шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

UNİVERSİTET

Elanlar

“İsmayıl Şıxlı və milli-mənəvi dəyərlər” Respublika elmi konfransı

Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “İsmayıl Şıxlı və milli-mənəvi dəyərlər”

Respublika elmi konfransı

6 dekabr 2019-cu il

KONFRANSDA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Konfransın bölmələri

 • İsmayıl Şıxlının bədii nəsri
 • Elmi-tənqidi, publisistik irsi və tərcümələri
 • Dil və üslub məsələləri

Məqalələrin  tərtib olunma qaydaları

 • Məqalələrin mətni konfransın müvafiq bölmələrinin mövzularına uyğun olmalıdır.
 • Mətn Microsoft Word for Windows redaktorunda Times New Roman (Az.latın) şriftilə (hərflərin ölçüsü 12, interval – 1,5) yığılmalıdır.
 • Məruzə mətninin formatı – yuxarı, aşağı, soldan 2 sm, sağdan 1,5 sm olmaqla ən azı 5 səhifə olmalıdır. Açar sözlər, xülasə (3 dildə) və ədəbiyyat siyahısı tələb olunur.
 • Mətnin əvvəlində məqalənin adı, müəllifin soyadı, adı və atasının adı, təmsil olunduğu müəssisənin adı, göndərilən bölmənin adı qeyd edilməlidir.

MƏQALƏLƏR aşağıdakı elektron poçt ünvanına göndərilməlidir:

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Məruzə məqalələrinin göndərilməsi üçün son tarix: 2 dekabr 2019-cu il

Ünvan: Bakı AZ-1000, Ü.Hacıbəyli, 68

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Əlaqə telefonu: (+99412) 493-01-41

                                           493-05-85

https://adpu.edu.az

Təşkilat Komitəsi

ADPU-nun “Ümumi fizika” kafedrasının professoru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
İş telefonu: +(994) 12  598  18  20
e-mail: 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 21 yanvar 1953-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub.
 • 1969-cü ildə Naxçıvan şəhər 2 saylı orta məktəbi bitirmişdir Evlidir. Bir qızı, bir  oğlu var.

TƏHSILI, ELMI DƏRƏCƏSI VƏ ELMI ADLARI

 • 1974-cü ildə  Azərbaycan Dövlət  Universitetinin  fizika fakültəsini  bitirmişdir.
 • 1979-cu ildə AMEA-nın Fizika İnstitutunda “Kadmium-hidrargium-tellur bərk məhlullarının monokristallarında qeyri-tarazlıqlı proseslərin tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi adını almışdır.
 • 1989-cu ildə AMEA-nın Fizika İnstitutunda  “Dar zolaqlı yarımkeçiricilərdə qeyri-tarazlıqlı proseslər” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək 01.04.10-Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.
 • 1991-ci ildən professordur

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

 • 1974-1991-ci illər Fotoelektronika Elmi Tədqiqat İnstitutunda baş laborant, mühəndis, şöbə müdiri vəzifələrində çalışmışdır.  
 • 1991-1998-ci illər Bakı Ali Hərbi Dənizçilik məktəbində kafedra müdiri vəzifəsində işləmişdir.
 • 1998-2009-cü illər  Azərbaycan Müəllimlər İnstitutununn Elmi İşlər üzrə prorektor vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2009-20168-ci illərdə  Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda “Riyaziyyat, informatika və onların tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2016-cı ildən ADPU-nun Ümumi fizika kafedrasının professorudur

HANSI FƏNLƏR ÜZRƏ DƏRSLƏR APARIR

 • Ümumi fizika
 • Mexanika
 • Fizikanın müasir problemləri

ELMİ YARADICILIĞI

 • 2 metodik vəsaitin müəllifidir
 • 3 proqramın müəllifidir
 • 140-dan çox məqalənin müəllifidir.

 

 KADR HAZIRLIĞI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİ

 • 12-elmlər namizədinə elmi rəhbər olub

ELMİ TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Dar zolaqlı yarımkeçiricilərdə qeyri-tarazlıqlı proseslər
 • Fizikanın tədrisi metodikasının problemləri

BEYNƏLXALQ SEMINAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA IŞTIRAKI

конференция по росту кристаллов (НКРК), Москва

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • H.S.Seyidli, N.M.Mahmudov N.A.Ağayev, “VII-VIII siniflərin fizika kursunun tədrisində proqramlaşdırma elementlərindən istifadə”, “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı, № 3, 2000
 • H.S.Seyidli, “Qeyri-xətti optika haqqında” “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı, № 1, 2000
 • H.S.Seyidli, Ş.H.Əlizadə, İ.M.Əliyev, “VIII sinfdə Səs hadisələrinin tədrisi təcrübəsindən”, “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı, № 2, 2005
 • H.S.Seyidli, S.E.Razıyev, “Fizika testlərinin həlli metodikası haqqında” “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı, № 4, 2005
 • H.S.Seyidli, H.S.Seyidli,.H.Əlizadə, M.M.Bəkirov, A.Səfərova, T.Süleymanov,“Fizika tədrisinin komputerləşdirilməsi”, “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı, № 4, 2005
 • H.S.Seyidli, Ş.H.Əlizadə, İ.M.Əliyev, “Maddənin aqreqat halının dəyişməsi fəslinin tədrisi təcrübəsindən”, “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı, № 1, 2006
 • H.S.Seyidli, Ş.H.Əlizadə, İ.M.Əliyev, “VIII sinifdə Maddənin aqreqat halının dəyişməsi fəslinin tədrisi təcrübəsindən”, “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı,№ 2, 2006
 • H.S.Seyidli, Ş.H.Əlizadə, İ.M.Əliyev, “Lazer fanarlı disklə optikaya aid təcrübələrin aparılması texnologiyası”, “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı, № 7, 2007
 • H.S.Seyidli, Ş.H.Əlizadə, İ.M.Əliyev, “VIII sinfdə Rəqslər və dalğalar fəslinin tədrisi təcrübəsindən”, “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı, № 1, 2007
 • H.S.Seyidli, Ş.H.Əlizadə, İ.M.Əliyev, “VIII sinfdə Rəqslər və dalğalar fəslinin tədrisi təcrübəsindən”, “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı, № 2, 2007
 • H.S.Seyidli, Ş.H.Əlizadə, İ.M.Əliyev, “Maqnit sahəsi bölməsinə aid bəzi nümayiş eksperimentinin aparılması metodikası”, “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı,№ 3, 2009
 • H.S.Seyidli, Ş.H.Əlizadə, İ.M.Əliyev, “Elektromaqnit sahəsi üzrə nümayiş eksperimenti”,  “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı, № 1, 2010
 • H.S.Seyidli, Ş.H.Əlizadə, İ.M.Əliyev, “Elektromaqnit sahəsi üzrə nümayiş eksperimenti”, “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı, № 2, 2010
 • H.S.Seyidli, H.N.Tağıyev, T.V.Şirinov, “Turbo-Pascal proqramlaşdırma dilinin öyrənilməsində alqoritmik düşünmənin möhkəmləndirilməsi”, “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı, № 1, 2010
 • H.S.Seyidli, Ş.Əlizadə, P.İskəndərova, “Sabit cərəyan qanunları” fəsil üzrə nümayiş eksperimentlərinin təkmilləşdirilməsi, “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı, № 3, 2012
 • H.S.Seyidli, Ş.H.Əlizadə, M.P.Teymurova, Maqnit sahəsinin hərəkət edən yüklü zərrəciyə təsiri. Lorens qüvvəsi, “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı, № 4, 2013
 • H.S.Aşirat, X.Ş.Əlizadə, E.Z.Alıyeva, İnteraktiv lövhənin quruluşu və ondan istifadə metodikası, “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” jurnalı, № 4, 2013
 • Г.С.Сейидли, Н.М.Шукюров Оптические свойства монокристаллов  “Fizika” jurnalı, № 2, 2013
 • Г.С.Сейидли, Н.М.Шукюров Особенности зона-зонной фотолюминесценции в узкозонных кристаллах под деиствием электрическихъ и магнитых полей ATU-nun “Elmi əsərlər”i, 2013
 • H.S.Seyidli, Ş.H.Əlizadə, M. Abdullayev VI sinifdə kurikulum üzrə “Fizikada öyrənmə metodları” mövzusunun tədrisi. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi, № 2, 2015
 • H.S.Seyidli, Ş.H.Əlizadə, M. Abdullayev VIII sinifdə kurikulum üzrə “İstilikvermə və növləri” mövzusunun tədrisi. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi, № 3, 2015

ADPU-nun “Ümumi fizika” kafedrasının professoru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
İş telefonu: +(994) 12  598  18 20
e-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 4 oktyabr 1945-cü ildə Masallı rayonunun Mollaoba kəndində anadan olub.
 • 1963-cü ildə Boradigah qəsəbə on bir illik məktəbini  qızıl medalla bitirib.
 • Evlidir. Üç oğlu, altı nəvəsi var.

TƏHSILI, ELMI DƏRƏCƏSI VƏ ELMI ADLARI

 • Ali təhsillidir. 1967-ci ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin (indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin)  fizika fakültəsini  fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1972-ci ildə “KNO3, AgNO3, və TlNO3 monokristallarında polimorf çevrilmələrin tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki BDU) müdafiə edərək 01.040-eksperimental fizika ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi adını almışdır.
 • 1993-cü ildə AMEA-nın  H.M.Abdullayev adına Fizika İnstitutunda “İon və molekulyar kristallarda polimorfizm” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək, 01.04.10-“Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası” ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.
 • 1994-cü ildən ADPU-nun professorudur.

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

 • 1967-68-ci illər  ADPU-nun  Ümumi fizika və astronomiya kafedrasının baş laborantı.
 • 1971-1973-cü illər  ADPU-nun  Ümumi fizika və astronomiya kafedrasının assistenti
 • 1973-1978-cü illər  ADPU-nun “Elektrik və optika”  kafedrasının baş müəllimi.
 • 1978-1994-cü illər  ADPU-nun “Elektrik və optika”  kafedrasının dosenti.
 • 1977-78-ci illərdə XI  Paris universitetinə 10 aylıq   elmi ezamiyyətdə.
 • 1978-ci ildə Fransa Kimyəvi-fizika Cəmiyyətinə üzv seçilmişdir.
 • 1983-87-ci illərdə Əlcəzair Demokratik Respublikası Bumerdes Yüngül Sənaye İnstitutuna  ezam olunmuş və həmin institutun Fizika kafedrasına rəhbərlik etmiş, əlcəzairli tələbələrə  fizikanı fransız dilində tədris etməklə yanaşı  onlar üçün elə həmin dildə Ümumi fizika kursunun müxtəlif bölmələrindən 4 dərs vəsaiti yazmışdır.
 • 1994-cü ildən “Elektrik  və optika”  kafedrasının professorudur.
 • Azərbaycan Yazıçıları Birliyinin üzvüdür.

HANSI FƏNLƏR ÜZRƏ DƏRSLƏR APARIR

 • Elektrik və maqnetizm
 • Optika
 • Fizika tarixi

ELMİ YARADICILIĞI

 • 10  bədii əsərin (8 şeir kitabı, 2 sənədli povest) və iki cildli “seçmələrin”-in müəllifidir.
 • Yüz əllidən artıq elmi-metodiki əsərin
 • 26 adda kitabın, müəllifidir.

KADR HAZIRLIĞI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİ

 • 2-elmlər namizədinə elmi rəhbər olub

ELMİ TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Üzvi  və qeyri-üzvi birləşmələrin kristallarda polimorf çevrilmələrin mexanizminin araşdırılması.
 • Polimorf çevrilmələrin morfologiya və kinetikasının tədqiqi.
 • Polimorf modifikasiyaların kristal quruluşunun  tədqiqi

 MÜKAFATLARI VƏ TƏLTİFLƏRİ HAQQINDA

 • 2004-cü ildəYusif Məmmədəliyev mükafatına layiq görülmüşdür.
 • 2012-ci ildə “Azərbaycan Respublikası Qabaqcıl təhsilişçisi” döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.
 • 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

BEYNƏLXALQ SEMINAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA IŞTIRAKI

 • 1971. Совешания по применению рентгеновских лучей
 • 1971. Ali məktəblər arası III Respublika konfransı, Bakı
 • 1978. Mürəkkəb yarımkeçiricilərin fiziki xassələrinə həsr olunmuş Respublika Konfransı, Bakı
 • 1980. VI Международная конференция по росту кристалов, Москва
 • 1984. Seminar scientitique de  lab. Univer. Paris-Sud., Франция
 • 1984. Seminar scientitique de  lab. Crystallophysique, del Univ. Paris-4., Франция
 • 1992. Sattelite conf. of. Eurohen high. pressur. rech. group. Baku
 • 1992. Fourteen Europ. Crystallogr. meeting, Netterland, Amsterdam
 • 1994. The First Inter. Conf. Mat. Sci. Chalogenide and. Diam. Semissor Cherinvitsi
 • 2006.  Национальная  конференция по росту кристаллов (НКРК), Москва
 • 2007. Metallar fizikasının müasir problemləri Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Bakı
 • 2007. Национальная конференция по росту кристаллов (НКРК), Москва
 • 2010. Metalşunaslığın müasir problemləri II Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Bakı
 • 2010. Международная  конференция по росту кристаллов (НКРК), Москва
 • 2013. Akad. M. Nağıyevin 105 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konf., Bakı
 • 2013. B. Əsədov -80. Elmi konfrans, Bakı
 • 2013. Fizikanın müasir problemləri VI Respublika konfransı, Bakı
 • 2013. Седомой Международной Науч. тех. Конф., Ваку
 • 2014. Fizikanın müasir problemləri VII Resp. konf., Bakı
 • 2015. Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi konfransı Qafqaz universiteti, Bakı
 • 2016. Metallar fizikasının müasir problemləri V Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Bakı
 • International Conference MODERN TRENDS IN PHYSICS, 20-22 aprel 2017, Baku, Azerbaijan

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • V.İ.Nəsirov, Y.Q.Əsədov. Kalium nitratda yeni fazanın böyüməsinin ritmik xarakteri haqqında. Dokladı AN SSSR (rusdilində). 191, N6, 1280-1283, Moskva 1970
 • Y.Q.Əsədov, Q.A.Cəbrayılova, V.İ.Nəsirov. KNO3, AgNO3, NH4NO3 kristalların dapoli­morf çevrilmələrinin morfologiyası.   J.Cristl Growth, (ingilis dilində)-15,  45-50,  Nyu-York 1972
 •  V.İ.Nəsirov, X.A.Adıgözəlova. SnS-in aşağı temperatur fazasının  stabilləşməsinə  nadir torpaq metallarının təsiri. (rus dilində)- İzvestiya Rossiyskoy Akademii (Neorq. mater.) tom 37. N11, səh.1099-1101,  Bakı 2001.
 •  V.İ.Nəsirov, Y.Q.Əsədov. Bərk cisimlərdə polimorf çevrilmələr zamanı rüşeyim əmələ gəlmə prosesində defektlərin rolu (rus dilində).  AMEA-nın  Xəbərləri, T LXI, N2, 12-15,  Bakı 2002.
 •  V.İ.Nəsirov, Y.Q.Əsədov. Maye fazadan böyümə ilə polimorf çevrilmələr zamanı böyümə arasında bəzi oxşarlıqlar (rus dilində). AMEA-nın Məruzələri, T.LXI, N1  222-226,  Bakı 2002.
 • V.İ.Nəsirov, Y.Q.Əsədov, E.V.Nəsirov. Rubudium  nitratda III↔II↔I çevrilmələrin morfo­lo­giyası (rus dilində). Metallar fizikasının müasir problemləri Beynəlxalq prak. konf. səh 103, Bakı 2007, AMİU
 • V.İ.Nəsirov, Y.Q.Əsədov, A.F.Həziyeva.  monokristallarında polimorf çev­ril­mələr (rus dilində). AMEA-nın Məruzələri, T.LXV, N2, səh.66-70, Bakı 2009.  
 • V.İ.Nəsirov, A.F.Həziyeva, Y.Q.Əsədov.  -də IV«III«II«I  polimorf çevrilmələr (rus dilində). AMEA-nın  Xəbərləri, N5, səh.156-159,  Bakı 2009.
 • V.İ.Nəsirov, A.F.Həziyeva, Y.Q.Əsədov.  monokristallarında polimor­fizm (rus dilində). AMEA-nın  Xəbərləri,  N5, T.ХХХ, səh.87-91, Bakı 2010.
 • V.İ.Nəsirov, A.F.Həziyeva, Y.Q.Əsədov, R.B.Bayramov, E.V.Nəsirov  Rb1-xCsxNO3  (x=0.025; 0.1)  monokristallarında IV→III→II polimorf çevrilmələrin kinetikası. Elmi əsərlər. Fundamental elmlər, cild X (39), ATU, N3, Bakı 2011 
 • V.İ.Nəsirov, A.F.Həziyeva, Y.Q.Əsədov.  -də monokristal→monokristal polimorf çevrilmələr (rus dilində). Кристаллография,  N5, T.56, səh.990-994, Moskva 2011.
 • V.İ.Nəsirov, A.F.Həziyeva, Y.Q.Əsədov.  kristallarının alınması və ret­ge­noqrafik tədqiqi (rus dilində).  Кристаллография, N6, T.57, səh.964-967, Moskva  2012.
 • V.İ.Nəsirov, A.F.Həziyeva, Y.Q.Əsədov, A.S.Əmirov.  kristallarının ret­ge­noqrafik tədqiqi (rus dilində).  AМEA-nın Məruzələri, N3, T.LXVII, səh.33-38, Bakı 2011.
 • V.İ.Nəsirov, A.F.Həziyeva, Q.Hüseynov, Y.Q.Əsədov. Yüksək temperaturlu rentgeno­qrafiya metodu ilə və  -də polimorf çevrilmələrin tədqiqi (rus dilində).  AMEA-nın Məruzələri, T.XXXI, N5, səh.167-173, Bakı 2011.  
 • , A.F.Həziyeva, Y.Q.Əsədov Rb0,90Cs0,10NO3    monkristallarının morfologiyası. Fizika, Cild XVI,№2, 2012,
 • В.И.Насиров. Ю.Г.Асадов ,А.С.Амиров Получение кристаллов Rb0.90Cs0.10NO3 и их рентгенографичекие исследования, Кристаллография, 2012, №6
 • В.И.Насиров, А.Ф.Хазиева,  Ю.Г.Асадов Получение и исследование методом высокотемпературной Рентгенографии  монокристаллов и , Azərb.МEA Məruzələri (Dокл. НАН Азерб.№6, Т.LXVIII,стр.,2012
 • V.İ.Nəsirov,  Y.Q.Əsədov,  E.V.Nəsirov Структурные превращения в K0,975Rb0,025NO3, ААHDM-n Elmi əsərləri, XXII buraxılış, 2013   
 • V.İ.Nəsirov, R.Bayramov,  Y.Q.Əsədov  K0,955Rb0,045NO3 kristallarında quruluş çevrilmələri, Fizika, cild XIX,sayı 2,səh 89-91 ,2013      
 • V.İ.Nəsirov, G.Zülfüqarova Cu1.96Ni0.04Se monokristallarında quruluş faza çevrilmələri,  Fizikanın müasir prob.-VII  Resp.konf.mat., Bakı,2013,    
 •  V.İ.Nəsirov, E.V.Nəsirov, R.B.Bayramov Kalium nitrat kristallarinda qismən kation əvəzlən­məsinin quruluşfaza çevrilmələrinin xarakterinə təsiri ,   Седьмой Международной Научно-Технической Конф. Мат. СДУ, Баку, 2013
 • V.İ.Nəsirov, Q.H.Hüseynov, A.S.Əmirov, A.G.Rzayeva Cu1.95Ni0.05S kristallarında quruluş faza çevrilməsi. AzTU-nun elmi əsərləri Fundamental elmlər, N 2, 2013
 • V.İ.Nəsirov,  R.V.Abasov   Cu1.96Ni0.04Se  kristallarında polimorf çevrilmələrin xüsusiyyətləri. AAHDM-in Elmi əsərləri, XXIII buraxılış, 2014,   
 • V.İ.Nəsirov, R.B.Bayramov, Yu.G.Asadov, A.F.Khazieva Single Crystal«Single Crystal Polymorphic Trans­formations in K0.985Rb0.015NO3, Crystallography Reports, 2014, Vol.59, No. 7
 • V.İ.Nəsirov, R.B.Bayramov, N.M.Namazova, G.G.Guseinov, A.S.Amirov The Influence of Vacuum on Polymorphic Trans­formations in Rubidium Nitrate, Crystallography Reports, 2014, Vol.59, No. 7
 • V.İ.Nəsirov, N.M.Namazova, Q.Q.Hüseynov, İ.M.Məmmədov Рентгенографическое исследование кристаллов Rb2Na(NO3)3, AzTU-nun elmi əsərləri Fundamental elmlər, N 2,  2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 • V.İ.Nəsirov, R.B.Bayramov, E.V.Nəsirov,  K0,965Cs0,035NO3monokristallarında II«III çev­rilmə­lərin morfologiyası, AAHDM-in  Elmi əsərləri, XXIV buraxılış, Bakı, 2015
 • V.İ.Nəsirov, R.B.Bayramov, E.V.Nəsirov Morphology and Kinetics of  Polimorphic Transformations in K0.965Rb0.035NO3 Single Crystals,  Crystallography Reports, 2015, Vol.60, No. 7
 • V.İ.Nəsirov,  R.B.Bayramov K0,965Rb0,035NO3 monokristallarında II polimorf çevrilmənin kinetikası, Azerbaijan Journal of Physics, vol.XXI, N2 Baku, AMEA, 2015.    
 • В.И.Насиров, Н.М.Намазова, Г.Г.Гусейнов, А.С.Амиров Growth and X-ray Diffraction Study of  Rb2Na(NO3)3 Crystals,  Crystallography Reports, 2015, Vol.60, No. 6
 • V.İ.Nəsirov,  R.B.Bayramov K0,965Rb0,035NO3 kristallarında quruluş faza çevrilmələri,  Fizika-texnika və riyaziyyаt elmləri seriyası, fizika və astr. AMEA, Xəbərləri 2015, №5
 • V.İ.Nəsirov, N.M.Namazova, Q.Q.Hüseynov , A.S.Əmirov Polymorphism of rubidium nitrate in atmosphere of arqon, AMEA, Məruzələr, cild  LХXI, №2, Bakı,2015
 • V.İ.Nəsirov, A.Rzaeva, H.İbrahimov Structural phase transformation in Cu1,95Ni0,05S crystal,  AMEA, Məruzələr,cild LXXI,3, Bakı,2016.
 • V.İ.Nəsirov, R.Bayramov, E.V.Nəsirov , N.M.Namazova K0,985Rb0,015NO3 monokristallarında  polimorf çevrilmənin kinetikası, Metallar Fizikasının Müasir Problemləri. V Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Bakı, 2016
 • V.İ.Nəsirov, R.Bayramov, E.V.Nəsirov K1-xRbxNO3 (x=0,015; 0,035; 0,045)  monokris­tallarinda  II®III  polimorf  çevrilmənin kinetikasi,   Azerbaijan Journal of Physics, Bakı, 2016
 • V.İ.Nəsirov, A.Rzaeva, H.İbrahimov Structural transformation in Cu1,95Ni0,05S crystals,  Crystallography Reports, 2016, Vol.61, No. 7

13.07.1982-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1999-cu ildə Gəncə şəhəri 20 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

2001-2005-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin

 “ Pedaqogika və psixologiya “ fakültəsinin “ Defektologiya ” ixtisasını bitirmişdir.

2006-2008-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin  “ Maarif ” istiqamətinin “ Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ” ixtisasının magistratura səviyyəsini bitirmişdir.

2011-ci ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Magistratura və doktorantura şöbəsində tyutor vəzifəsində çalışır.

2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetidə doktorantura pilləsində təhsil almışdır. 4 elmi məqaləsi var.

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı

kafedrasının müdiri

İş telefonu:

Mobil: (050) 634-33-65

e-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 08 iyul 1959-cu il tarixində Gürcüstan Respublikası Bolnisi rayonu Akaurla kəndində anadan olub.
 • 1978-1983-cü ildə Tbilisi Dövlət Pedaqoji İnstitutunda Azərbaycan dili və ədəbiyyatı; rus dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə təhsil alıb.
 • 1984-1986-cı illərdə Marksizm-leninizm Universitetində fəlsəfə ixtisası üzrə təhsil alıb.
 • 1983-1991-ci illərdə Bolnisi rayonu Tapan kənd məktəbində müəllim işləyib.
 • 1987-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı olmuşdur.
 • 1990-cı ildə “Gürcüstanda Azərbaycan dilli mətbuatda ədəbiyyat məsələləri”mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib, filologiya elmləri namizədi (filologiya üzrə fəlsəfə doktoru) alimlik dərəcəsi alıb.
 • 1991-1992-ci illərdə Bakı şəhərində Abdulla Şaiq mənzil muzeyində baş mühafiz vəzifəsində çalışıb.
 • 1991-1995-ci illərdə Azərbaycan MEA Milli Münasibətlər İnstitutunda “Milli-mədəni və etnodil prosesləri” şöbəsində elmi işçi vəzifəsində çalışıb.
 • 1995-2002-ci illərdə AMEA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda “Azərbaycan diasporu” şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyib
 • 1991-ci il 31 iyul tarixində “Göy qurşağı”qəzetində müxbir işləyib.
 • 1991-1992-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin nəşri “Yurd” jurnalında tərcüməsi kimi çalışıb.
 • 1992-1993-cü illərdə “Mübarizə” qəzetinin baş redaktorunun müavini təyin olunub.
 • 1993-1994-cü illərdə “Mühakimə” qəzetində şöbə müdiri işləyib.
 • 1994-1999-cu illərdə Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunda baş müəllim işləyib.
 • 1996-2005-ci illərdə Xəzər Universiteti Humanitar Elmlər fakültəsinin dekan referenti kimi çalışıb.
 • 2005-2006-cı illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstititunun “Pedaqogika” kafedrasının baş müəllimi, sonra dosent kimi fəalliyyət göstərib.
 • 2006-2011-ci il tarixlərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” fakültəsində dekan.
 • 2011-2012-ci il tarixlərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda “Filologiya və təhsildə sosial- psixoloji xidmət” fakültəsində dekan.
 • 2012-2015-ci il tarixlərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda tədris işləri üzrə prorektor.
 • 2012-ci il Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Salyan filialında müvəqqəti olaraq direktor.
 • 2013-2014-cü ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filialında müvəqqəti direktor vəzifəsinin icrası.
 • 2016-2017-ci il tarixlərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində “Təhsilin keyfiyyətinin artırılması və monitorinqi” bölməsinin müdiri.
 • 2017-2019-cu il tarixlərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Musiqi, təsviri incəsənət, fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı” fakültəsində dekan müavini.
 • 2019-cu il fevral ayından Azərbaycan Dövlət Universitetinin “Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.
 • Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasısının 23 noyabr 2009-cu il (protokol № 30-k) tarixli qərarı ilə dosent elmi adı almışdır.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 

 • 1987-1990-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı kimi elmi işlə məşğul olub.
 • 1990-cı ildə Bakı Dövlət Universitetində “Gürcüstanda Azərbaycan dilli mətbuatda ədəbiyyat məsələləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və filologiya elmlər namizədi (filologiya üzrə fəlsəfə doktoru) alimlik dərəcəsi almışdır.
 • 17 sentyabr 2007-ci il tarixdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və tədrisi kafedrasına dosent seçilmişdir.
 • Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasısının 23 noyabr 2009-cu il (protokol № 30-k) tarixli qərarı ilə dosent elmi adı almışdır.

ELMİ FƏALİYYƏTİ

 

 • Elmi sahələri: Filologiya və jurnalistika
 • Tədqiqat sahəsi: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XIX-XX əsrlər), uşaq ədəbiyyatı və mətbuatı, Azərbaycan mətbuat tarixi.
 • 5 kitab və 70-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.
 • 2006-cı ildən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü, 2012-ci ildən sədr müavini olmuşdur.
 • 2012-2015-ci illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Tədris Metodiki Şurasının sədri olmuşdur.
 • 2012-2015-ci illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Əlavə təhsil fakültəsinin Elmi Şurasının üzvü
 • 2006-2011-ci illərdə Pedaqoji fakültənin Elmi Şurasının sədri
 • 2011-2012-ci illərdə Filologiya və təhsildə psixoloji xidmət fakültəsinin Elmi Şurasının sədri
 • 1996-2005-ci illərdə Xəzər Universitetinin “Xəzər xəbər” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü
 • 2010-2015-ci illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun elmi məqalələr toplusunun redaksiya heyətinin üzvü.

Rəhbərliyi altında həyata keçirilmiş elmi işləri:

 

 • Fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün yazılmış 5 nəfərin dissertasiya işinin rəsmi opponenti olmuşdur.
 • Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda 17 magistr dissertasiyasına elmi rəhbərlik etmişdir.

Mükafatlar, təltiflər və aldığı digər sertifikatlar

 

 • Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Rəyasət heyətini qərarı ilə “Qızıl Qələm” Media Mükafatı Laureatı diplomu – Bakı şəhəri 04.07.2011-ci il
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 08.12.2009-cu il tarixli T-309 №-li qərarı ilə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu pedaqoji fakültənin dekanı dos.Razim Əli oğlu Məmmədov yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması sahəsindəki xidmətlərinə görə Fəxri Fərmanla təltif edilir.08.12.2009-cu il Qeydiyyat №1504
 • Azərbaycan Respublikası diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi Razim Əli oğlu Məmmədov Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Filologiya və təhsildə psixoloji xidmət fakültəsinin dekanı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Azərbaycan diasporunun görkəmli tarixi şəxsiyyətləri haqqında tədqiqatlarına görə;

Bakı – 5 iyul 2012-ci il

 • Razim Məmmədov Xəzər Universitetinin inkişafına verdiyi töhfələrə görə layiq görülür.

Bakı – 2008-ci il

 • Mart 2005, Bakı - Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyi tərəfindən təşkil olunmuş 4 mərhələli “Jurnalistlər üçün korrupsiya ilə mübarizə məsələlərinə dair təlim kursu”nu müvəffəqiyyətlə başa vurduğuna görə Şəhadətnamə;
 • Bakı, 2009 – Fəal və interaktiv təlim mövzusunda seminarın Sertifikatı
 • 21-22 dekabr 2011, Bakı – Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVI Respublika elmi konfransının Sertifikatı;
 • 29 haziran 2012, Bakü – Eğitimdə Bilişim Texnolojileri proqramı Sertifikat;
 • Bakı 2014 – Prezident İlham Əliyevin Dövlətçilik siyasətini uğurla həyata keçirdiyinə görə “Parlamentin səsi” qəzetinin “İlin vətənpərvər oğlu” fəxri diplomu;
 • 27-29 sentyabr 2016, Bakı – Özünütəhsil potensialının Təkmilləşdirilməsi üzrə Təlim (Tvinninq layihəsi) Sertifikatı.

Beynəlxalq konfrans, simpozium və konfranslarda iştirakı

 

 1. “Gürcüstanda və Şimali Qafqazda Azərbaycan mədəniyyət mərkəzləri”, “Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününə həsr olunmuş, I elmi-praktik konfrans”, Azərbaycan EA Milli Münasibətlər İnstitutu, Bakı, 28 dekabr 1992;
 2. “Ə.Haqverdiyev Gürcüstan parlamentində”, ADR-ın yaranmasının 75 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans, Azərbaycan EA MMİ, Bakı, 25 may 1993;
 3. “Əhməd Cavad və Gürcüstan”, “Əhməd Cavad milli mədəniyyətimizin fədaisidir” mövzusunda elmi-praktik konfrans, Azərbaycan Elmlər Akademiyası, Milli Münasibətlər İnstitutu, Bakı, 1993;
 4. “Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların sosial-mədəni həyatı”, “Dünya azərbaycanlıların həmrəyliyi gününə həsr edilmiş II elmi praktik konfrans”, Azərbaycan EA Milli Münasibətlər İnstitutu, Bakı, 28 dekabr 1993;
 5. “Gürcüstan Respublikasının milli-siyasəti və gürcüstanlı azərbaycanlılara münasibət”, “Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününə həsr edilmiş III elmi praktik konfrans”, Azərbaycan EA Milli Münasibətlər İnstitutu, Bakı, 29 dekabr 1994;
 6. “Milli siyasətin milli-mədəni aspektləri”, “Azərbaycan Respublikasının milli siyasəti, problemlər, perspektivlər” mövzusunda elmi-nəzəri konfrans materialları, Bakı, 19-20 aprel 1994;
 7. “1920-ci ildən sonra Gürcüstandan azərbaycanlıların köçürülməsi”, “Azərbaycanlıların qaçqınlıq tarixi və etnik torpaqlarından deportasiyası” Respublika elmi konfransı, Bakı, 17 fevral 1995;
 8. “Əziz Şərif və Tiflis ədəbi mühiti” Ə.Şərifin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans, Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı, 1 mart 1995;
 9. “Əziz Şərif və Gürcüstan” Ə.Şərifin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans, Azərbaycan EA Milli Münasibətlər İnstitiutu, Bakı, 17 may 1995;
 10. “Söhrab Tahirin lirikası”, S.Tahirin anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş elmi konfrans, Azərbaycan EA Milli Münasibətlər İnstitutu, Bakı,27 noyabr 1996;
 11. “Azərbaycan diasporu və milli mədəniyyətimizin təbliği məsələləri”, Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans, Azərbaycan EA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitiutu, Bakı, 27 dekabr 1996;
 12. “Şaj İsmayıl Xətai müsair Azərbaycan bədii nəsrində”, “Şah İsmayıl və onun dövrü” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransının materialları, Bakı Xəzər Universiteti, 24-26 sentyabr 1997;
 13. “Gürcüstan parlamentində Azərbaycan maarifi məsələləri”, “Qafqaz” tarix, müasirlik və geosiyasi perspektivlər mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı 1998;
 14. “Ahısqa türkləri və milli mətbuat”, “Qafqazda sovet totalitarizm 1920-1930-cu illər” elmi konfransının materialları, Bakı, Xəzər Universiteti, 6-7 noyabr 1998;
 15. “Heydər Əliyev və Gürcüstan”, “H.Əliyev anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfrans”, Azərbaycan EA Milli Münasibətlər İnstitutu, Bakı, 8 may 1998;
 16. “Azərbaycan Demokratik Respublikası və Gürcüstan”, ADR-nın yaranmasının 80 illiyi ilə bağlı Gəncə İcra Hakimiyyətinin və Azərbaycan EA Milli Münasibətlər İnstitutunun təşkilatçılığı ilə keçirilən elmi konfrans, Gəncə şəhəri, 23 may 1998;
 17. “Əziz Şərif Hüseyn Ərəblinski haqqında”, “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”, Ali məktəblərin elmi konfransının materialları, M.F.Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı İnstitutu, Bakı, 1-2 mart 2000;
 18. “Əziz Şərif bədii tərcümə haqqında”, “Bədii tərcümə, nəzəriyyə, təcrübə, tədris” elmi-metodik konfransının materialları, Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, 2002;
 19. “1918-1920-ci illərdə Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri”, AMEA Fəlsəfə və Siyasi Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu Elmi nəzəri konfransının materialları, Bakı, 2003;
 20. “Gürcüstanda erməni Azərbaycan münasibətləri”, Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi “Azərbaycanlıların soyqırımı: tarix və faktlar” elmi konfransın materialları, Xəzər Universiteti, Bakı 28 yanvar 2004;
 21. “M.Ə.Rəsulzadə və Azərbaycan mühacirət mətbuatı”, “Məmməd Əmin Rəsulzadə və ictimai-siyasi ideyalar” mövzusunda M.Ə.Rəsulzadənin 120 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Xəzər Universiteti, Bakı 28 yanvar 2004;
 22. “Əziz Şərif və bədii tərcümə məsələləri”, “Tərcümə və Transmilli Proseslər” mövzusunda beynəlxalq elmi nəzəri konfransın materialları, Bakı, Azərbaycan Dillər Universiteti, 14-15 aprel 2005;
 23. “Milli kurikulum çərçivəsində yeni tədris və təlim formaları”, “Müəllim hazırlığının müasir problemləri” beynəlxalq elmi konfransın materialları, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Bakı, 2011;
 24. “Ədəbiyyatımıza və dostluğa sədaqət rəmzi”, “A.Zamanovun 100 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları”, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2011;
 25. “Ə.Şərif Sabir ömrünün Tiflis həyatı haqqında”, “Sabir - 150” Respublika elmi praktik konfransın materialları Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, bakı, 2011;
 26. “M.F.Axundzadənin yaradıcılığı Ə.Şərifin elmi-tənqidi görüşlərində” AMİ və Şəki şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilmiş “M.F.Axundzadənin anadan olmasının 200 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans” Şəki şəhəri, 1 may, 2012;
 27. “Ə.Şərif, Şeyx Sənan pyesinin nəşri tarixi haqqında” Doktorant və gənc tədqiqatçıların XVI respublika elmi konfransın materialları, Bakı, 2012;
 28. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənnini tədris edən müəllimin nitqi”, “Müəllim hazırlığının müasir problemləri: təhsildə elmi və texnoloji innovasiyalar” II Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Bakı, 2012;
 29. “Gürcüstanda Azərbaycan dilli uşaq mətbuatı və uşaq ədəbiyyatı”, “Beynəlxalq türk xalqları uşaq ədəbiyyatı beynəlxalq konfransının materialları” Qafqaz Universieti, Bakı, 11-13 oktyabr 2012;
 30. “Bir neçə nəslin tərbiyəçisi”, “Müasir tərbiyə sisteminin vəziyyəti: axtsrışlar, problemlər, təkliflər” mövzusunda konfransın materialları, Azərbaycan Respublika Təhsil Nazirliyi, AMİ, Bakı, 19-20 dekabr 2014;
 31. “Ə.Şərif Borçalıda erməni-Azərbaycan münasibətləri haqqında”, “Ermənilərin soyqırım siyasəti bəşəriyyətə qarşı cinayətdir” Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Azərbaycan Respublika Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Sumqayıt, 2015;
 32. “Şəxsiyyətyönümlü təhsil üçün bariz nümunə”, Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri İnstititu, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan, 5-6 iyun 2015;
 33. M.P.Vaqifin poeziyası Əziz Şərifin ədəbi-tənqidi görüşlərində, məqalə, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Molla Pənah Vaqif tənqidi realizmin banisi kimi Respublika elmi-praktik konfransı, Bakı, 28 sentyabr 2017-ci il.

Seçilmiş  əsərlərin siyahısı

 

 1. Adıgün Səyyar Teatrı. “Mədəni-maarif işi” jurnalı, Bakı, 1989, №3, səh: 28-30
 2. Luçi plamenı (rus dilində). “Dialoq” jurnalı, Bakı, 1989, №7, səh: 22-23
 3. Mənalı həyat yolu. “Müxbir” jurnalı, Bakı, 1989, №12, səh: 23-25
 4. Nəriman Nərimanovun Gürcüstana son gəlişi, “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, Bakı, 24 avqust 1990
 5. Yaralanmış Borşalı. “Elturan” jurnalı, Bakı, 1992, №1, səh: 20-22
 6. Gürcüstanda Azərbaycan dili mətbuatı. “Azərbaycan”nəşriyyatı, Bakı, 1995, səh: 52
 7. Azərbaycan ziaylıları Gürcüstan parlamentində. “Elturan” jurnalı, Bakı, 1996, № 1-2, səh: 15-16
 8. Ə.Haqverdiyev Gürcüstan parlamentində. “Khazar view” jurnalı, Bakı, 1989, №14, səh: 4-5
 9. Azərbaycanlıların özünüdərketmə problemləri. “Khazar view” jurnalı, Bakı, 1997, №21, səh: 10-11
 10. “Azərbaycan tarixi” kitabı haqqında “Khazar view” jurnalı, Bakı, 1997, №19, səh: 9
 11. Zəkanın bəhrəsi. “Elturan” jurnalı, Bakı, 1997, №1-2, səh: 38-41
 12. Mirzəbala Məmmədzadə “Gələcək” qəzetinin səhifələrində. “Elturan” jurnalı, Bakı, 1999, №1-2, səh: 36-38
 13. Səhnəmizin iftixarı. “Xəzər-xəbər” jurnalı, Bakı, 1999, №74, səh: 18-19
 14. Sənət dostları “Xəzər-xəbər” jurnalı, Bakı, 1999, №75, səh: 16-17
 15. Ə.Şərif və moskvalı soydaşlarımız. AMEA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu. “Sosial-siyasi problemlər” Elmi məqalələr toplusu, Bakı, 2000, №5, səh: 59-62
 16. Əziz Şərif və Hüseyn Cavid. AMEA Fəlsəfə İnstitutu, “Sosial-siyasi problemlər” elmi məqalələr toplusu, Bakı, 2000, №19, səh: 41-48
 17. Gürcüstanda Azərbaycan mətbuatı və ədəbi mühit. “Xəzər Universiteti” nəşriyyatı, Bakı, 2000, səh: 140
 18. Ə.Şərif Hüseyn Cavid haqqında. Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (tematik məcmuə), Bakı, 2000, №3, səh: 236-238
 19. Professor Vaqif Arzumanlının elmi-pedaqoji fəaliyyəti. V.Həbiboğlu “Azərbaycanı dünyanı tanıdan alim”kitabı, Bakı, 2000, səh: 136-140
 20. Yaddaşında saxla məni. İ.Vəliyev (Öməroğlu) lirikası haqqında. “Xəzər-xəbər” jurnalı, Bakı, 2001, №106, səh: 34
 21. “Gələcək” qəzeti. AMEA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu. “Elturan” jurnalı, Bakı, 2001, №1-2, səh: 28-33
 22. Ə.Şərif Hüseyn Cavidin Türkiyə məktubları haqqında “Aydın” jurnalı, Bakı, 2002, may-iyun, №3, səh: 103-108
 23. Ə.Şərif Yeni Türk Əlifbası Tiflis Komitəsində AMEA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu, “Sosial-siyasi problemlər” elmi məqalələr toplusu, Bakı-2002, №7, səh: 159-163
 24. Əziz Şərif “Yeni fikir” qəzetində. “Elturan” jurnalı, Bakı, 2002-2003, №20-21, səh: 80-82
 25. Heydər Əliyev və dünya azərbaycanlıları. AMEA Fəlsəfə və Sosial-siyasi Tədqiqatlar İnstitutu. “Sosial-siyasi problemlər” elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2003, №8, səh: 162-166
 26. Dünya azərbaycanlılarının mətbuatı. “Xəzər-xəbər” jurnalı, Bakı-2003, aprel, səh:16-17
 27. Qiymətli elmi monoqrafiyalar müəllifi. “Xəzər xəbər” jurnalı, Bakı, 2003, may, səh: 29
 28. Əziz Şərif və “Molla Nəsrəddin” jurnalı. AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. “Elmi araşdlrmalar” toplusu, Bakı, 2003, №9, səh: 293-297
 29. XX əsrdə ilk milli qəzetimiz və onun redaktoru. “Xəzər-xəbər” jurnalı, Bakı -2003, №150, səh: 18-19
 30. Ə.Şərif Hüseyn Cavidin Türkiyə məktubları haqqında. AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. “Elmi araşdırmalar” elmi məqalələr toplusu. Bakı -2004, №19, səh: 67-69
 31. Böyük alimin elm salnaməsi. “Ləkəsiz bir vicdan, böyük bir ürək” kitabı. Bakı -2005, səh: 132-148
 32. Türkiyədə Azərbaycan mühacirət mətbuatı, “Xəzər-xəbər” jurnalı, Bakı, 2005, №193, səh: 18-20
 33. Həmvətənlərimiz Fransadakı mühacirət mətbuatında. AMEA Tarix İnstitutu. “Azərbaycan diasporu: tarix və nəzəriyyə” məqalələr toplusu, I buraxılış, Bakı -2005, səh:11-15
 34. “Yeni Qafqaziya” milli azadlıq carçısı idi. AMEA Tarix İnstitutu. “Azərbaycan diasporu: tarix və nəzəriyyə” məqalələr toplusu, I buraxılış, Bakı-2005, səh: 24-28
 35. “Azərbaycan” qəzetinin nəşri tarixi və redaktorları. “Xəzər-xəbər” jurnalı, Bakı -2006, dekabr, səh: 30-31
 36. H.Cavidin Türkiyə məktubları Hakkında Yeni Tetkiler. “Erciyes” aylıq Fikir ve Sanat Dergisi, eylül, 2007, say:357 səh:20-22
 37. Ə.Şərif və XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri” I kitab, “Elm” nəşriyyatı, 2006, səh: 161-173
 38. Pedaqoji düşüncələrin şöləsi. S.Məmmədov, S.Hüseynqızının “Pedaqoji düşüncələr” kitabına ön söz Bakı -2007, səh: 4-9
 39. Ə.Şərif Hüseyn Cavidin Türkiyə məktubları haqqında “Kardeş Kalemler” məcmuəsi, Ankara 2007, kasım, say 11, səh: 71-73
 40. Səməd Vurğun Gürcüstanda çap olunan Azərbaycan dilli məybuatda. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri” elmi məcmuə, “Elm” nəşriyyatı, 2008, səh 105-116
 41. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. (Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün proqram). “Müəllim” nəşriyyatı, Bakı- 2008, 34 səh
 42. Pedaqoji ustalıq (Metodik vəsait) A.Nəzərovla birlikdə “Müəllim” nəşriyyatı, Bakı-2008, 34 səh.
 43. Türk ədəbiyyatı dərnəyi. “Qarapapaqlar” jurnalı, Tiflis - 2008 Bakı, №6, səh: 23-27
 44. Rəsul Rza yaradıcılığının Tiflis dövrü. “Qarapapaqlar” jurnalı, Tiflis-2009, №9, səh: 38-40
 45. M.Müşfiq ömrünün son bir ili. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri” III kitab, “Elm” nəşriyyatı, Bakı-2010, səh: 98-102
 46. Mühacirət ədəbiyyatımızın bir budağı. “Ədəbiyyat” qəzeti, 18 iyun 2010-cu il
 47. Əziz Şərif və “Molla Nəsrəddin” jurnalı. “Qarapapaqlar” jurnalı, Tiflis -2010, №11, səh: 11-14
 48. Heydər Əliyev – Dünya azərbaycanlılarının milli birliyinin ideoloqu. “Qarapapaqlar” jurnalı, Tiflis - 2010, №12, səh: 12-16
 49. Tiflis mətbuatı. “Azərbaycan mətbuat tarixi ontologiyası”, II cild, Bakı – 2011, səh: 333-358
 50. “Gözlərim doldu...” Türk Dünyası Mühəndisler ve Mimarlar birliyi Valeh Hacılar Uluslararası bilimsel ve kültürel Araştırmalar Vakfı özel yayım, Ankara -2012, səh: 112-116
 51. Aşıq Şəmşir Hüseyn Kürdoğlu haqqında. “Ozan dünyası” jurnalı, Bakı-2012, №1, səh: 46-50
 52. Azərbaycan diasporunun görkəmli tarixi şəxsiyyətləri. “Azərbaycan diasporu. Ensiklopedik məlumatlar toplusu” (akademik Ramiz Mehdiyevin redaktorluğu ilə), Bakı 2012, səh: 215-289
 53. Aşıq Şəmşir və Hüseyn Kürdoğlu. “Kəlbəcərin söz qalası” kitabı, Bakı-2013, səh:231-244
 54. Gürcüstanda çap olunan Azərbaycan mətbu mənbələrində hekayə janrı. Qızlar Universitetinin elmi əsərləri, Bakı – 2013, səh: 45-50
 55. Zaman bu şairi yetirməliydi. “Zaman bu kəsri bitirməliydi” kitabı haqqında. “525-ci qəzet” 6 iyul 2013-cü il
 56. Vəli Osmanlı. “Ədəbiyyat məcmuəsi”, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri, Bakı-2013, XXIV cild, səh: 266-270
 57. Əziz Şərif və Tiflis Dövlət Azərbaycan Teatrı. “Müəllim” nəşriyyatı, Bakı -2014, 116 səh.
 58. İlyas Əfəndiyevin “Körpüsalanlar” əsəri lirik-psixoloji nəsrin bariz nümunəsi kimi, AMİ, “Xəbərlər” elmi-metodik jurnal, Bakı – 2014, №4, səh: 25-29
 59. Fədakar alim və müəllim. “Təhsil” jurnalı, Bakı – 2015, №7-8, səh: 51-55
 60. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. (Dərs vəsaiti) G.Ağabəy, M.Bağırova ilə birlikdə, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı-2016, 199 səh.
 61. Elimizin və elmimizin Əzizxanı. Məqalə “Əzizxan Tanrıverdi - 60” kitabı, 2018, səh. 137-140
 62. Mənəvi borcun qiymətli abidəsi, məqalə, “Əzizxan Tanrıverdi - 60” kitabı, 2018, səh. 131-136

Monoqrafiya, Dərslik, Dərs və Metodik vəsaitləri, Proqramlar

   

 1. Gürcüstanda Azərbaycan dilli dövri mətbuatda ədəbiyyat məsələləri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru (filologiya elmlər namizədi) elmi dərəcəsi almaq üçün Avtoreferat, bakı, 1990, 26 səh.
 2. Gürcüstanda Azərbaycan dilli mətbuat, Ensiklopedik məlumat kitabı, “Azərbaycan” nəşriyyatı, Bakı, 1995, 36 səh.
 3. Gürcüstanda Azərbaycan mətbuatı və ədəbi mühit, Monoqrafiya, Azərbaycan Respublikası Milli İSBN Agentliyinin icazəsi ilə nəşr olunub, İSBN 9952-20-006-4 Xəzər Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2000, 140 səh.
 4. Pedaqoji ustalıq, Razim Məmmədov, Akif Nəzərov, Metodik vəsait, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Elmi-metodiki Şurasının 11 may 2007-ci il tarixli 05 saylı iclas protokolunun qərarına əsasən çap olunub, İSBN 978-9952-435-07-8, “Müəllim” nəşriyyatı, Bakı, 2008, 84 səh.
 5. Azərbaycan ədəbiyyatı gtarixi, Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün fənn proqramı, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 25.12.2007-ci il tarixli 1288 saylı əmri ilə təsdiq edilərək qrif verilmişdir, Bakı, 2008, 34 səh.
 6. Tiflis mətbuatı, Azərbaycan mətbuat tarixi antologiyası (2 cilddə, II cild), “Elm və təhsil”, Bakı, 2011, səh:333-358
 7. Azərbaycan diasporunun görkəmli tarixi şəxsiyyətləri, Azərbaycan diasporu-ensiklopedik məlumatlar toplusu, Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin redaktorluğu ilə çap olunmuşdur, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, İSBN 978-9952818494, Bakı, 2012, səh: 215-259
 8. Əziz Şərif və Tiflis Dövlət Azərbaycan Teatrı, monoqrafiya, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Şurasının 03 mart 2014-cü il tarixli qərarı ilə çap olunub (protokol №6) İSBN 978-9952-435-53-5, “Müəllim” nəşriyyatı, 2014, 115 səh.
 9. XX əsr Azərbaycan ədəbiyatı tarixi, Dərs vəsaiti, Razim Məmmədov, Gülşən Ağabəy, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 25.05.2015-ci il tarixli 593 saylı əmri ilə nəşr olunub. İSBN 978-9952-8142-1-7, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2016, 199 səh.
 10. Ədəbi tənqid tarixi, fənn proqramı, tərtibçilər Razim Məmmədov, Yadulla Dadaşlı, Bakı, 2018, 70 s.

20.08.1986- cı ildə Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur.

Subaydır.

 Təhsili

 • 2004-cu ildə 17 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
 • 2005-2009-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Biologiya fakültəsini bitirmişdir.
 • 2009-2011-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Botanika ixtisasının magistratura səviyyəsini bitirmişdir.
 • 2013-2017-ci illlərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində doktorantura pilləsində təhsil almışdır. “ Kaktus(Cactacea Juss.) fəsiləsinin bəzi növlərinin Abşeronda örtülü şəraitdə introduksiyası və genofondunun formalaşdırılması” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsindən keçmişdir

 Əmək fəaliyyəti

 • 2012-ci ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Magistratura və doktorantura şöbəsinin tyutoru vəzifəsində işləyir.

Seçilmiş əsərləri

 

 • Cactaceae Juss. fəsiləsinin müasir sistematikası və morfoloji xarakteristikası. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2013, I cild, s. 159-161.
 • Abşeronda örtülü şəraitə Cactaceae Juss. fəsiləsi növlərinin introduksiyasi, onlarin sistematik və morfo-bioloji xarakteristikasi. Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərləri, Bakı “Elm”, 2013, XI cild, s. 39-56.
 • Mərkəzi Nəbatat Bağının fond oranjereyasındakı kaktus kolleksiyası. “Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri” elmi konfrans, Gəncə, I hissə, 2014, s. 40-44.
 • К биоморфологическому изучению видов семейство Cactaceae Juss. и Crassulaceae DC. интродукцированных на Азербайджан. «Проблемы современной дендрологии, цветоводства и садово-паркового строительства» Международная научная конференция. Бишкек, 2014, с. 61-67.
 • Патогенная микобиота коллекции тропических и субтропических растений Центрального ботанического сада НАН Азербайджана. «Современная микология в России». Материалы IIIМеждународного микологического форума, Москва, 2015, том 5, с. 43-44.
 • Mərkəzi Nəbatat Bağının kolleksiyasındakı tropik və subtropik bitkilərin mikobiotasının

növ tərkibi. AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, 2015, cild 13, № 1, s. 305-308.

 • Abşeronda örtülü şəraitdə Parodia Speg. cinsinin bəzi növlərinin biomorfoloji xüsusiyyətləri. Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərləri, Bakı “Elm”, 2015, XIII cild, s. 12-21.
 • Экологические принципы интродукции семейства CactaceaeJuss. в закрытых грунтах на Апшероне. Сборник материалов VМеждународной научно-практической конференции«Актуальные проблемы биологической и химической экологии» Москва, ИИУ МГОУ, 2016, с. 16-20.
 • Выращивание некоторых видов кактуса в закрытом грунте ЦБС НАН Азербайджана. Сборник материаловIII Международной научно-практической конференции «Экология биосистем: проблемы изучения, индикации и прогнозирования», Астрахань, 2017, с. 206-210.
 • Фенология некоторых видов рода Оpuntia (Tournef.) Мill. (Сactaceae Juss.) в условиях закрытого грунта на Aпшероне. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2017, № 4, с. 69-75.
 • Abşeronda örtülü şəraitdə becərilən kaktusların xəstəlikləri və onlarla mübarizə tədbirləri. AMEA-nin Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, 2018, c. 16, № 1, s.176-182.
 • Abşeronda örtülü şəraitdə Cactaceae Juss.fəsiləsinin bəzi növlərinin fenologiyasi. Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərləri, Bakı “Elm”, 2018, XVI cild, s. 87-95.