шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

UNİVERSİTET

Elanlar

TƏHSİL İXTİSASI ÜZRƏ MAGİSTRATURADA BEYNƏLXALQ İKİLİ DİPLOM PROQRAMI

2w

ADPU və Corc Vaşinqton Universiteti arasında ikili diplom proqramı üzrə sənəd qəbulunun müddəti uzadılıb

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (ADPU) və ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universiteti arasında imzalanan ikili diplom proqramı çərçivəsində 2020-2021-ci tədris ili üzrə magistratura səviyyəsinə sənəd qəbulunun müddəti dəyişdirilib. Müddət 20 may 2020-ci il tarixinədək uzadılıb.

Məlumat üçün bildiririk ki, sözügedən proqram üzrə cari ilin 13 mart tarixində sənəd qəbulu barədə elan verilmişdi.         

Magistratura səviyyəsində təhsil iki il müddətində və ingilis dilində aparılacaq. 

İkili diplom proqramı ilə bağlı ətraflı məlumatlarla elan vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

ADPU və Corc Vaşinqton Universiteti arasında ikili diplom proqramı üzrə oxumaq istəyənlərin nəzərinə

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (ADPU) və ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universiteti arasında imzalanan ikili diplom proqramı çərçivəsində 2020-2021-ci tədris ili üzrə magistratura səviyyəsinə qəbula start verilir.

Magistratura səviyyəsində təhsil iki il müddətində və ingilis dilində aparılacaq.

Sözügedən ikili diplom proqramı çərçivəsində təhsil almaq istəyənlər 15 aprel 2020-ci il tarixinədək müraciət etməlidirlər.

İkili diplom proqramı ilə bağlı əlavə məlumatlarla elan vasitəsilə tanış ola bilərsiniz. 

Zamanova Mələk Əlislam qızı

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

ADPU-nin “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası”kafedrasının baş müəllimi

İş telefonu:(012 440-51-49)

E-mail:Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1971-ci il martın 30-da Bakı şəhərində  anadan olmuşdur.     
 • 1988-ci ildə 248 Saylı orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir.
 • Ailəlidir.Bİr oğlu və bir qizi var.

Təhsili ,elmi dərəcəsi  və elmi adı

 • Ali təhsillidir.1993-cü ildə N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin  Pedaqoji fakültəsini Fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2012-ci uldə “Müasir dövrdə Azərbaycanda pedaqogika elminin inkişafı”(1991-2000-ci illər)mövzusunda  Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.

Əmək fəaliyyəti

 • 1993-2006-cı illərdə təyinatla Bakı şəhəri Nizami rayonu 10 saylı məktəddə ibtidai sinif müəllimi işləmisdir.
 • 2006-cı il sentyabr ayından ADPU-nin ibtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası fakultəsində baş müəllim vəzifəsində işləyir.

Apardığı dərslər

 • Təhsilin əsasları(bakalavr)
 • Müasir pedaqoji texnologiyalar(bakalavr)
 • İbtidai təhsilin kurikulumu(bakalavr)
 • Kurikulumun idarəedilməsi(magistratura)
 • Qiymətləndirmə,monitorinq və dəyərləndirmə(magistratura)

Tədqiqat sahəsi

 • Müasir dövrdə Azərbaycanda pedaqogika elminin inkişafı(1991-2000-ci illər)

 

Elmi  əsərlər

 • Əmək hazırlığının tədrisində bəzi problemlər Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Xəbərlər, Humanitar elmlər  seriyası. 2006, №4 s. 12-14
 • Əmək tərbiyəsinin nəzəri və praktik məsələlərinə dair Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, s.223-225 2006
 • Pedaqogikadan kurs və buraxılış işlərinə dair Metodik göstəriş Bakı: ADPU, 2008 228 s.
 • Методические указании по курсовым и выпускным работам по педагогике tezis Bakı: ADPU, 2008 228 s.
 • 1991-2000-ci illərdə Azərbaycanda tərbiyənin Məqalə Pedaqoji Universitet Xəbərləri, s.229-235. metodoloji problemlərinin tədqiqi Humanitar elmlər seriyası. 2008, №92
 • Müasir dövrdə Azərbaycanda təhsil nəzəriyyəsinin inkişafının ümumi məsələləri Məqalə Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası. 2008, №96 s.214-220
 •  Azərbaycanda məktəb tarixinin tədqiqi (1991-2000-ci illər) Məqalə Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası. 2009, №2 s.270-275
 • Müasir dövrdə Azərbaycan pedaqoji elmində "qanun" və "qanunauyğunluq" anlayışının tədqiqinə dair Məqalə Azərbaycan Respublikası Təhsil Prob-lemləri İnstitutu, Elmi Əsərlər, 2009, №1 s.209-213
 • 1991-2000-ci illərdə Azərbaycan pedaqoji elmində təlimin prinsipləri və metodlarının tədqiqinə dair Məqalə Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, Elmi Əsərlər, 2009, №2 s.145-149
 •  Müasir dövrdə Azərbaycan Pedaqoji fikir tarixinin tədqiqi Məqalə Ali məktəblərarası elmi məqalələr, Məcmuə, SDU, 2009, №1 s.271-277
 • Изучение методологических проблем воспитании в Азербайджане в современным период Məqalə Педагогические науки, Москва, "Кампанил спутник", 2009, №1 с.15
 • Təhsildə yeniliyin tətbiqi keyfiyyətin qarantıdır Məqalə Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası. 2010, №1 s.377-380
 • Müasir dövrdə Azərbaycanda təhsil nəzəriyyəsinin Məqalə Pedaqoji fakültənin 50 illiyinə həsr inkişafı olunmuş konfrans materialları s.48-50 
 • Müasir dövrdə Azərbaycanda pedaqogika elminin inkişaf istiqamətləri tezis Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların ümumrespublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2010 s.367-369
 • 1991-2000-ci illərdə Azərbaycanda məktəb və təhsilin tədqiqi tarixi tezis "Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhələsində" mövzusunda respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2010 s.412-415
 • Изучение методологических проблем воспитании в Азербайджане в современным период Məqalə Поиск (научный журнал Министерства образования и науки) Газахыстан, 2011 с.294-299
 • Изучение методологических проблем воспитании в Азербайджане в современным период Məqalə Научное приложение Международ-ного научно -педагогического журнала "Высшая школа Казахыстан", №1, 2011 С.294-298
 • Семья в сфере социального сервиса tezis Материалы научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2012 С.196-197
 • Здоровая личность tezis Материалы Международного научно-педагогической конференции. Санкт-Петербург, 2012 С.168
 • Философские основы использования tezis Материалы Международного научно-педагогической конференции. Санкт-Петербург, 2013 С.181-183
 • Особое значение процесса образования в развитии личности. Məqalə Молодой ученый ежемесячный научный журнал. Москва, №4, 2013 С.599-567
 • Изменения в содержания средного образования и применение Курикулума tezis Международного научно-педагоги-ческой конференции. высокое качеств и лидерств в образования. Астана, Казахстан, 2013 С.6-8
 • Требования к современному образованию в Азербайджане tezis Материалы Международного научной конференции. Санкт-Петербург Басситогорск, 28 марта 2014, С.75-78
 • Философские основы исползования принципа обучения Məqalə Международная монография по итогом акции "Неделя образования" взрослых 2012-2014. Образования на протяжении все жизни: образование идей, концепций, форм, методов, С. 272-274 технологий. Санкт-Петербург, 2014
 • Развитие системы образования в модернизурующейся Азербайджанской Республике məqalə Проблемы социального-гуманитарного образования на современном этапе модернизации Российской школы. Материалы третьей Международного научно-практической конференция. Барнаул, Алт ГПА, 6 ноября 2014 С.235-239
 • Ali təhsilin bakalavr pilləsində müəllim hazırlığı üzrə "Pedaqogika" fənninin kurikulumu Kurikulum Bakı, 2014 96 s.
 • Qiymətləndirmə, monitorinq və dəyərləndirmə. proqram Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə təhsil ixtisasları üçün proqram. Bakı, 2014 s.72-80
 • Təhsil fəlsəfəsi proqram Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə təhsil ixtisasları üçün proqram. Bakı, 2014 s.93-99
 • Kurikulumun idarə olunması proqram Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə təhsil ixtisasları üçün proqram. Bakı, 2014 s.100-108
 • Azərbaycan Təhsilində Kurikulum Konsepsiyası proqram Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə proqram. Bakı, 2015
 • Təhsilin idarəolunması proqram Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə proqram. Bakı, 2015
 • Человеческий капитал как основная продуктивная сила общества Cанкт-Петербургский Государственный институт психологии и социальной работы. 2016 s97-99
 • Некоторые вопросы управления образованием в Азербайджанской Республике Məqalə (Приволжский научный вестник, №5-2(45), 2015
 • Технология проблемного обучения tezis "Azərbaycan təhsilinin strateji hədəfləri və pedaqoji elmlərin qarşısında duran vəzifələr" mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 16 dekabr 2015
 • Организация управления образованием в Азербайджане Məqalə Ленинградской Государственный Университет им.А.С.Пушкина, 2015
 • Təhsilin kvalimetriyası pedaqogikada elmi praktik istiqamət kimi Məqalə Azərbaycan Respublikası Təhsil Prob-lemləri İnstitutu, Elmi Əsərlər, 2016, №1
 • İbtidai təhsilin pedaqogikası Metodik göstəriş Bakı, 2016
 • Müasir Pedaqoji texnologiyalar proqram Bakı 2017
 • Təhsilə sinergetik yanaşma BDU 2018
 • Müasir dövrdə Azərbaycanda pedaqogika elminin inkişafı(1991-2000-ci illər)

  Beynəlxalq seminar,simpozium və konfranslarda çıxışı
 • 2011- fevral Təhsilin əsasları” fənninin tədrisi üzrə tam kursu bitirmişdi
 • 2008-08-12 sentyabr.Respublikasında ali təhsilin bakalavr pilləsində ibtidai sinif müəllimlərinin hazırlığı üzrə çərçivə kurikulumu”nun  tətbiqi ilə bağlı treninqdə iştirak etmişdir(.sertifikat)
 • 2010 – 17 fevral”Ali təhsil və keyfiyyətin idarəetmə mexanizmi və akkreditasiya”adlı elmi konfransda iştirak etdiyinə görə sertifikat verilmişdir.
 • 2015- 21-25 sentyabr Finlandiyanın Saymen universitetində keçirilən beynəlxalq”Saima is calling” həftəsində iştirak etmiş sertifikat almışdır.
 • 2016-21-22 aprel Sankt-Peterburq Dövlət institutu (Психолого-социальная работа в современном обществе:проблемы и решения XIV Международная научно-практическая конференция (sertifikat)

Elmi  əsərlər

Əmək hazırlığının tədrisində bəzi  problemlər Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Xəbərlər, Humanitar elmlər  seriyası. 2006, №4 s. 12-14

Əmək tərbiyəsinin nəzəri və praktik məsələlərinə dair Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, s.223-225 2006