шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

UNİVERSİTET

Elanlar

“Həmid Araslı Azərbaycan ədəbiyyatının və folklorunun yorulmaz tədqiqatçısı kimi” Respublika elmi konfransı

 Akademik Həmid Araslının anadan olmasının 110 illik yubileyinə həsr olunmuş  “Həmid Araslı Azərbaycan ədəbiyyatının və folklorunun yorulmaz tədqiqatçısı kimi”

Respublika elmi konfransı

19 noyabr 2019-cu il

KONFRANSDA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Konfransın bölmələri

 • Həmid Araslı ədəbiyyat tarixçisi kimi
 • Həmid Araslının folklorşünaslıq fəaliyyəti
 • Həmid Araslı mətnşünas alim kimi

 

Tezislərin tərtib olunma qayadaları

 • Tezislərin mətni konfransın müvafiq bölmələrinin mövzularına uyğun olmalıdır.
 • Mətn Microsoft Word for Windows redaktorunda Times New Roma (Az.latın) şriftilə (hərflərin ölçüsü 12, interval – 1,5) yığılmalıdır.
 • Məruzə mətninin format yuxarı, aşağı, soldan 2 sm, sağdan 1,2 sm olmaqla 3 səhifəyə qədər olmalıdır.
 • Mətnin əvvəlində tezisin adı, müəllifin soyadı, adı və atasının adı, təmsil olunduğu müəssisənin adı, göndərilən bölmənin adı qeyd edilməlidir.

 

TEZİSLƏR aşağıdakı elektron poçt ünvanına göndərilməlidir:

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Məruzə tezislərinin göndərilməsi üçn son tarix 15 noyabr 2019

Ünvan: Bakı AZ-1000, Ü.Hacıbəyli, 68

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Əlaqə telefonu: (+99412) 493-01-41, 493 -05-85

https://adpu.edu.az

Təşkilat Komitəsi

ADPU-nun Kimya və biologiya fakültəsinin Ümumi kimya və Kimyanın tədrisi    metodikası kafedrasının laboratoriya müdiri.

                      

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1984-cü il aprelin 6-da Salyan rayonunda anadan olub
 • 2001-ci ildə Salyan rayon Ə.Kürçaylı adına 7 saylı məktəb litseyini bitirib.

 

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir.2005-ci ildə BDU-nun Kimya fakültəsini bitirib
 • 2007-ci ildə ADPU-nun Kimya fakültəsinin Qeyri-üzvi kimya ixtisası üzrə magistr dərəcəsi alıb

Əmək fəaliyyəti

 • 2007-ci ildə Salyan rayon təhsil şöbəsinin Uşaq Yaradıcılıq mərkəzinin şöbə müdiri vəzifəsində
 • 2009-2017-ci illərdə ADPU-nun Ümumi kimya və kimyanın tədrisi metodikası kafedrasında baş laborant vəzifəsində
 • 2017-ci ildən ADPU-nun Ümumi kimya və kimyanın tədirisi metodikası kafedrasında laboratoriya vəzifəsində

Seçilmiş əsərləri

 • 8 elmi elmi məqaləsi var

Kimya fakultəsinin “Ümumi kimya və kimyanın tədrisi   metodikası” kafedrasının böyük laborantı.

 

 

Qısa bioqrafik məlumat.

 • 1985-ci il martın 16-da Bakı şəhərində anadan olub.
 • 2003-cü il Bakı şəhəri Suraxanı rayonu Ə.Məmmədov adına 101 nömrəli tam orta məktəbi bitirib.
 • Evlidir, iki övladı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı.

 • Ali təhsillidir.2007-ci ildə BDU-nun Kimya fakultəsinin bakalavr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 2008-ci ildə BDU-nun Kimya fakultəsinin Elektrokimya ixtisası üzrə magistr dərəcəsi alıb.

Əmək fəaliyyəti.

    2017-ci ildən ADPU-nun Kimya fakultəsinin “Ümumi kimya və KTM” kafedrasının böyük laborantı vəzifəsində çalışır.

Seçilmiş əsərləri.

 • Babanlı M.B., Mövsümova A.X., DaşdıyevaQ.B.Термодинамические свойства термодимитоподобны тройных фаз в системе Sn-Bi-Te.//7-й семинар СОРАН-УРОРАН Термодинамика и материаловедение.
 • Babanlı M.B.,Cəfərov Y.İ.,Mövsümova A.X. SnBi4Te7 və PbBi4Ye7 birləşmələrinin termodinamik xassələrinin EHQ üsulu ilə tətqiqi// “Kimya və ekologiyanın aktual problemləri

ADPU-nun Kimya fakultəsinin “Ümumi kimya və kimyanın tədrisi  metodikası” kafedrasının böyük laborantı.

                 

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1972ci il avqustun 20-də Qərbi Azərbaycanın Qafan rayonunda anadan olub.
 • 1989-cu il Bakı şəhəri Nəsimi rayonunun 19 nömrəli tam orta məktəbini bitirib.
 • Evlidir, iki övladı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir.1992-ci ildə Bakı neft texnikumunu bitirib. 2000-ci ildə ADPU-nun kimya fakultəsinin bakalavr pilləsini bitirib.
 • 2000-ci ildə BDU-nun kimya fakultəsinin Qeyri-üzvi kimya ixtisası üzrə magistr dərəcəsi alıb.

Əmək fəaliyyəti

 • 1992-ci ildə Az.neft Mədəngeofizika trestində 70-li texnik vəzifəsində çalışıb.
 • 2014-cü ildə ADPU-nun kimya fakulıtəsinin “Ümumi kimya və Kimyanın Tədrisi Metodikası” kafedrasının böyük laborantı vəzifəsində çalışır.

Seçilmiş əsərləri

 • Yerli və xarici jurnallarda  3 məqaləsi  çap olunmuşdur.

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru,
ADPU-nun “Ümumi kimya və kimyanın tədrisi metodikası” kafedrasının dosenti

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1947- ci il fevralın 9-da Cəbrayıl rayonunun Əfəndilər kəndində anadan olub.
 • 1965-ci ildə M.Qorki adına Cəbrayıl rayon orta məktəbi bitirib.
 • Evlidir. Bir oğlu və iki qızı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1969-cu ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin kimya fakültəsini bitirib.
 • 1983-cü ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək qeyri-üzvi kimya ixtisası üzrə kimya elmləri namizədi adı alıb.
 • 2001-ci ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti

 • 1969-cu ildə Cəbrayıl rayonu M.Qorki adına orta məktəbdə kimya müəllimi
 • 1970-1973-cü illərdə APİ-də aspirant
 • 1970-1990-cı illərdə APİ-də laborant, b/laborant, laboratoriya müdiri
 • 1992-ci ildə ADPU-nun Ümumi kimya və KTM kafedrasının baş müəllimi
 • 2001-ci ildən ADPU-nun Ümumi kimya və KTM kafedrasının  dosenti

Apardığı dərslər

 • Ümumi kimya
 • Qeyri-üzvi kimya
 • Qeyri-üzvi sintez
 • Kimyanın tədrisi metodikası

Tədqiqat sahəsi

 • Yarımkeçiricilər kimyası
 • Kimyanın tədrisi metodikası

Beynəlxalq seminar, simpozium və konkranslarda iştirakı

 • “Инновация, качество образования и развитие” II Mеждународной научной конференции. Бакy,7-9 июнь 2012
 • Akademik Həsən Əliyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 7-8 noyabr 2012-ci il
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı il dönümünə həsr olunmuş “Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri” beynəlxalq simpoziumu. Bakı 3-4 may 2013-cü il
 • Professor A.Ə.Verdizadənin 100 illik yubileyində həsr olunmuş “Üzvi reagentlər analitik kimyada” II Respublika konfransının materialları. Bakı 2014
 • Professor A.Ə.Verdizadənin 100 illik yubileyində həsr olunmuş “Üzvi reagentlər analitik kimyada” II Respublika konfransının materialları Bakı 2014
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş Magistrantların XIV Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı-SDU, 15-16 may, 2014
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş II Beynəlxalq Konfransın materialları. Bakı-Qafqaz Universiteti,18-19 aprel, 2014
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı Bakı 2015
 • Akademik Toğrul Şahtaxtinskinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.  Bakı 2015   
 • Gənc alimlərin I beynəlxalq elmi konfransı, Gəncə Dövlət Universitetinin Nəşriyyatı, Gəncə 2016
 • IX Бакинская международная Мамедалиевская Конференция По Нефтехимии”. 4-5 октябрь. Баку 2016

Seçilmiş əsərləri

 • С.Р. Гаджиева, Т.В. Иманова, А.З. Мамедова, О.М. Алиев.   Диаграмма состояния системы   Ce2S3 – GeS2. Неорганические материал. Москва, 2000 том 36, № 1, с. 5-6.  
 • Дж. Велиев, И.И. Алиев, А.З. Мамедова. Фaзовое равновесие в системе As2S3 – TlSe. Неорганические химии. Москва, 2007 том 52, № 2, с. 312-315.  
 • А.З.Мамедова, И.И. Алиев. Характер химического взаимодействие  в системе TlGaSSe2 . Kimya problemləri jurnalı, Bakı “Turan” 2007.  № 1. s. 176-177
 • A.Z. Məmmədova və başqaları. TlGaSSe-GaS sistemində faza tarazlığı. Kimya problemləri jurnalı, Bakı “Turan” 2008.  № 1. s. 105-107
 • A.Z. Məmmədova və başqaları.  Tl2Se3-GaS sistemində qarşılıqlı təsirin xarakteri. Kimya problemləri jurnalı, Bakı “Turan” 2010.  № 1. s. 113-116
 • A.Z. Məmmədova və başqaları.  TlSe-Ga2Se3 sisteminin faza diaqramı. Kimya problemləri jurnalı, Bakı “Turan” 2011.  № 1. s. 81-83
 • A.Z. Məmmədova. “Kimyanın tədrisində fəal təlim metodlarından istifadə imkanları”  “Kurikulum” jurnalı. 2012, № 1, s. 80-83
 • A.Z.Məmmədova, S.R. Məmmədova. “Kimyanın tədrisində fəal təlimin tətbiqinə aid” “ADPU-nun xəbərləri”, Bakı, 2012, № 3, s. 381-386
 • A.Z. Məmmədova. Kimyanın tədrisində şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi imkanları. Kurikulum jurnalı, № 4, 2013
 • A.Z. Məmmədova .Təhsil islahatı və onun daşıyıcıları.Azərbaycan məktəbi jurnalı, № 4, 2013
 • A.Z. Məmmədova , G.Z.İbrahimova.“(TlSe)1-x(TlGaSSe)x (x=0,015; 0,02; 0,03) bərk məhlul ərintilərinin elektrofiziki xassələri. Kimya problemləri jurnalı, № 4, 2013
 • A.Z. Məmmədova. Məzmun standartlarının komponentlərinin tədrisdə nəzərə alınması. Azərbaycan məktəbi jurnal, №3, 2014
 • A.Z. Məmmədova , G.V.Şadlinskaya. Kimyanın tədrisində müasir yanaşmalar. ARTPİ-nin Elmi əsərləri, Bakı, № 1,2014
 • A.Z. Məmmədova , G. Cəlilova. Müasir təhsildə inteqrasiya prosesi və ondan kimyanın tədrisində istifadə. ADPU-nun xəbərləri, № 1, 2014
 • A.Z. Məmmədova, Ç. Ç. Quliyeva. Kimyanın tədrisində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması barədə ADPU-nun xəbərləri, Bakı, № 3, 2014
 • A.Z. Məmmədova. Dərslərin təşkili və keçirilməsində müasir yanaşmalar. Azərbaycan Məktəbi jurnalı, 2015, № 6
 • A.Z. Məmmədova. Kimyanın tədrisində şagird nailiyyətllərinin qiymətləndirilməsi yolları.Azərbaycan Respublikaının Təhsil Problemləri İnstitutunun Elmi əsərləri, Bakı, Cild 84, № 4. 2015
 • A.Z. Məmmədova. İ.İ. Əliyev, Q.Z. Cəfərova, C.A Vəliyev.Характер химического взаимодействия по разрезу İnSe – İn3Sb2S2Se3 системы İn – Sb – S – Se Журнал неорганической химии, 2015, том 60, № 2
 • A.Z. Məmmədova. Kimyanın tədrisində sinifdənxaric işlərin təşkili və əhəmiyyəti. Kurikulum jurnalı, Cild 9, № 1, 2016
 • A.Z. Məmmədova , N.R.Abbasov, Z.Z.,Məmmədov, H.C.Hacıyev. Pedaqoji təcrübənin təşkili və aparılmasına dair. Metodiki vəsait ADPU-nun mətbəəsi, Bakı-2017
 • A.Z. Məmmədova. Orta məktəbin VII sinfində kimya fənni kurikulumunun “maddə və maddi aləm” məzmun xətti üzrə təlimin təşkili metodikasi. Kimya məktəbdə jurnalı, 2-3(58-59) 2017
 • Ümumilikdə 80-dək elmi-metodiki məqalə.

Kitablar

 • İ.O. Nəsibov, T.İ. Sultanov, B.N. Mardaxayev, A.Z. Məmmədova. S- Elementlərinin kimyasına giriş. Bakı, 1990
 • İ.O. Nəsibov, T.İ. Sultanov, B.N. Mardaxayev, A.Z. Məmmədova. Keçid elementlərinin kimyasına giriş. Bakı, 1990
 • Ə. Qurbanov, M.Şahbazov, A. Məmmədova, G. Şəfaqətova. Ümumi və qeyri-üzvi kimya praktikumu. Bakı, 2010
 • A.Z.Məmmədova. Kimyanın tədrisində müasir təlim texnologiyaları.Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı, ADPU, 2012 243s.
 • Ə.N.Qurbanov, A.Z.Məmmədova, G.V.Şadlinskaya. Kimyanın tədrisi metodikası. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı, ADPU,2014 461s.
 • A.Z.Məmmədova. Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları.Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı,ADPU, 2016 392 s.
 • N.R. Abbasov, A.Z.Məmmədova, Z.Z, Məmmədov, H.C. Hacıyev Pedaqoji təcrübənin təşkili və aparılmasına dair. Metodiki vəsait Bakı 2017
 • 8 proqram (bakalavr və magistrlar üçün)

Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
ADPU-nun Kimya və biologiya fakültəsinin “Ümumi kimya və kimyanın tədrisi metodikası” kafedrasının dosenti

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1941-ci il noyabrın 5-də Kəlbəcər rayonunun Qamışlı kəndində anadan olub.
 • 1961-ci ildə Qılınclı kənd orta məktəbini bitirib.
 • Evlidir, bir oğlu,iki qızı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1969-cu ildə ADPU-nun kimya-biologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 1975-ci ildə AMEA-nın Qeyri-üzvi və Fiziki kimya institutunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək qeyri-üzvi kimya ixtisası - 02.00.01 üzrə kimya elmləri namizədi, alimlik dərəcəsi almışdır.
 • 1989-cu ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti

 • 1969 ADPU-nun Ümumi kimya kafedrasında assistent
 • 1978 ADPU-nun Ümumi kimya kafedrasında baş müəllim
 • 1980 ADPU-nun  Biologiyanın tədrisi metodikası kafedrasında baş müəllim
 • 1989 ADPU-nun  Biologiyanın tədrisi metodikası kafedrasında dosent
 • 1993 ADPU-nun  Ümumi kimya və kimyanın tədrisi metodikası  kafedrasında dosent

Tədris etdiyi fənlər

 • Ümümi kimya
 • Qeypi-üzvi kimya
 • Kompleks birləşmələr kimyası

Yetişdirdiyi mütəxəssislər

      * Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru - 1

Elmi yeniliklər

 • Dəmir ailəsi elementlərinin hidrazinlə kompleks birləşmələrinin sintezi metodlarının hazırlan-ması və onların quruluşu və xassələrinin öyrənilməsi
 • Bəzi d- və f- elementlərinin α - aminturşular və hidroksiturşularla kompleks birləşmələrinin sintezi metodlarının hazırlanması və onların quruluşu və xassələrinin öyrənilməsi

Tədqiqat sahəsi

 • d- və f- elementlərinin α - aminturşular və hidroksiturşularla yeni tərkib və xassəyə malik kompleks birləşmələrinin sintezi və onların tətbiq sahələrinin müəyyən olünması

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • Международная заочная научно-практическая конференция « Естественные науки:
 • Вопросы биологии,химии,физики» РФ, г.Новосибирск, 2012
 • V международная заочная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: Вопросы физики,химии, биологии» РФ, г. Москва, 2 012
 • III международная заочная научно- практическая конференция «Научная дискуссия: Вопросы математики,физики, химии, биологии» РФ, г.Москва, 2013

Seçilmiş əsərləri

 • Р.Я. Алиев, А.Д.Кулиев,Н.Г.Ключников, Комплексные соединения кобальта с гидразин-ом. Журнал общей химии АН СССР, изд. «Наука» Ленинград. т.42, №5,с.1008-1010. 1972.
 • Р.Я. Алиев, Н.Г.Ключников,А.Д.Кулиев.  Изучение устойчивости комплексных соеди-нений кобальта с гидразином в водных растворах. Электрохимия АН СССР,т.8, №7, с. 1095-1097. Москва. 1972.
 • Р.Я. Алиев, А.Д.Кулиев. Исследование взаимодействий некоторых солей кобальта с гид-разином. Азерб.хим.журнал, №1,с. 126,127 Баку. 1972.
 • Р.Я. Алиев, А.Д.Кулиев, Н.Г.Ключников. Комплексные соединения кобальта и никеля с гидразином. Доклады АН Азерб. ССР. Т.28. №2, с. 42- 45.Баку. 1972.
 • Р.Я. Алиев, А.Д.Кулиев. Взаимодействие некоторых солей кобальта с гидразином. Уче-ные записки Бакинского университета, №2,c. 6-8. Баку. 1972.
 • Р.Я. Алиев, А.Д.Кулиев, Н.Г.Ключников, Взаимодействие гидразина с солями железа и некоторых цветных металлов и роль комплексообразования в гидразиннокислотных про-мывках теплоэнергетического оборудования. Журнал прикладной химии, изд. «Наука», №12, с. 2743-2744. Ленинград. 1972, АН СССР.Ленинград. 1972.
 • Р.Я. Алиев, А.Д.Кулиев. Потенциометрическое исследование комплексообразования в водных растворах двухвалентного железа с гидразином. Журнал неорг. Химии АН СССР, т.15, №11,с.3118-3120.  Москва. 1972.
 • Р.Я. Алиев, А.Д.Кулиев,Н.Г.Ключников. Комплексные соединения никеля и марганца с гидразином. Журнал неорг. Химии АН СССР, №12, с. 3282-3285. Москва. 1972.
 • Р.Я. Алиев, Н.Г.Ключников.Н.Гусейнов,А.Д.Кулиев, Д.Б.Мусаев.Комплексные соедине-ния неодима(III) с гидразином. Химия и химическая технология. Изв. ВУЗ СССР, т.16, №2, с.181,182. Москва. 1973.
 • Р.Я. Алиев, А.Д.Кулиев, Н.Г.Ключников. Синтез некоторых гидразиновых соединений никеля. Ученые записки Бакинского университета, №1, с.20-24.Баку. 1973.
 • К.П.Мамедов.Р.Я.Алиев, З.И.Сулейманов, А.Д.Кулиев. Синтез и термографическое исс-ледование некоторых комплексных соединений железа, кобальта и никеля с гидразином. Ж.Физической химии АН СССР, №3,с. 696,697. Москва. 1973.
 • Р.Я.Алиев, А.Д.Кулиев. Исследование комплексообразования никеля с гидразином в водных растворах методом pН-метрии. Электрохимия АН СССР, т.10. №6, с. 956-958. Москва. 1974.
 • К.П.Мамедов.Р.Я.Алиев, А.Д.Кулиев. Синтез и рентгенографическое исследование дигидразиндихлорферрата (П) и дигидразиндибромоферрата (П). Известия АН Азерб. ССР, №3, с.106 - 108. Баку. 1974.
 • Р.Я. Алиев, А.Д.Кулиев, Н.Г.Ключников. Комплексные соединения железа с гидразин-ом. Журнал неорг. химии АН СССР, №10, с.2891-2893.Москва. 1974.
 • Р.Я.Алиев, А.Д.Кулиев. Взаимодействие некоторых солей иттрия с гидразином. Журнал общей химии АН СССР, №9, с.1852-1854. Ленинград. 1974.
 • Р.Я.Алиев, А.Д.Кулиев. Синтез некоторых гидразиновых соединений лантана. Ученые записки Бакинского универ. №1, с. 94-96.Баку. 1974.
 • Р.Я. Алиев, А.Д.Кулиев, Н.Г.Ключников, О комплексных соединениях хлорида, бромида и сульфата железа с гидразином. Журнал неорг. химии, АН СССР, №8, с.2239-2242. Москва. 1978.
 • Р.Я.Алиев, Д.Б.Мусаев, А.Д.Кулиев, Н.Г.Ключников.  рН-потенциометрическое иссле-дование взаимодействия самария(III) с гидразином в водных растворах. Электрохимия АН СССР.Т.15, №10, с. 1553-1556. Баку. 1979.
 • Р.Я. Алиев, Д.Б.Мусаев, А.Д.Кулиев, Н.Г. Ключников. Изучение взаимодействия неодима с гидразином в водных растворах методом рН-метрии. Координационная химия АН СССР, т.6. №3, с.383-385. Москва. 1980.
 • Р.Я. Алиев, Д.Б.Мусаев, А.Д.Кулиев, Н.Г.Ключников. ИК-спектроскопическое исследо-вание комплексных соединений хлоридов и ацетатов некоторых редкоземельных элемент-ов с гидразином. Журнал неорг. химии АН СССР,т.25. №7, с. 1801-1804. Москва. 1980.
 • Р.Я. Алиев, Д.Б.Мусаев, А.Д.Кулиев, Н.Г.Ключников,  Физико-химическое исследова-ние некоторых комплексных соединений редкоземельных элементов с гидразином. Жур-нал физической химии, АН СССР, т.45. №6, с.1392-1394. Москва. 1981.
 • A.C.Quliyev, V.Y.Osmanov. Nikelin sulfat və asetatının hidrazinlə kompleks birləşmələrinin tədqiqi. APU-nun xəbərləri. Təbiət elmləri ser. №1-2, s.124-129. Bakı. 1995.
 • R.Ə. Əliyeva, A.C.Quliyev,  V.Ə.Qurbanova.Seriumun (III) qlutamin,metionin və salisil tur-şuları ilə qarışıqliqandlı kompleks birləşmələrinin sintezi və tədqiqi. Azərbaycan kimya jurnalı. №1, s. 32-37. Bakı. 2004.
 • Р.А.Алиева, А.Д.Кулиев,  В.А.Курбанова. Синтез и исследование смешанолигандных комплексов и празеодима (III) с аспарагиновой, глутаминовой и салициловой кислотами Известия высших учебных заведений РФ.Химия и химическая техногия, Иваново,т 47, вып. 7, с. 61- 63. 2004.
 • A.C.Quliyev, V.Ələkbərova.Nikelin izoleysin, asparagin və salisil turşuları ilə qarışıqliqandlı kompleks birləşmələrinin sintezi və tədqiqi. ADPU-nun xəbərləri.Təbiət elmləri seriyası, №4,s. 42- 47. Bakı. 2004.
 • A.C.Quliyev. Prazeodiumun(III) metionin və salisil turşusu ilə müxtəlifliqandlı kompleks bir-ləşmələrinin sintezi və tədqiqi.  ADPU-nun xəbərləri.Təbiət elmləri seriyası.Bakı. №5, s.88-92. 2005.
 • А.Д.Кулиев. Синтез и исследование разнолигандных комплексов меди и цинка с гли-цином, аргинином и салициловой кислотой. Журнал химических проблем  №3.с.480-483. Баку. 2006.
 • A.C.Quliyev, M.H.Abbasov.Yevropiumun (III) qlutamin və çaxır turşusu ilə müxtəlifliqandlı kompleks birləşmələrinin sintezi və tədqiqi. ADPU-nun xəbərləri.Təbiət elmləri seriyası, №6, s. 14-19.  Bakı. 2007.
 • А.Д.Кулиев. Разнолигандные комплексные соединения празеодима с глицином, метио-нином и винной кислотой. Ж.неорг.химии. Т.54, №12, с. 2009-2012. 2009.Mixed – ligand praseodymium(III) complexes with glycine, methionine and tartaric acid. Russian journal of chemistru.Vol.54, №12,pp. 1927-1930. 2009.
 • A.C.Quliyev.  Dəmirin(III) qlutamin və salisil turşuları ilə müxtəlifliqandlı kompleks birləş-mələrinin differensial-termiki və termoqravimetrik tədqiqi. ADPU-nun xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, №1, s. 66-68. Bakı. 2007.
 • A.C.Quliyev, N.A.Babayeva Xromun(III) qlutamin və çaxır turşuları ilə müxtəlifliqandlı kompleks birləşmələrinin sintezi və tədqiqi. Təbiət elmləri seriyası. №5, 33-37. Bakı. 2009.
 • A.C.Quliyev, S.Q.Hüseynova. Sulu məhlullarda xromun(III) qlisin,qlutamin və çaxır turşuları ilə müxtəlifliqandlı kompleks birləşmələrinin pH-potensiometrik tədqiqi. ADPU-nun xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası №5, s.34-38. Bakı. 2010.
 • A.C.Quliyev, S.N.Osmanova.Yevropiumun(III) metionin və çaxır turşusu ilə müxtəlifliqandlı kompleks birləşmələrinin İQ-spektroskopiya və termoqravimetriya üsulları ilə tədqiqi. Kimya problemləri №3, s.417-421.Bakı. 2010.
 • A.C.Quliyev, B.Q.Hacыyeva.  Sulu məhlullarda kobaltın(II) qlisin, qlutamin və limon turшusu ilə müxtəlifliqandlı kompleks birləшmələrinin pH-potensiometrik tədqiqi. ADPU-nun xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2011, №5, с. 53-56.
 • A.C.Quliyev, S.N.Osmanova.Yevropiumun(III) sistein, sistin və çaxır turшusu ilə müxtəlifli-qandlı kompleks birləшmələrinin sintezi və tədqiqi, Azərbaycan kimya jurnalı, 2011, №2, с. 108-110.
 • А.Д.Кулиев, Ф.А. Сагиева. Исследование свойств и строения внутрикмплексных разно-лигандных соединений церия(III) с глицином и винной кислотой. Материалы международной заочной научнопрактической конференции « Естественные науки: Воп-росы биологии,химии,физики» РФ, г.Новосибирск, 2012, с. 69-73.
 • А.Д.Кулиев, Ф.А. Сагиева.Синтез и исследование внутрикмплексных разнолигандных соединений церия(III) с метионином и винной кислотой. МатериалыVмеждународной заочной научно-практической конференции «Научная дискуссия:Вопросы физики, химии, биологии» РФ, г. Москва, 2 012,с. 12-16.
 • А.Д.Кулиев, Ф.М.Юнусова. Внутрикомплексные соединения неодима(III) с глутамино-вой и винной кислотами разнолигандного типа. Материалы III международной заочной научно- практической конференции «Научная дискуссия: Вопросы математики,физики, химии, биологии» РФ, г.Москва, 2013,с.41-45.
 •  А.Д.Кулиев, Н.Ш.Керимова. Исследование обрахования комплексов в водных растворах никеля((II) аспарагиновой,  глутаминовой и винной ки слотами. Сборник статей по матери-алам ХХIV- ХХV междуна-родной заочной научно-практической конференции «Научная дискуссия: Воп-росы математики, физики, химии,биологии»РФ, г.Мос-ква, 2015. С.26-30.
 • А.Д.Кулиев, А.Э. Талыблы. Разнолигандные комплексные соединения меди((II) с глицином и метионином и винной кислотой. Сборник статей по мате-риа-лам ХХХVI - ХХVII  междуна-родной заочной научно-прак-тической конференции «На-учная дискуссия: Вопросы ма-тематики, физики, химии, био-логии» РФ, г.Москва, 2016. С.6-11.
 •  A.C.Quliyev, S.R.Qoçəliyeva.Yeddinci sinifin kimya kursunda « Məhlul-lar» mövzusunun interaktiv təlim metodlarının tətbiqi şəraitində öyrədilməsi. Kimya məktəbtə. Elmi-nəzəri və metodik məcmuə. I( 53) 2016. S.4-13
 • А.Д.Кулиев,Р.М.Агаева.Синтез и исследование разнолиганд-ных комплексных соединений неоди-ма(III) с метионином и винной кислотой. Akademik R.Ə.Əliyevanın 85 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın material-ları. BDU. 2017.c.69,70.

Dərsliklər və dərs vəsaitləri

 • B.H.Həsənov,R.Y.Əliyev, A.C.Quliyev, M.N.Hüseynov. Kompleks birləşmələr kimyası prak-tikumu. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.ADPU. Bakı. 1977.
 • A.C.Quliyev. Kompleks birləşmələr kimyası. Ali məktəblər üçün dərslik. «Elm və təhsil»  nəşriyyatı. Bakı. 2010.
 • A.C.Quliyev. Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları. Ali məktəblər üçün dərslik «Elm və təhsil»  nəşriyyatı.  Bakı. 2014.