шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

UNİVERSİTET

Elanlar

“Həmid Araslı Azərbaycan ədəbiyyatının və folklorunun yorulmaz tədqiqatçısı kimi” Respublika elmi konfransı

 Akademik Həmid Araslının anadan olmasının 110 illik yubileyinə həsr olunmuş  “Həmid Araslı Azərbaycan ədəbiyyatının və folklorunun yorulmaz tədqiqatçısı kimi”

Respublika elmi konfransı

19 noyabr 2019-cu il

KONFRANSDA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Konfransın bölmələri

 • Həmid Araslı ədəbiyyat tarixçisi kimi
 • Həmid Araslının folklorşünaslıq fəaliyyəti
 • Həmid Araslı mətnşünas alim kimi

 

Tezislərin tərtib olunma qayadaları

 • Tezislərin mətni konfransın müvafiq bölmələrinin mövzularına uyğun olmalıdır.
 • Mətn Microsoft Word for Windows redaktorunda Times New Roma (Az.latın) şriftilə (hərflərin ölçüsü 12, interval – 1,5) yığılmalıdır.
 • Məruzə mətninin format yuxarı, aşağı, soldan 2 sm, sağdan 1,2 sm olmaqla 3 səhifəyə qədər olmalıdır.
 • Mətnin əvvəlində tezisin adı, müəllifin soyadı, adı və atasının adı, təmsil olunduğu müəssisənin adı, göndərilən bölmənin adı qeyd edilməlidir.

 

TEZİSLƏR aşağıdakı elektron poçt ünvanına göndərilməlidir:

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Məruzə tezislərinin göndərilməsi üçn son tarix 15 noyabr 2019

Ünvan: Bakı AZ-1000, Ü.Hacıbəyli, 68

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Əlaqə telefonu: (+99412) 493-01-41, 493 -05-85

https://adpu.edu.az

Təşkilat Komitəsi

Bahlul Aghayev Isfandiyar. Was born in 1937 in West Azerbaijan. Completed primary school in 1956. Graduated from Baku State University in 1963. During 1963-1970 worked as a teacher in Sabirabad-Saatli. In 1971 earned candidate of sciences degree in Biology.

From 1970 worked in the department of Zoology at Azerbaijan State Pedagogical University as a labour, assistant, headteacher, associate professor, during 1973-1977 worked as a vice dean  in the faculty of Chemistry and Biology.

In 1990 earned degree in doctor of Biology at the National Academy of Sciences of Ukraine in Kiev. In 1991 earned professor degree and in the same year become a director of  Zoology department.

B.I.Aghayev worked during 1994-1996 as a vice rector, during 1996-2006 as a rector of university.

In 2001 has been elected academician of International Academy of Science, in 2002 International Academy of Pedagogical Sciences.

B.I.Aghayev author of 7 textbooks, 9 supplementary textbooks, 4 monogra­hpies,  more than 80 articles and programmes.

Bəhlul İsfəndiyar oğlu Ağayev. 1937-ci ildə Qərbi Azərbayca­nın Qafan rayo­nunda anadan olmuşdur. 1956-cı ildə Qafan rayonunun Gığı kənd orta məktəbini, 1963-cü ildə Bakı Dövlət Universi­tetini bitir­mişdir. 1963-1970-ci illərdə Sabirabad-Saatlı rayonların­da müəllim işləmiş­dir. 1966-cı ildə Azərbaycan EA Zoologiya insti­tu­tun­da aspirantu­raya daxil olmuş, 1971-ci ildə həmin institutda disserta­siya mü­­dafiə edərək bio­logiya elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır.

1970-ci ildən ADPU-nun Zoologiya kafedrasında laborant, assistent, baş mü­əl­lim, dosent, 1973-1977-ci illərdə Kimya-biologiya fakültəsində dekan müavini vəzifələrində işlə­mişdir.

1990-cı ildə Kiyev şəhərində Ukrayna EA Zoologiya institutunda “Şərqi Zaqafqaziyanın şıqqıltılı böcəkləri (Elateridae, Co­leoptera)” mövzu­sunda disser­ta­siya müdafiə edərək bio­logiya elmləri dokto­ru elmi dərəcəsini almışdır. 1991-ci ildə professor vəzifəsini tutmuş, həmin ildə Zoologiya kafedrasına müdir vəzifə­si­nə seçilmişdir.

B.İ.Ağayev 1994-1996-cı illərdə ADPU-nun Tədris işləri üzrə prorektoru, 1996-2006-cı illərdə universitetin rektoru vəzifəsində işləmişdir.

2001-ci ildə Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının akademiki, 2002-ci ildə Beynəlxalq  Pedaqoji Elmlər Akademiyasının akademiki seçilmişdir.

B.İ.Ağayev 7 dərsliyin, 9 dərs vəsaitinin, 4 mono­qra­fiyanın, 80-dən çox elmi əsərin mü­əl­­lifi, həmçinin fənn proqramlarının tərtib­çisidir.

Yusifova Anaxanım Əmralı qızı.

Biologiya fəlsəfə doktoru, dosent

ADPU-nun Biologiya və onun tədrisi metodikası  kafedrası müdiri

1959-cu ildə Göy-göl rayonunda anadan olmuşdur. 1967-ci -1976-cı illərdə orta məktəbdə təhsil almışdır. 1983-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsini bitirib. 2001-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək 2009-cu ildən dosentdir. 1983-1988 Göygöl rayonu Qırmızı Samux kənd orta məktəbində müəllim 1988-1992  Aqrar Universitetinin “Bitki fiziologiyası və mikrobiologiya” kafedrasında laboratoriya müdiri. 1992-1997 Aqrar Universitetinin “Bitki fiziologiyası və mikrobiologiya” kafedrasında müəllim, 1997-2001 Aqrar Universitetinin “Botanika” kafedrasında baş müəllim. 2001-2009 ADPU-nun  “Botanika” kafedrasının baş müəllimi. 2009-2013 ADPU-nun “Botanika” kafedrasının dosenti. 2011-2017 ADPU-nun “Botanika” kafedrasının müdiri,  2017-ci ildən  Biologiya və onun tədrisi metodikası kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.  54 elmi əsərin müəllifidir.

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ  UNİVERSİTETİ

ELMİRA ZEYNAL QIZI ALIYEVA

 

elmiraADPU-nin “ Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasının baş müəllimi.

İş telefonu: (994) 12 4986393.

Qısa bioqrafik məlumat

 1966-cı il fevralın 21- də Tovuz rayonunun Xatınlı kəndində anadan olub.

 1983-cü ildə Tovuz rayonunun Xatınlı kənd orta məktəbini bitirib. Evlidir. İki oğlu var.

Təhsili, elmi dərəcəsi, və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1989-cu ildə ADPU- nin “Fizika, informatika və hesablama texnikası müəllimliyi” ixtisasını bitirib.

Əmək fəaliyyəti

 • 2003-cü ildə Gədəbəy şəhər 1 saylı orta məktəbdə ixtisası üzrə müəllim
 • 2009-cu ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Qazax filialında “Riyaziyyat və informatika” kafedrasında müəllim
 • 2011-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Qazax filialında “Riyaziyyat və informatika” kafedrasında baş müəllim
 • 2011-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun “İnformatika və onun tədrisi metodikası” kafedrasında müəllim
 • 2014-cü ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun “İnformatika və onun tədrisi metodikası” kafedrasında baş müəllim
 • 2016-cı ildə ADPU-nin “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasında müəllim
 • 2017-ci ildə ADPU- da “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində

Apardığı dərslər

 • İnformatika və Təhsildə İKT
 • Təhsildə İKT
 • Əməliyyat sistemləri və komputer arxitekturası
 • Komputer modelləşdirilməsi

               

Seçilmiş əsərləri

 1. M.Abdulkərimov, T.İbrahimov, Elmira Alıyeva. İnformasiya daşıyıcılarının təkmilləşdirilməsinin təmayülü. Elmi əsərlər jurnalı. Bakı-2011. Səh.55-59.
 2. H.Seyidli, T Şirinov, E. Alıyeva. Fizika kursunda riyazi proqram paketlərindən istifadə. Fizika riyaziyyat və informatika tədrisi. Jurnal. Bakı-2012. Səh.43-48
 3. H.Seyidli, Ş. Əlizadə, H. Aşirat,X. Əlizadə, E.Alıyeva. İnteraktiv lövhənin quruluşu və ondan istifadə metodikası. Fizika riyaziyyat və informatika tədrisi. Jurnal. Bakı-2013. Səh.48-58
 4. H.Seyidli, T Şirinov, E. Alıyeva. Delphi proqramlaşdırma mühitində komponentlərdən istifadə. Fizika riyaziyyat və informatika tədrisi. Jurnal.  Bakı-2015. Səh.22-26
 5. S.Şabanova, A.Əliyeva, E.Alıyeva. Audio və video informasiyanın kodlaşdırılması məsələsi. Fizika riyaziyyat və informatika tədrisi. Jurnal. Bakı-2017. Səh.72-75
 6. T.Əhmədova, E.Alıyeva. Проблемы информатика в школе Fizika riyaziyyat və informatika tədrisi.  Jurnal. Bakı-2017. Səh.67-70

Orjinal proqramlar

 1. A.Quluyev, E.Alıyeva. “İnformatika və Təhsildə İKT”. Bakalavr pilləsi, “Texnologiya” ixtisası üzrə. Proqram. ADPU nəşriyyatı. Bakı, 2017.
 2. H.Tağıyev, E.Aliyeva. “İnformatika və Təhsildə İKT”. Bakalavr pilləsi, “Musiqi müəllimliyi” ixtisası üzrə. Proqram. “Elm və təhsil” nəşriyyatı. Bakı 2017.

Kitablar

 1. 1. R.Hümbətəliyev, H.Tağıyev, E.Alıyeva, X.Rzayeva, İ.Pənahova. “İnformatikanın əsasları və proqramlaşdırma”. “Elm və təhsil”nəşriyyatı. Bakı, 2017. Səh.287.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

АЛЫЕВА ЭЛЬМИРА ЗЕЙНАЛ КЫЗЫ

 

Старший преподаватель кафедры вычислительной математики и информатики АГПУ.

Рабочий телефон: (994) 12 4986393.

Краткая биографическая информация

Родилась 21 февраля 1966 года в селе Хатынлы Тавузского района. В 1983 году окончила среднюю школу села Хатынлы Тавузского района. Замужем. Имеет двух сыновей.

Образование, учёная степень и учёное звание

Имеет высшее образование. В 1989 году окончила АГПУ по специальности   “Физика, информатика и вычислительная техника”.

Трудовая деятельность

 • В 2003 году – учитель информатики Гядябяйской средней школы №1
 • В 2009 году – преподаватель кафедры “Математика и информатика” Газахского филиала Азербайджанского Института Учителей
 • В 2011 году – старший преподаватель кафедры “Математика и информатика” Газахского филиала Азербайджанского Института Учителей
 • В 2011 году - преподаватель кафедры “Информатика и методика преподавания” Азербайджанского Института Учителей
 • В 2014 году – старший преподаватель кафедры “Информатика и методика преподавания” Азербайджанского Института Учителей
 • В 2016 году – преподаватель кафедры “Вычислительная математика и информатика” АГПУ
 • В 2017 году – старший преподаватель кафедры “Вычислительная математика и информатика” АГПУ

Проводимые занятия

 • Информатика и ИКТ в образовании
 • ИКТ в образовании
 • Операционные системы и компьютерная архитектура
 • Компьютерное моделирование

Избранные произведения

 1. М.Абдукеримов, Т.Ибрагимов, Эльмира Алыева. Тенденция совершествования информационных носителей. Журнал научных произведений. Баку, 2011, с.55-59
 2. Х.Саидли, Т. Ширинов, Э. Алыева. Использование программных пакетов математика в курсе физики. Преподавание физики, математики и информатики. Журнал. Баку, 2012, с.43-48
 3. Х. Саидли, Ш. Ализаде, Х. Ашират, Х. Ализаде, Э. Алыева. Структура и методика использования интерактивной доски. Преподавание физики, математики и информатики. Журнал. Баку, 2013, с.48-58
 4. Х.Саидли, Т. Ширинов, Э. Алыева. Использование компонентов в сфере програмирования. Преподавание физики, математики и информатики. Журнал. Баку, 2015, с. 22-26
 5. С. Шабанова, А. Алиева, Э. Алыева. Задача кодирования аудио- и видеоинформации. Преподавание физики, математики и информатики. Журнал. Баку, 2017, с. 72-75
 6. Т. Ахмедова, Э. Алыева. Проблемы информатики в школе. Преподавание физики, математики и информатики. Журнал. Баку, 2017, с. 67-70
 7. А. Гулуев, Э. Алыева. “Информатика и ИКТ в образовании.” Степень бакалавра, по специальности ”Технология”. Программа. Издательство АГПУ. Баку, 2017
 8. Х. Тагиев, Э. Алыева. “Информатика и ИКТ в образовании”. Степень бакалавра, по специальности ”Учитель по музыке”. Программа. Издательство “Наука и образование”. Баку, 2017

Книги                                                                                                                  

Р. Хумбаталиев,Х.Тагиев, Э. Алыева, Х. Рзаева, И. Панахова.” Основы информатики и програмирование.” Издательство “Наука и образование”. Баку, 2017, с.287

AZERBAIJAN STATE PEDOGOGICAL UNIVERSITY

            ELMIRA ALIYEVA ZEYNAL

Head teacher of  Department of Computational mathematics and informatics

Phone: (994) 12 4986393.

Short biography

She was born on February 21, 1966 in Khatinly village of Tovuz district.  In 1983, she graduated from Khatinly secondary school.  She is marriedand has two children.

Education, academic degree, scientific career

She is highly educated. She graduated from Azerbaijan State Pedagogical University’s “Physics, informatics and computational sciences” speciality in 1989.

Work experience

 • In 2003, teacher at secondary school №1 in Gadabay district
 • In 2009, teacher at the department of “Mathematics and informatics” of Azerbaijan Teachers Institute, Gazakh branch
 • In 2011, head teacher at the department of “Mathematics and informatics” of Azerbaijan Teachers Institute, Gazakh branch
 • In 2011, teacher at the department of “ Informatics and its methods of teaching” of Azerbaijan Teachers Institute
 • In 2014, head teacher at the department of “ Informatics and its methods of teaching” of Azerbaijan Teachers Institute
 • In 2016, teacher at the department of “Computational mathematics and informatics” of ASPU
 • In 2017, head teacher at the department of “Computational mathematics and informatics” of ASPU as the result of passing competition.

Conducted subjects

 

 • Informatics and ICT in Education
 • ICT in Education
 • Operating Systems and Computer Architecture
 • Computer modeling

Selected works:

 1. M.Abdulkarimov, T.Ibrahimov, Elmira Aliyeva: Improvement of information carriers trend. Journal of scientific works. Baku, 2011. Pg 55-59
 2. H.Seyidly, E.Aliyeva, T.Shirinov: Use mathematical software packages. Teaching physics, mathematics and informatics.Journal. Baku, 2012. Pg 43-48.
 3. H.Seyidly, Sh.Alizadeh, H.Ashirat, Kh.Alizadeh, E.Aliyeva: Interactive whiteboard structure and use of its methods. Teaching physics, mathematics and informatics. Journal. Baku, 2018. Pg 48-58
 4. H.Seyidly, T,Shirinov, E.Aliyeva: Using components in Delphi programming environment. Teaching physics, mathematics and informatics. Journal. Baku, 2015. Pg 22-26.
 5. S.Shabanova, A.Aliyeva, E.Aliyeva: Audio and video information encoding issue. Teaching physics, mathematics and informatics. Journal. Baku, 2017. Pg 72-75
 6. T.Ahmedova, E.Aliyeva: Problems of informatics in school. Teaching physics, mathematics and informatics. Journal. Baku,2017.

Original programs

 1. A.Guliyev, E.Aliyeva: Informatics and ICT in Education. Bachelor’s degree in “Technology” speciality . Program. ASPU publishing. Baku, 2017.
 2. H.Taghiyev, E.Aliyeva: Informatics and ICT in Education. Bachelor’s degree in “Music teacher” speciality . Science and education publishing. Baku, 2017.

Books:

R.Humbataliyev, H.Taghiyev, E.Aliyeva, Kh.Rzayeva, I.panahova;  “Principles of Informatics and Programming”. Science and education publishing. Baku, 2017. Pg 287