Tamilla Əhməd qızı Vahabovanın dissertasiya müdafiəsi

09 dekabr 2022-ci il tarixdə saat 14:00 da ADPU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən BED 2.15/1 Dissertasiya şurasının iclasında TAMİLLA ƏHMƏD QIZI VAHABOVANIN “Azərbaycanda tərbiyə nəzəriyyəsinin inkişafı (XIX əsrin ikinci yarısı-XX əsrin əvvəlləri)” mövzusunda 5804.01-Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi ixtisasında elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjg4OWYzOWUtZDQzMi00MTEyLTk4MTUtM2E2OTQ3MWEyY2Qy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22818d69b2-d039-4cca-94b3-b41e381cbee6%22%2c%22Oid%22%3a%22d4fb9866-e009-413e-a598-16bcb2bb141e%22%7d

ADPU, Kiçik zal
Ünvan: Bakı ş., Üzeyir Hacıbəylı küçəsi, 68

Ünvan məlumatları

Üzeyir Hacıbəyli, 68, Bakı,
Səbail, AZ1000

Şəbəkəmiz

Kollec və filiallarımız ilə tanış olun

Xəbərlərə abunə olun

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin