шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

UNİVERSİTET

Elanlar

“Həmid Araslı Azərbaycan ədəbiyyatının və folklorunun yorulmaz tədqiqatçısı kimi” Respublika elmi konfransı

 Akademik Həmid Araslının anadan olmasının 110 illik yubileyinə həsr olunmuş  “Həmid Araslı Azərbaycan ədəbiyyatının və folklorunun yorulmaz tədqiqatçısı kimi”

Respublika elmi konfransı

19 noyabr 2019-cu il

KONFRANSDA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Konfransın bölmələri

 • Həmid Araslı ədəbiyyat tarixçisi kimi
 • Həmid Araslının folklorşünaslıq fəaliyyəti
 • Həmid Araslı mətnşünas alim kimi

 

Tezislərin tərtib olunma qayadaları

 • Tezislərin mətni konfransın müvafiq bölmələrinin mövzularına uyğun olmalıdır.
 • Mətn Microsoft Word for Windows redaktorunda Times New Roma (Az.latın) şriftilə (hərflərin ölçüsü 12, interval – 1,5) yığılmalıdır.
 • Məruzə mətninin format yuxarı, aşağı, soldan 2 sm, sağdan 1,2 sm olmaqla 3 səhifəyə qədər olmalıdır.
 • Mətnin əvvəlində tezisin adı, müəllifin soyadı, adı və atasının adı, təmsil olunduğu müəssisənin adı, göndərilən bölmənin adı qeyd edilməlidir.

 

TEZİSLƏR aşağıdakı elektron poçt ünvanına göndərilməlidir:

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Məruzə tezislərinin göndərilməsi üçn son tarix 15 noyabr 2019

Ünvan: Bakı AZ-1000, Ü.Hacıbəyli, 68

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Əlaqə telefonu: (+99412) 493-01-41, 493 -05-85

https://adpu.edu.az

Təşkilat Komitəsi

Kimya elmləri namizədi, dosent

ADPU – nun Ümumi kimya və kimyanın tədrisi kafedrasının dosenti

İş telefonu: (994) 12 Qısa bioqrafik məlumat

1936 – cı il noyabrın 15 – də Astara rayonunun Kokolos kəndində anadan olub. 1954 – cü ildə Astara rayonunun Pensər kənd orta məktəbini bitirib. Evlidir. Üç oğlu, 5 nəvəsi var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1965 – ci ildə ADPU – nun Biologiya – Kimya fakültəsini bitirib.
 • 1982 – ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək (02.00.01 – qeyri – üzvi kimya ixtisası üzrə) kimya elmləri namizədi adını alıb.
 • 1992 – ci ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti

 • 1955 – 1958 – ci illərdə ordu sıralarında
 • 1963 – 1965 – ci illərdə ADPU – nun Tələbə Həmkarlar İttifaqının sədri
 • 1965 – 1968 – ci illərdə ADPU – nun İnzibati təsərrüfat işləri üzrə prorektor
 • 1968 – ci ildə ADPU – nun Ümumi kimya kafedrasında müəllim
 • 1975 – ci ildə ADPU – nun Ümumi kimya kafedrasında baş müəllim
 • 1980 – ci ildə ADPU – nun xüsusi praktikum laboratoriyasına (Ümumi kimya kafedrasına) laboratoriya müdiri vəzifəsinə qəbul edilir.
 • 1987 – ci ildə ADPU – nun xalq maarifini idarəetmənin təşkili kafedrasında müəllim
 • 1988 – ci ildə ADPU – nun xalq maarifini idarəetmənin təşkili kafedrasında baş müəllim
 • 1990 – ci ildə ADPU – nun xalq maarifinin idarəetmənin təşkili kafedrasında 0,5 ştat baş müəllim saxlamaqla Ümumi kimya və KTM kafedrasında 0,5 ştat baş müəllim təyin olunur
 • 1992 – ci ildə ADPU – nun Ümumi kimya və KTM kafedrası üzrə tam ştata keçirilir
 • 1992 – ci ildə ADPU – da müsabiqədən keçdiyi üçün həmin kafedrada dosent vəzifəsini tutmuş hesab olunsun
 • 1994 – cü ADPU – da müsabiqədən keçdiyi üçün Ümumi kimya və kimyanın tədrisi metodikası kafedrasında dosent vəzifəsini tutmuş hesab olunsun

Apardığı dərslər

 • Ümumi kimya
 • Qeyri – üzvi kimya
 • Keçid elementlərin kimyası
 • Kimyanın tədrisi metodikası

Mükafatlar:

 • 1967 – ci ildə ADPU – da plan üzrə universitetin işinin vaxtında yerinə yetirdiyi üçün (50) m məbləğində pul mükafatı verilmişdir
 • 1978 – ci ildə sosialist yarışının qalibi. Tədqiqat sahəsi
 • sulu məhlullarda d və f elementlərinin hidrazinlə koordinasion birləşmələrinin sintezi və tədqiqi

Beynəlxalq elmi konfranslarda iştirakı

 • Kompleks birləşmələr kimyası üzrə Ümumittifaq Çuqayev müşavirəsi. Novosibirsk, 1975
 • Koordinasion birləşmələr kimyası Akademik Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransı
 • Hüseynov M.N., Sadədinli A.O., Maddə kütləsinin saxlanması qanunu və onun əhəmiyyəti. Neft və qaz üzrə IX Bakı Beynəlxalq Məmmədəliyev konfransı. Bakı – 2016, s. 248

Seçilmiş əsərlər

 • Q.K.Abdullayev, R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov. Diakvodihidrazinkupsosulfat və dihidrazinarrenta nitrata sintezi və rentgenoqrafik tətbiqi. EA. SSR “ Struktur kimya jurnalı ”. Moskva, 1970, t. 11, bur. 5, s. 935
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov, N.Q.Klyuçnikov. Mis və sinkin hidrazin ilə kompleks birləşmələri. Qeyri – üzvi kimya jurnalı, Moskva, 1971, t. XVI, bur. 4, s. 1079 – 1081
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov, A.D.Quliyev, N.Q.Klyuçnikov. Hidrazinin mis, sink və kadmiumun haloidləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi. Ümumi kimya jurnalı, Leninqrad, 1972, tom KDİ (S1U) s. 409 – 410.
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov, N.Q.Klyuçnikov. Kadmiumun bəzi hidrazinli birləşmələrin sintezi. Qeyri – üzvi kimya jurnalı, Moskva, 1972, t. XVII, bur. 1, s. 85 – 88.
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov, A.D.Quliyev. Potensiometr üsulu ilə hidrazin ilə iki valentli misin kompleks əmələ gətirmələrinin öyrənilməsi. Fiziki kimya jurnalı, Moskva, 1972, t. XLII, bur. 10, s. 2657 – 2658.
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov, A.D.Quliyev, D.B.Musayev. Hidrazin ilə lantanın kompleks birləşmələri. Qeyri – üzvi kimya jurnalı, Moskva, 1973, t. XVII, bur. 2, s. 382 – 384.
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov, N.Q.Klyuçnikov, Q.K.Abdullayev. Dihidrazindixlorokobaltat (II), dihidrazindixlorokuprat (II) və dihidrazindixlorokadmatın sintezi və rentgenoqrafik tətbiqi. Qeyri – üzvi kimya jurnalı, Moskva, 1974, t. XVII, s. 875 – 877.
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov, N.Q.Klyuçnikov, A.D.Quliyev, D.B.Musayev. Hidrazin ilə neodimin kompleks birləşməsi. Ali Təhsil Müəssisələrinin Xəbərlər jurnalı. Kimya və kimya texnologiyası, Moskva,1973, t. XVI, bur. 2, s. 181 – 182.
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov, N.Q.Klyuçnikov. Sulu məhlullarda hidrazin ilə sinkin kompleks birləşmələrinin davamlılığının öyrənilməsi. Qeyri – üzvi kimya jurnalı, Moskva, 1977, t. XXII, bur. 9, s. 2587 – 2589.
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov, N.Q.Klyuçnikov. Hidrazin ilə gümüşün bəzi kompleks birləşmələrinin sintezi və rentgenoqrafik tətbiqi. Qeyri – üzvi kimya jurnalı, Moskva, 1977, t. XXII, bur. 2, s. 3380 – 3382.
 • M.N.Hüseynov, D.B.Musayev, N.Q.Klyuçnikov. Sulu məhlullarda hidrazin ilə kadmiumun kompleks birləşmələrinin davamlılığının öyrənilməsi. Koordinasiya kimyasının jurnalı. Moskva, 1986, t. 12, bur. 5, s. 614 – 616.
 • D.B.Musayev, M.N.Hüseynov, N.Q.Klyuçnikov, R.Y.Əliyev. Hidrazin ilə prazeodiumun (III), neodiumun (III) və samariumun (III) bəzi kompleks birləşmələrinin İK – spektoroskopik tətbiqi. Qeyri – üzvi kimya jurnalı, Moskva, 1986, t. 31, bur. 5, s. 1127 – 1130.
 • N.Q.Kluçnikov, B.Y.Poltavtsev, M.N.Hüseynov. “ Yer kimyası ” kitabı haqqında. “ Məktəbdə kimya ” jurnal. SSRİ Maarif Nazirliyinin Elmi – metodik jurnal. Moskva, 1986, № 6, s. 75 – 77.
 • A.s.SSRİ № - 1183495, 1985
 • A.s.SSRİ № - 1261932, 1986
 • A.s.SSRİ № - 1444325, 1988
 • A.s.SSRİ № - 1416480, 1988
 • Patent “İxtira” İ. 20080084, 2008
 • Patent “İxtira” İ. 20090112, 2008
 • R.Y.Əliyev, F.A.Abdurraəhimova, M.N.Hüseynov, A.D.Quliyev. Bəzi rəngli metalların hidrazin birləşmələrinin alınması və tətbiqi. Azərbaycan kimya jurnalı. Bakı, 1971, № 2, s. 45 – 48.
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov, A.D.Quliyev. Marqanın bəzi hidrazin kompleks birləşmələr ilə sintezi və tətbiqi. S.M.Kirov dina ADU elmi qeydləri, kimya elmlərinin seriyası. Bakı, 1973, № 2, s. 12 – 14.
 • R.Y.Əliyev, M.N.Hüseynov. Hidrazin ilə sinkin kompleks birləşmələri. Azərbaycan SSR EK mühazirələr. Bakı, 1974, t. XXX, № 1, s. 25 – 28.
 • M.N.Hüseynov, D.B.Musayev. Hidrazin ilə gümüşün bəzi kompleks birləşmələrinin İK – Spektroskopik tətbiqi. Kimya – biologiya elmləri və təhsilin aktual problemləri. Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2001, s. 170 – 174.
 • M.N.Hüseynov, D.B.Musayev. sulu məhlullarda hidrazin ilə marqanın kompleks əmələ gətirilməsinin tətbiqi. “Xəbərlər”. Bakı, ADPU, 2003, № 4, s. 331 – 335.
 • M.N.Hüseynov, A.A.Əzizova. Hidrazin ilə xromun kompleks birləşməsi. “Xəbərlər”. Təbiət elmləri seriyası, Bakı, ADPU, 2007, № 1, s. 83 – 85.
 • M.N.Hüseynov, İ.M.Mikaylova. Holmiumun hidrazinlə kompleks birləşmələrinin sintezi və tətbiqi. “Xəbərlər”. Bakı, ADPU, 2008, № 3, s. 196 – 18.
 • M.N.Hüseynov, A.Sərdarlı, Q.İ.İsmayılova. Hidrazin ilə kadmiumun bəzi kompleks birləşmələrinin İK – Spektroskopik tətbiqi. “Xəbərlər”. Təbiət elmləri seriyası. Bakı, ADPU, 2009, № 5, s. 40 – 42.
 • M.N.Hüseynov, H.M.Musayeva. İtterbiumun hidrazinlə kompleks birləşmələrinin sintezi və tətbiqi. “Xəbərlər”. Təbiət elmləri seriyası. Bakı, ADPU, 2010, № 5, s. 39 – 42.
 • M.N.Hüseynov, H.M.Musayeva. Lütesiumun (III) hidrazinlə kompleks əmələ gətirilməsinin tətbiqi. Kimya problemləri № 3, 2010, s. 487 – 489.
 • M.N.Hüseynov, Q.N.İsmayılova, L.İ.İbrahimova. neodimin bəzi hidrazin birləşmələrinin sintezi və tətbiqi. Magistrlərin ADPU – nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransının materialları. Bakı, 2011, s. 174 – 175.
 • M.N.Hüseynova, G.N.İsmayılova, N.N.Hacıyeva. Sahariumun (III) hidrazinlə kompleks əmələ gətirməsinin tətbiqi. “Xəbərlər”. Təbiət elmləri seriyası. Bakı, ADPU, 2012, № 2, s. 60 – 63.
 1. 8. Orijinal proqram
 • Hümbətov M.O., Məmmədov F.Ə, Hüseynov M.N, Məmmədzadə G.M., Apatitin silisium flüorid turşusu ilə parçalanması məhsullarında P2O5 – in təyini. “Xəbərlər”. Təbiət elmləri seriyası. Bakı, ADPU, 2010, № 1, s. 36 – 39.
 • Q.N.İsmayılova, M.N.Hüseynov. Nadir torpaq elementlər ilə kozalit və krupkait tiperallarının sintetik analoqlarının sintezi. “Xəbərlər”. Bakı, ADPU, 2010, № 2, s. 42 – 46.
 • M.N.Hüseynov, G.N.İsmayılova, L.İ.İbrahimova. Neodiumun (III) hidrazinlə kompleks əmələ gətirilməsinin tətbiqi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89 – cu ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “ Kimyanın aktual problemləri ” VI Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2012, BDU, s. 30 – 31.
 • M.N.Hüseynov, N.N.Hacıyeva. Samariumun hidrazinlə kompleks əmələ gətirməsinin tətbiqi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89 – cu ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “ Kimyanın aktual problemləri ” VI Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2012, BDU, s. 38 – 39.
 • Hüseynov M.N., İsmayılova G.N., Quliyeva G.R. Sinkin hidrazinlə kompleks birləşmələrin sintezi və tətbiqi. “Xəbərlər”. Bakı, ADPU, 2013, № 2, s. 43 – 46.
 • M.N.Hüseynov, G.R.Quliyrva. Sinkin hidrazinlə kompleks əmələ gətirməsinin tətbiqi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “ Ekoloji problemlər və ekoloji təhsil ” mövzusunda Respublika konfransının materialları. ADPU, (23 – 24 aprel 2013)
 • Hüseynov M.N., İsmayılova G.N., Vəhədzadə G.İ. Kadmiumun hidrazinlə kompleks birləşmələrin sintezi və tətbiqi. “Xəbərlər”. Bakı, ADPU, 2014, № 2, s. 62 – 65.
 • M.N.Hüseynov, G.N.İsmayılova, Q.R.Quliyeva. Sulu məhlullarda hidrazin ilə sinkin kompleks birləşmələrin davamlılığının öyrənilməsi. Kimya problemləri. Bakı, № 3, 2014, s. 302 – 304.
 • M.N.Hüseynov, G.N.İsmayılova. Hidrazin ilə berilliumun kompleks birləşmələri. Professor A.Ə.Verdizadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “ Üzvi reagentlər analitik kimyada ” II Respublika konfransının materialları. Bakı, 2014, s. 22
 • Hüseynov M.N., İsmayılova G.N., Vəhədzadə G.İ. Kadmiumun hidrazinlə bəzi kompleks birləşmələrin sintezi və tətbiqi. Professor A.Ə.Verdizadənin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “ Üzvi reagentlər analitik kimyada ” II Respublika konfransının materialları. Bakı, 2014, s. 18
 • M.N.Hüseynov, G.N.İsmayılova, Q.İ.Məhərrəmli. Hidrazin ilə misin kompleks birləşmələri. “Xəbərlər”. Bakı, ADPU, 2015, № 2, s. 50 – 53.
 • Hüseynov M.N., İsmayılova G.N., Vəhədzadə G.İ. Kadmiumun hidrazinlə kompleks birləşmələrin sintezi və tətbiqi. Kimya problemləri. Bakı, № 1, 2015, s. 88 – 91.
 • M.N.Hüseynov, G.N.İsmayılova, Q.İ.Məhərrəmli. Misin bəzi hidrazinli kompleks birləşmələrinin sintezi. Akademik Toğrul Şahtaxtinskinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı məruzələrin tezisləri. Bakı, 2015, s. 142.
 • M.N.Hüseynov, G.N.İsmayılova, A.Q.Sadəddinli. Kimyanın əsas anlayışların tədrisi. Kimya məktəbdə. Elmi – nəzəri və metodik məcmu, № 2, s. 10 – 15, Bakı, 2016

Kitablar

 • B.H.Həsənov, R.Y.Əliyev, A.C.Quliyev, M.N.Hüseynov. Kompleks birləşmələr kimyası praktikumu. Bakı, APİ, 1977.
 • T.İ.Sultanov, M.N.Hüseynov, H.R.Qurbanov. Ümumi kimyadan məsələ və çalışmalar. Bakı, 2004

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1968-ci il fevralın 27-də Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1985-ci ilə Bakı şəhəri Nəsimi rayonu 44 saylı orta məktəbi bitirib.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1992-ci ildə  Bakı Dövlət Universittetinin Kimya fakültəsini bitirib.
 • 1992-1996-cı illərdə Azərbaycan EA-sı Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunun aspirantı olub.
 • 1999-cu ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib, 2000-ci ildə  qeyri-üzvi kimya ixtisası üzrə kimya elmləri namizədi adı alıb.
 • 2011-ci ildən baş müəllimdir.
 • 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, UNİSEF-in keçirdiyi Fəal təlim və müasir təlim texnologiyaları üzrə təlimin iştirakçısı olub.

Əmək fəaliyyəti

 • 1985-1986-cu illərdə Azborukəmərtikinti trestinin 2 saylı Tikinti-Montaj İdarəsində fəhlə.
 • 1986-1989-cu illərdə Azərbaycan Respublikası “Bilik” Cəmiyyətində makinaçı.
 • 1989-1999-cu illərdə Azərbaycan EA-sı Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunda laborant, mühəndis, kiçik elmi işçi.
 • 1999-cu ildən ADPU-nun Ümumi kimya və KTM kafedrasının müəllimi.
 • 2011-ci ildən ADPU-nun Ümumi kimya və KTM kafedrasının baş müəllimi.

Apardığı dərslər

 • Ümumi kimya
 • Qeyri-üzvi kimya
 • Kimyanın tədrisi metodikası

Tədqiqat sahəsi

 • Qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası
 • Kimyanın tədrisi metodikası

Beynəlxalq və Respublika seminar, simpozium və konkranslarında iştirakı

1.Разработка экологически чистой технологии переработки сульфидных полиметаллических руд филизчайского месторождения Азербайджанской

Республики, «Современные проблемы экологии,методы и средства их реше-ния», I Международная научно-техническая конференция, Баку, Институт Экологии, 1994.

 1. 2. Processing of hardly concentrated polymetallic ore in aspect to solve of problem of the ecological clean production, «Energy,Ecology, Economy» The third Baku International congress , Baku, Internarional Ecoenergy Academy, 1995.

3.The immediate processing  of hardly concentrated poor polymetallic ore, «Energy,Ecology, Economy» The third Baku International congress , Baku, Internarional Ecoenergy Academy, 1995.

 1. 4. Исследование процесса окислительного выщелачивания пирротинизированной филизчайской руды сернистым ангидридом, «Проблемы комплексного использования руд» 2-й Международный сим-позиум, Санкт-Петербург,1996.
 2. 5. Изучение фазового состава продуктов автоклавного окислительного выщелачивания пирротинизированных материалов сернистым ангидридом, XYI      Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Москва, 1998.
 3. 6. Разработка природоохранной технологии для переработки по-лиметаллических сульфидных руд, XYI    Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Москва, 1998.
 4. 7. Treatment of hardly concentrated polymetallic Filizchay ore by the combined methods, XIII Ulusal kimya kongresi, Samsun, 1999.
 5. 8. Изучение кинетических закономерностей диссоциации пирита, входящего в состав руды, Akademik H.B.Şahtaxtinskinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş kon-frans materialları, Bakı,Elm, 2000.
 6. 9. Переработка кека после автоклавного выщелачивания филизчайских поли-металлических руд, “Gənc kimyaçı” I Respublika Kon-fransı, Bakı, BDU, 2001.
 7. 10. О поведении железа в процессе переработки алунитовой породы, Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-yasının müxbir üzvü X.S.Məmmədovun 75 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans, Bakı, Elm, 2002.
 8. 11. Сокристаллизация сульфатов железа при автоклавном выщелачивании, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü X.S.Məmmədovun 75 illik yubileyinə həsr olumuş konfrans, Bakı, Elm, 2002.
 9. 12. Иссдедование фазовых переходов в алунитовой руде неизотермическим методом при восстановлении сероводородом, Akademik M.F.Nağıyevin 95-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans, Bakı, 2003.
 10. 13. Цементация меди из сульфатных растворов автоклавного выще-лачивания, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Z.H.Zülfüqarovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans, Bakı, 2004.
 11. 14. О восстановлении сульфатов алунитовой породы консервированным природным газом на лабораторной непрерывнодействующей установке, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü H.X.Əfəndiyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans, Bakı, AMEA, 2007.
 12. 15. Kimyanın tədrisində şagirdlərin praktiki iş bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, III International scientific conference of young researchers. Baku,Qafqaz University, 17-18 April 2015.
 13. 16. Müasir müəllimin (“Təfəkkür və düşünmə məktəbinin müəlliminin) funksiya və vəzifələri, “Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri” Y Beynəlxalq Konfrans Materialları. Bakı, Qafqaz Universiteti, 30 Aprel 2015-02 May 2015.
 14. 17. Особенности грануляции титаномагнетитовых концентратов с флюсовыми добавками соды, M.Nağıyev adına Kataliz və qeyri-üzvi kimya institutunun 80 illik yuçileyinə həsr edilmiş Respublika elmi konfransının materialları, 15-16 noyabr 2016.

Seçilmiş əsərləri:

 1. 1. A.A.Гейдаров, М.М.Ахмедов, Г.В.Шадлинская. Переработка труднообогатимой полиметаллической руды Филизчайского месторождения. «Цветные металлы»,Москва, Изд. «Металлургия», 1995, c. 16-19.
 2. 2. З.И.Ализаде, А.М.Гусейнзаде, Э.А.Теймурова, Г.В.Шадлинская. Флотационное извлечение коллективного медно-кобальтового концентрата из хвостов  мокрого обогащения дашкесанской железной руды, Geokimya və kimyanın bəzi məsələləri, Bakı, AMEA, 1997, c. 42-43.
 3. 3. A.A.Гейдаров, М.М.Ахмедов, Г.В.Шадлинская. Исследование процесса окислительного выщелачивания пирротинизированной филизчайской руды в присутствии диоксида серы. «Химическая промышленность», Москва, 1999, № 5, c. 26-29.
 4. 4. Х.М.Адыгезалов, Г.М.Самед-заде, Г.В.Шадлинская, А.И.Агаев, У.Н.Шарифова. Исследование процессса гранулирования молотой алунитовой породы в мешалке-увлажнителе непрерывного действия,Azərbaycan Kimya Jurnalı, Bakı, AMEA, 2013, № 1, s.103-107.
 5. 5. A.Z.Məmmədova,G.Z.İbrahimova, G.V.Şadlinskaya. (TlSe)1-x(TlGaSSe)x (x=0,015; 0,02; 0,03) bərk məhlul ərintilərinin elektrofiziki xassələri, Kimya Problemləri, Bakı, AMEA, 2013, № 4, s.103-107.
 6. 6. A.Məmmədova, Ç.Quliyeva, G. Şadlinskaya. Müasir təhsildə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi növləri və onlardan kimyanın tədrisində istifadə, Pedaqoji Universitet Xəbərləri,Bakı, ADPU, 2014, № 3, s.425-429.
 7. 7. A.Məmmədova, G. Şadlinskaya. Kimyanın tədrisində müasir yanaşmalar, Elmi əsərlər, Bakı, Azərbaycan Respub-likası Təhsil Problemləri İnstitutu, 2014/2, s.103-107.
 8. 8. A.Z.Məmmədova,Ç.Ç.Quliyeva, G.V.Şadlinskaya. Kimya fənni kurikulumunu tətbiq edərkən, Kimya məktəbdə, Bakı, 2014, № 4(48), s.41-49.
 9. 9. A.Məmmədova, G.Şadlinskaya.”Kimya dərslərində problemli-inkişafetdirici eksperimentlərin aparılması metodikasına dair”,Kimya məktəbdə,1(53)2016.
 10. 10. G.V.Şadlinskaya, Ü.B.İbrahimli. Qeyri-üzvi maddələrin əsas sinifləri mövzusunun tədrisində şagirdlərin aktivliyinin artırılması, Kimya məktəbdə, 1(53)2016.
 11. 11. Гасымова А.М., Самедзаде Г.М., Келбалиев Г.И., Мамедов А.Н., Шадлинская Г.В. Восстановление титаномагнетитовых концентратов метаном для получения железного порошка и анатаза. Фундаментальные исследования, № 9, 2017, с.36-41.
 12. 12. Şadlinskaya Gülzar Vəsət qızı və b. “Təmiz alüminium oksidin alınması üsulu”, İxtiraya dair iddia sənədi barəsində məlumatın dərci haqqında Qərar,a 2014 0063, 06.11.2017.
 13. 13. G.V.Şadlinskaya, G.Ə.Qasımova, Neft emalı zamanı ətraf mühitin çirkləndirilməsi və onun aradan qaldırılması yolları. Kimya məktəbdə,4(60)2017, s. 71- 76.
 14. 14. A.Z.Məmmədova, R.V.Bəndəliyeva, G.V.Şadlinskaya. Tədris prosesində kimya dilinin rolu və əhəmiyyəti, Kimya məktəbdə,4(60)2017, s. 84- 93.

Kitablar

 1. 1. Ö.M.Əliyev, G.V.Şadlinskaya. Fiziki-kimyəvi analizin əsasları və fiziki tədqiqat üsulları. Proqram, Pedaqoji universitetlərdə bakalavr hazırlığı üçün,Bakı,ADPU, 2002.
 2. 2. Ə.N.Qurbanov,A.Z.Məmmədova,G.V.Şadlinskaya. Qeyri-üzvi kimya. Proqram. Pedaqoji universitetlərdə bakalavr hazırlığı üçün,Bakı,ADPU, 2014.
 3. 3. Ə.N.Qurbanov,A.Z.Məmmədova,G.V.Şadlinskaya.”Kimyanın tədrisi metodikası”, Dərs vəsaiti,Bakı, ADPU, 2014.

ADPU- nun“Ümumi kimya və  kimyanın tədrisi metodikası” kafedrasının dosenti  

                                                                                                                                                                                                                             

Qısa bioqrafik məlumat

 .1954- cü il sentyabrın 10-da İsmayıllı rayonun Diyallı kəndində anadan olub.  

 .1971-ci ildə İsmayıllı rayonunun Diyallı kənd orta məktəbin bitirib.

 .Evlidir. İki oğlu var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali Təhsillidir. 1975-ci ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin kimya fakültəsini bitirib.
 • 1987-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək qeyri - üzvi kimya  ixtisası üzrə kimya elmləri namizədi adı alıb.
 • 2006-cı ildən dosentdir.

 Əmək fəaliyyəti

 • 1975-ci ildə İsmayıllı rayonun Diyallı kənd orta məktəbində kimya müəllimi
 • 1975-1978-ci illərdə Azerb SSR-nin EA-nın Qeyri-üzvi və fiziki kimya institutunda aspirant.
 • 1976-1987-cı illərdə Neft-kimya sənayesinin ixtisasartırma institunda  baş laborant.
 • 1987-1991 –ci illərdə Az.SSR EA-nın “Kristal” təcrübə zavodlu XKTMB –də aparıcı mühəndis.
 • 1991- 2006 cı illərdə ADPU-nun Ümumi kimya və KTM kafedrasında baş  laborant, müəllimi, baş müəllim və 2006-cı ildən dosentdir.

Apardığı dərslər

 • Ümumi kimya
 • Qeyri-üzvi kimya
 • Məktəb kimya kursunun elmi əsasları
 • Kimyanın tədrisi metodikası
 • Kompleks birləşmələr kimyası

Tədqiqat sahəsi

 • Yarımkeçiricilər kimyası
 • Kimyanın tədrisi metodikası

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

. РАН Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе,V Межгосударственный семинар «Термоэлектрики и их применения»,Санкт-Петербург,1997г.

.13th International Congress of Chemical and Process Engineering Chisa-98 Praha.Czech Republic, 23-24 avgust 1998

. Fiziki-kimyəvi analiz və qeyri-üzvi materialşünaslıq  VII Respublika elmi konfransı , Bakı,2001

. Akademik Toğrul Şaxtaxtinski-85 illik yubleyinə həsr edilmiş Respublika elmi konfransı, AMEA-nın KPİ,26-27 oktyabr 2011.

 • • Akademik Toğrul Şahtaxtinskinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı. Bakı , 2015

 .Professor A.Ə.Verdizadənin 100 illik yubileyində həsr olunmuş “Üzvi reagentlər analitik kimyada” II Respublika konfransının materialları Bakı, 2014

 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş Magistrantların XVII Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı-SDU, 11-12 may, 2017

Seçilmiş əsərləri        

 • Г.Г. Шафагатова, И.О. Насибов,Т.И. Султанов Исследование свойств твердых растворов (Nd2Se3)x (PbSe)1-x (x≤0,05) .РАН, Неорганические материалы, том 30, №1, 1994г.c.132-133.  
 • Г.Г. Шафагатова V.Q.Vəliyev,Y.N. İbrahimov. LaSe-PbSe sisteminin tədqiqi və alınan yeni fazaların bəzi elektrofiziki xassələri. Kimya problemləri jurnalı,№ 2, 2005  s.175-177.
 • G.G.Şəfaqətova,.V.M. Rəhimova . ( Sm2Se3)x(PbSe)1-x (x≤ 0,05) bərk məhlullarının xassələrinin tədqiqi.Kimya problemləri jurnalı, Bakı, 2007, № 3,s.546-548       
 • G.G.Şəfaqətova, S.Ə.Əliyeva,T.Ə.Cəlilzadə SmSe- PbSe sisteminin tədqiqi. ADPU-nun Xəbərləri,təbiət elmləri seriyası, 2008,№ 1, , s.12-14      
 • G,G.Şəfaqətova, S.M.Abbaszadə,V.Q.Vəliyev. (NdSe)x (PbSe)1-x ( x≤ 0,03) ) bərk məhlulların elektrofiziki xassələrinin tədqiqi.       Kimya problemləri jurnalı, Bakı, 2010, № 1,  s.120-122.

. G.G.Şəfaqətova , Ö.M.Əliyev, S.T.Bayramova. Üçlü itterbium      sulfokupritlərin sintezi və tədqiqi.Kimya problemləri jurnalı, Bakı, 2014, №   2, s. 196- 200.

 • G.G.Şəfaqətova, A.E.Süleymanova. (CeSe)x(PbSe)1-x (x≤ 0,02) bərk məhlulların elektrofiziki xassələri. Kimya problemləri jurnalı, Bakı, 2016, № 2, s.203-206.
 • G.G.Şəfaqətova,Ü. Vəliyeva. Məktəb kimya kursunun tədrisində praktik istiqamətin rolu.Kurikulum yurnalı, 2016, № 4, s.42-44.
 • G.G.Şəfaqətova, S.R. Məmmədova.” Üzvi birləşmələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi” mövzusu əsasında ümumiləşdirici dərs. Kimya məktəbdə jurnalı,2018, № 1.
 • Cəmi 52 elmi və metodik məqalə.

    Kitablar

 • Ə. Qurbanov, M.Şahbazov, A. Məmmədova, G. Şəfaqətova. Ümumi və qeyri-üzvi kimya praktikumu. Ali mətəblər üçün dərslik. Bakı, 2010,251 s.
 • G.G.Şəfaqətova. Kompleks birləşmələr kimyası.Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı, 2010, 130 s.
 • G.G. Şəfaqətova. Ümumi və qeyri-üzvi kimyadan məsələ və çalışmalar. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı,2011, 295 s.
 • 3 proqram ( magistr hazırlığı üçün).

Kimya ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru.

ADPU – nun Kimya və biologiya fakültəsinin “Ümumi kimya və  kimyanın tədrisi metodikası” kafedrasının baş müəllimi.  

          

Qısa bioqrafik məlumat

1976 - cı il iyul ayının 27 – də Bakı şəhərində anadan olub.1993 -  cü ildə Bakı şəhərində orta məktəbi bitirib. Evlidir.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

⸱ Ali təhsillidir. 1998 – ci ildə ADPU –nun kimya fakültəsini bitirib

⸱ 2000 – ci ildə ADPU – nun kimya ixtisası üzrə magistratura şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib

⸱2002 – ci ildə ADPU – nun dissertantı olub

⸱2008 – ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək 02.00.01 – qeyri – üzvi kimya ixtisası üzrə kimya elmləri namizədi adını alıb

Əmək fəaliyyəti

2000 – ci ildə ADPU – da müəllim

⸱ 2011 – ci ildə ADPU – da baş müəllim

Apardığı dərslər

Ümumi kimya

Qeyri – üzvi kimya

Kompleks birləşmələr kimyası

Kimyanın tədrisi metodikasının müasir problemləri

Müasir pedaqoji texnologiyalar

Kimyanın tədrisi metodikası

Elmi yeniliklər

Berterit, kozalit və krupkait minerallarının nadir torpaq elementlərilə sintetik analoqlarının sintezi və tədqiqi

Tədqiqat sahəsi

Təbii minerallar əsasında yeni sinif izostruktur analoqların sintezi və tədqiqi

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

G. N. İsmayılova, M. N. Hüseynov “ Neodiumun ( III ) hidrazinlə kompleks əmələ gətirilməsinin tədqiqi “ Ümummilli lider H. Əliyevin anadan olmasının 89 – cu ildönümünə həsr olunmuş  “ Kimyanın aktual problemləri “ və Respublika Elmi Konfrans materialları, Bakı, 2012.

G. N. İsmayılova, M. N. Hüseynov “ Samariumun ( III ) hidrazinlə kompleks əmələ gətirməsinin tədqiqi “ ADPU – nun xəbərləri, təbiət elmləri bölməsi 2012.

ADPU-nun “Ümumi kimya və kimyanın tədrisi metodikası” kafedrası nəzdindəki “Kompleks birləşmələr kimyası” laboratoriyasının laboratoriya müdiri

Qısa bioqrafık məlumat

 • 1962-ci il fevralın 13-də Ağdam şəhərində anadan olub.
 • 1979-cu ildə Ağdam şəhərində 6 nömrəli  tam orta məktəbi bitirib.
 • Ailəlidir, 3 övladı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir.
 • 1986-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini bitirib.
 • 1991-ci ildə ADPU-da qiyabi aspiranturaya qəbul olub.
 • 1995-ci ildə aspiranturanı bitirib.

Əmək fəaliyyəti

 • 1981-ci ildən ADPU-nun “Ümumi kimya və kimyanın tədrisi metodikası” kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışıb.
 • 1991-ci ildən laboratoriya müdiri vəzifəsində çalışır.

Elmi yenilikləri

 • Lantanoidlərin və Serium yarımqrup elementlərinin tioplyumbum və tioplyumbatlarının sintezi və bəzi xassələrinin tədqiqini öyrənib.

Elmi əsərləri

Yerli və xarici jurnallarda 20-ə qədər məqalələri çap olunub.