • Search for deconfinement in the cluster at ultra-relativistic heavy ion Collisions, Nuclear Physics B (Proc. Suppl.) 177–178 (2008) p.341 və s.
 • Гусейналиев Я.Г., Гусейналиева Л. Я.  сравнение свойств многонуклонных и малонуклонных взаимодействий при Pp-  = 40 ГэВ/с, Accepted for publication in Georgian Journal HEP, december 2016
 • Я.Г. Гусейналиев, Г.Б. Ибрагимов, Л.Я. Гусейналиева, A.Э. Набиев, Н.Э. Амирова, Г.М. Алиева. Исследование поведения векторной анализирующей способности во взаимодей-ствии поляризованных дейтронов с ядрами углерода при импульсах пучка от 3 до 9 ГэВ/с, “Journal of Qafqaz University -Physics” 2016, volume 4, Number 1, pp. 85-87;
 • А.Н.Кулиев, Я.Г.Гусейналиев, А.А.Набиев и А.Х. Маммадов. Получение и исследование физических свойств тугоплавких систем NdxGa1-xSb  (0.5≤x≤1), Pedaqoji Universitet XƏBƏRLƏRİ, N1, 2016, səh. 42-44
 • İ.H. Cəfərov, H.B, İbrahimov, Y.H.Hüseynəliyev, E.İ.Şahalıyev, G.A.Salmanova, K.M. Abdullayeva. Müon və taon antineytrinolarının elektrondan səpilməsi proseslərində bucaq asimmetriyası və polyarizasiya effektləri. Pedaqoji Universitet XƏBƏRLƏRİ, N4, 2014, səh. 32-38
 • Y.H. HUSEYNALIYEV, L.Y. HUSEYNALIYEVA, K.A. YUSIFOVA, U.S. ALIYEVA 4,2QEV/C IMPULSLU PROTONUN KARBON NÜVƏSI ILƏ QARŞILIQLI TƏSIRINDƏ ∆++ –BARION REZONANSININ ƏMƏLƏ GƏLMƏSI. Journal of  Qafqaz University, 2014, No. 2, vol. 2, pp.202-207
 •  Y.H. Huseynaliyev, L.Y. Huseynaliyeva, G.G. Mammadova, U.S. Alieva, N.E. Amirova TRANSVERSE MOMENTUM PHYSICS IN 4He +12C INTERACTIONS AT 4.2GeV/c. Baki Dövlət Universiteti, Fizika problemləri institutu, Fizikanın müasir problemləri Vİİİ respublika konfransının materialları, "Opto-, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası", 24-25 dekabr, Bakı-2014, səh. 295-297
 • Y.H.Hüseynəliyev, L.Y.Hüseynəliyeva, G.Q.Məmmədova, Ü.S.Əliyeva, N.E.Əmirova 4.2QeV/c impulslu p + 12C qarşılıqlı təsirində mezon rezonansının əmələgəlməsi. Baki Dövlət Universiteti, Fizika problemləri institutu, Fizikanın müasir problemləri Vİİİ respublika konfransının materialları, "Opto-, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası", 24-25 dekabr, Bakı-2014, səh. 250-253
 • Гусейналиев Я. Г., Гусейналиева Л. Я., Рустамова А. Б., Юсифова К. А. Сравнение свойств многонуклонных и малонуклонных взаимодействий при Pp-  = 40 ГэВ/с. Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi Əsərlər-fundamental elmlər, №1, cild   XII (45), səh. 28-33, Baki-2013
 • Гусейналиев Я. Г., Гусейналиева Л. Я., Рустамова А. Б. Исследование свойств многонуклонных взаимодействий при Pp-  = 40 ГэВ/с. Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi Əsərlər-fundamental elmlər, №4, cild Xİ(44), səh. 53-62, Baki-2012
 • Huseynaliyev Y.H., Jafarov I.H., Huseynaliyeva L.Y., Rasulova F.C., Hashimov Z.M. Transverse momentum physics in p12C interactions at the momentum of 4.2GeV/c, Journal of  Qafqaz University, 2012, No. 33, pp.71-74
 • Hüseynəliyev Y.H., Rəsulova F.C. Hadron-nüvə nüvə-nüvə qarşiliqli təsirində impulsun eninə       toplananı fizikasının öyrənilməsi. ADPU professor-müəllim heyətinin X elmi.konf.mat.,Bakı,2012,səh.101-103
 • Huseynaliyev Y.H., Huseynaliyeva L.Y., Rasulova F.C., Hashimov Z.M.  Transverse     momentum physics in p12C interactions at the momentum of 4.2GeV/c. Journ. of  Qafqaz  Univer., 2012, №33
 • Huseynaliyev Y.H. Δ0 –resonance production in multinucleon π-12C –interactions at the   momentum of 40GeV/c. FIZIKA, 2012, vol.18, №1, pp. 19-24, section: En
 • Я.Г. Гусейналиев, Г.Б. Ибрагимов, Л.Я. Гусейналиева, А.Э. Набиев, Г.М. Алиева, Н.Э. Амирова  Исследование поляризационных эффектов в реакции d↑+H→π±+X. Fizikanın müasir problemləri, IX Respublika konfransının materialları  “Opto-, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası”. Bakı-2015, səh.491-493
 • Я.Г. Гусейналиев, Г.Б. Ибрагимов, Л.Я. Гусейналиева, А.Э. Набиев, Н.Э. Амирова , Г.М. Алиева   Исследование поляризационных эффектов в реакции d↑+C→π±+X. Fizikanın müasir problemləri, IX Respublika konfransının materialları  “Opto-, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası”. Bakı-2015, səh.573-575.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • The Seventh International Conference "Modern Problems of Nuclear Physics" to be held on 22-25 September 2009, Tashkent, Uzbekistan (invited speaker).
 • International Conference “Physics and the World of Today”, December 18-20, 2008, University of Karachi, Pakistan (invited speaker).
 • The 1st CIIT Science Conference BICMAPE-2009, July 28-29, 2009 CIIT Abbotabad, Pakistan (invited speaker).
 • The 5th International Scientific - Technical Conference on Topical Problems of Physics, 25-27 June 2008, Baku, Azerbaijan (invited speaker).
 • European Physical Society HEP2007 International Europhysics Conference on High Energy Physics, Manchester, England, 19-25th July, 2007 (poster report).
 • International Workshop Relativistic Nuclear Physics: from Nuclotron to LHC energies, Kiev, Ukraine, 18 – 22 June 2007 (invited speaker).
 • PIP International Conference, Lahore, Pakistan, 13-16 March, 2006 (invited speaker).
 • 5th International Scientific Conference, Baku, Azerbaijan, 2004.
 • 1st International Scientific Conference on “Inverse Problems of Theoretical and Mathematical Physics”, Sumgait, Azerbaijan, 5-6 May, 2003.
 • 2000 ci il, İslamabad, Pakistan, Pakistanın atom silahınınyaradıcısı Abdul QadirXanlaşəxsigörüşü.
 • 2007 –ci il, İslamabad, Pakistan, İslam Konfransı TəşkilatınınXariciİşlər Nazirlərinin iclasında Pakistan dövləti tərəfindən nümayəndə.